طرح

ردیفمرکز مالک دادهوضعیت طرح/پروژهعنوان طرحسازمان مجریتاریخ شروعتاریخ خاتمهمدت اجرا-ماه1 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر محلول های تئوبرومین و سدیم فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه مینا دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/21 1397/10/21 13 2 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی مقایسه ای آفازی های حسی و حرکتی ناشی از سکته مغزی حاد در بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1397/10/14 13 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی عملکرد کودکان مبتلا به اتیسم سطح بالای 11-4 سال در حوزه ی کاربردشناسی زبان در مقایسه با کودکان سالم دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1397/03/14 6 4 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه PHA و anti-CD2/CD3/CD28 Macsibeadsدر تکثیر لنفوسیت های T CD4+ خون محیطی   1396/09/14 1397/03/14 6 5 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی ارتباط فاکتورهای روانی-اجتماعی مرتبط با کار در بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی ماماهای شاغل در بیمارستان¬های شهرستان بابل،1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/09/14 24 6 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی نقش پیشگویی کننده لکوسیتوز، آنمی و ترومبوسیتوز قبل از اعمال جراحی با مرحله و درجه ی کانسرهای تخمدان و آندومتر دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1397/03/14 6 7 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی ارتباط خودکارآمدی مراقبت از خود و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهید رجایی بابلسر سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1397/04/14 7 8 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی نقش مگس های خانگی (Musca domestica) به عنوان ناقلین مکانیکی باکتری ها و قارچ های بیماری زا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/09/14 24 9 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی ژنوتیپ کیست هیداتید درایزوله های انسانی و دامی شهرستان بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/09/14 24 10 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا ارزیابی کیفیت و ترکیبات شیمیایی نمونه ‏های مختلف مصطکی موجود در بازار گیاهان دارویی ایران و مقایسه با نمونه اصل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1397/09/14 12 11 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا ثبت مفردات مورد استفاده در درمان بیماری های گوارشی در طب عامیانه منطقه البرز مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/02/14 17 12 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی میزان بروز آسیب روده در عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال های 1385-1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/06/14 21 13 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی شیوع رتینوپاتی دیابتی در سالمندان شهر امیرکلا و ریسک فاکتور های مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/03/14 18 14 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی فراوانی دیورتیکولهای کولون در سمت راست نسبت به سمت چپ و عوارض مربوط به آن در بیماران مراجعه کننده به مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای 1395-1390 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1398/02/14 17 15 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی هیستوپاتولوژیکی و اپی ژنتیکی اثر حفاطتی داروی دیسولفیرام بر جلوگیری از فیبروز ریوی ناشی از مصرف بلئومایسین در موش صحرایی. دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/09/14 1397/09/14 12 16 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره گیاه بنفشه در موش های سفید کوچک دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1398/02/30 18 17 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی دوره ای وضعیت سلامت زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه زهرا، بابل به مدت 15سال (از سال 1412-1396) دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1396/09/30 1 18 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه اثر فشار بر نقطه KID21(Youmen) و P6 بر شدت تهوع واستفراغ دوران بارداری دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1397/11/30 15 19 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی میزان پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک ( کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز) در خوابگاه های دختران وپسران دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1397/05/30 9 20 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی میزان تراز صدا در صنایع تراشکاری، جوشکاری و نجاری شهرستان بابل در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1397/06/30 10 21 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اندازه گیری میزان نیتریت و نیترات و فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی iNOS در نمونه بیوپسی مری بیماران مبتلا به رفلاکس ازوفاژیت سایشی و غیرسایشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1397/08/30 12 22 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی وضعیت آنتی بادی علیه HAV و HEV در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1398/02/30 18 23 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تعیین میزان فراوانی اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل در بخش ICU دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1397/08/30 12 24 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسیانواع تیپ های HPV در زنان مبتلا به زگیل تناسلی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1398/02/30 18 25 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا همبستگی میان شاخص بار دارو و عملکرد شناختی در سالمندان شهرامیرکلا دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/30 1398/02/30 18 26 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر سیکل مکانیکی بر ریزنشت سه گلاس آینومر ترمیمی در مقایسه با کامپوزیت فلو در حفرات کلاس پنج دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/22 1397/08/22 12 27 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه زاویه محور طولی دندانهای مولر سوم مگزیلا در پلن ساجیتال در بیماران اسکلتال کلاسI با ارتفاع نرمال صورتی درمان شده با ارتودنسی ثابت extractionوnon-extraction دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/22 1397/08/22 12 28 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تاثیر پلاسمای غنی از فاکتور های رشد (PRGF) با استفاده از tunnel تکنیک در درمان تحلیل لثه دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/22 1397/08/22 12 29 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی سواد سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی 95-96 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/23 1397/02/23 6 30 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه استخوان سازی در سینوس لیفت دو طرفه با و بدون گرفت دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/23 1397/09/23 13 31 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا : بررسی اثرعصاره ی هیدروالکلی بذر کتان بر دانسیته ی استخوان در موش صحرایی بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/23 1397/03/23 7 32 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا ارزیابی مقایسه ای حضور میوفیبروبلاست ها در کیست ادنتوژنیک کلسیفیه و کیست دنتیجروس دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/09 1398/08/09 24 33 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی مقایسه ای ماست سل ها در ضایعات واکنشی لثه با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو   1396/08/09 1397/12/09 16 34 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی تاثیر جرم گیری و تسطیح سطح ریشه بر روی مقدار ملاتونین بزاق در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/09 1397/09/09 13 35 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا وضعیت اکسیدان/ آنتی اکسیدان بزاق در بیماران دیابت ملیتوس نوع II دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/09 1397/09/09 13 36 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی سرولوژیک استرونژیلوئیدس استرکورالیس دربیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا. . . روحانی ،بابل، شمال ایران دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 37 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا عوامل موثر بر نگارش مقالات فارسی و لاتین از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/02/16 6 38 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی مهارت های آگاهی واجشناختی در کودکان کم شنوای6-5 سال دارای سمعک شهرستان بابل در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/02/16 6 39 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر در اهمال تحصیلی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه ترکیبی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 40 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اثر محافظتی گالانژین و کرایزین در سمیت کبدی القا شده به وسیله فلوئورویوراسیل در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 41 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا واکاوی چالش های مراقبت پرستاری از سوء مصرف کنندگان مواد دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/05/18 10 42 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی تاثیر موضعی عصاره قارچ لیکوپردون پریفورمه بر ترمیم زخم در موش صحرایی بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 43 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مطالعه اثر ترکیب ژل کیتوزان و کوئرسیتین در بهبود سوختگی درجه دو در موش آزمایشگاهی (رت). دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 44 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی وضعیت شاخص مقاومت به انسولین ، سطح سرمی هموسیستئین وپروفایل لیپید به عنوان ریسک فاکتورهای بیوشیمیایی بیماری های قلبی و عروقی در مبتلایان به هایپوتیروئیدی تحت بالینی دانشگاه علوم پزشکی 1396/08/16 1397/11/16 15 45 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تعیین فراوانی آپراکسی دهانی و کلامی در بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش نورولوژی بیمارستان آیت الله روحانی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 46 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا : فاکتور های روانی-اجتماعی موثر بر رشد پس از سانحه و دیسترس روانی در مبتلایان به پستان و مراقبین انها   1396/08/02 1399/08/02 36 47 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اثر کلاژن همراه با عصاره کرم خاکی آیزینیا فوتیدا بر بهبود زخم دیابتی در موش صحرایی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1398/08/16 24 48 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتلا به COPD دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/06/16 10 49 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی تاثیرتله نرسینگ بر عوامل تنیدگی آور و خستگی در سالمندان تحت درمان با همودیالیز دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 50 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی تاثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات خوردن در زنان سالمند دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/08/16 12 51 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تاثیر مصرف امگا 3 بر روی سرطان کولورکتال: مرور سیستماتیک و متا آنالیز دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/12/16 16 52 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه یافته های اولتراسونوگرافی مثانه و سیستوسکوپی ریژید مثانه در بیماران مراجعه کننده با هماچوری در بیمارستان شهید بهشتی بابل در طی سال 97-1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/16 1397/11/16 15 53 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه تاثیرات دو روش حمام کردن در وان و قنداق شده بر رفتار استرسی نوزادان نارس بستری در NICU دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1398/02/02 18 54 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی میزان توانمندی مادران شیرده و ارتباط آن با تغذیه انحصاری با شیر مادردر شهرستان نور ، سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/05/02 9 55 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا حذف تریمتوپریم و سولفامتوکسازول از پسابها با استفاده از کربن اکتیو سنتزی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/08/02 12 56 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثرات حفاظتی نانوذرات هسپرتین بر دمیلیناسیون کیاسمای بینایی در مدل تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/11/02 15 57 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر چلاته کنندگی دی مرکاپرول لود شده بر روی نانوذره گرافن کوانتوم دات به شکل invivo در مسمومیت تحت حاد در رت دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/08/02 12 58 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی خود کارآمدی ورزش و تغذیه در سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری شرق استان مازندران و غرب استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/05/02 9 59 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی عوامل پیش بینی کننده عوارض و زمان ماندگاری کاتترهای وریدی محیطی در بیماران بستری در بخش های جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی بابل در سال 96- 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/10/02 14 60 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی سمیت کلیوی عصاره آبی ریزوم گیاه‎ ‎‏ خولنجان (‏Alpinia officinarum‏) در موش صحرایی نژاد ویستار بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/07/02 11 61 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا توسعه و روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تاثیر سالخوردگی واژن بر زندگی روزانه زنان یائسه دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/08/02 12 62 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تاثیر داروی ترانکسامیک اسید بر خونریزی ناشی از اعمال جراحی شکستگی استخوان ران دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1398/05/02 21 63 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه اثر بوپروپیون و آمانتادین در کاهش اختلال عملکرد جنسی در بیماران مصرف کننده متادون دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/08/18 13 64 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا : بررسی اثر میواینوزیتول بر تغییرات پاسخ تخمدانی در سیکل میکرو اینجکشن دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/07/18 12 65 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا ارزیابی شاخص های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب اشامیدنی شهر گتاب شهرستان بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/04/18 9 66 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا طراحی یک واکسن چندظرفیتی برای بیماری لپتوسپیروزیس با استفاده از رویکردهای ایمونوانفورماتیکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/09/18 14 67 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر حفاظتی نانوتیموکویین برسمیت کبدی استامینوفن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1397/08/02 12 68 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی جرم های عامل عفونت در بیمارستان ایه اله روحانی طی سال های 94-95 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1398/07/18 24 69 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه رویکردهای آموزشی کلاس وارونه و سنتی در آموزش عملی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/09/18 14 70 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی بابل و ارتباط آن با برخی از عوامل روانی- اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/07/18 12 71 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی مقایسه ای اثرات ضد توموری کوئرستین و نانو ذرات کوئرستین در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/09/18 14 72 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اثر کوئرستین بر ترمیم میلین کیاسمای بینایی موش صحرایی در مدل تجربی دمیلیناسیون موضعی: مطالعه الکتروفیزیولوژیک و هیستوپاتولوژیک دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/10/18 15 73 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اثرات ضدتشنجی نانوذرات کوئرستین در مدل کیندلینگ شیمیایی القا شده با پنتلین تترازول دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/10/18 15 74 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/09/18 14 75 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثربخشی آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک جهت پیشگیری از عفونت در جراحی های شکستگی بسته اندام تحتانی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1398/01/18 18 76 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی علل، عوارض و هیستوپاتولوژی در بیماران پاراتیروئیدکتومی شده در بیمارستان شهید بهشتی و روحانی بابل طی سالهای 81 - 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1398/03/18 20 77 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به بیماری صرع و عوامل مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/02/18 7 78 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی نتایج عمل جراحی اصلاح شده سالتر دردیسپلازی مادرزادی هیپ دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/12/18 17 79 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تعیین فراوانی علل توراکوتومی در بیمارستان کودکان امیرکلا(یک مطالعه 15 ساله) دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/07/18 12 80 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر نوردرمانی Narrow Band UV-B در بیماران مبتلا به ویتیلیگو در بخش پوست بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، سال 96. دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1397/10/18 15 81 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا شیوع پروفایل میکروبی والگوی حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت های ادراری بیمارستانی در بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل از سال1393تا1396. دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1398/03/18 20 82 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا میزان فراوانی سوراخهای فرعی استخوان فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری بااشعه مخروطی در جمعیتی از ایران دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/11 1397/07/11 12 83 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه نتایج پیوند استخوانی اتوگرافت و آلوگرافت در جوش خوردگی شکستگی استخوان های بلند در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1398/09/18 26 84 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی سطح سرمی IL-18 و IL-12 در افراد پاسخ دهنده و غیرپاسخ دهنده به واکسن نوترکیب هپاتیت B در کارکنان مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/18 1398/01/18 18 85 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثرعصاره ی گیاه دم اسبی بر دانسیته ی استخوان در موش صحرائی بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/25 1397/02/25 7 86 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی فراوانی سرطان دهان در شهرستان بابل طی سال های 91 تا 95 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/25 1396/12/25 5 87 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه ریز نشت اپیکال کانال های ریشه پر شده با مخروط گوتاپرکا با تقارب های مختلف به روش تراکم جانبی و تک مخروط گوتا پرکایF3 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/25 1397/07/25 12 88 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا شیوع پوسیدگی زودرس دوران کودکی و عوامل مرتبط با آن در کودکان 3 تا 5 ساله شهر بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/25 1397/07/25 12 89 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مطالعه تاثیر پرتو درمانی همزمان با جت پلاسمای سرد اتمسفری بر بقای سلولهای سرطانی دهانه رحم) (He-La دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/11 1397/03/11 8 90 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تاثیر مکمل خوراکی امگا3 در درمان زخم آفتی راجعه و بهبود کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/11 1398/01/11 18 91 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا : تخمین سن بر اساس نسبت مساحت پالپ به دندان با استفاده از تصاویر CBCT دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/11 1397/07/11 12 92 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا : بررسی شیوع کلسیفیکاسیون های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک در جمعیتی از ایران دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/07/11 1397/07/11 12 93 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی ارتباط بررسی ارتباط فاکتور رشد شبه انسولینی ادرار (urinary IGF-I) با مراحل تکامل مهره های گردنی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/24 1397/07/24 14 94 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک ترمیم ضایعات استخوانی با استفاده از سه نوع ماده پیوندی Natix و CeraBone و NanoBone در Rat دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/24 1397/04/24 11 95 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا : مقایسه اثر( casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate(CPP-ACP و دهانشویه زایلیتول و دهانشویه فلوراید بر رمینرالیزاسیون white spot lesions دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/24 1397/05/24 12 96 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر بخشی کرم واژینال بومادران بر عفونت واژینال کاندیدایی در زنان متاهل 18تا 45 سال در مقایسه با کرم واژینال کلوتریمازول 1% دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1398/05/31 24 97 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا تأثیر مکمل میواینوزیتول در پیشگیری از بروز دیابت بارداری در زنان باردار دارای اضافه وزنتأثیر مکمل میواینوزیتول در پیشگیری از بروز دیابت بارداری در زنان باردار دارای اضافه وزن دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1397/05/31 12 98 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی کارایی روش انعقاد الکتریکی در حذف باکتری های کلیفرم از فاضلاب بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1396/11/30 6 99 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثرات پی پرین بر بیان ژنهای TNF-α، IL-6 و IFN-γ در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروز القاء شده با کوپریزون دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1397/08/30 15 100 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه یافته های اندوسونوگرافی در بیماران با سنگ مجرای صفراوی با و بدون اعتیاد به اپیوم دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1397/08/30 15 101 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر بخشی فرآورده موضعی پلم بر شدت بالینی بیماران مبتلا به اگزمای دست دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/08/02 1399/02/02 30 102 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه خوداظهاری تعیین مزاج سالمندان بیش از60 سال دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1398/05/31 24 103 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اثر تزریق انسولین در هسته ی قوسی هیپوتالاموس بر میزان درد حاد در موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/31 1397/05/31 12 104 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا اثر آربوتین بر ترمیم میلین و بهبود عملکرد کیاسمای بینایی در مدل موضعی دمیلیناسیون موش صحرایی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/11/17 18 105 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا روانسنجی پرسشنامه باورهای غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/09/17 16 106 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی اهداف و انگیزه استفاده دانشجویان از شبکه های مجازی( فیس بوک ، تلگرام ، اینستا گرام) در دانشجویان علوم پزشکی بابل در سال 1396-97 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/05/17 12 107 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی مهارت های آگاهی واج شناختی در کودکان دارای لکنت 6 -5 سال شهرستان بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/03/17 10 108 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی شیوع آنزیمهای بتالاکتاماز وسیع الطیف و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اشریشیاکلی و کلبسیلا، در نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/11/17 18 109 دانشگاه علوم پزشکی بابل خاتمه یافته بررسی اثرات ضد تشنجی پیش درمان نانوذرات حاوی کورکومین در مدل کیندلینگ شیمیایی القا شده با پنتیلن تترازول دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/07/17 14 110 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی ارتباط سطح اسید اوریک با توده استخوان در سالمندان امیرکلا دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/11/17 18 111 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی فراوانی آمنوره ی ناشی از شیمی درمانی در بیماران غیریائسه مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال های 1388 - 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/08/17 15 112 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا مقایسه اختلالات چشمی بیماران پسوریازیس بدون آرتروپاتی با گروه کنترل منابع بین المللی 1396/05/17 1396/11/17 6 113 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران مبتلا به بیماریهای پستان یا تیرویید در بیمارستان های شهید بهشتی و آیت اله روحانی بابل از مهر ماه 1390 تا مهرماه 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/05/17 1397/11/17 18 114 دانشگاه علوم پزشکی بابل در دست اجرا بررسی تغییرات سرمی miR

/ 0 نظر / 326 بازدید