مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری

۱. اثربخشی تقویت مهارتهای ادراکی - حرکتی بررفع نارسانویسی دانش آموزکلاس دوم ابتدایی (فول تکست دارد)

دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس شالباف زاده - حسین کدخدا 
تعداد صفحات مقاله: ۱۶ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. اثربخشی روان درمانی مثبت نگربرکاهش افسردگی زنان مبتلا به میگرن (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید رادسپهر - عالمه ده نبی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳. اهمیت استفاده ازرفلکسولوژی درمراقبتهای پرستاری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: سیدمهرداد کریمی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۴ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. بررسی آثارریکی بربیماری های جسمی و روانی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما ملامحی الدین - هلیا طایفه مهدیخان - پویا محمودزاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۵. بررسی اثرات یک دوره تمرین تناوبی با شدت متوسط برشدت علائم خلقی و رفتاری سندرم پیش قاعدگی دختران غیرورزشکار (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه امیدعلی - وحید ولی پور 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. بررسی ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم توده عضلانی و قدرت با میزان تراکم موادمعدنی استخوان درزنان یائسه فعال (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان اقبالی - حمید اراضی - تهمینه سعیدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۴ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت افسردگی بیماران همودیالیز (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا کلانی - حمیدرضا آقابابائیان - علی صادقی مقدم - سمیه بساک 
تعداد صفحات مقاله: ۱۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۸. بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتارهای حفاظت ازمحیط زیست در جوامع شهری مطالعه موردی شهر اراک (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره سادات صابری - علی لطفی - زهرا بختیاری 
تعداد صفحات مقاله: ۱۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. بررسی تاثیرآمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی برنحوه عملکردآنها (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمزه علی فتاحی - حیدرعلی عابدی - شهرام اعتمادی فر - صنایت الله برگریزانه 
تعداد صفحات مقاله: ۲۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. بررسی تاثیررابطه مناسب پرستاردربهبود وضعیت بیمارمقاله مروری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمد سورانی 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری کودکان نگهداری شده در مراکز بهزیستی شهر کرمان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: اعظم عرب زاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱۲ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۲. بررسی رابطه سلامت اجتماعی ومتغیرهای دموگرافیک دربین دانشجویان دانشگاه گیلان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم زرگوشی - محترم خوش باطن 
تعداد صفحات مقاله: ۱۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۳. بررسی رابطه ی بین عواومل موثربرجراحی زیبایی دردانشجویان زن : نگرانی ازتصویربدنی ، نگرشهای ناکارامد و نمرات زنانگی و مردانگی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا میرزایی فیض آبادی - علی غنائی چمن آباد - نجمه طاهری 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۴. بررسی رابطه ی بین کارایی خانواده باعزت نفس واحساس انسجام درفرزندان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره مهدوی نیسیانی - جواد حسینی - علی بایگی - عاطفه هاشمی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۲ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۵. بررسی سطح استرس اضطراب وافسردگی اعضای خانواده ی بیماران بستری دربخشهای ویژه ICU و CCU (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: عالمه ده نبی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۶. بررسی علل وعوامل موثربراشتباهات دارویی کارکنان پرستاری بیمارستان پیمانیه جهرم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: فروغ جبروز 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۷. بررسی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید وزیری - فاطمه عرب احمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۲۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۸. بررسی مقایسه ای اثرات دودسیگارو قلیان برتغییرات بافتی سیستم تولیدمثلی نروماده موشهای صحرایی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجعفر لطفی زاده - رحیم احمدی - عزت اله مظفری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۹. بررسی و اهمیت ایجاد فضاهای جمعی در راستای ارتقای سلامت و افزایش تعاملات اجتماعی سالمندان مقیم خانه سالمندان نمونه موردی: اردبیل (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا کریمی - شهناز پورناصری - وحید وزیری 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۰. بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان دختروپسرشهرستان تبریز (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهین داهیم - منیره عدالت زاده - تینا حسین پور - طاهره نقلی سار 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۱. بعدروانی، حلقه گمشده درابزارهای ارزیابی دردقاعدگی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: عالمه ده نبی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۲. تاثیر خانواده برسلامت روانی- اجتماعی فرزندان خود (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه اسدیان - مهدی محمدی - زهرا اسدیان 
تعداد صفحات مقاله: ۱۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۳. تاثیر موسیقی بریادگیری ریاضی درکودکان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا ورقائی - رضا محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۴ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۴. تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس براختلالات قاعدگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: فاطمه امیدعلی 
تعداد صفحات مقاله: ۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۵. تاثیرآموزش رفتارهای بهداشتی برکیفیت زندگی زنان دردوره پس اززایمان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه اصغری - مریم کشاورز - سیده طاهره میرمولایی - علی منتظری 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۶. تاثیراشتغال والدین بربهداشت روانی کودکان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوطالب عزیزی - مهدی حسینی - علی قادری - زینب دروار 
تعداد صفحات مقاله: ۱۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۷. تاثیرانسجام خانواده بررفتارهای پرخاشگرانه فرزندان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته میرزایی کوتنایی - عباسعلی حسین خانزاده - ایرج شاکری نیا - فرهاد اصغری 
تعداد صفحات مقاله: ۱۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۸. تأثیر استرس بر شناخت اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بدرالسادات بازیار - مریم باغبان الیادرانی اصفهانی - علیرضا دهقانی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۹. جایگاه بهداشت روانی درقرآن کریم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: عالمه ده نبی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۰. جایگاه بهداشت روانی درقرآن کریم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: عالمه ده نبی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۱. چگونه توانستم لکنت زبان دانش آموزم را بهبود بخشم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه رزمی - رویا بذرافکن - سعید اکبری 
تعداد صفحات مقاله: ۲۰ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۲. چگونه توانستم مهارت قاطعیت را دردانش آموزان کلاس ششم ازطریق آموزش این مهارت تقویت نمایم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه رزمی - مهرداد خلفی - سعید اکبری 
تعداد صفحات مقاله: ۱۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۳. خانواده پایدار وارتقاء سلامت (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه عرفانی - حسین نصرآبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۴. داغ ننگ و پیامد آن برروی خودکارآمدی بیماران مبتلا به صرع (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افسر حاجی - مریم شهادتی ملکی - آزاده عباسی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۵. رابطه سلامت معنوی واضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ودرمان پذیرو افراد غیرمبتلا (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام رستمی زاده - سیدولی اله موسوی - عباسعلی حسین خانزاده 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۶. رابطه مطلوبیت اجتماعی وخودکارآمدی بامیزان شادکامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحدکرمان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: فرانک مرکزی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۷. روانشناسی سلامت، ارتقاء وحفظ سلامت (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه عرفانی - حسین نصرآبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۳ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۸. سالمند وخانواده: نقش مددکاری اجتماعی در بهبود موقعیت سالمندان در خانواده (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: مریم هاشم پورصادقیان 
تعداد صفحات مقاله: ۱۳ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۹. عوامل تنش زاوروشهای سازگاری درپرستاران بخش های روانپزشکی مرکزآموزشی درمانی رازی تبریز (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یوسف وارسته مقدم - مجید صادق فرد - سیدحسین محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۳ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۰. عوامل موثربرانگیزه پیشرفت درمیان دانشجویان پرستاری : یک مطالعه توصیفی - مقطعی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام محمدی - همایون بنادرخشان - فریبا برهانی - محمدجواد حسین آبادی فراهانی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۳ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۱. مسئولیت مدنی دکترداروساز درداروخانه ازمنظرفقه و حقوق (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی بهرامی نژادمغوءیه - فاطمه عرب احمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۲. مطالعه ارتباط عوامل محیطی تاثیرگذاربربروزسرطانها (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز محمدی - طهمینه محمدی - شهین چراغیان فرد - زهرا مرتضایی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۳. مقایسه عزت نفس ، هوش هیجانی و خرده مقیاسهای آن در بین کودکان عادی ,بی سرپرست و بد سرپرست (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: ساناز معینی اقطاعی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۴. نقش امیدبه زندگی درتبیین اضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ودرمان پذیروافراد غیرمبتلا (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام رستمی زاده - سیدولی اله موسوی - عباسعلی حسین خانزاده 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۵. نقش عوامل محیطی - اجتماعی درایجادفرسودگی شغلی پرستاران (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۴
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: عالمه ده نبی 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 

 

۱. آلودگی آفلاتوکسینM 1 در محصولات لبنی توزیع شده در ایران در دو فصل زمستان وتابستان (فول تکست دارد)

دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا نعمت بخش - عزیزالله فلاح مهرجردی - پریچهر فاتحی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. آلودگی محصولات لبنی با آفلاتوکسینM1 در محصولات پنیر سفید ، کره ، بستنی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریچهر فاتحی - عزیزالله فلاح مهرجردی - سارا نعمت بخش 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳. اثر استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس روی باند شدن آفلاتوکسینM 1درشیر،PBS و ماست (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا سرلک - میلاد روحی لنگرودی - امیرمحمد منصف - رضا محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. اثر بخشی آموزش مصرف شیر ولبنیات دربیماران مبتلا به فشارخون با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی Health Belief Model (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لاله مظفری - ناهید خادمی 
تعداد صفحات مقاله: ۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۵. اثر پکتین با متوکسیل بالا بر پایداری فازی دوغ پروبیوتیک (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن حسنوند - حمیدرضا مهدوی عادلی - رقیه سکوتی فر 
تعداد صفحات مقاله: ۱۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. اثر ضد میکروبی سویههای لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع کودکان شیر خوار بر علیه سویههای اشریشیاکلی عامل اسهال (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل داودآبادی - محمدمهدی سلطان دلال - الهه لشنی - مریم تاج آبادی ابراهیمی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. اثرات سودمند باکتری های پروبیوتیک جدا شده از شیر مادر (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه لشنی - محمدمهدی سلطان دلال - ابوالفضل داودآبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۸. ارتباط علایم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی و مصرف شیر (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نعیمی - علی قاسمی 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. ارتباط مصرف روزانه شیر با علایم خلقی،اختلال ملال پیش از قاعدگی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نعیمی - علی قاسمی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. ارتباط مصرف شیر و لبنیات با عملکرد شناختی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: شیما جزایری 
تعداد صفحات مقاله: ۴ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. ارزیابی تیتراسیون یدومتریک در محاسبه میزان هیپوکلریت سدیم در شیر (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی ابراهیم نژاد - مژگان منظری 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۲. ارزیابی خصوصیات شیمیایی شیرهای خام تحویلی به کارخانه پگاه شهرستان جیرفت در دوفصل تابستان و زمستان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب غیاث الدینی - مسعود سامی - نینا پورالله وردی 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۳. ارزیابی سطح ملامین و اسید سیانوریک در نمونه های غذای کودک و شیر خشک جمع آوری شده از سطح داروخانه های تهران با روش کروماتوگرافی مایع متصل به طیف سنج جرمی LC-MS/MS (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطاءاله شکوری - وحیده مرادی - اکرام حقانی 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۴. ارزیابی کیفیت شیر خام دریافتی و وضعیت زیر ساختها در مراکز جمع آوری شیرخام استان مازندران در سال 1392 (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ملک شاهی مقدم - فهیمه توریان - زهرا بلوکی - فاطمه نوع پرست 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۵. استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا به منظورکاهش آمین های بیوژنیک در پنیر تولید شده از شیر خام دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا جعفری گیو - محمد محسن زاده 
تعداد صفحات مقاله: ۲ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۶. افزایش غنی سازی ویتامین D در شیر 2%چربی فرآوری شده در دمای بالا و زمان کوتاه، شیرکاکائو 2%چربی فرآوری شده در دمای بسیار بالا و ماست توت فرنگی کم چرب (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرناز طبیبیان - نرمین نظام دوست ثانی - سارا نعمت بخش 
تعداد صفحات مقاله: ۱۲ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۷. الگوی استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استانداردISO 22000:2005 درمحصول کره پاستوریزه و بررسی کنترل پراکسید در مراحل مختلف تولید دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا رضاقلی - مرضیه بلندی - امیر فلاح 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۸. اندازه گیری فلزات سرب و کادمیوم در نمونههای شیرخام و پاستوریزه تولید شده در شهرهای صنعتی ایران به روش ولتامتری عاریسازی آندی و کاتدی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرنوش فخاری - یاسر شهبازی - فرهاد احمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۹. اندازه گیری و پیش تغلیظ مقادیر بسیارکم تایلوسین در نمونه های شیر به کمک غشای فیبر توخالی اصلاح شده با نانو ذرات تیتانیوم اکسید عامل دارشده (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نگار صحتی - ناصر دلالی - میرسعید سیددراجی 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۰. اولین بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در محصولات لبنی پاستوریزه در ایران به روش واکنش زنجیره ای پلی مرازآشیانه ای دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آذر کرم کیانی - ابراهیم رحیمی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۱. اهمیت تهیه شیر خشک از شیر شتر برای کودکان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۳
زبان مقاله: فارسی
/ 0 نظر / 70 بازدید