مقالات بررسی(98)

. تأثیر عوامل اقلیمی بر شکل گیری و سازماندهی فضایی معماری بومی مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: احمد پیرزاده - گل نوش فلاح
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۲. معماری بومی بررسی تطبیقی و مقایسه الگوهای پلان و روابط بین فضایی بنای چشمه عمارت و ویلای امروزی واقع در گوهرباران میاندرود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سارا عرب خزائلی - مائده بابائی لاجیمی - الهام علی پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۳. تزئین و تذکر در طرح لبه بام های شیب دار گرگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: پگاه مردانی - نرگس صادقی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۴. بررسی عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و رشد خزه بر روی مصالح درنواحی خزری (بررسی موردی: شن و ماسه به کار رفته در بتن به عنوان مصالح پرمصرف نواحی خزری)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سعید علی نیا - ماریا کردجمشیدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۵. معماری بومی نگاهی به نقش ساختاری-کارکردی آب انبارهای هرمزگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: ماریه منصوری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۶. تعامل هنر و ادبیات عامیانه با معماری بومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: محمدرئوف مهاجری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۷. عوامل تأثیر گذار در حیات بازارهای روز (تبرستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: فاطمه سنماری - پرستو زالی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۸. بررسی هنرهای سنتی و آرایه های تزیینی در مساجد تاریخی بابل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: معینه السادات حجازی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۰۹. تدوین الگوی راهنمای جانمایی بازارهای هفتگی استان مازندران با رویکرد ارتقاء هویت سازمان فضایی شهر و گردشگری شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: نیوشا نبی بخش - سپیده قابوسی - هادی پندار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۰. بررسی عناصر معماری پایدار درمعماری بومی اقلیم معتدل و مرطوب و چگونگی استفاده از این عناصر در معماری امروز کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مریم ملک محمودی - سودابه مهری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۱. تحلیل مفهومی بر نقش مایه شیر و خورشید در تکایای مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مریم فلاح - مریم رضاقلی پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۲. بررسی چگونگی تأثیر گذاری پلان معماری در تهویه طبیعی خانه های سنتی مازندران (نمونه مورد بررسی ایوان در خانه های قدیمی آمل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: جمشید میرهادی - ابراهیم امیرکلایی - زهره سنایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۳. معماری بومی و خلاقیت در پاسخگویی به نیازها با نگاهی به معماری بومی تبرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سیدمحسن موسوی - سپیده خداکرمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۴. بررسی بناها و آثار معماری دوره های باستانی تبرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سیدمهدی موسوی کوهپر - محمود حیدریان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۵. شرایط زیست محیطی و معماری بومی شهرستان آمل «نمونه مورد مطالعه شبکه ارتباطی دوره ساسانی و اوایل اسلام دره- رودخانه هراز»
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مجید ساریخانی - سیدمهدی موسوی کوهپر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۶. سازه های چوبی، سازه های بومی پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: شهربانو محمدپور - مینا احمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۷. بازتاب مفاهیم و ارزشهای اجتماعی و آیینی در تزیینات وابسته به معماری (مطالعه ی موردی خانه ی قرشی شهرستان آمل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: محمد حسن ذال - رحمت عباس نژاد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۸. تحلیل و گونه شناسی تکایای مازندران بر اساس تنوع اقلیمی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: محمدحسن ذال - سیدمهدی موسوی کوهپر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۱۹. خانه اقلیمی با کارکرد نجومی در روستاهای استان مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: همت الله رورده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۰. معماری طبرستان و مولفه های پایداری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: ملیکا سپاسی - ملیحه سپاسی - فاطمه میامی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۱. رویکرد توسعه محله سنتی، راهکار جدید ساماندهی محلات شهری (نمونه موردی:محله آب انبارنو ساری)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: علیرضا خرازی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۲. بررسی هنر گره چینی خانه های قدیمی شهرستان آمل (مطالعه موردی: نه خانه و ویلای شهر آمل، آب اسک و نوا)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مصطفی رستمی - لاله عابدپور
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۳. ترسیم نقش اژدها در بناهای آیینی مازندران (با تأکید بر مضامین مذهبی شیعه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: محمد اعظم زاده - مصطفی رستمی - مژگان قاسمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۴. نقش فناوری به عنوان مکمل مصالح سبز در توسعه ی پایدار (نمونه موردی : چوب در اقلیم تبرستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: زهرا دانش شهرکی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۵. پژوهشی در معماری بافت روستایی تبرستان نمونه موردی: معرفی و آسیب شناسی حمام اندون کش (آبندان کش)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سامان سورتیجی - سیده کبری مهدوی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۶. جستاری بر تعامل هنر و ادبیات عامیانه و تبلور آن در آرایه های سقانفارهای مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مصطفی رستمی - فاطمه باباجان تبار
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۷. مطالعه ای بر نقاط اشتراک وافتراق نقوش در گورستان سفید چاه ومعماری تکایا در تبرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: محمد اعظم زاده - سیده مهسا قریشی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۸. گونه شناسی نماهای بافت شهری تاریخی بابل با رویکرد شکلی (مطالعه موردی خانه های دوره قاجار و پهلوی اول)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سیدعلی سیدیان - بهاره روشن
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۲۹. کاربست رویکرد CPTED (جلوگیری از جرم به کمک طراحی) در سنجش امنیت زنان در فضاهای شهری بومی تبرستان (مورد پژوهشی: محله حصیرفروشان بابل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: ملیحه هاشمی تیله نویی - الهام رضائیان کله بستی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۰. بررسی اصول پنج گانه معماری ایرانی در بقعه شیخ زاهد گیلانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: آزاده محمودی - زاهد محمدعلیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۱. مطالعه تزئینات درب چوبی بناهای مذهبی مازندران (نمونه موردی: درب شرقی امامزاده ابراهیم بابلسر)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: الهام نیک شناس - فرزانه انعامی - فاطمه اکبری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۲. بررسی نمادسرو در معماری بومی دوره اسلامی مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سیدرحیم موسوی ساروی - غلامرضا آذربویه - محمد ترابی آذر - اله یار طالبی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۳. گونه شناسی مسکن ، مطالعات موردی پلان های خانه های مسکونی در دوره قاجار ،پهلوی و معاصر شهرستان آمل با نگرش اقلیمی و شکلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سیدعلی سیدیان - سیده مهسا علوی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۴. بررسی نقش رفتار در معماری بوم گرا نمونه مورد مطالعه: معماری بومی مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سیدمحسن موسوی - جمیلا پیشه ور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۵. ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در نواحی معتدل و مرطوب بر مبنای م عماری بومی منطقه (مطالعه موردی: روستای فرح آباد ساری)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: عاطفه کلانتری - ایرج اعتصام
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۶. بررسی معماری بومی آسبادهای ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مریم جعفری فارسانی - اکرم شمسی پور دهکردی - زهرا نقدی دورباطی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۷. عصارخانه ها میراث های بومی فراموش شده در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مریم جعفری فارسانی - اکرم شمسی پور دهکردی - زهرا نقدی دورباطی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۸. جایگاه ایوان در معماری بومی تبرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: فروغ نجفی تیرتاشی - عباسعلی رنجبر کوچکسرایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۳۹. مطالعه تطبیقی آرایه های برج لاجیم سوادکوه با دیگر برج – مقبره های معاصر خود در تبرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: مصطفی رستمی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۰. بررسی نقش اسطوره ای مار و تجلی آن در آرایه های سقانفارهای مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: مصطفی رستمی - مهرانه علیزاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۱. تناسبات طلایی در معماری بومی تبرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسندگان: سید محسن موسوی - ندا نبی زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۲. تصاویرکتب چاپ سنگی دوره قاجار در بناهای مذهبی مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
نویسنده: فتانه محمودی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۳. رنگ زدایی از بطری های نگیاز جنس پلیاتیلنترفتالات (PET) با استفاده از هیدروژن پراکسید، به عنوان م رحله ای از فرایند بازیافت آن ها با استفاده از آزمون رنگ سنجی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: طاهره حاجی حسینلو - نویده انرجان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۴. بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات های گازی حین حفاری چاه های نفت و گاز در آبهای عمیق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: رضا معصومی - احسان شکوهی زاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۵. انتخاب ماده مناسب برای جلوگیری از تشکیل هیدرات در خط دریایی فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: ابوذر طاهری - قدرت الله هاشمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۶. مطالعات تئوری بر روی ساختار هندسی، پیوند هیدروژنی و خصوصیات الکترونی لیگاند انامینون با حلقه 4- هیدروکسی 6- متیل 2- پیران و کمپلکس دو هسته ای مولیبدن با این لیگاند با روش های تئوری تابع چگال (DFT) و هارتری فاک (HF)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: محبوبه محدثزاده - بهزاد پدیداران مقدم - حسنعلی زمانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۷. بررسی اثر متغیرهای عملیاتی بر سیستم ریفرمینگ غشایی متان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: احسان نجاتی - حبیب آل ابراهیم دهکردی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۸. بررسی اسانس و اسید چرب در برگ کنگر گونه (.Gundelia tournefortii L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: ژیلا اصغری - طاهره باقری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۴۹. بررسی کافئیک و کلروجنیک اسید در کنگر گونه (.Gundelia tournefortii L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: ژیلا اصغری - طاهره باقری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۰. بررسی اثر کاهش سطح مقطع بدلیل افزایش خوردگی (زنگ زدگی) سطح داخلی در لوله های آبرسانی بر افت فشار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: نیرعلی درستان - مهرداد جوادی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۱. تأثیر تشکیل فازهای تری کلسیم فسفات در بدنه چینی با استفاده از خاکستر استخوان گاو بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی و نوری چینی مظروف: استفاده از دولومیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسنده: علی آراسته نوده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۲. اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به ستون موئینه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: جواد فیضی - سمیرا میهن پرست - حامدرضا بهشتی - زینب افتخاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۳. بررسی اثر دما و فشار محیط واکنش و نسبت گاز طبیعی به بخار آب ورودی، بر میزان تبدیل متان در فرآیند ریفریمینگ متان در راکتور غشایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: مهدی پویا - غلامحسین منتظری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۴. بررسی اثر ضخامت غشاء و چگونگی جریان نسبی واکنشگرها و گاز جاروب کننده در انجام فرآیند ریفرمینگ متان در راکتور غشایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: مهدی پویا - غلامحسین منتظری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۵. ارزیابی اقتصادی فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: حسن طاوسی - کامیار موقرنژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۶. کاهش مصرف انرژی و هزینه عملیاتی واحد تبخیر کننده کارخانه قند میاندوآب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: حسین شاهنده - سیدمحمدامین کوچکی محمدپور - سوسن روشن ضمیر
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۷. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خواص ترمودینامیکی مخلوط آب- شکر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: حسین شاهنده - مهرداد آریان پور - فرزانه فیضی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۸. بررسی حذف H(2)S از محلول آمین (DEA) توسط نانواکسید روی در پالایشگاه گاز بیدبلند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: اکرم جاودان - مینا حسینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۵۹. بررسی حذف H(2)S از محلول آمین (DEA) توسط نانواکسید آهن در پالایشگاه گاز بیدبلند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: اکرم جاودان - مینا حسینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۰. بررسی عوامل تأثیر گ ذار بر ع ملکرد برج بی بو سازی روغن سویا و واکنش های نامطلوب موجود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: حسین شاهنده - نورالله کثیری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۱. طراحی و شبیه سازی فرآیند حذف دی اکسید کربن از خروجی دودکش واحد تولید آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: حسن طاوسی - فاروق احمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۲. بررسی حذف H(2)S از محلول آمین (DEA) توسط نانواکسید تیتانیوم در پالایشگاه گاز بید بلند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: اکرم جاودان - مینا حسینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۳. بررسی ضریب هدایت حرارتی نانولوله های کربنی (CNTs) در نانوسیالات پایه آبی و مقایسه آن با مدل های تئوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: پویا جمیل پناه - آمانج خردمند - علی سلیمی - رامیاد مخلصی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۴. بررسی کاربرد نانولوله های کربنی و نانو کاتالیست ها در فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: میثم ضیائی - حامد زراعی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۵. مقایسه راکتور غشایی ریفرمینگ بخارمتان به دو صورت همسو وغیر همسو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: احسان نجاتی - حبیب آل ابراهیم دهکردی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۶. بهینه سازی پارامترهای عملیاتی برج جذب واحد گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل (HDS) پالایشگاه تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: زهرا محمدزاده نصرآبادی - محمدرضا امیدخواه نسرین
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۷. سنتز و بررسی خواص فتوکرومیک مشقات فروسن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: سعید فلاح نژاد - حمزه کیانی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۸. اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه نفت تهران با استفاده از تکنولوژی بینج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: مصطفی سلیمانی - وحید اکبری - جواد احمدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۶۹. مدل سازی فرآیند تقطیر واکنشی تولید متیل استات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: آرش حاجی پور علمداری - سیروس شفیعی - محسن ممیز
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۰. انواع حوزه های انرژی زمین گرمایی و بررسی کاربردهای آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: مجید پیامنی - سیدمحسن پیغمبرزاده - مصطفی رحیم نژاد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۱. بررسی بسته بندی های نانوکامپوزیتی و نفوذپذیری آنها نسبت به گازها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: عبدالرضا صمیمی - نجمه اخلاقی اردکانی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۲. آنالیز سختی و کشش در پوشش ها و فیلم های کاربید تنگستن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: ویدا فرامرزی - بهنام جهانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۳. بررسی روش های تصفیه پساب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: فرزاه رفیعی - عاطفه رحیمی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۴. لیچینگ کنسانتره سولفید روی به منظور ا نحلال عناصر ایندیم و گالیم به وسیله اسید سولفوریک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: مسعود پوررحیم - جعفر شهریور - بهرام رضایی - مهدی قراباغی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۵. سنتز و بررسی خواص فتوکرومیک مشتقات بی سیکلیک آزیریدین های دارای پیرازول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: سعید فلاح نژاد - حمزه کیانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۶. بررسی پارامترهای کمی و کیفی ورمی کمپوست در بسترهای مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: فهیمه خوش رفتار - جواد ظفری راد - مرتضی عیدی فرخانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۷. انتقال حرارت جابجایی آزاد برای نانوسیال درون محفظه بسته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: عبدالمهدی عدلی - احمد علیزاده
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۸. ذخیره سازی هیدروژن به صورت هیدرید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: منصور احمدی پور - حسین دهقانی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۷۹. کاربرد نانواسپینل (Co(2)Cr(O(4 در کاتالیست اکسایش انتخابی مرکاپتان ها به دی سولفیدها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: ملیکا افتخار - ایمان خسروی - صمد شوق پور بیرق
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۰. اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر روی نانوکامپوزیت های بنتونیت مگنتیت در حذف فلزات سنگین از آب رودخانه پیربازار شهر رشت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: محمد عامری اختیار آبادی - رامین ظفر مهرابیان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۱. سنتز فروس سوکسینات لیپوزومه شده: بررسی پایداری، مورفولوژی و قطر نانوکپسول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: آزاده ایزدیاری - عظیم اکبرزاده - سیدعلی وزیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۲. بررسی و انتخاب بهترین کاتالیست برای واحد FCC پالایشگاه آبادان به منظور تولید حداکثر بنزین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: احسان تمدن - محمود ترابی انگجی - سیدعلیرضا حسینی نسب
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۳. بررسی عملکرد کاتالیستی سنتز متانول با تغییر حلال و تأثیر آن بر دمای خشک کردن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: ندا میرحسینی - عباس طائب - حمیدزاده - محسن بهمنی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۴. بررسی ایزوترم جذب کراتین و تریپتوفان بر روی کربن نانوتیوب چند دیواره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: حمیدرضا خادم اصل - مهدی وادی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۵. هیدروژلهای ضد میکروبی و ضد ویروسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: میترا فیروزی - شایان امیرحسینی - نویده انرجان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۶. مدلسازی جذب گاز (CO(2 توسط محلولی فعال شده بر پایه متیل دی اتانول امین (MDEA) به وسیله ی شبکه های عصبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: نیما مالکی - سیدحسام نجیبی - محمد نوروزی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۷. محاسبه ثابت تشکیل کمپلکس کاتیون های فلز کلسیم II، منیزیم II، روی II، جیوه II، کادمیم II، نیکل II، سرب II، مس II و کبالت II با لیگاند پییدین -2 و 3- دی کربوکسیلیک اسید به روش مدل سخت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: نوشین شیرزادی - مسعود شریعتی راد - اسماعیل تماری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۸. بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی گازهای متان، دی اکسید کربن و نیتروژن بر روی کربن فعال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: وهاب قلندری - حسن هاشمی پور رفسنجانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۸۹. پیش بینی و تخمین ویسکوزیته مایعات خالص با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: عارف بازیار - علی ترجمان نژاد - یزدان رضایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۹۰. فعال سازی سطح نانولوله کربن چند دیواره با ترکیبات آمین و کاربرد آن در سنتز 2- آمینو-H؛ 4-1- بنزوپیران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: مریم حلاج - سیداحمد میرشکرایی - لیلا مرادی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۹۱. بررسی نقش طراحی کوره بر شرایط کارکرد واحد هیدروژن (TOP FIRE , SIDE FIRE)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نویسندگان: سمیه جالینوسی - عزت الله جودکی - اسماعیل آرمان
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۵۰۹۲. بررسی تغییر پارامترهای عملیاتی در بهبود عملکرد کوره واحد هیدروژن جهت کاهش مصرف سوخت، ب

/ 0 نظر / 85 بازدید