پایان نامه های شبکه عصبی(10)

آنالیز مشخصات رفتاری و پیش بینی شاخص های تولید توان در نیروگاه های هیبریدی شامل مولدهای انرژی تجدیدپذیر
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده فنی. 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: نوشین بیگدلی | استاد مشاور: کریم افشار | دانشجو: امیرحسین زندیه
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
این پایان نامه به تحلیل و پیش بینی سری های زمانی انرژی های تجدیدپذیر به منظور تولید توان الکتریکی پرداخته و در آن مجموعه متنوعی از ابزار، روش های تحلیل و مدل های پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته و به مقایسه عملکرد آنها بر اساس شبکه های عصبی پرداخته شده است. بر این اساس داده های سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق که از نوع داده های سرعت باد، تابش خورشید برای مناطق مختلف می باشند، در ابتدا توسط ابزار و روش های تحلیل سری های زمانی مشخصه یابی شدند. سپس در پی پاسخ به این سوال که "ک ...
نمایه ها: 
آنالیز و پیش بینی Rss |
سری های زمانی Rss |
طراحی کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل یادگیری عاطفی مغز برای کنترل ربات موازی 3-PS
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: محمدرضا اکبرزاده توتونچی | استاد مشاور: سیدکمال حسینی ثانی | دانشجو: هنگامه میرحاجیان مقدم
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
شبکه‌ها‌ی عصبی مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز، الهام گرفته از ویژگی‌های احساسی مغز انسان هستند. شبکه‌های تک لایه‌ی عصبی عاطفی نسبت به سایر شبکه‌های عصبی متداول دارای ساختاری ساده با یادگیری سریع‌تری می‌باشند. بدین‌سان، در این پژوهش این شبکه به صورتی اصلاح یافته است که مشتق‌پذیر باشد تا بتوان از آن در شناسایی سیستم‌های غیرخطی بهره گرفت. در شبکه‌ی پیشنهادی با نام شبکه‌ی عصبی عاطفی هارمونیک (Harmonic Emotional Neural Network)، ترکیبی از توابع سینوس و کسینوس جایگزین تابع حداکثری، در ...
نمایه ها: 
کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل Rss |
غیر‌خطی Rss |
یادگیری عاطفی مغز Rss |
کاهش بار محاسباتی Rss |
استفاده از مدلهای هوش مصنوعی جهت تخمین هدایت هیدرولیکی با بکارگیری داده های ژئوفیزیکی(مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب)
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم زمین . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم پایه >
استاد راهنما: عطاءاله ندیری | استاد مشاور: علی کدخدایی | دانشجو: سعید یوسف زاده وانستانق
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
هدف این تحقیق استفاده از مدلهای مختلف هوش مصنوعی جهت تخمین هدایت هیدرولیکی در دشت مراغه-بناب می‌باشد. در قدم اول اقدام به شناخت هیدروژئولوژی آبخوان دشت مراغه-بناب با استفاده از روشهای گرافیکی شد. سپس مدلهای هوش مصنوعی برای تخمین هدایت هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفت. برای پیش بینی هدایت هیدرولیکی در آبخوان دشت مراغه-بناب از مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی، فازی، نروفازی، ماشین بردار پشتیبان و هیبرید عصبی-موجکی استفاده شد. ورودی این مدلها شامل؛ داده های ژئوفیزیکی، هدایت الکتریکی ...
نمایه ها: 
مدلهای هوش مصنوعی Rss |
هدایت هیدرولیکی Rss |
آبخوان دشت مراغه-بناب Rss |
مدل سازی پارامترهای آلوودگی هوا، NOx و PM10 با استفاده از مدل شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی شهر تهران)
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده فنی . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: طاهر رجایی | دانشجو: نعمت فیروزمندی بندپی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
آلودگی هوا یکی از مشکلاتی است که امروزه بسیاری از نقاط جهان را درگیر خود ساخته است. روش های هوش مصنوعی در مدل کردن پدیده های غیرخطی و پیچیده دارای قابلیت فراوانی می باشند. به این منظور، در این پژوهش، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره (MLR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، روش جدید برنامه ریزی ژنتیک (GP) و مدل های پیشنهادی جدید شبکه عصبی موجک (WANN) و مدل ژنتیک موجک (WGP) برای پیش بینی و مدل‌سازی آلاینده ها استفاده شده است. داده ها برای اعمال به مدل ها، به سه قسمت، داده های آموزش، اعت ...
نمایه ها: 
شبکه عصی موجک Rss |
برنامه ریزی ژنتیک Rss |
شبکه عصبی Rss |
تحلیل اثرات عناصر اقلیمی و آلودگی هوا بر بیماری آسم کودکان در شهر اصفهان
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم انسانی >
استاد راهنما: غلامعلی مظفری | استاد مشاور: کمال امیدوار | دانشجو: مریم اسد
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
آسم، بیماری مزمنی است که در آن، مجاری ریه ملتهب شده و در نتیجه کاهش جریان هوا را در پی دارد. آسم یک بیماری شایع در اطفال است که از هر ده کودک یک نفر به آن مبتلا می شود. آلودگی هوا و شرایط جوی حاکم بر محیط، از عوامل تشدید کننده بیماری های تنفسی به خصوص آسم در کودکان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات عناصر اقلیمی و آلودگی هوا بر بیماری آسم کودکان در شهر اصفهان است بدین منظور عناصر اقلیمی (حداقل دما، حداکثر دما، میانگین دما، حداقل رطوبت نسبی، حداکثر رطوبت نسبی ، میانگین ر 
/ 0 نظر / 61 بازدید