سیستم کنترل مدیریت

سیستم کنترل مدیریت

سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که اطلاعات مشخصی را به منظور ارزیابی عملکرد منابع مختلف سازمانی مانند منابع انسانی، فیزیکی، مالی جمع آوری و استفاده می کند، همچنین این سازمان به مثابه یک کل استراتژی های سازمانی را در نظر می گیرد. رابرت N. آنتونی (2007) کنترل مدیریت به عنوان فرایندی تعریف شده است که در آن مدیران، دیگر اعضای سازمان را برای پیاده سازی استراتژی های سازمانی تحت تاثیر قرار می دهند. سیستم های کنترل مدیریت ابزارهایی برای کمک به مدیریت برای هدایت سازمان به سوی اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی می باشد. کنترل مدیریت تنها یکی از ابزارهایی است که مدیران در اجرای استراتژی های مورد نظر استفاده می کنند. با این حال استراتژی ها از طریق کنترل های مدیریتی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرهنگ اجرا شده است. آنتونی و یانگ (1999) سیستم کنترل مدیریت را به عنوان یک جعبه سیاه و سفید را نشان دادند. جعبه سیاه اصطلاحی است که از آن برای توصیف یک عملیات که ماهیت دقیق آن را نمی توان مشاهده کرد، استفاده می شود. سیستم کنترل مدیریت شامل رفتار مدیران نیز می شود و این رفتارها را با معادلات نمی توان بیان کرد. لازم به ذکر است که اصطلاحات مدیریت حسابداری (MA)، سیستم حسابداری مدیریت (MAS)، سیستم های کنترل مدیریت (MCS)، و کنترل های سازمانی (OC) گاهی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

استفاده از سیستم‌های کنترل مدیریت جهت مدیریت راهبرد CSR: دیدگاه اهرم‌های کنترل

 

کد مقاله : 16699

فرمت PDF + WORD

  17 صفحه

سال 2013

The use of management control systems to manage CSR strategy: A levers of control perspective

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

قالب کنترل داخلی برای سیستم موافق برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 13413

فرمت PDF + WORD

  19 صفحه

سال 2014

Internal control framework for a compliant ERP system

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

راهبرد و سیستم های کنترل مدیریت: دیدگاه مبتنی بر منابع

 

کد مقاله : 16289

فرمت PDF + WORD

  30 صفحه

سال 2006

Management control systems and strategy: A resource-based perspective

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

چگونه مشخصات اطلاعات سیستم کنترل بر کیفیت رابطه صادرکننده-واسطه تاثیر می‌گذارد

 

کد مقاله : 46877

فرمت PDF + WORD

  13 صفحه

سال 2015

How control system information characteristics affect exporter–intermediary relationship quality

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

 

کد مقاله : 4233

فرمت PDF + WORD

  12 صفحه

سال 2011

Trust-based social capital, institutions, and development

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

اثرات سیستم کنترل داخلی، مدیریت مالی و حسابدهی NPOs: چشم انداز مساجد در مالزی

 

کد مقاله : 41659

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

فراتر از بودجه بندی - میوه های دم دستی و بالا، تاثیر طرز فکر مدیران بر مزایای استفاده از آنسوی بودجه

 

کد مقاله : 46863

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Beyond Budgeting - A High-hanging Fruit The Impact of Managers’ Mindset on the Advantages of Beyond Budgeting ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم های کنترل مدیریت در سراسر حالت های مختلف نوآوری: پیامدهایی برای عملکرد شرکت

 

کد مقاله : 46865

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2015

Management control systems across different modes of innovation: Implications for firm performance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر تعدیل مراحل چرخه زندگی سازمانی بر ارتباط بین رویکرد تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل عملکرد سازمانی

 

کد مقاله : 46866

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2015

The moderating effect of organisational life cycle stages on the association between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organisational performance ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مفهوم سیستم کنترل مدیریت و ارتباط آن با اندازه گیری عملکرد

 

کد مقاله : 46867

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

The Concept of Management Control System and Its Relation to Performance Measurement ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی سیستم کنترل مدیریت، مالکیت، و عملکرد در سازمان های خدمات حرفه ای

 

کد مقاله : 46874

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2015

Management control system design, ownership, and performance in professional service organisations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مروری بر ادغام سبز در سیستم کنترل مدیریت

 

کد مقاله : 46875

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

A Review on Green Integration into Management Control System ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مقایسه سیستم های کنترل برای بهینه سازی ذخیره سازی یخ در زمان واقعی محیط قیمت گذاری برق پویا

 

کد مقاله : 46876

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Comparison of control systems for the optimisation of ice storage in a dynamic real time electricity pricing environment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم اطلاعات و کنترل در داخل بانک ها: سورپرایز بعد از تصمیم و اختلال شرکت های بزرگ

 

کد مقاله : 46880

فرمت PDF

  31 صفحه

سال 2015

Inside banks' information and control systems: Post-decision surprise and corporate disruption

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مقابله با عدم قطعیت در شرکت های دانش بنیان: نقش سیستم های کنترل مدیریت به عنوان مکانیزم یکپارچه سازی دانش

 

کد مقاله : 16252

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2014

Dealing with uncertainty in knowledge-intensive firms: the role of management control systems as knowledge integration mechanisms

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مطالعه اکتشافی از ارتباط دوسویه مابین استفاده متقابل از سیستم های کنترل مدیریت و درک اثرات بحران خارجی منفی

 

کد مقاله : 16701

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2014

An exploratory study of the reciprocal relationship between interactive use of management control systems and perception of negative external crisis effects

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات کنترل ارگانیک و مکانیکی در نوآوری های اکتشافی و بهره برداری

 

کد مقاله : 16706

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2014

The effects of organic and mechanistic control in exploratory and exploitative innovations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اندازه گیری عملکرد سازمان های سلسله مراتبی : یک برنامه کاربردی برای بهره وری بانک در سطوح منطقه ای و شعبه ای

 

کد مقاله : 16710

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2014

Measuring the performance of hierarchical organizations: An application to bank efficiency at the regional and branch levels

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توانمندسازهای حمایت از تیم مدیریت ارشد برای نوآوری های سیستم های کنترل مدیریت یکپارچه

 

کد مقاله : 16712

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2014

Enablers of top management team support for integrated management control systems innovations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

فرهنگ سازمانی و تغییرات پس از اکتساب در سیستم های کنترل مدیریت : تجزیه و تحلیل از یک مورد موفق برزیل

 

کد مقاله : 16716

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2014

Organizational culture and post-acquisition changes in management control systems: An analysis of a successful Brazilian case

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی صرف و استفاده از سیستم های کنترل مدیریت به عنوان الزامات مورد نیاز برای تناسب هدف

 

کد مقاله : 16678

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2013

The just design and use of management control systems as requirements for goal congruence

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم کنترل مدیریت عادلانه چگونه می تواند رفتارهای غیر اخلاقی مدیران را کاهش دهد؟

 

کد مقاله : 16687

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

How can management control system fairness reduce managers’ unethical behaviours?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

از محدوده آسایش تا محدوده کششی: مطالعه از دو شرکت چند ملیتی با استفاده از ایده های "بودجه بندی"

 

کد مقاله : 16691

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2013

From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying “beyond budgeting” ideas

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های IS : مقدمات و تأثیر آن بر عملکرد

 

کد مقاله : 16694

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Interactive and diagnostic uses of management control systems in IS projects: Antecedents and their impact on performance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم های کنترل مدیریت محیطی : نقش عوامل زمینه ای و استراتژیک

 

کد مقاله : 16696

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2013

Environmental management control systems: The role of contextual and strategic factors

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

زمانی برای سیستم های کنترل تعاملی در بخش دولتی؟بررسی موردی تغییر " سیاست هر کودک اهمیت دارد" در انگلستان

 

کد مقاله : 16659

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

Time for interactive control systems in the public sector? The case of the Every Child Matters policy change in England

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیکربندی سیستم های کنترل مدیریت : نظریه پردازی ادغام استراتژی و پایداری

 

کد مقاله : 16662

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2012

Configuring management control systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه مفهومی اهرمهای سیمون از چارچوب کنترل

 

کد مقاله : 16664

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2012

A conceptual development of Simons’ Levers of Control framework

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

فراتر از چارچوب های انضباطی: کنترل مدیریت در جامعه ی کنترل

 

کد مقاله : 16639

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2011

Beyond disciplinary enclosures: Management control in the society of control

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نیروهای رقابتی و اهمیت سیستم های کنترل مدیریت در شرکت های اقتصادی در حال ظهور : اثر تعدیل جهت گیری بازار های بین المللی

 

کد مقاله : 16644

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2011

Competitive forces and the importance of management control systems in emerging-economy firms: The moderating effect of international market orientation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از اصل کنترل و عملکرد مدیریتی : نقش ادراک نقش

 

کد مقاله : 16652

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2011

Application of the controllability principle and managerial performance: The role of role perceptions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نقش مدیریت ریسک سرمایه گذاری استراتژیک و انعطاف پذیری سازمانی در کاهش پیروی از مقررات جدید

 

کد مقاله : 16655

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2011

The role of strategic enterprise risk management and organizational flexibility in easing new regulatory compliance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کنترل زیست محیطی: تاثیر سیستم های کنترل مدیریت بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی

 

کد مقاله : 16625

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2010

Eco-control: The influence of management control systems on environmental and economic performance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل سازی تطبیقی منطقه HVAC ​​برای ساختمان های سازگار با محیط زیست

 

کد مقاله : 16629

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2010

Adaptive HVAC zone modeling for sustainable buildings

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ایجاد تنش های پویا از طریق استفاده متوازن از سیستم های کنترل مدیریت

 

کد مقاله : 16631

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2010

Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چشم انداز نظریه احتمالی درباره سیستم کنترل مدیریت ریسک در شورای شهر بیرمنگام

 

کد مقاله : 16613

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2009

A contingency theory perspective on the risk management control system within Birmingham City Council

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت ریسک و فرهنگ حسابگرانه

 

کد مقاله : 16615

فرمت PDF

  23 صفحه

سال 2009

Risk management and calculative cultures

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد شرکت : چشم انداز اقتضایی

 

کد مقاله : 16620

فرمت PDF

  27 صفحه

سال 2009

Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی و استفاده از سیستم های مدیریت عملکرد : چارچوب گسترده برای تجزیه و تحلیل

 

کد مقاله : 16622

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2009

The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل های پویای خود تنظیمی اجزای سیستم HVAC

 

کد مقاله : 16595

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2008

Self-tuning dynamic models of HVAC system components

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا چرخه عمر سازمانی و سرمایه گذاری ریسک پذیر سرمایه گذاران سیستم های کنترل مدیریت مورد استفاده توسط شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد؟

 

کد مقاله : 16597

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2008

Do organizational life-cycle and venture capital investors affect the management control systems used by the firm?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نقش حسابداری و شرکت تابعه متوسط ​​در سیستم کنترل مدیریت

 

کد مقاله : 16598

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2008

The role of accounting and an intermediate subsidiary in the management control system

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر اعتماد بر رفتار استراتژیک تماس کارکنان با مشتری و عملکرد فروش در یک محیط خدماتی

 

کد مقاله : 16599

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2008

The effect of trust on customer contact personnel strategic behavior and sales performance in a service environment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم های کنترل مدیریت به عنوان سازندگان اعتماد درون سازمانی در روابط در حال تکامل : شواهدی از یک مطالعه موردی طولی

 

کد مقاله : 16602

فرمت PDF

  27 صفحه

سال 2008

Management control systems as inter-organizational trust builders in evolving relationships: Evidence from a longitudinal case study

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روابط بین ویژگی های معاملاتی، اعتماد و ریسک در مرحله راه اندازی یک ائتلاف مشترک

 

کد مقاله : 16608

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2008

The relations between transactional characteristics, trust and risk in the start-up phase of a collaborative alliance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم های کنترل مدیریت به عنوان یک بسته __ فرصت ها، چالش ها و جهت های پژوهش

 

کد مقاله : 16610

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2008

Management control systems as a package—Opportunities, challenges and research directions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کنترل و تغییر؛ تجزیه و تحلیل فرایند نهادینه سازی

 

کد مقاله : 16591

فرمت PDF

  37 صفحه

سال 2007

Control and change—Analysing the process of institutionalisation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری آینده نگر بر اساس DRG و حسابداری ترکیبی __ بررسی مکانیسم های اجرای موفقیت آمیز

 

کد مقاله : 16592

فرمت PDF

  29 صفحه

سال 2007

DRG-based prospective pricing and case-mix accounting—Exploring the mechanisms of successful implementation

/ 0 نظر / 91 بازدید