مقالات بررسی 590

. بررسی اثرات تنش خشکی روی برخی از صفات فیزیولوژیک نهالهای افرا پلت و توسکا قشلاقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: محمدرضا اکبری اصل - حمید جلیلوند - سیداحسان ساداتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۲. تحلیل ترمواکونومیک و زیست محیطی بویلر چگالشی با سوخت بیومس و مقایسه ی آن با بویلر معمولی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: میلاد عبداللهی - اسماعیل جمالی - سیدمرتضی بیاره
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۳. مطالعه و شناسایی انواع دوکفه ای های دریای خزر با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک پوسته مطالعه موردی در سواحل جنوبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسنده: محمد زینلی پور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۴. بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی به عشایر سیار استان فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: مسعود یوسفی - روح الله بهرامی - جاوید حیاتی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۵. مروری بر پنجره های هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: اصغر زاجکانی - امیرحسین جوادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۶. نقش پدافند غیر عامل در مدیریت پروژه های استراتژیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: کرم خلیلی - فرشاد یاسمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۷. حذف آرسنیک از پسماندهای شیمیایی با استفاده پوسته تخم مرغ دوپه شده با نانو ورق های اکسید گرافن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: سجاد دهقان ریحان - مصطفی نجفی - نوید سرخس اسبقی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۸. بهره وری و اصلاح قیمت گذاری انرژی در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسنده: مسعود تقوی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۰۹. بررسی علل انسانی حوادث شغلی به روش مورت MORT در کارخانه سیمان ارومیه از سال 1387 تا 1392
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: حامد مجرد - سعید گیوه چی - مهناز نصرآبادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۰. تحلیل و بررسی مدیریت مصرف انرژی در واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: حمیدرضا کریم - الهام عامری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۱. بررسی نحوه تولید انرژی از زباله سوزها با سوخت RDF وبا رعایت حدود مجاز آلایندگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسنده: نوید احمدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۲. تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) در منطقه کاوه ده فیروزکوه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: محیا خسروی - بهروز بهروزی راد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۳. بررسی انواع پیل سوختی وکاربرد های پیل سوختی غشا پلیمری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: مولود برملا - سجاد جوزیان - مجتبی کمال
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۴. بررسی جایگاه روستا و محرومیت زدایی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسنده: شیما اکرمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۵. بررسی کروم در غبارهای ته نشین شده کارخانه سیمان قاین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: ناهیدسادات نوربخش - محمدحسین صیادی اناری - فروغ فرساد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۶. پدافند غیرعامل در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: محمدرضا وصالی ناصح - مصطفی ملایی - مرتضی خالصی دوست - هادی وثوقی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۷. تخمین حاشیه پایداری در ارزیابی بلادرنگ پایداری گذرا با استفاده از شبکههای عصبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: علیرضا دین محمدی نوری - مصطفی صدیقی زاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۸. بهینهسازی تولید کربن فعال از پسماند چوبی باغات انگور با فعال ساز 3CO2K جهت حذف رنگ راکتیو Blue 21 از محلول آبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: مهران بیجاری - حبیب اله یونسی - نادر بهرامی فر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۱۹. بررسی چند شکلی ژن Nesp55 و ارتباط آن با صفات رشد در گاوهای سیستانی با استفاده از روش PCR-SSCP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: مهرنور برنایون - مهدی وفای واله - غلامرضا داشاب
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۰. مقایسه عملکرد سیستم های تصفیه آب خانگی تغذیه شده با منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی از نظر میکروبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: مهدی الحمد - محمدمهدی تقی زاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۱. برآورد زیتوده بخش های مختلف درخت بلوط ایرانی ( Quercus brantii Lindl. ) از طریق معادلات الومتریک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: صادق علی نژادی - رضا بصیری - پژمان طهماسبی کهیانی - یوسف عسکری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۲. بررسی تولید و کاربردهای پلیمر زیست تخریبپذیر پلی هیدروکسی آلکانوآت باکتریایی از منابع تجدیدپذیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: احسان همتی - محسن مبینی دهکردی - بهناز صفار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۳. نقش فرهنگ سازی HSE در کاهش حوادث
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: سیده نرگس علوی نژاد - عبدالمجید زارعی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۴. بررسی تاثیر طراحی نرم افزار نوع حالت گرا در خواص کیفی نرم افزار از نظر پنهان سازی اطلاعات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: ابراهیم گنجعلی پور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۵. نقش مارکف دربهبودبه اشتراک گذاری دانش در سیستم های پیشنهاد دهنده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: منیر بهنام - وهاب مصدق
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۶. جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشهای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: هاشم الوندی خردمند - آنیتا دشتی - محمد داورپناه جزی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۷. تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران وکاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: عادل سلیمانی - مسعود ایرانپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۸. کنترل ربات از طریق ذهن (ذهن آنتن خدا)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: ملیحه ایمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۲۹. الگوریتم های کلاسبند شبکه عصبی MLP و ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) برای تشخیص ایمیلهای ناخواسته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: محمدحسین یکتایی - منا پورنجارزاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۰. استفاده از عامل های همکار یادگیر سیار جهت حفظ محرمانگی عامل های سیار دریک محیط چندعامله
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: سیدمحمدمعد ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۱. ارائه مدلی جهت سنجش آمادگی و پذیرش سیستم های ERP بر اساس مقایسه مدل های آمادگی سنجی ERP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: فاطمه اکبری گلنگدری - سیدمحمود شجاعی کیاسری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۲. مروری بر روش های تشخیص داده پرت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: رسول کیانی - مجتبی منتظری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۳. ارائه الگوریتم ترکیبی بهینه بردار ماشین پشتیبان و جنگل تصادفی در تشخیص به موقع بیماری های قلبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: احمد نظری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۴. بررسی الگوریتم مرتبسازی مجدد بر روی سامانههای پیشنهاددهنده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: مرضیه سعادتی - بهروز مینایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۵. راهبردهای نوین صنعت نفت و گاز در پرتو اینترنت اشیاء
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: ارسلان دژکام
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۶. کاربرد بهینهسازی انبوه ذرات در طراحی فیلتر بانک دو کاناله
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: ارسلان دژکام
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۷. نهان نگاری متن در تصاویر دیجیتال به کمک نگاشت های آشوبگون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: الناز قاسمی - علی برومندنیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۸. نقش داده کاوی در سلامت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: میهن حسین نژادگرگری - زینب اصغری - علی ولیان خروانق
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۳۹. بررسی اثرات مثبت و منفی بازیهای رایانه ای و راهکارهای کاهش اثرات منفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: ندا پیکانپورفرد - رویا نورمحمدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۰. بهبود IKEv2 در استفاده از روشهای EAP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: آرمان امجدیان - علی ناصری - بهروز خادم
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۱. اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: مجید طاهری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۲. استفاده از منطق فازی برای تحلیل زبانی اثر دمیلینه شدن بر رفتار بیماری ام اس درحضور عدم قطعیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: گلاره امیری زاده - علیرضا روحانی منش - رجب اصغریان قنادیزدی - اسد عازمی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۳. بهبود عملکرد تقویت کننده امپدانس انتقالی با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله کربنی برای استفاده در گیرنده های مخابرات نوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: امین کمالی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۴. بهبود بازده بهینه سازی سلول های خورشیدی لایه نازک CIGS بااستفاده از تغییرمشخصات لایه جاذب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: زهرا محمدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۵. ارتباط WIA-PA و عملکرد متقابل آن با سیستم های کنترل صنعتی مدباس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: فرزاد مهدی یار - سیدمحمد هاشمی راد
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۶. بررسی روشهای مختلف نهاننگاری و ارائه روشی جدید جهت شناسائی دقیقتر جفت بلوکها در پردازش تصاویر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: زینب پارسا - بهادر مکی آبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۷. بهبود پایداری ولتاژ و حد بارگذاری بر طبق شبکه تست 43 شینه ایران با استفاده ازواحدهای تولیدات پراکنده به منظور مطالعه حالت ماندگار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: سیدمرتضی مقیمی - ابوالفضل الهی منش
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۸. سیستم کنترلی جهت متعادلسازی ولتاژ سلولهای سری باتری های لیتیوم یون درخودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: نگین السادات عاملی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۴۹. کاربرد شبکه های عصبی در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع شرکت برق استان لرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: محمد بحرینی - همایون بختیاری - بهجت بهاروندی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۰. استفاده از مبدل بوست جهت تبدیل انرژی خورشیدی و ردیابی حداکثر نقطه توان درسیستم تولید توان خورشیدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: احسان بانشی - محمدحسین مهربان - الهام بانشی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۱. بررسی عملکرد ساختمان های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: احسان بانشی - محمدحسین مهربان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۲. اثرات خطا بر روی شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی با شبیه سازی نیروگاه بادی بینالود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: اسماعیل زارع - حامد خورسندی - محمدرضا مومنی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۳. استخراج مدل تحلیلی TCSC و مقایسه آن با روش حوزه زمانی و فازوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: یاشار امامی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۴. همزمانسازی آشوبناک با کاربرد فیلتر کالمن توسعه یافته در مدار آشوبناک نیشیو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: الهه آزاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۵. تحلیل عملکرد سیستمهای مخابرات مشارکتی چندپرشی با رویکرد پیشنهادی انتخاب پرش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: عسل محمدحلمی - سیدوهاب الدین مکی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۶. بهبود عملکرد توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم سرعت متغیر در هنگام خطای شبکه با استفاده از ترکیب موازی جبران کننده سنکرون استاتیکی و ابرخازن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: علیرضا فریزان - شهرام جوادی - محمود حسینی علی آبادی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۷. طراحی کوپلر جهتی قابل تنظیم در فرکانس برای کاربرد در شبکههای بیسیبم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: مهسا بهارمستیان - سیدوهاب الدین مکی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۸. امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: یحیی بیگ زاده - رضا قاسمی - قاسم علی توتونچی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۵۹. بررسی شبکه های توزیع هوشمند و کار بردهای آن درسیستم های برق هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: رامتین پرواز - محمدحسین مهربان - رضا هوشدارپور
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۰. عملکرد مطلوب منابع تولید پراکنده هنگام اتصال به شبکه قدرت با بهکارگیری روش کنترلی لیاپانوف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: سارا بناری - سیدبابک مظفری - ادریس پوراسماعیل
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۱. حل مسئله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم جدید بهینهسازی Active Set
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: حامد قاسمی - مهدی احمدی جیردهی - مینا قاسمی - احمد کمندی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۲. اثر نیروگاه بادی بر روی قابلیت اطمینان و کیفیت توان الکتریکی شبکه توزیع و ارائه الگوریتم پیشنهادی مطالعه موردی در شبکه توزیع برق استان یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: علی اعراب شیبانی - محمد اعراب شیبانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۳. مدلسازی و کنترل غیرخطی سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: میترا کمائی - علیرضا طلوعی - مجید زندی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۴. طراحی و شبیهسازی کنترلکننده اینورتر در حالت جزیرهای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسنده: سیدیاسر کرمی یاسوج
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۵. بررسی علل خوردگی خارجی لوله های چدن داکتیل درمنطقه ی سیستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: غلامحسین لکزائیان پور - محمدرضا نارویی - سیدمحمود طباطبایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۶. کنترل ارتعاشات یک تیر مدرج تابعی با تکیه گاه متحرک به کمک مواد پیزوالکتریک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: سالار به مردی - محمد آزادی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۷. بررسی آزمایشگاهی اثر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال EG-ZnO
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: علی اکبر عباسیان آرانی - سیدمحمدباقر عالم پور - آرام سلیمانی - بهروز مظفری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۸. بهینه سازی چند هدفه پارامترهای ماشینکاری در فرآیند اسپارک با دو نوع الکترود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: شاهین تحصیلی - احمد افسری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۶۹. بررسی رفتار خستگی خمشی در فولاد ST12 بعد از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (fsw)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: حسین افشاری - یونس علیزاده وقاصلو - علی محمدزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۰. بررسی تاثیر تغییر نانوذره در سیال پایه آب بر کاهش ضریب درگ در یک سیستم تیلور کوئت قائم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: لیا هوشیاری - محمدرضا احمدی مقدم - سعید فراهت
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۱. بررسی اثر گرمایش مجدد بر عملکرد چرخه رانکین ارگانیک به منظور استفاده ازگرمای اتلافی نیروگاه حرارتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: امیرمحمد ستاری - امید اشتری - سیدعرفان حسینی دوست
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۲. بررسی کارآیی میکرومیکسرنوسانات میدان فشار با اصلاح هندسه میکروکانال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: مهدی اسمعیلی سنگری - سیامک حسین پور - فرهاد صادق مغانلو
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۳. تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک توربین بادی محور قائم H -روتور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: حسین فتاحیان - نوید تنکابنی - اسماعیل فتاحیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۴. بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در تهویه مطبوع خورشیدی و اثرات آن در بهینه سازی مصرف انرژی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: بهنام لطفی نژاد - فرامرز معطر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۵. بکارگیری استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: بهنام لطفی نژاد - فرامرز معطر
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۶. اثر تخلخل بستر بر عملکرد پیش گرم کن آهن قراضه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: احسان معراجی همدانی - ابراهیم حاجی دولو
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۷. بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله برعملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: محمد هیربد - مهدی حمزه ای
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۸. تأثیر اختلاط دی اکسید کربن در میزان انتشار nox
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: حامد ایمانی - میلاد خوش
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۷۹. بررسی عددی و اقتصادی سیستمهای آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: هیوا سبحانی - پیام رضایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۰. بررسی عددی و تأثیر پارامترهای مختلف بر تغیرات انتقال حرارت نانو سیالات در لوله های سینوسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: هیوا سبحانی - آمانج مظهرپور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۱. پژوهش عددی تاثیر کسر حجمی نانوذره جامد و نسبت ابعاد نوار پیچیده شده درلوله، بر روی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب اکسید آلومینیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: قنبر علی شیخ زاده - علی مرزبان - امیدعلی اکبری - عبدالله فولادوند
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۲. بررسی عددی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال غیرنیوتونی آب-کربوکسی متیل سلولز - CMC /اکسید مس در میکرولوله دو بعدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: احمدرضا رحمتی - علی مرزبان - رضا کریمی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۳. بررسی اثر بکارگیری نانوسیالات در سیکلهای حرارتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: لیلا حریری - مهدی کریمی - آرام سلیمانی ورکانه
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۴. بررسی عددی انتقال حرارتی جوششی اجباری زیر سرد برای نانوسیال های مختلف در کانال های کوچک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: حسن عباسی نژاد - رضا حسینی ابرده
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۵. بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار مغشوش کننده فنری و جریان نانوسیال، درلولهی تحت جریان عرضی هوا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: رامین رنجبرزاده - امیرهمایون مقدادی - محمد حججی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۶. بررسی اثر تغییرات دما بر توان خروجی از پنل فتوولتائیک در سیستمهای برق خورشیدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: علی مشتاق دزفولی - رامین روشندل
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۷. بررسی سیستم ترکیبی هیدروژنخورشیدی برای تامین انرژی در بخش خانگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: علی مشتاق دزفولی - رامین روشندل
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۸. بررسی عملکرد بهینه در یک سیستم هیت پمپ جریان مبرد متغییر برای استفاده دربار گرمایشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: احسان آزادنیا - احمد فصیح فر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۸۹. بررسی عددی اثر صفحات اوریفیس بر گذر احتراق به انفجار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: نجمه صالحی - محمد افتخاری یزدی - منصور هدایت زاده - محمد ستاری سادات
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۹۰. بررسی روانگرایی مصالح آبرفتی پی سد مخزنی هراز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: احمد سلیمان پور - علی اصغر نظری پورکیایی - محمد سلطانی کاظمی - محمد نظری پورکیایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۹۱. بررسی روش های پیش بینی شرایط، انزوال و گسیختگی لوله های آب و قابلیت کاربرد آنها برای شبکه توزیع آب شهر کرمان، ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
نویسندگان: محسن آرمندنژاد - مسعودرضا حسامی کرمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۶۰۹۲. بررسی پایداری زلزله

/ 0 نظر / 79 بازدید