مقالات بررسی(252)

۲۴۹۰۰۱. NCBI در دو رقم برنج ایرانی با توالی ژنومی موجود در waxy مقایسه توالی قطعه راهنمای ژن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مرتضی بهادری - علی اعلمی - بابک ربیعی - محمد مهدی سوهانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۲. ISSR بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی با استفاده از نشانگر ملکولی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: رعنا محمودی - فاطمه رحمانی - رضا رضایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۳. مطالعه ژن های2B 2A پروتئین پوششی و پروتئین حرکتی جدایه ایرانی ویروس بی بذری گوجه فرنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد مداحیان - حسین معصومی - جهانگیر حیدر نژاد - اکبر حسینی پور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۴. بررسی تنوع ژنتیکی مرکبات ایران با استفاده از نشانگر های ریزماهواره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: عطاالله شرفی - اسد اسدی آبکنار - غلامرضا بخشی خانیکی - علیرضا ترنگ
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۵. همسانه سازی ژن پروتئین پوششی و تعیین جایگاه تکاملی دوجدایه های ایرانی ویروس سیب زمینی X
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سودابه پورمحمدی - حسین معصومی - جهانگیر حیدر نژاد - اکبر حسینی پور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۶. بررسی تاثیر چند منبع هیدروکربنی بر عملکرد آنزیم سلولاز تولیدی توسط قارچ های Penicillium chrysogenum و Cuninnghamella eqinulata
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد علی تاجیک قنبری - زهرا ده بوید - سحر لیلایی - تلماه تلمادره ای
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۷. بررسی امکان ایجاد مقاومت به بیماری ریزومانیا از طریق القای موضعی پدیده خاموشی ژن بر علیه ویروسرگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: نازیلا کریم زاد شریفی - رضا عزیزی نژاد - محمد علی ملبویی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۸. حذف کروم شش ظرفیتی از پساب توسط قارچ آسپرجیلوس نایجر مرده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد پازوکی - فریده قوی پنجه - مریم یاوری - ژیلا ضیائی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۰۹. ارزیابی توان ضد قارچی باکتری های لاکتیک اسید جداسازی شده از منابع طبیعی و محصولات سنتی لبنی بر روی قارچ های فسادزا در پنیر های سفید ایرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد هادی اسکندری - درنوش جعفرپور - ساناز روشن زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۰. هیبریداسیون DNA فلوروسنت در محل و الگوی نواربندی C در تشخیص مورفولوژی کروموزومی اسفرزه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: داریوش عبادی الماس - قاسم کریم زاده - قادر میرزاقادری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۱. بررسی بروز ژن 3CC مرتبط با پاسخ به تنش خشکی در یازده ژنوتیپ لوبیا (Phaseolus vulgaris)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: نرگس قره قانی پور - بهروز شیران - محمود خدام باشی - علیرضا مولایی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۲. بررسی تاثیر کروسین بررد ههای سلولی توموری معده و طبیعی از طریق مطالعه حیات/مرگ سلولی قبل و بعد از تیمار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: ریحانه هوشیار - مجید صادقی زاده - سیده زهرا بطحایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۳. بررسی بیان ژن CG18 تحت تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: نرگس قره قانی پور - محمود خدام باشی - بهروز شیران - علیرضا مولایی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۴. بررسی تاثیر خوراکی نانو ذرات اکسید آهن (Fe2O3 برگلبولهای قرمز و سیستم انعقادی موش صحرائ ینر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: دکتر سیما نصری - دکتر سعید رضائی زارچی - دکتر سیامک فلاحی قراگوز - سمیه راد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۵. بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس های موزائیک جنوبی مرغ Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV و موزائیک کوتولگی ذرت Maize dwarf mosaic virus MDMV
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: عاطفه ذاکری - محمود معصومی - سعید نصرا...نژاد
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۶. ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپاز آلکالو- ترموفیل جداشده از باسیلوس سوبتیلیس سویه DR8806
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: احمد آسوده - طاهره قنبری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۷. بررسی اثر دو ایزومر D-Arg و L-Arg بر بیان ژن آرژیناز 1 در تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی ( lycopersicon esculentum
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فرشته میرزایی - محمدمهدی یقوبی - خسرو منوچهری کلانتری - فاطمه نصیبی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۸. ساخت سازه عفونت زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: ناهید کیوانی - جهانگیر حیدرنژاد - حسین معصومی - سارا رضوی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۱۹. در مزارع ذرت شهرستان گرگان و بررسی آلودگی توأم دو ویروس در شرایط گلخانه و مزرعه (IJMV) و ویروس موزائیک ایرانی قیاق ( MDMV) ردیابی دو ویروس موزائیک کوتولگی ذرت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: عاطفه ذاکری - محمود معصومی - سعید نصرا...نژاد
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۰. در گوسفند عربی استان خوزستان با Ovar-DRB بررسی چندشکلی اگزون دوم جایگاه ژنی 1 PCR- استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز به همراه بررسی تنوع قطعات محدود شده(RFLP)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مجتبی لطفی - محمد تقی بیگی نصیری - هدایت الله روشنفکر - جمال فیاضی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۱. کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیمی اندوگلوکاناز نوترکیب در مخمر پیکیا پاستوریس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سکینه مشتاقی - سید امید رعنایی سیادت - علی اکبرزاده - محمد برشان تشنیزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۲. بررسی فناوری تولید انبوه مینی تیوبر بذری سیب زمینی از کشت مریستم تا برداشت تکراریگلخانه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: امیراصلان حسین زاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۳. ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعی تهای سنجاب ایرانی با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهوار های، استان کردستان، ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سید شهاب موسوی - برزان بهرامی کمانگر - شهرام کبودوندپور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۴. تعداد اسید آمینه های گلوتامین، سیستئین، لایزین به همراه تعداد اسید آمینه های دارای بار مثبت PC- از مهمترین ویژگی های موثر بر تعیین دمای بهینه آنزیم زایلاناز می باشند-کاربرد الگوریتمدر شرایطی که تعداد ویژگیهای مورد بررسی بسیار بیشتر از تعداد مشاهدات است Simple
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سمیه باصری - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۵. ISSR و RAPD بررسی تنوع ژنتیکی جنس سنجد در استان آذربایجان غربی براساس مارکرهای مولکولی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: لیلا السادات اسدیار - فاطمه رحمانی - عباس صیامی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۶. بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در شیر خام، پنیر و بستنی سنتی در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: الهه کاظمی خیرابادی - اسماء بهزادنیا - ابراهیم رحیمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۷. Pythium aphanidermatum شناسائی مولکولی جدایه های
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مژده کاکوئی نژاد - سید باقر محمودی - پیمان نوروزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۸. بررسی و مقایسه ی محیطهای کشت های انتخابی و مغذی مختلف برای جداسازی آغازگرهای بومی از ماست های ستتی ایران با هدف تولید آن ها در مقیاس صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد هادی اسکندری - ساناز روشن زاده - درنوش جعفرپور - معصومه ایزدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۲۹. نقش پیش تیمارL آرژینین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و بیان ژن آرژیناز در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه نصیبی - خسرو منوچهری کلانتری - محمد مهدی یعقوبی - فرشته میرزایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۰. مقایسه تولید اتانول به روش تخمیر حالت غوطه ور و مایع از گیاه کروب پاد توسط باکتری زیموموناس موبیلیس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سعید سحرخیز - داوود مظاهری - سید عباس شجاع الساداتی - حسین وحید
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۱. بررسی فاکتورهای تنظیمی در ناحیه پروموتری ژن انسولین در موجودات مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: اشکان تعویذی - اسماعیل ابراهیمی - مختار جلالی - نرجس راهپیما سروستانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۲. در باکتری اشریشیاکلی (scFv) بیان بالای یک آنتی بادی نوترکیب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مهدی گلچین - علی اکبر خلیلی یزدی - محمد کارآموزیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۳. بررسی فعالیت آنزیم لاکیز نیوروسپورا کراسا در حضور حلالهای آلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: کامران بهرمندجوی - سید محمد مشتاقیون - کمال الدین حق بین
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۴. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای خاکشیر با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD در استان کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: کیان آقاعباسی - امین باقی زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۵. شناسایی مکانهای ژنی با اثرات افزایشی، اپیستازی و اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای صفت طول دوره رشد در برنج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مریم حسینی چالشتری - سعد ا.. هوشمند - شهرام محمدی - علیرضا ترنگ
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۶. وجود coiled_coil_region در ناحیه ' 5 پروتئین پوششی ویروس موزائیک جنوبی مرغ و نقش احتمالی تسهیل کنندگی آن در بیماریزایی و مقاومت به گرما
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: نرجس راهپیما سروستانی - اسماعیل ابراهیمی - محمود معصومی - کرامت اله ایزدپناه
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۷. بهینه سازی و بکارگیری روش Multiplex-RT-PCR جهت ردیابی همزمان سه ویروس مهم بیمارگر در مو رقم کاشمری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: رضا پوررحیم - شیرین فرزادفر - علیرضا گلنراقی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۸. تشخیص مولکولی و معرفی میزبان جدید برای ویروس موزائیک آرابیس در جنوب شرق ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: شیرین فرزادفر - رضا پوررحیم - علیرضا گلنراقی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۳۹. های موثر در رقابت و کارایی همزیستی با گیاهان خانواده لگوم، با های ریزوبیومی حاوی ژنشناسایی جدایهاستفاده از آغازگرهای اختصاصی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: زکیه قربانی سینی - مجید طالبی - مسعود بهار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۰. بررسی پارامترهای موثر در تولید بیوهیدروژن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: خسرو رستمی - زهرا اصفهانی بلند بالایی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۱. بکارگیری واکنش زنجیرهای پلیمراز جهت ردیابی ویروس موزاییک یونجه و معرفی میزبان جدید آن در استان گیلان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مریم ارمندپور - رضا پوررحیم - سیدعلی الهی نیا - شیرین فرزادفر
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۲. از گیاه برنج ltp جدا سازی، همسانه سازی و بیان پروکاریوتی ژن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه زبردست - مصطفی مطلبی - محمدرضا زمانی - عصمت جورابچی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۳. ردیابی مولکولی ویروس موزاییک زرد لوبیا و معرفی میزبان جدید آن در استان گیلان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مریم ارمندپور - رضا پوررحیم - سیدعلی الهی نیا - شیرین فرزادفر
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۴. PCR- RFLP بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد مر غهای بومی فارس به روش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سمانه گرجی مخصوص - سید ضیاءالدین میرحسینی - محمد جواد ضمیری - عبدالاحد شادپرور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۵. آنالیز مولکولی گیاهان تراریخته کلزا حاوی ژن BnFUL
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سمیرا کهک - علی محمد شکیب - جلال صبا - سیامک اسدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۶. شناسایی ژن های پپتیدهای حلقوی ضد میکروبی و بررسی بیان آنها در گیاه بنفشه معطر بومی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: راضیه دلیرفردویی - محبوبه ضرابی - ضرغام سپهری زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۷. بررسی اثر ژنوتیپ، محیط کشت و تنش بر القای جنین زایی میکروسپور در رز (Rosa hybrida)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مهناز عروجلو - مهران عنایتی شریعت پناهی - مریم دهستانی - محمد رضا بی همتا
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۸. بررسی تنوع ژنتیکی قارچ F. verticillioides عامل پوسیدگی طوقه و ریشه برنج در مزارع استان های فارس و خوزستان با استفاده ازنشانگر مولکولیRAPD
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: زینب بهمنی - رضا فرخی نژاد - خشنود نوراللهی - سیامک بیگی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۴۹. بررسی پایداری لوسیفراز جهشیافته حشره شب تاب (R337Q) در سلولهای یوکاریوتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: علی ریاحی مدوار - سامان حسین خانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۰. qRT-PCR در دو گونه گندم زراعی ایران تحت تنش شوری با استفاده از SOS بررسی بیان ژن 1
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: امین رمضانی - علی نیازی - علی اصغر ابلی مقدم - محبوبه زمانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۱. بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلفDNA استخراج در دو گونه نماتد جهت استفاده در اختصاصی PCR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه فیاضی - رضا فرخی نژاد - حمید رجبی معماری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۲. durum Triticum در گندم دوروم NADP-Malic جداسازی و همسانه سازی ژن رمز کننده آنزیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: پروانه امامی - هومن راضی - حسن پاک نیت - عباس عالم زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۳. شناسایی مولکولی نماتدهای P. neglectus و P. thornei در استان خوزستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه فیاضی - رضا فرخی نژاد - حمید رجبی معماری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۴. مهار بیان ژن TPD52 در سلول های رده سرطان سینه MCF-7 به وسیله microRNA سنتتیک به منظور بررسی اثرات آن بر مرگ سلول ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مهرنوش یزدان بخش - مهدی فروزنده مقدم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۵. بررسی فعالیت و بیان ژن کاتالاز بعنوان آنزیم شاخص سیستم آنتیاکسیدان در پاسخ به افزایش بورون در گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandifloraL..)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه رضایی - فائزه قناتی - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۶. تولید گیاه سیب زمینی تراریخته مقاوم به ویروسPVXاز طریق RNA Silencing
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: شهلاسادات فاطری رضوانی - مقصود پژوهنده - اکبر شیرزاد - محمد احمدآبادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۷. بهینه سازی پیش تیمار باگاس نیشکر با استفاده از روش اسید رقیق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محسن آهی - سپیده شکری - مهرداد آذین - سید عباس شجاع الساداتی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۸. بررسی توالی پروتئینی جدایههای مختلف ویروس برونشیت عفونی ایران با تجزیه فیلوژنی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مریم نصرتی - مجتبی طهمورث پور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۵۹. مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی آمینو اسید به کمک مایعات یونی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: هادی ناظم - سیروس قطبی - وحید تق یخانی - منوچهر وثوقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۰. بررسی اقتصادی تولید بیواتانول از ملاس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد کلانتری - هادی ناظم - حسین محمد یفرد - حسین کریم ینیا
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۱. بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L.
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مریم سوسنی عین القاصی - علی مهراس مهرابی - محمد مهدی جوکار
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۲. بیان پروکاریوتی ژن دفنسین (RS-AFP1) گیاه تربچه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: نادیا شافعی - محمد رضا زمانی - مصطفی مطلبی - سریرا مقدسی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۳. بررسی تغییرات ژن های UCP و ND5 میتوکندریایی در لاین طیور گوشتی آرین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مجتبی درزی نیارمی* - علی اکبر مسعودی - رسول واعظ ترشیزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۴. سیستم نوین جهت پیش بینی گسترش بیماری و تعیین عوامل موثر برآن با استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر بیزتجربی مورد مطالعه: تعیین تراکم استخوان با استفاده از چند فاکتور خونی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سمیه باصری - اسماعیل ابراهیمی - الهه باصری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۵. ارزشیابی حسی زیتون در پروسه تخمیر زیتون سبز با شرایط هوادهی(بااستفاده از لاکتوباسیلپلانتاروم به عنوان کشت آغازگر)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فرزانه سلامی - زهرا اصفهانی بلند بالایی - لیلا علی نسب
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۶. بررسی چند شکلی ژنومی بین جدایه های Xanthomonas translucens pv. Cerealis عامل لکه نواری باکتریایی گندم دراستان ها ی اردبیل و گیلان با استفاده ازrep-PCR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: واله عباسی - حشم تالله رحیمیان - محمدعلی تاجیک قنبری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۷. ارزیابی قابلیت کالزایی بافت مریستم ژنوتیپهای مختلف کلزا تحت سطوح مختلف تنش اسمزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: محمد حیدرنژادیان - سجاد منصوری - مصطفی حسین آبادی - کرمرضا اسماعیلی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۸. بررسی چندشکلی ژن های ATGL و GHSR و ارتباط آن با صفات تولیدی در لاین طیور گوشتی آرین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مجتبی درزی نیارمی - علی اکبر مسعودی - رسول واعظ ترشیزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۶۹. ارتباط میان جایگاه اینترون 1 ژن GDF8 با صفات لاشه در گوسفندان زل و لری بختیاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه امیری - سید رضا میرائی آشتیانی - مصطفی صادقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۰. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سید حسین سجادی ساروئی - قربانعلی نعمت زاده - غلامرضا بخشی خانیکی - ولی اله قاسمی عمران
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۱. بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان وتراتوکارسینوما
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: حسین نخعی زاده - مریم مقدم متین - احمد رضا بهرامی - مهرداد ایرانشاهی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۲. تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سعیده رحیمی - روح انگیز نادری - سید علی قائم مقامی - سپیده کلاته جاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۳. ارتباط میان جایگاه اگزون 1 ژن GDF8 با صفات لاشه در گوسفندان زل و لری بختیاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه امیری - سید رضا میرائی آشتیانی - مصطفی صادقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۴. کاربرد نواربندی پروتئین های ذخیره ای دانه در تعیین تنوع ژنتیکی ماریتیغال (Silybum marainum)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه عرفانی - مجید شکرپور - امید سفالیان - عسل نقوی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۵. بررسی روند تجمع پرولین و پروتئینهای ذخیرهای دانه در ارتباط با مقاومت به یخزدگی گندم نان(Triticum Aestivum L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: عسل نقوی - امید سفالیان - علی اصغری - محمد صدقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۶. بررسی تاثیر نانو کورکومین دندروزومی بر چرخه سلولی و القای اپوپتوسیس در رده سلولهای توموری5637 مثانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: مریم طهماسبی میرگانی - مجید صادقی زاده - سید جواد مولی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۷. بررسی تنوع ژنتیکی تنباکو های ایرانی با نشانگر ریزماهواره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سهیلا قلی زاده* - رضا درویش زاده - بابک عبدالهی - ایرج برنوسی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۸. اثر فاکتور رشد مشابه انسولین (IGF-I)در آپوپتوز سلولهای تخمدان هامستر چینی در تولیدداروهای زیستی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: سمیه پیروزمند - مهران میراولیایی - جمال مشتاقیان - مینا پیروی سرشکه
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۷۹. جداسازی و شناسایی یک سویه جدید تیوباسیلوس فرواکسیدانس از معدن میدوک با استفاده از تکنیک PCR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: یاسین رخشانی - جمشید راهب - افشین محسنی فر - آذر سبکبار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۸۰. مباحث حقوقی بیوتکنولوژی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: فاطمه فرامرزی رزینی - سید مهدی صالحی - زینب محسنی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۸۱. بررسی پتانسیل کالوس زایی با هورمون های مختلف در سه رقم انگور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: آیدا کلانترزاده - رسول جلیلی مرندی - محمد زارع مهرجردی - حامد دولتی بانه
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۸۲. تولید جنین های سوماتیک از جنین بذری گیاه وشا(Dorema ammoniacum)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: خدیجه قاسمیان - سنبل ناظری - اصغر میرزایی اصل
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۹۰۸۳. جداسازی ژن ABF4 در گیاه کلزا و بررسی بیان آن در پاسخ به تنش خشکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: ابراهیم خواجوی پور - ه

/ 0 نظر / 21 بازدید