مقالات بررسی(92)

. نورپردازی در معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: شیما پورشاهید - شیما شجاعی - نرگس ارشادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۲. بررسی میزان تاثیر سن و میزان تحصیلات بر میزان سطح حس تعلق مکانی نمونه موردی:میادین محله ای نارمک تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: مرتضی اوجاقلو
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۳. معیارهای موثر بر موفقیت و توسعه پارک های علم و فناوری (مطالعه موردی پارک علم و فناوری خراسان شمالی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: لیلا میرسعیدی - حامد خوشی - سمیه رمضان زاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۴. شهرسازی و برنامه ریزی شهری نواحی مرکزی ایران و بلایای طبیعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: جمیله توکلی نیا - حسین بهبودی مقدم - عزت الله زمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۵. ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت محله ای: مطالعه موردی محله سنگلج شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: حسین بهبودی مقدم - سامان حیدری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۶. مورفولوژی شهری وجهانی شدن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: جمیله توکلی نیا - حسین بهبودی مقدم - باقر احمدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۷. تبیین ضوابط طراحی نمای بناهای میان افزا با رویکرد زمینه گرایی در جهت تعادل بخشی منظری در بافت های تاریخی : مطالعه موردی محله عودلاجان تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: ذبیح الله قنبری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۸. بررسی عوامل انسانی - محیطی مؤثر بر کیفیت فضای مشاع بین واحدهای مسکونی آپارتمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: آزاده شاهرودنژاد
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۰۹. بررسی عناصر تزیینی در معماری مقبره شیخ زاهد از دیدگاه زیبایی شناختی و کاربرد آن ها در معماری پایدار شرق گیلان (نمونه موردی: نقش هندسه ، ریتم و رنگ)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: پروانه شریف پورسویری - یعقوب کریمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۰. تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد جهانی کلان شهرهای ایران؛ مورد مطالعه : کلان شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محمد خسروی - غلامرضا کاظمیان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۱. بررسی روش های ارتقاء مشارکت مردمی روستائیان در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده روستایی مطالعه موردی : روستای بانش ، بیضا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: علیرضا عبدالله زاده فرد - سیدکورش سرورزاده - محمدحسین صلاح
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۲. گردشگری و نقش آن در حفظ آثار معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: ملیحه السادات نورانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۳. کیفیت بخشی به سیما و منظر شهری در خیابان پاسداران سنندج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: رضا قادربیگ زاده - ارسلان طهماسبی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۴. توسعه پایدار و گردشگری روستایی(راهبردها و الزامات)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: رضا قادربیگ زاده - ارسلان طهماسبی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۵. استفاده مجدد تطبیقی به عنوان یک استراتژی در توسعه پایدار شهرها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: مهدی اخترکاوان - هنگامه نانکلی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۶. بررسی تاثیر بکارگیری عامل نور در طراحی سیمای کالبدی و نمای ساختمان ها در بدنه های شهری بر ویژگی های ادراکی- رفتاری شهروندان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: آتنا تیغ نورد
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۷. سیر تحول طراحی ایستگاههای راه آهن ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: رویا خلفی - جمال الدین سهیلی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۸. بررسی نقش رنگ درفضای زندگی شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: ایرج ایمانی - عذرا مختارپور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۱۹. زمان و مکان در معماری اسلامی( مکان و مسکن در منظر اسلام)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: امین شکاری - فرزانه میرزایی - حامد رضایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۰. محیط زیست، معماری و توسعه پایدار شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: کاظم رضایانی - سیدمحمدمسعود میرصانع - امیر اکبری ایردموسی - محسن گلریز
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۱. هم پیوندی باز طراحی ساختار فضایی شهرهای طبیعی- تاریخی با محوریت برندسازی تجاری تصویر گردشگری شهر (مطالعه ی موردی: محور طاقبستان کرمانشاه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: آیت گنجی مراد
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۲. ارزیابی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات شهری شهر یزد (مطالعه موردی منطقه دو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سیدعلی حسینی - محمدحسین سرائی - سیدعلی الحسینی المدرسی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۳. برنامه ریزی توزیع خدمات پارک ناحیه ای در راستای عدالت اجتماعی در شهر یزد (مطالعه موردی منطقه یک)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سیدعلی حسینی - محمدحسین سرائی - سیدعلی الحسینی المدرسی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۴. برنامه ریزی توزیع خدمات مذهبی در راستای عدالت اجتماعی با مدل های خودهمبستگی فضایی(مطالعه موردی شهر یزد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سیدعلی حسینی - محمدحسین سرائی - سیدعلی الحسینی المدرسی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۵. دیدگاه آنگرایی اوج کیفیت فضا در آینده معماری ایران – اسلامی (اصول رنگ در فضای اتاق خواب از دیدگاه آنگرایی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: جواد عبدوست - مهناز سوکی - زهرا یحیایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۶. رقابت پذیری شهری و نقش آن درتوسعه کلان شهرها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: کریم کشکولی - آیدا شالچی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۷. بررسی و تحلیل فضاهای سبز شهری ،نمونه موردی شهر بروجرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: اصغر عبدلی - عبدالمجید امیری - مصطفی امیری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۸. تحلیل پراکنش فضایی کاربری های آموزشی (مقطع متوسطه) در سطح شهر اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: ملیحه ایزدی - نگار نادری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۲۹. شروع زندگی شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: رویا حسنی دخت
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۰. تحلیل پراکنش فضایی کاربری های فرهنگی مذهبی مطالعه موردی منطقه سه شهر اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: ملیحه ایزدی - نگار نادری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۱. تحلیل نقش، وظایف و توقعات معماری و شهرسازی در ایران با هدف افزایش کارآمدی نظام آموزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محمدرضا ضمیری - سیدمهدی مسعودی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۲. برنامه ریزی مسکن شهر میبد در استان یزد با رویکرد توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محمد هجرانی دلیر - فرناز ساعتی - زهرا پیرمرادیان
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۳. تکنیک ارزیابی در مهندسی ارزش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: حسین وکیلیان
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۴. بررسی شهرها در برابر پدافند غیر عامل واستخراج مولفه های تاثیر گذار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محمد بهزادپور - زهرا آشینه - علی زکی زاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۵. بررسی فضا و تزئینات معماری حمام نوبر تبریز و ارائه قوانین حاکم بر طراحی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: کیومرث مهرآسا - احد اجاق زاده بهروز
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۶. بررسی نحوه پوشش دوره های ایران باستان و تأثیر آن در معماری ایرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محسن اسماعیل پور - زهرا صادقی - سجاد سلیمانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۷. طراحی پل موقت با الهام از ستون فقرات انسان، به منظور سهولت در امداد و نجات در مناطق آسیب دیده در زلزله
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محسن اسماعیل پور - زهرا صادقی - مجتبی ضیائی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۸. نقش شهر در ایجاد الگوهای رفتاری شهروندان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: نگین بارشادت
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۳۹. کیفیت حضور انسانی در میادین شهری و علل تنزل جایگاه آن در شهرهای امروزی(نمونه موردی:میدان آزادی کرمانشاه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: مهدی صیادیان - احسان کاکایی - علی صالحی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۰. جایگاه سازه و شناخت عناصر آن در معماری بناهای سنتی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: مهدی صیادیان - احسان کاکایی - علی صالحی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۱. ارتقاء تعاملات اجتماعی در پردیس های سینمایی با رویکرد پایداری اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سروین عبودی - سیدعباس یزدانفر
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۲. اثر روان کننده بر ریز ساختار بتن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: کمال آریان - محمدعلی دشتی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۳. تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: انسیه ولی - سیامک پناهی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۴. بررسی ساختار کالبدی بازارسنتی شهرهای ایرانی اسلامی مطالعه موردی: بازارکرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: اعظم خان آقایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۵. جستاری در فرایند ایده پردازی فرهاد احمدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: علیرضا جزءپیری - فرشته حمیدی پور - سمیه هوشور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۶. کنکاشی پیرامون رابطه معماری ایرانی اسلامی وموسیقی اصیل ایرانی ازمنظرتشابهات فی مابین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: تورج جلیلی - احمدرضا کابلی - علی فرجی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۷. آشنایی با عوامل کلیدی برای طراحی یک فضای آموزشی استاندارد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: ژابیز گلزارمقدم - آرام کریمی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۸. معجزه رنگ و نور در مسجد نصیرالملک شیراز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: پریسا بخشوده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۴۹. بررسی وضعیت مبلمان شهری در شهر مشهد نمونه موردی:حد فاصل میدان بیت المقدس تا حرم مطهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: محمدرضا مبهوت - فهیمه سروش
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۰. باز شناخت رویکرد های نظری به فضاهای عمومی شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: نجم الدین رش شیلان آباد - سمیرا دینار
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۱. مدیریت ریسک در پروژههای ساختمانی، رویکرد دانش محور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: میثم صادقی - علیرضا چاله کایی - مصطفی خانزادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۲. بحران زلزله و مقاوم سازی بناهای تاریخی و باستانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: عیسی اسدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۳. پایش توسعه ساخت و سازی شهری و روستایی استان مازندران با تصاویرLandsat مطالعه موردی: شهرستان های چالوس و تنکابن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سعید رجایی - امان اله فتح نیا
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۴. بررسی مفهوم خلوت از دیدگاه روانشناسی محیطی در راستای ایجاد امنیت فضای آموزش معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: زهرا رمضان پور - امیررضا کریمی آذر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۵. ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: منصور افزون - محمد میرابی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۶. واکنش قلیایی بتن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: منصور افزون - محمدعلی دشتی رحمت آبادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۷. زیباشناسی اسلامی ایرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: شهرزاد رف رف - صبا زائرکعبه
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۸. تاثیرروانشناسی محیطی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: صبا زائرکعبه - شهرزاد رف رف
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۵۹. بررسی میزان اعتماد اجتماعی در روابط همسایگی در برج های مسکونی شهر بابلسر -1394
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: کریم کشکولی - رفعت بابایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۰. شاخصهای جهانی شهر خلاق؛ چارچوبی مشترک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: غزاله فرجام بخش - مصطفی قدمی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۱. بام سبز؛ راهکار توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: طلا فراستی - یزدان سلطانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۲. تبیین استعاره در درک عمیقتر هنر ایرانی اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: حسین فلاح - مهدی زالی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۳. بررسی عوامل محیطی موثر در طراحی مجتمع آموزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: مهرانه بگران بهشت - حسینعلی جمشیدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۴. بررسی اندیشه های وارتان آوانسیان در طراحی تزئینات نرده های تراس مسکونی در دوره اول پهلوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: علیرضا جزءپیری - نیکو زربخش نیا - پگاه محمدزاده درآباد - زهرا نقیبی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۵. بررسی سیر تحول کالبدی مسجد مدرسه های ایرانی بررسی دوره های تاریخی صفویه و قاجار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: مائده بهبهانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۶. ارتقاء سرزندگی و حس تعلق به مکان در فضاهای شهری مطالعه موردی : منطقه 5 شهر اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: فرزانه پورحیدرشیرازی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۷. تاثیر گیاهان آپارتمانی بر کنترل خشم و پرخاشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: فتانه رحیمی - ملیحه تقی پور
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۸. بررسی جذابیت های استراتژیک مصرف بتن و آسفالت گوگردی در صنعت ساخت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: علیرضا جوادی دها - محمدعلی دشتی رحمت آبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۶۹. بررسی اثر کالبد شهر بر ایجاد سرمایه اجتماعی مطالعه موردی سه محور شهر ملایر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: آرش حسینی علمداری - ندا احمدی فر - پگاه صادقزاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۰. مدیریت محله با تاکید بر نقش مساجدمطالعه موردی: شهر خواف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: معین ناصررودی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۱. مدیریت ترافیک در بافت مرکزی و متمرکز شهرها مطالعه موردی: شهر خواف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: معین ناصررودی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۲. تبیین رابطه توسعه فضایی شهری با شاخصهای رشد هوشمندمطالعه موردی؛ شهر آمل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: منصور ناظمی راد - مهسا مغاری - فرشاد نوریان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۳. بررسی تکنولوژی جدید بر عایق رطوبتی ساختمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: فریبرز روشنی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۴. راهکارهایی برای یادگیری بهینه در راستای تاثیر نور در فضاهای آموزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: بهار کفاشیان - غلامحسین ناصری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۵. راهکارهایی برای افزایش تعاملات اجتماعی در مجتمع های تجاری-تفریحی در راستای پایداری اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: بهار کفاشیان - غلامحسین ناصری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۶. مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد روانشناسی محیط در منطقه آزاد ارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: بهار کفاشیان - غلامحسین ناصری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۷. بررسی نقش دولت در حاشیه نشینی و رشد و توسعه نامتوازن شهرها (نمونه موردی محله میر اشرف شهر اردبیل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: زهرا کریم نژاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۸. بررسی تطبیقی مدل های مدیریت شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سعید باقرسلیمی - سارا اسماعیلی مقدم
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۷۹. بررسی ارتباط بین فرهنگ و معماری بومی و تاثیر ان در ارتقا کیفیت طراحی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: حسام الدین ستوده - غلامعلی کریمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۰. راهکارهای کاهش مصرف انرژی برودتی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب، شهرستان بابل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: ابوالفضل صالحی ایمنی - منصور یگانه - محمدجواد مهدوی نژاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۱. نقد و بررسی معماری بومی و علل گرایش به آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: المیرا آزاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۲. تحلیلی بر شبکه شهری رویکردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای استان های مرزی با استفاده از مدل های کمی (موردی: استان ایلام)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: فضل اله اسمعیلی - مهسا هدایتان - مهدی خداداد
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۳. تطبیق کالبد فضای آموزشی پژوهشی با مولفه های روانشناختی مزاج چهار گانه انسان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سعید بادرام - سیاوش رشیدی شریف آباد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۴. ارزیابی تراز دانش ریاضیات و همبستگی آن با مهارت طراحی دانشجویان در آموزش معماری در دانشگاههای ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: الهام محمدزاده چیانه
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۵. تحلیل مولفه های روانشناختی متاثر از کیفیات روحی مزاج چهار گانه انسان از دیدگاه متفکران اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سعید بادرام - سیاوش رشیدی شریف آباد
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۶. ارتقاء تعامل اجتماعی افراد در فضای معماری منطبق براصول روانشناختی مزاج چهارگانه انسان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: سعید بادرام - سیاوش رشیدی شریف آباد - مریم جمالزاده جهرمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۷. پژوهشی در هنر کاشیکاری دوره قاجار با تاکید بر مسجد جامع زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: مهتاب مبینی - محرمعلی بهرامی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۸. سادگی ادراک در معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسنده: مهشاد همایی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۸۹. اصول و معیارهای معماری فاخر و نقش مصالح در آن از دیدگاه استادکاران کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: مهشاد همایی - سوده احمدی - رویا علمدارزاده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۹۰. طراحی آسایشگاه کودکان سرطانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
نویسندگان: حنانه گرائیلی - رامین فرشیدفر
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۹۰۹۱. تطبیق الگوی طراحی فضای باز مسکن قاجار با مسکن امروز (نمونه موردی خانه لاری ها)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اول

/ 0 نظر / 102 بازدید