پایان نامه های برق شریف

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

طرح وپیاده سازی شبکه کامپیوتری دانشکده مهندسی برق وبهبود عملکرد آن 

شبکه کامپیوتری Computer Network / دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology / پیاده سازی Implementation / پست الکترونیکی Electronic Mail

05-30319

2

پایان نامه

ارتقای تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب در ابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت Improving the technology of West Regional Electricity Company within Technical and Engineering Dimensions in Accordance with Evaluating Long-Term Technical,Economic, and Social Benefits

صنعت برق ایران Iran Power Industry / امکان سنجی Feasibility Study / معادله ساختاری Structure Equation / تحلیل عاملی Factor Analysis / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / ارتقای فناوری Improving Technology

01-42658

3

پایان نامه

طراحی و ساخت فلیکرمتر دیجیتالی 

نویز سوسویی Flicker Noise / سوسومتر دیجیتالی Digital Flickermeter / نوسان ولتاژ VOLTAGE FLUCTUATION / کیفیت توان Power Quality / استاندارد کمیسیون بین المللی مهندسیبرق International Electrotechnical Commission

05-33037

4

پایان نامه

مهندسی مجدد فرایندهای کاری در شرکت مشانیر 

مهندسی مجدد REENGINEERING / مهندسی همروند Concurrent Engineering / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / مهندسین مشاور Engineer Consultants / شرکت سهامی خدمات مهندسی برقMoshanir

01-38239

5

پایان نامه

کاهش انرژی مصرفی سیستم های نهفته ی تحمل پذیر اشکال با استفاده از روش های کنترل بازخوردی Reducing the Energy Consumption of Fault-Tolerant Embedded Systems Using Feedback Control Approaches

انرژی مصرفی Energy Consumption / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / کنترل پس خوردی Feedback Control / تنظیم پویای ولتاژ Dynamic Voltage Scaling / زمان بندی بازخوردی Feedback Scheduling

55-39916

6

پایان نامه

طراحی پردازشگر MIPS با استفاده از ابزار TLM Designing a MIPS Processor Using Transactional Level Modeling Tools

زبان برنامه نویسی سی C Programming Language / کامپیوتر با مجموعه دستورات کاهش یافته Reduced Instruction Set Computer (RISC) / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip / مدل سازی در سطح تراکنش Transactional Level Modeling

55-40138

7

پایان نامه

آشکار سازی چهره در تصاویر رنگی Face Detection in Color Images

ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / فضای رنگ Color Space / آشکارسازی پوست Skin Detection / الگوریتم آدابوست Adaboost Algorithm / تشخیص چهره Face Detection

55-40182

8

پایان نامه

بهبود بازشناسی چهره با استفاده از روش تقویتی Face Recognition Improvement Using Boosting Method

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تحلیل تفکیک کننده خطی Linear Discriminant Analysis / الگوریتم آدابوست Adaboost Algorithm / شناسایی چهره Face Recognition / مشکل اس.اس.اس Small-Sample-Size (SSS)Problem

55-40185

9

پایان نامه

سیستم های تشخیص گفتار مبتنی بر شناسایی فونیم Speech Recognition System Having Phoneme-Based Recognition

فونم ها Phonemes / مدل مارکوف پنهان HIDDEN MARKOV MODEL / تحلیل طیفی Spectral Analysis / رویکرد صوتی - فونتیک Acoustic - Phonetic Approach

55-40205

10

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم بی سیم نوری چندسطحی برای شبکه های دسترسی چندگانه Digital Design and Implementation of a Multilevel OCDMA System

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / زبان توصیف سخت افزار Very Highspeed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL) / سیگنال نوری چندسطحی Multilevel Optical Signal

55-40262

11

پایان نامه

ارائه یک سیستم بازیابی تصاویر بر اساس محتوای برای اندیس گذاری تصاویر تشدید مغناطیسی مغز انسان A CBIR System for Human Brain Magnetic Resonance Image Indexing

تصاویر پزشکی Medical Images / طبقه بندی Classification / مغز BRAIN / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval

55-40272

12

پایان نامه

طراحی و بهینه سازی شبکه های حسگر بی سیم انرژی کارا Design and Optimization of Energy Efficient Wireless Sensor Networks

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / مسیریابی ROUTING / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بازده انرژی Energy Efficiency

55-40312

13

پایان نامه

نهان نگاری در تصاویر اثر انگشت Watermarking of a Fingerprint Image

نهان نگاری Watermarking / تبدیل موجک گسسته Discrete Wavelet Transform (DWT) / بیت با کم ترین ارزش Least Significant Bit / اثر انگشت Fingerprint / استخراج Minutia Minutia Extracting

55-40335

14

پایان نامه

حذف نویز فعال با استفاده از سیستم های شناسایی و کنترل بر مبنای شبکه عصبیActive Noise Cancellation Using System Identification and Control Based on Neural Network

شبکه عصبی Neural Network / شناسایی سیستم System Identification / حذف نویز فعال Active Noise Cancellation (ANC) / کنترل پیش بینی کننده شبکه عصبی Neural Network Predictor Control / الکترو آکوستیک Electro Acoustic

55-40429

15

پایان نامه

مطالعه و بررسی پردازشگر (TMS320) و (FPGA (Xilinxسیگنال دیجیتال برای پیاده سازی الگوریتم های پروسه SPEECH Feasibility Study of TMS (DSP-Core Base)and Xilinx FPGA for Speech Algorithm

نرم افزار سی0سی0اس Code Composer Studio (CCS)Software / پردازش گفتار Speech Processing / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / پردازش سیگنال دیجیتال Digital Signal Processing / نرم افزار Xilinx ISE Xilinx ISE Software

55-40797

16

پایان نامه

محاسبات دقیق برای امپدانس الکتریکی توموگرافی با استفاده از تغییر دهنده DSPExact Solution for Electrical Impedance Tomography using DSP

روش بلوکی Block Method / حل مستقیم Forward Solution / مدل سه بعدی Three Dimensional Model / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography

55-40798

17

پایان نامه

آنالیز نوعی از بلوک های پردازش سیگنال های دیجیتالی (FIR) با استفاده از بلوک های اولیه تکنولوژی GDI Analysis of Digital DSP Blocks Using GDI Technology

زمان انتقال Transfer Time / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / توان مصرفی Power Consumption / تاخیر انتشار Propagation Delay / فناوری جی. دی. آی Gate-Diffusion Input (GDI)Thechnology

55-40799

18

پایان نامه

طراحی پردازشگر ARM در سطح Transactional Level بوسیله زبان SystemC A SystemC Transaction Level Modeling of an ARM Processor

زبان برنامه نویسی سی C Programming Language / مدل سازی در سطح تراکنش Transactional Level Modeling / ماشین ریسک پیشرفته Advanced RISC Machine (ARM) / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip

55-41049

19

پایان نامه

شبیه سازی پروسسورهای اینتل Pensim for Intel Architecture

شبیه سازی Simulation / پردازنده اینتل Intel Processor / پردازنده پنتیوم Pentium Processor / ساختار اینتل Intel Architecture / عملگرهای نرم افزاری Software Operators / سیستم عامل ویندوز Windows Operating System

55-41103

20

پایان نامه

طراحی بورد عملی برای آزمایش روشهای آنالیز توان مصرفی Design and Making a Practical Evaluation Board to Examine of Power Analysis Methods

رمزنگاری Cryptography / رمز قالبی Block Cipher / تحلیل توانی Power Analysis / کانال های جانبی Side Channels / توان مصرفی Power Consumption / تحلیل توان مصرفی دیفرانسیلی Differential Power Analysis (DPA) / تحلیل توان مصرفی ساده Simple Power Analysis (SPA)

55-41181

21

پایان نامه

پیاده سازی سخت افزاری میکروپروسسور 32- بیتی مقاوم در برابر خطا با استفاده از کدهای تصحیح و تشخیص خطا Designing a 32-Bit Fault-Tolerant ALU Using EDAC

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / واحد محاسباتی - منطقی Arithmetic - Logic Unit (ALU) / رمزگذار Encoder / الگوریتم کشف رمز Decoding Algorithm / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / کد بی. سی. اچ Bose, Chaudhuri and Hocquenghem (BCH)Code

55-41520

22

پایان نامه

جایگزینی بسته های از بین رفته در شبکه های بر مبنای پروتکل اینترنتی با استفاده از روش پیش بینی خطی Packet Loss Replacement in VOIP Using Linear Prediction Method

پیش بینی خطی Linear Prediction / صدا بر روی قرارداد اینترنتی Voice Over Internet Protocol (VOIP) / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / میانگین مجذور خطا MEAN SQUARE ERROR (MSE) / تخمین به روش برگشتی حداقل مربعات خطا Recursive least Square Estimation / بسته های از بین رفته Packets Loss / مرتبه پایین Low Order

55-41801

23

پایان نامه

افزونگی سخت افزار در سیستم های دیجیتال تحمل پذیر در برابراشکال: ارائه یک روش برنامه نویسی به زبان VHDL برای ارزیابی توانمندی TMR Hardware Redundancy in Fault-Tolerant Digital Systems: A VHDL Approach to Evaluate TMR Robustness

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / افزونگی سخت افزار Hardware Redundancy / قابلیت اطمینان Reliability / بهینه سازی Optimization / زبان توصیف سخت افزار Very Highspeed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL) / روش تی. ام. آر TMR Method

55-42562

24

پایان نامه

توموگرافی امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography

سخت افزار Hardware / مسأله معکوس Inverse problem / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / برش نگاری Tomography / برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography / تصویربرداری پزشکی Medical Imaging

55-42785

25

پایان نامه

فشرده سازی بدون اتلاف و تغییر پذیر تصویر لوله ها در ساختارهای هوشمند Adaptive Lossless Image Compression of Pipelines in Smart Structures

شبکه عصبی Neural Network / خطوط لوله Pipelines / تعیین وضعیت سلامتی لوله Stractural Health Monitoring (SHM)Pipline / سیستم دی. پی. سی. ام Differential Pulse Code Modulation (DPCM)

55-42841

26

پایان نامه

مدار حسگر ربات نگهبان Sensory Circuit For Security Robot

حسگر یونیزاسیون دود Ionization Smoke Sensor / حسگر دمای نیمه هادی Temperature Semiconductor Sensor / حسگر ماورای بنفش Ultraviolet Sensor / الگوریتم انطباقی تلفیق داده ها Adaptive Data Fusion Algorithms / تشخیص حریق چند حسگر Multisensor Fire-detection

55-42919

27

پایان نامه

مصالحه های طراحی پیاده سازی های دیسک های نیمه هادی روی وسایل قابل بازپیکربندی مجدد و تراشه های ASIC Design Tradeoffs of SSD Implementations on Reconfigurable Devices and ASICs

حافظه فلاش Flash Memory / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / دیسک نیمه هادی با کارایی بالا High-performance Solid State Disk Drive (SSD) / لایه ترجمه فلشی Flash Translation Layer (FTL)

55-42949

28

پایان نامه

مسیر یابی ربات ها در محیط های ناشناخته A Motion Planning System in an Unknown Environment

مسیریابی ROUTING / محیط دینامیک Dynamic Enviroment / برنامه ریزی حرکت Motion Planning / ربات هوشمند Autonomous Robot

55-42994

29

پایان نامه

کاهش نویز اسپکل به کمک فیلترهای وفقی با کاربرد در تصاویر رادار روزنه ترکیبیSpeckle Noise Reduction Using Adaptive Filters with Application to SAR Images

نویز لکه ای Speckle Noise / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / رادار دهانه ترکیبی Synthetic Aperture Radar (SAR) / فیلتر تطبیقی Adaptive Filter

55-43711

30

پایان نامه

کاربرد بسط تنک در پردازش تصویر Applications of Sparse Representation in Image Processing

حذف نویز تصویر Image Denoising / تجزیه تنک Sparse Decomposition / حوزه تبدیل TRANSFORM DOMAIN / یادگیری واژه نامه Dictionary Learning / سیگنال های دو بعدی Two Dimensional Signals

55-42963

31

پایان نامه

ارتباطات، رمزگذاری، امنیت، مدار مقایسه ای، پیکربندی در TETRA Security and Configuration Improvement in TETRA Systems

ارتباطات Communications / رمزنگاری Cryptography / امنیت Security / استاندارد تترا TErrestrial Trunked Radio (TETRA)Standard / مدار مقایسه ای Comparison Circuit / پیکربندی در تترا TErrestrial Trunked Radio (TETRA)Configuration

55-43988

32

پایان نامه

کاربرد امواج ماورای صوت برای تعیین سطح مایعات در راکتور برای مانیتورینگ راکتور فرایندهای شیمیایی The Application of Ultrasonic Waves for Determining the Liquid Level in Reactor for Monitoring a Process Reactor

پردازش داده ها Data Processing / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / پایش وضعیت Condition Monitoring / مخزن ها RESERVOIRS / حسگر ماورای صوت Ultrasonic Sensor / سطح مایع مخزن Liquid Level

55-44269

33

پایان نامه

تدوین استراتژی بانکداری الکترونیک در ایران Developing a Strategy for Electronic Banking in Iran

استراتژی Strategy / بانکداری Banking / خدمات الکترونیکی Electronic Services / نظام پرداخت الکترونیک Electronic Payment System / بانکداری الکترونیکی Electronic Banking

55-44270

34

پایان نامه

ارزیابی و دورنمای توسعه تکنولوژی Core Banking Developing Core Banking Technology: Evaluation and Perspectives

بانکداری الکترونیکی Electronic Banking / نظام پرداخت الکترونیک Electronic Payment System / معماری خدمات گرا Services Oriented Architecture / راهکار بانکی متمرکز Core Banking Solution / تراکنش بانکی Banking Transaction

55-44246

35

پایان نامه

بهسازی نویز در سیگنال گفتار و بازیابی Packet های از دست رفته در آن با استفاده از مدل فضای حالت State-Space Model for Speech Enhancement in Presence of Additive Noise and Packet Loss

به سازی گفتار Speech Enhancement / روش بیزی Baysian Method / فیلترهای کالمن Kalman Filters / مدل منبع - فیلتر Source-Filter Model / سیگنال تحریک Excitation Signal

55-44239

36

پایان نامه

مانیتورینگ سلامتی ساختار و آشکارسازی خرابی خطوط لوله Structural Health Monitoring and Damage Detection of Pipelines

خطوط لوله Pipelines / خوردگی Corrosion / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / حسگر ماورای صوت Ultrasonic Sensor

55-44308

37

پایان نامه

اجرای سخت افزاری هموارکننده کانال مبتنی بر سیستم استنتاجی وفقی نرو فازی (ANFIS) Hardware Implementation of ANFIS Based Equalizer

ممریستور Memristor / سیستم های عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Systems / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / کانال انتقال بی سیم Wireless Channel System / تداخل بین سمبلی Inter-Symbol Interference (ISI)

55-44351

38

پایان نامه

استفاده از کوپلینگ خازنی برای انرژی رسانی به ایمپلنت ها Capacitive Copling for Energy Transmission to Implant

شبیه سازی Simulation / سیستم روتور محرک Stimulus Router System / روش اجزای محدود Finite Element Method / فانتوم معادل انسان Equivalent-Man Phantom / پروتزعصبی Neuroprosthesis

55-45196

39

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک الگوی دسته بندی بهینه در پردازش تصویر Designing and Implementing an Enhanced Classification Algorithm in Image Processing

استخراج ویژگی Feature Extraction / تطبیق تصویر Image Matching / توصیفگر Descriptor / الگوی جهت دار Oriented Pattern / پردازش تصویر Image Processing

55-45195

40

پایان نامه

اندازه گیری و کنترل چگالی و سطح در واحدهای پلی پروپیلن Density and Level Monitoring and Control in Polypropylene Plants

پلی پروپیلن Polypropylene / کنترل توزیع شده Distributed Control / اندازه گیری چگالی Density Measurements / کنترل چگالی Density Control

55-45682

41

پایان نامه

شبیه سازی و ارزیابی انعکاس سنجی موج میلیمتری جهت تشخیص سرطان پوستSimulation and Assessment of Millimeter-Wave Reflectometry for Detection of Skin Cancers

موج میلیمتری Millimeter Wave / تقریب محیط موثر Effective Medium Approximation / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / پوست (انسان) Skin (human) / سرطان پوست Skin Cancer / انعکاس سنجی Reflectometry

55-45722

42

پایان نامه

کاهش نویز با استفاده از انحراف فرکانس توسط فیلتر FIR Noise Reduction Using Frequency Warped FIR Filter

به سازی گفتار Speech Enhancement / فیلتر وینر Wiener Filter / فیلترهای اف.آی.آر Fir Filters / روش انحراف فرکانس Frequency Warped Method / فیلتر وینر چندکاناله Multichannel Wiener Filter

55-45798

43

پایان نامه

طراحی مرورگر صوتی A Speech Driven Web Browser

تشخیص صحبت Speech Recognition / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / رابط کاربر User Interface / مرورگر اینترنتی Web Browser / واسط کاربری گرافیکی Graphic User Interface / فرمان صوتی Speech Driven

55-45829

44

پایان نامه

طراحی زیرسیستم تله کامند یک ماهواره LEO بر اساس FPGA Design of Telecommand Subsystem of a LEO Satellite Based on the FPGA

ماهواره Sattelite / تله کامند Telecommand / دورسنجی Telemetry

55-46024

45

پایان نامه

پردازش سیگنال های مغزی درسیستم های واسط بین مغز انسان با کامپیوتر EEG Signal Processing in BCI Applications

سیگنال های مغزی Brain Waves / پردازش Processing / طبقه بندی Classification / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / پردازش سیگنال Signal Processing / بردار ویژگی Feature Vector

55-46341

46

پایان نامه

دنبال نمودن حرکت و برآورد رفتاری چشم براساس رویداد Event Driven Camera Based Eye Tracking

تبدیل هاف Hough Transform / فیلترهای کالمن Kalman Filters / دنبال کردن حرکت بهینه Iris Movement Tracking / بررسی خیرگی چشم Gaze Tracking

55-46443

47

پایان نامه

حذف نویز سیگنال الکتروکاردیوگرام با روش های یقینی ECG Denoising by Deterministic Approaches

سیگنال های قلبی Electrocardiogram / تجزیه به مدهای تجربی Bidimentional Empirical Modes Decomposition / بی نویزکردن Denoising / تابع مود ذاتی Intrinsic Mode Function / آستانه گذاری Thresholding

55-46502

48

پایان نامه

بررسی پیاده سازی و بهینه سازی سخت افزاری شبکه های عصبی پالسی An Investigation on Hardware Implementation and Optimization of Spiking Neural Network

شبکه عصبی پالسی Spiking Neural Network / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / ارتباط پکت بیس Packed Based Communication

55-46912

49

پایان نامه

تصدیق هویت گوینده با استفاده از داده ثبت نام محدود Speaker Verification using Limited Enrollment Data

ابربردار Supervector / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / مدل تلفیقی گوسی بودن Guassian Mixture Model / تصدیق هویت وابسته به متن Text-Dependent Verification / تصدیق هویت Ownership Authentication / تصدیق هویت متن تصادفی Text-Prompted Verification / دادگان تلفنی Telephony Dataset

55-46911

50

پایان نامه

یک الگوریتم بهینه سازی جدید برای تولید برقی قابل اعتماد مبتنی بر انرژی باد، خورشید و سلول سوختی A Novel Optimization Algorithm for Reliable Energy based on Wind, Solar and Fuel Cell

انرژی خورشیدی Solar Energy / انرژی باد Wind Energy / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پیل سوختی Fuel Cell / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources

55-46957

51

پایان نامه

طبقه بندی آریتمی های قلبی بر مبنای آنالیز غیرخطی و رفتار دینامیکی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب Heart Arrhythmia Classification based on Nonlinear Analysis and Dynamic Behavior of Heart Rate Variability (HRV)Signal

رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / دسته بند فازی Fuzzy Classifier / تغییرات نرخ ضربان قلب Heart Rate Variability / شاخص پوانکاره Poincar"e Index

55-47024

52

پایان نامه

از بین بردن نویز سیگنال مغزی توسط روش های آماری و یقینی EEG Noise Cancellation by Stochastic and Deterministic Approaches

بی نویزکردن Denoising / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / روش تجزیه تجربی مودها Empirical Modes Decomposition (EMD)Method / سیگنال های اینترایکتال Interictal Signals / نویز ناشی از ماهیچه Muscle Artifact

55-47036

53

پایان نامه

بهبود کیفیت سیگنال صوتی بر اساس کامپرسد سنسینگ Speech Enhancement Based upon Compressed Sensing

حسگری فشرده Compressive Sensing / بهبود گفتار Speech

/ 0 نظر / 15 بازدید