مقالات بررسی(86)

. مروری بر چارچوب پیادهسازی شش سیگما و ادبیات مرتبط با آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سارا بهنام - فاطمه ایوبی - لادن حاتمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۲. معرفی استراتژی نوین جمع سپاری و راهکارهای پیاده سازی آن در فضای کسب وکار(مطالعه موردی: شرکت اپل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: رضا سمیع زاده - آزاده ارجمند
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۳. بررسی اثر تناسب محصولات پیش و پس از توسعه بر موفقیت استراتژی توسعه نام های تجاری صنعت موادغذایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا شمس ابراهیم آبادی - دکتر محمد اقدسی - دکتر امیر البدوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۴. فراتحلیل تحقیقات فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بهره وری در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: دکتر وجه الله قربانی زاده - دکتر حبیب رودساز - مجید طولابی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۵. تعیین بهترین سناریو برای بازاریابی و پایداری برند با استفاده از رویکرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: امیر البدوی - بختیار استادی - سمانه زائری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۶. کنترل ظرفیت اتاق عمل در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت عمل های جراحی با استفاده از مدیریت درآمد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: علی رحمانی - علی حسین زاده کاشان - محی الدین هفت سوار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۷. بررسی استراتژی انتخابی بیماران رد زنجیره ی پیوند کلیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مجید رفیعی - امین ظاهری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۸. ارائه مدلی دو هدفه برای مسئله زمان بندی بخش جراخی با در نظر گرفتن سطح خدمت رسانی به بیماران اورژانسی مطالعه موردی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سپیده قجری - محمد سعیدی مهرآباد - آرش نوبری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۰۹. مکان یابی تسهیلات سلامت مستعد ازدحام با در نظر گرفتن زمان های خدمت دهی وابسته به مسافت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: جمال ارکات - فردین احمدی زر - شکوفه زمانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۰. مقایسه عملکرد شش روش دسته بندی در تشخیص ناباروری درمردان و تاثیر انتخاب ویژگی بر آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: شیما سلطانزاده - عباس سیفی - المیرا فتح دخت کادیجانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۱. ارائه الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مدل احتمالی مکانیابی بیمارستان و نقاط انتقال در حالت چند دوره ای در زمان بحران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فرناز برزین پور - سعید یعقوبی - احمد محمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۲. بهبود فرآیند جریان ابزاهای جراحی در چرخه ی اتاق های عمل و بخش استریل مرکزی با استفاده از شبیه سازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: زینب افتخاری - محمدمهدی سپهری - پژمان شادپور - توکتم خطیبی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۳. آسیب شناسی فرآیند بازدید بالینی آموزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: شادی رحمانی - محبوبه جهانتاب - محمد اقدسی - محمدمهدی سپهری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۴. مروری بر تخصیص بهینه تخت ها و فرآیند جریان بیماران در بیمارستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فرشاد بهروزی - مجید سالاری - علی بیرجندی نژاد
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۵. بررسی مدل کسب و کار الکترونیکی فناوری تلفن همراه درحوزه سلامت (M-HEALTH)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مصطفی اسدی - مهرداد کارگری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۶. ارائه مدل پیش بینی میزان سفارش خون با استفاده از درخت تصمیم در بخش زنان زایمان بیمارستان شریعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: تهمینه سادات الداغی - مهرداد کارگری - سیامک کارگر جهرمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۷. طراحی و پیاده سازی یک مدل برنامهریزی ریاضی جهت متعادل سازی خط مونتاژ:مطالعه تجربی در صنعت تولید موتورهای دیزلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: ابوالفضل جعفری اصل - مقصود سلیمان پور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۸. تعیین عوامل تاثیرگذار در سیستم بانکداری اینترنتی با استفاده از تکنیک DEMATEL پیشنهادی مطالعه موردی: بانک صادرات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا بهرامی - محمود بیرانوند
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۱۹. بررسی تابع مصرف گاز ایران در بخش های خانگی و صنعتی و تولید برق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حامد کاظمی - سعید شوال پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۰. انتخاب و سنجش عملکرد سیستم برنامهریزی منابع سازمانی در صنعت بانکداری با استفاده از تحلیل پوششیداده ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: هیوا فاروقی - سیدحامد موسوی پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۱. ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر با استفاده از شاخص اثربخشی کلی تجهیزات(مطالعه موردی: کارخانه سیمان مازندران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: محسن حبیبی کارسالاری - داریوش اسلامی - ایوب نظری - زکریا حسین زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۲. مدل پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری و تحلیل تأثیر آن بر رفتار سازمانی با استفاده از پویاییسیستم ها؛ مطالعه موردی: بانک ملت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: عباسعلی رستگار - هادی سپانلو - سعید انصارزاده - مسعود نارنجی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۳. تعیین اندازه ی دسته تولید در حالت چند محصولی با درنظر گرفتن قطعه معیوب در یک مدل کنترل موجودی باقابلیت کمبود مجازو قابل جبران با تاثیر تورم و ارزش زمانی پول ( مطالعه موردی: شرکت ابزار اندیشه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سیدسهیل حسینی - محمدمهدی نصیری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۴. بررسی تاثیر و تاثر عوامل هدررفت انرژی بر یکدیگر در صنعت فولاد با استفاده از DEMATEL
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حمید رضا مددی طائمه - حسن جوانشیر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۵. توسعه یک سیستم جامع سنجش عملکرد زنجیره تأمین انرژی برق با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فاطمه قاید امینی - قاسم وفایی نوقابی - هما پور اسفندیانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۶. مدل سازی بازار برق رقابتی با مکانیزم پرداخت بر اساس پیشنهاد و تعیین قیمت تعادلی با رویکرد تئوری بازی ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: هاشم عمرانی - سپیده میرزائی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۷. پیاده سازی مدیریت دانش در مدیریت پروژه (مطالعه موردی: واحد مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گازاروندان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: کارو فتح اله زاده - امیر ملایی - امیر صادقی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۸. ی محصول در مرحله طراحی بوسیله کاهش هزینه و قیمت تمام شده: در شرکت ساپکو (مطالعه موردیGD&T شرکت تشگاز شهرکرد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: پرتو قلیپور - آفرین اخوان - حسن حسینی نسب
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۲۹. کاربرد تکنیک FMEA و طراحی آزمایشات تاگوچی در پیش بینی و صرفه جویی هزینه های کیفیت (مطالعه موردی : شرکت دخانیات ارومیه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: امیر سلیمان نژاد تمر - اکبر زواری رضائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۰. استفاده از برآوردکننده های استوار در تخمین پایایی سیستم ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: الهه رادفر - حمید شهریاری - یاسر صمیمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۱. ارائه الگوریتم فرابتکاری ترکیبی برای برنامه ریزی واکنشی مسئله کارکارگاهی انعطاف پذیر تصادفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مجید خلیلی - فریدون اوحدی - بهنام ایوب زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۲. حل مسئله تشکیل سلول با تمرکز بر کاهش مدت زمان تولید محصولات و با فرض نقشه فرآیند برایقطعات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: میثم جعفری اسکندری - کاظم امیریان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۳. مکانیابی p هاب مرکز ناقصبا محدودیت جریان ورودی به هاب: تعریف مساله و بهینه سازی آن با الگوریتم جست وجو همسایگی سلسله مراتبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مهدی نخعی نژاد - علی امیاری فورک - سینا مشاور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۴. مدل سازی و حل مسئله تخصیص منابع و زمان بندی کارها به صورت یکپارچه در محیط رایانش ابری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مریم شمس - احمد جعفرزاده افشاری - امیر خاکباز
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۵. مکان یابی حداکثر پوشش با تصمیم گیری نوع تسهیلات و در نظر گرفتن اولویت مشتریان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: دکتر نیکبخش جوادیان - علی جمشیدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۶. حل مسئله زمان بندی دسته ای در محیط جریان کارگاهی با در نظر گرفتن زمان آماده بودن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: ارغوان رشیدی نژاد - دکتر فرید خوش الحان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۷. طراحی شبکه هاب و گره در شرایط عدم قطعیت از طریق تئوری امکان پذیری: مطالعهموردی شبکه حمل و نقل هوایی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: جواد نعمتیان - مهدی خاک نژاد
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۸. یکپارچه سازی مسئله مسیر یابی چند پریودی وسایل نقلیه و انتخاب اقتصادی مشتریان با هدفبرنامه ریزی فروش و حداقل نمودن مجموع هزینه های توزیع و تخفیف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حسن خادمی زارع - مهدی نخعی نژاد - عاطفه زارعی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۳۹. مدل چند هدفه عدد صحیح مختلط برای مکانیابی- مسیریابی زباله های خطرناک متغیر با زمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: صائمه ثابت - نیکبخش جوادیان - علی بزرگی امیری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۰. مکانیابی تسهیلات امدادرسانی با خرابی تصادفی در شبکه با حل مبتنی بر سناریو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حمید رضا زارعی - دکتر مسعود نارنجی - میلاد شهریاری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۱. بررسی کارایی بانک های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سمانه درودی - سعیده نادری - زهره حسین زاده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۲. حل مسئله حمل و نقل هزینه ثابت در طراحی شبکه های زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم های شبیه سازیتبرید و رقابت استعماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فریبا گودرزیان - نوید صاحب جمع نیا - مصطفی حاجی آقائی کشتلی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۳. توسعه یک مدل ریاضی مکان یابی تسهیلات در شرایط رقابتی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن مقدارسفارش اقتصادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا احمدی - وحیدرضا قضاوتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۴. مدل سازی و حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی غیر جایگشتی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زمان آماده سازی وابسته به توالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سیده نیلوفر رضوانی - امیر جلیلوند نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۵. ارتقاء سطح کیفی زمان بندی دروس با استفاده از مدل چند هدفه ریاضی به روش برنامه ریزی آرمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حنانه حبیبی توستانی - دکتر حامد سلیمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۶. مساله چیدمان_مسیریابی در سیستم تولید سلولی پویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سیده ربابه مهدوی - رمضان نعمتی کشتلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۷. بهینه سازی سود حاصل از فروش در فروشگاه بوسیله ی تخصیص اقلام در قفسه ها با در نظر گرفتن جهتنمایش دو بعدی محصول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: نوید سلمان زاده میدانی - مسعود ربانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۸. برنامهریزی یکپارچه تولید و نگهداری وتعمیرات غیرچرخشی در کارگاه جریانی با در نظر گرفتن محدودیت ذخیرهموجودی میانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: شهرزاد درخشان - مهدی بیجاری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۴۹. زمانبندی پروژه های تحقیق و توسعه با درنظر گرفتن محدودیت منابع در حضور احتمال شکست فنیفعالیت ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: جلال عارفی - محسن باقری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۰. بررسی مسئله زمانبندی و مسیریابی موجودی در زنجیره ی تأمین با استفاده از مدل های MIP و CP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: کامران کیانفر - مریم دژطاهریان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۱. ارائه الگوریتمی مبتنی بر ژنتیک جهت بهینه سازی حالت خاصی از مساله زمان بندی تولید کارگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: پرویز فتاحی - الهام محمدی - فاطمه دانش آموز
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۲. مسأله مکانیابی تسهیلات چند سروره با به کارگیری قانون جاذبه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: نادیا طهماسبی - زهره بهاروند - مهدی سیف برقی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۳. مروری بر روش های هوشمند کشف تقلب در بیمه خودرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: آرزو بداغی - دکتر بابک تیمورپور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۴. ارائه یک روش شاخه و کران برای حل مسئله حداقل سازی زمان انجام کل کارها روی یک ماشینپردازنده انباشته با فرض وجود کارهای با اندازه غیر یکسان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سیده ناهید هاشمی - علی حسین زاده کاشان - ید حسام الدین ذگردی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۵. بررسی مسئله ی زمان بندی فلوشاپ دو مرحله ای به همراه ارسال بسته ای به منظور کمینه کردن هزینه هایدیرکرد و ارسال کارها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حامد کاظمی - محمد رستمی - محمد مهدوی مزده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۶. زمان بندی تولید در سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای با ساختار دو سطحی محصول و محدودیتدسترس پذیری تجهیزات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: محمدعلی نیکوئی - مصطفی زندیه
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۷. زمان بندی، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای، الگوریتم های جستجوی همسایگی متغیر ترکیبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: ایمان حسن زاده نوده - سید حسام الدین ذگردی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۸. ارائه الگوریتم فراابتکاری چندهدفه برای حل مسأله موازنه زمان - هزینه- کیفیت پروژه با در نظر گرفتن محدودیتمنابع و افراز فعالیت ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: علیرضا امیری - محمدعلی وحدت - احمد صادقیه
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۵۹. حل مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله مکانیابی مسیریابی موجودی در شرایط عدم قطعیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: بهنام وحدانی - پریسا صفی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۰. مسئله مسیریابی-موجودی تحت فرض وجود جریان معکوس در شبکه توزیع و امکان بازیافت کالای بازگشتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: محمدرضا اکبری جوکار - فاطمه یاسمنی - حسین عاکفی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۱. حل همزمان مسائل تشکیل سلول، تخصیص منابع انسانی و زمان بندی عملیات ها با در نظر گرفتن قابلیت SPEA-II اطمینان ماشین آلات بوسیله الگوریتم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مهدی بشیری - روزبه عزیزمحمدی - کاظم امیریان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۲. ارایه یک مدل ریاضی دوهدفه برای مساله مکانیابی حداکثر پوشش ایستگاه های خدمات اضطراری با ارایه آن با الگوریتم NSGA-II خدمات متنوع در زمان وقوع بحران و حل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: پیام قره قانی پور - رضا توکلی مقدم - مهدی کرباسیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۳. ارایه مدل مسیریابی حمل ونقل در زنجیره تامین دارای بارانداز متقاطع و حل آن با الگوریتم ICA توسعه یافته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: احسان عرب زاده - محسن شیخ سجادیه - سید محمد تقی فاطمی قمی*
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۴. حل مساله مکانیابی-تخصیص با و بدون ظرفیت با الگوریتم مبتنی بر روش تقریب هذلولی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: احمد مینایی - مهدی بشیری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۵. مدل سازی و حل مسئله مکان یابی ایستگاه های آمبولانس، یک مطالعه مروری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد مهدی سپهری - پرویز فتاحی - کاوه حسین پناهی - مریم چوبتاشان
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۶. مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن فعالیت های چند حالته و ارزش فعلی هزینه های زودکرد و دیرکرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فاطمه رضائی - مرتضی راستی - سید رضا حجازی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۷. بهینه سازی سرمایه گذاری جهت گسترش یک بندر بوسیله تکنولوژی شبیه سازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد برزگرمحمدی - امیر مهاجری - محمد فلاح
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۸. سیاست های جایابی بهینه برای چهار تسهیل رقابتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: بهنام مهدی نیا - حسین ساجدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۶۹. کمینه سازی مجموع زمان ها تکمیل در زمان بندی کارهای تقسیم پذیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسنده: حسین ساجدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۰. ارائه یک روش فراابتکاری مبتنی بر شبیه سازی آنلینگ به منظور حل مسئله مکانیابی ایستگاه های راه آهنو مسیریابی خطوط ریلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: آرمین جبارزاده - علی پاپی - عقیل حمیدی حصارسرخ
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۱. مسیریابی وسایط نقلیه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن کاهش سوخت:الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: علیرضا سلامت بخش - رضا توکلی مقدم - اسماعیل نجفی - مهدی علینقیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۲. مدل سازی و بهینه سازی استحکام تسلیم جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر اساس داده های تجربی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: یونس جاوید - مهدی خلیلی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۳. زمانبندی کارگاه گردشکاری دو ماشین، با هدف کمینه سازی مجموع وزندار جریمه های بیشینه زودکرد وبیشینه دیرکرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: وحید نصرالهی - قاسم مصلحی - محمد رئیسی نافچی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۴. بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از روش تصمیم گیری (Fuzzy AHP) و ساختار کارت امتیازی متوازن (BSC)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسنده: خداخواست کرمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۵. مدل سازی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت در زنجیره تامین گوشت مرغ با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: رحمان زارعیان - بیتا هزارخانی - جعفر حیدری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۶. ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسئله مکانیابی سیستم های فرابارانداز در زنجیره تامین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: ملیحه معصومی - جواد بهنامیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۷. طراحی یک زنجیره تامین سبز با هدف بهینه سازی همزمان هزینه ها، مصرف انرژی و انتشارآلاینده ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فاطمه گروسی - دکتر محمدرضا مرجانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۸. توسعه ی یک مدل ریاضی جدید برای مدیریت شبکه تولید و توزیع زنجیره تأمین همراه با رویکرد حمل و نقلسبز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: فرزاد اویشن - ایرج مهدوی - حسن رضازاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۷۹. مدل فازی بهینه سازی دو هدفه یک مساله زنجیره تامین سه سطحی چند محصوله چند دوره ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مینا علوی نائینی - شراره تیموری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۰. هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از قراردادها با درنظرگرفتنتقاضای وابسته به قیمت و تصادفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: مهرنوش گیا هچین - سید حسام الدین ذگردی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۱. ارائه مدل بهینه سازی جهت طراحی یک شبکه جمع آوری و توزیع پسآب شهری برای مصارفکشاورزی و مناطق صنعتی (مطالعه موردی: استان البرز)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: حمیده جوکار کهنگی - سودابه نامدار زنگنه
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۲. انتخاب تأمین کننده با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: راضیه زارع بنادکوکی - مجید اعرابی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۳. برنامه ریزی تولید و توزیع یک زنجیره تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله نقلیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: سیده بتول فتحی - فرزاد دهقانیان - مجید سالاری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۴. مدل رگرسیونی مؤلفه های ششگانه شاخص عملکرد لجستیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: رمیسا ربیعی - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۵. طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیاتcross-docking
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: امیرسامان خیرخواه - سعید رضایی
تعداد صفحات: ۳۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۶. مدل سازی و زمان بندی انبارهای متقاطع چندگانه چنددربی با پارامترهای زمان فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
نویسندگان: میثم میرزامحمدی - حسن حاله
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۳۰۸۷. اولویت بندی نقاط آسیب دیده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و ارائه ی مدل سه هدفه بر

/ 0 نظر / 202 بازدید