مقالات بررسی(110)

. تاثیر پوزولان طبیعی به همراه نانوسیلیس در خواص ملاتهای سیمانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: فناوری های مواد و مصالح ساختمانی
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: امین خوشروش - هادی بهادری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۲. تحلیل حساسیت پاسخ دیىامیکی سازه های مدفون در اثر اوفجار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: عمار اسدی - سعید شجاعی باغینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۳. ارزیابی ساختمانهای فولادی موجود تحتبارهای انفجاری با تحلیل دینامیکی غیر-خطی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیما مشهدی - محمدجواد فدایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۴. حل مسأله موازنه هزینه و زمان با استفاده از روش CPM مطالعه موردی استقرار مخازن گاز در یک شرکت پیمان کاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: الله کرم شیروانی - فاطمه موسوی نژاد - پوریا جعفری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۵. بررسی تصفیه خانه شهرک صنعتی بروجن از منظر پدافند غیر عامل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: علی حیدری - راضیه فروزان بروجنی - الهه خانجانی - حمید رئیسی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۶. بررسی اثر انفجار بر ساختمان های بتنی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: جمال حسنی نالوس
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۷. بررسی پاسخ سیستم تک درجه آزاد به پالسهای انفجاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: علی پروانه رو - محسن اعتمادی عیدگاهی - محسن ایزدی نیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۸. کاربرد مصالح نوین و نرم افزارها در مقابله با تهدیدات
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: منا دانشخواه - اعظم عابدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۰۹. بررسی دیدگاهها و روند کاهش خطرپذیری بحران، عوامل موفقیت و مشکلات پیش روی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: داود داروغه
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۰. بررسی برنامه ریزی شهری، مدیریت اطلاعات، اسکان موقت و سیستمتصمیم گیری در مدیریت بحران و بیان پیشنهاداتی پیرامون آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: داود داروغه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۱. بررسی مدیریت بحران و الگوهای مختلف و ایجاد الگوی جامع مدیریتبحران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: داود داروغه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۲. بررسی اثر افزودن زئولیت به قیر برای کاربرد در دماهای پایین
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: علی منصور خاکی - صارم سیاح جاوید - ساسان سیاح جاوید
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۳. بررسی آزمایشگاهی اثر خرده لاستیک بازیافتی تایر وسایط نقلیه بر پارامترهای مارشالمخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانهای SMA
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمدحسن شفیعی - پیمان مهربان جوینی - مهیار عریانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۴. بررسی تاثیراستفاده از پلی اتیلن های با چگالی بالا و پایین بر پارامترهای مقاومتیمخلوط آسفالتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: امیر آتشکار مقدم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۵. تعیین عمق مناسب تکیه گاه صلب در بستر برای مدلسازی روسازی بتنی مسلحپیوسته
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: علی عبدی - حسن یزدانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۶. کاربردی تر کردن بتن غلتکی در صنعت روسازی کشور
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمودرضا کی منش - نسرین حیدری بروجنی - علی محمد گودرزیان بروجنی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۷. تأثیر مشخصات وسایل نقلیه سنگین روی خرابیهای روسازی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: حسن طاهر خانی - مسعود جلالی جیرندهی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۸. ارزیابی مدل های آزمایشگاهی رفتار شکست مخلوط های آسفالت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمدحسین امین فر - طاهر عباسقلی زاده - محمدحسین رضایی فر - محمد فروزان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۱۹. ارزبیابی روش های مکانیک شکست در بررسی رفتار ترک خوردگی مخلوط های آسفالتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: حامد خانی سانیج - حامد محمدی برنجستانکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۰. ارزیابی روشهای مختلف طرح اختلاط در جهت افزایش دوام مخلوطهای آسفالتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: امیر کاووسی - جواد بختیاری - مهدی ابراهیم زاده شیراز
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۱. مرروی بر مسائل مورد نیاز قبل از مقدمات پیمانکاری نگهداری جاده
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: شیرین مینایی - نوید نبیون - محمد زارع عمادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۲. استفاده از مصالح پسماند بازیافتی در ساخت بلوک ها و سنگفرش های بتنی راه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سجاد حسن پور کسانق - وحید آین - مهراب ناصری تپه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۳. بررسی مدلهای مختلف ارائه شده جهت پیش بینی عمر خستگیمخلوطهای آسفالتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: وحید خلیفه - نوید ندیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۴. بررسی استفاده از مواد و مصالح غیر مرسوم در روسازی راه ها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: حسن زیاری - علی منیری - سعید فاطمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۵. ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در رشد ترک های انعکاسی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمدحسین امین فر - علیرضا احدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۶. ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بازیافت روسازیهای آسفالتیبه روش سرد با کف قیر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: روسازی راه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: امیر کاووسی - امید شیخی کاریزکی - نادر صولتی فر - مرتضی جلیلی قاضی زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۷. شبیه سازی کالیفرمFecal Coliform با استفاده از نرم افزار MIKE 11 (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: جلیل جوادی اورته چشمه - احسان مقدسی - سیدمحمود کاشفی پور دزفولی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۸. بررسی قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه های آرامش با استفاده ازعدد فرود جریان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مرضیه السادات هاشمی سهی - سید حسین هاشمی سهی - امین کافی زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۲۹. نمایش استانداردسازی برخی آلاینده های خروجی از تصفیه خانه فاضلاب جنوب شهراصفهان با استفاده از الگوی تصفیهای لجن فعال
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمد عزیزی - محمد رضا مزدیان فرد - سعید امینی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۰. کاهش فضای جستجو در روش های فرا اکتشافی بر اساس تعریف اصلاح شدهمسیر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سعیده کرمیان - حسین محمدولی سامانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۱. مقایسه هزینه احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش های مختلف SBR,BIOLAC,CAROUSEL,MLE
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: رضا جلیل زاده - کمال دویده - احمد باقری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۲. بررسی نحوه عملکرد پدیده ضربه قوچ و مقایسه راهکارهای کنترل آن با استفاده از مدل ریاضی Bentley Hammer مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: کیومرث روشنگر - فرهود کلاته - علیرضا رضوی دیزجی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۳. استحصال آب باران با استفاده از پشت بام، مهندسی ارزش و تصفیه آن در تربت حیدریه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: امیر علی دوست - حامد مومن زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۴. بررسی آسیب پذیری شبکه آب شهری در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل HZAUS-MR4
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: شهرام موسوی - سعید ایمانی - صادق واعظی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۵. بررسی فصلی کیفیت آب آشامیدنی چاه های دشت مرودشت با منطق فازی وقطعی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: میلاد فیروزی - محمدمهدی جباری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۶. بررسی اثر جنس لوله ها در امواج حاصل از ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار Water HammerV
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مهندسی آب و فاضلاب
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مهدی اسدی نیازی - فرشته آرامی - سیده شبنم صفوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۷. بررسی عملکرد قاب خمشی ویژه فولادی تحت بار انفجاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: علی جعفروند - حامد عیوضی یداللهی - مهدی مظاهری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۸. بررسی عملکرد قاب های مهاربندی شده مرکزگرا فولادی تحت بار انفجاری با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: علی جعفروند - حامد عیوضی یداللهی - مهدی مظاهری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۳۹. طراحی سامانه کىترل و بررسی حرکات ساز به کمکGPS های دستی ارزان قیمت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: احسان مقدسی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۰. شبیه سازی نرم افزاری رفتار مکانیکی پانل های ساندویچیدر برابر بارهای انفجاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سید حامد عزیزی کاشی - آرمین عظیمی نژاد - مهدی عسگرپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۱. شبیه سازی نرم افزاری رفتار مکانیکیدال بتن مسلح در برابر بار انفجار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سید حامد عزیزی کاشی - آرمین عظیمی نژاد - مهدی عسگرپور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۲. شبیه سازی نرم افزاری رفتار مکانیکیدودکشهای بتنی تحت بار انفجارهای هوایی و سطحی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیدحامد عزیزی کاشی - آرمین عظیمی نژاد - مهدی عسگرپور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۳. بررسی و اصلاح طراحی قابهای بتن مسلح مقاوم در برابر زلزلهجهت عملکرد مناسب در برابر بارگذاری انفجاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مهدی عسگرپور - سیدحامد عزیزی کاشی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۴. تاثیر نانو ذرات رس بر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی بتن های متراکم
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: یاسر ایمانی اسبق - حمید رحمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۵. بررسی اثر شکل هندسی حفره بر رفتار کمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: صفا پیمان - محمد تقی زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۶. بررسی رفتار ورقهای اتصال میانی در بادبندهای هشتی هم محور
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: وحید صالحی - موسی مظلوم
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۷. بهبود رفتار هیستزسیس قابهای مهاربنذی همگزای فولادی با افزایش قابلیتاتلاف انرژی در ورق های گاست پلیت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مهدی فتحی - حمیدرضا امیری - حسینعلی رحیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۸. بررسی رفتار ورقهای اتصال تغییریافته قابهای مهاربندی همگرای فولادی تحتاثر بارهای فشاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مهدی فتحی - حمیدرضا امیری - حسینعلی رحیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۴۹. مقاوم سازی طبقه نرم درقابهای بتنی با استفاده از بادبند فلزی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: رضا باریکانی - حسین کاظم - محمدعلی جعفری صحنه سرایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۰. بررسی راهکارهای موثر در بهینه سازی ساختمانهای فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: هوشیار ایمانی کله سر - سهیل فاطمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۱. ارزیابی احتمالاتی تاثیر سختی ستون بر وحوه تسلیم صفحه فولادی در سیستمدیوار برشی فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: حسین اورجل. - محمود میری - سمیه ایمان زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۲. بررسی مقایسه ای اثر سیستم جداساز لایه الاستومری بر رفتار لرزه ای درون صفحهدیوار مصالح بنایی دارای بازشو
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیدعلیرضا مذهب - امین سهیلی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۳. بررسی مقایسه ای اثرسیستم جداساز لایه الاستومری بررفتار لرزه ای درونصفحه دیوار مصالح بنایی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیدعلیرضا مذهب - امین سهیلی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۴. ارزیابی مقاومت قاب های خمشی متداول در کشور، که بر مبنای آیین نامه زلزله طراحی شده اند در برابر خرابی پیش رونده
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: معصومه مرادیان پور - فرشید فتحی - حسین تاجمیر ریاحی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۵. رفتار لرزه ای پایه های پل بتنی راه آهن شیراز در قبال مولفه قائم زلزله
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: ایمانه رمضانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۶. بررسی وتعیین ضریب باربری سیستم بتن آرمه با استفاده از کابل یکپارچه مجهز به اتصال لغزشی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: ایدین اقصایی فرد - علیرضا صفدری - فرزاد بابایی نژآد بصیری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۷. ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بلند مرتبه به سازی شده، با بادبندهای کمانش ناپذیر BRB تحت زلزله های حوزه دور از گسل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمد امین میرزائی - مهدی شهبازی - سینا پورصفر - مسعود کافی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۸. بررسی عملکرد لرزه ای مهاربازویی و کمربندخرپایی به عنوان سیستم مقاومجانبی برای ساختمان های بلند فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمدحسین محمدخانی - حسین تحقیقی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۵۹. بررسی رفتار تیرورقهای فولادی با جان موجدار ذوزنقه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مهرداد حجازی - نوید آروین خیبری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۰. بررسی تأثیر زئولیت بر خصوصیات مکانیکی ملاتهای ماسه سیمانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: نعمت اقبالی بقراباد - حمید رحمانی - محمد پروین نیا - یاسر ایمانی اسبق
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۱. بررسی تاثیر سیستم میراگر جرمی طراحی شده به روش sadek بر کمیت های پاسخ قاب خمشی فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: حسین رضائی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۲. بررسی میزان مصالح فولادی به کار رفته در سه نوع سقف گنبدی ، سوله ای وفضاکار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مهرداد محمدنژاد - علی نکوئی محمودآبادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۳. مدلسازی پدیده ی انتشار خوردگی در سازه های بتن مسلح
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مصطفی استاجی - مجتبی لزگی نظرگاه
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۴. بررسی رفتار دینامیکی تیرهای مرکب تحت انفجار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: وحید اتقایی - سعید شجاعی باغینی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۵. بررسی مدلسازی بتن در بارگذاری های انفجاری توسط مدلRHT
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: وحید اتقایی - سعید شجاعی باغینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۶. بررسی تغییرات در جنس و نوع شن و ماسه در یک طرح اختلاط ثابت برروی مقاومت ویژه الکتریکی بتن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسنده: محمد ساکی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۷. بررسی تغییرات نوع آب در یک طرح اختلاط بر روی مقاومت ویژهالکتریکی بتنهای با سیمان پرتلند نوع
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مجتبی حسینی - محمد ساکی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۸. ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی فولادی و بتن مسلح به کمک تحلیل بار افزون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مجید قلهکی - قاسم پاچیده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۶۹. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان نفوذپذیری بتن غلتکی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: محمدکاظم شربتدار - قاسم پاچیده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۰. بررسی اثر سختی خمشی ستون ها بر پایداری دیوار برشی فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: امید رضائی فر - قاسم پاچیده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۱. ارزیابی لرزهای سازه های دوبلکسی (بدون فاصله) فولادی مهاربندی شده، با مهاربند واگرا EBF به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی 3D Pushover
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: احمد عبدالحسین زاده - ابراهیم اشرفی - هوشیار ایمانی کلهسر
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۲. ارزیابی لرزهای سازههای دوبلکسی (بافاصله) فولادی مهاربندی شده، با مهاربندواگرا روش تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی 3D Pushover
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: احمد عبدالحسین زاده - ابراهیم اشرفی - هوشیار ایمانی کلهسر
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۳. بررسی تاثیرات مدلسازی سقف تیرچه و بلوک بر انحراف و سختی جانبی و قائم سازه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مجتبی احمدزاده - حمیدرضا خوشنود
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۴. بررسی اثر سختی سازه بر تغییر میزان اثر اندرکنش خاکوسازه در عوامل مؤثر برطراحی سازه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: پرهام آژیر گلتپه - غزاله اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۵. تاثیر محل و ابعاد بازشوی جان تیرهای عمیقروی نحوه آرماتورگذاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: مینا نیک فرجام - رضا مرشد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۶. طرح بهینه ورق اتصال بادبند با استفاده از روش بهینه سازی تکاملیESO
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: روزبه عباسزاده کاردر - محمدرضا بازرگانلاری - اکبر کریمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۷. ارزیابی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی افسایشی در برآورد لرزه ایقاب های بادبندی واگرا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیروس غلامپور - ساسان رضاییان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۸. بررسی پاسخ دینامیکی انفجاری بر روی پناهگاه ها و سنگرها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: ایمان منصوری - امیر یونسی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۷۹. بررسی اثر درصد و نسبت طول به قطر الیاف فولادی l/d بر مقاومت فشاری بتن الیافی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: کاظم یاوری نسب - الهه سادات میرخلیلی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۸۰. بررسی اثر ضخامت و طول پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربنCFRP بر خواص ظرفیت خمشی تیر مختلط
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: ایزد آقامحی الدین - محمد حسین رفیعی پور - محمدعلی مهندسی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۸۱. ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم های جداگر پایه پاندولی اصطکاکی در سازه های بتن آرمه نامنظم
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیروان رسول پور - سیدآرش موسوی قاسمی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۸۲. بررسی رفتار برشی پانچینگ دالهای بتن مسلح با استفاده از روش اجزا محدود
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
نویسندگان: سیدمحسن دیواندر - مجتبی لزگی نظرگاه
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۷۰۸۳. بهسازی لرزه ای در اتصالات تیر به ستون قاب خمشی بتن مسلح
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله

/ 0 نظر / 39 بازدید