مقالات بررسی(140)

. نقش سرمایه اجتماعی بر بهره وری منابع انسانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: حسین عقیلی نیا - غلامعباس شکاری - سمیه وفایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۲. بررسی قابلیت های مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل در تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: زینب خلج - عبداله آقایی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۳. هزینه سرمایه و جریان های نقدی آزاد برحسب فرصت های سرمایه گذاری و اندازه متفاوت شرکت ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: میترا پورمحمدیان - سجاد بحری - رقیه معروف خانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۴. انتخاب نیروی انسانی با استفاده از رویکرد داده کاوی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مریم ابراهیمی ملکشاه - مهسا ابراهیمی ملکشاه - معصومه نادرعلی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۵. اثر بخشی استقرار سیستم ERP درعملکرد حسابرسی داخلی کارخانجات قند منطقه شمالغرب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سجاد قربانپور - رحیم دباغ
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۶. مطالعه ی کاربردی از تجزیه و تحلیل و توسعه ی گزینه های استراتژیک در مشکلات خوابگاه دانشجویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: حسین گیتی نورد - سید میثم موسوی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۷. تحلیل و بهینه سازی سیستم موجودی در یک سامانه تولید/ خدمت سفارشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: راضیه دوستکام - عاصفه کریمی فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۸. بهینه سازی استوار مصرف انرژی ماشینها و مجموع وزنی زمان اتمام کارهای زوال پذیر در ماشینهای موازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمدباقر فخرزاد - بهنام رجائی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۰۹. مدلسازی تولید در بازار برق با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور مدیریت هزینه در سیستم انرژی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: شادی خلیل مقدم - علی ناظمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۰. بررسی و تحلیل مسایل برنامه ریزی و زمانبندی اتاق عمل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: ناصر رضائی - محسن باقری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۱. بررسی جایگاه مهندسی معکوس دراستراتژی دست یابی به فناوری موشک های کروز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: دکترسیامک برادران - دکترسید عباس کاظمی - مهندس حمیدرضا عیوقی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۲. حسابداری مدیریت با رویکرد کارآفرینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد تقی پور - زهرا فرشاد - زهرا حسین پور - میلاد حسین زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۳. بررسی چالشهای ناشی از ویژگیهای سازمان های دولتی در پیاده سازی مهندسی مجدد در سازمان استاندارد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا میرزاپور - حسن درویش
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۴. رتبه بندی سناریوهای مبتنی بر نقشه های شناختی فازی با استفاده از روش ELECTRE III (مطالعه موردی بازار مسکن ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمدعلی شفیعا - محمد رحیمی مقدم
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۵. بررسی عوامل حیاتی موفقیت سیستمهای آموزش الکترونیکی 3.0 و ارائه چارچوب مفهومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مریم پورغزنوی - سمیه علوی - سیامک اسماعیل پور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۶. بهره وری و اولویت بندی پیمانکاران با روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی شرکت سایپالجستیک)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: امیرحسین کاظمی خفری - علی مصطفایی پور - حسن خادمی زارع - مجید کاظمی خفری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۷. بررسی عوامل تاثیرگذار در تاخیر زمانی پروژه های گازرسانی: یک مطالعه موردی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: روح اله نوریان - سید میثم موسوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۸. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پروژه های معماری سازمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: امیر رسولی - محمد حسن چراغعلی - اصغر مشبکی اصفهانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۱۹. بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران با میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا مکاری قنواتی - سکینه شاهی - صدیقه شرفی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۰. رابطه ارزشها، اخلاق و عدالت با خط مشی گذاری عمومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سمیه افلاطونی - حمید موسی وند - مریم افلاطونی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۱. چارچوب حاکمیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا موسوی کیاسری - محمد سلطانی دلگشا
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۲. حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) زیر ساخت کنترل مالی شرکت های هلدینگ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: امیر رسولی - یاسین سلیمانیان - رضا درخشانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۳. بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای معلمان و عملکرد شغلی انها در مدارس ابتدایی شهر ری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: تورج درخشان فر - امید آرین مهر
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۴. رویکرد شبکه ای در تجارت بین الملل: گامی در جهت کاهش ریسک و هزینه تامین مالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: راضیه رضاقره باغ - پرستو محمدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۵. تحلیل دینامیک های ترافیک شهری در کلانشهرها و تاثیر آن بر سلامت جامعه با متدلوژی پویایی شناسی سیستم (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: یحیی زارع مهرجردی - فرزاد رزم آهنگ - سامان محمودی - پیام مجلسی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۶. رقابت در زنجیره تامین از منظر قیمت گذاری و سطح سبز بودن با رویکرد نظریه بازی ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مسعود گرائیلی - مهدی کرانی - نوید نظری عدلی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۷. ارائه ی یک رویکرد تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (Fuzzy UTASTAR) در ارزیابی عملکرد بیمارستان ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سید امیر محمدیان خباز کاظمی - کامران جمالی فیروزآبادی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۸. نقش و اهمیت خلاقیت و نو آوری در ایجاد و توسعه کارآفرینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مرید مالکی سونکی - الهام نوروزی چشمه علی - ناصر صفائی فرد - اسلام شاردری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۲۹. بررسی تأثیر استفاده از طراحی محیط های آموزش الکترونیکی بر میزان آگاهی از ریسک مالی و ریسک تجاری در شرکت های بیمه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مسعود آزاد - سالار محمدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۰. بررسی تأثیرعوامل آمیخته بازاریابی و تصویر بانک بر ارزش ویژه برند در بانک ملت استان مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: رضا کاوسیان - علی جعفری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۱. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی : نمایندگیهای شرکت بیمه ما)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سعید نجفی - احمد رضا کسرایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۲. تعیین بازه وزنی فعالیت های اصلی ساخت پروژه های صنعتی نفت و گاز به کمک مدل FUZZY SAW مطالعه موردی الفین 13 پتروشیمی ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد علی کرامتی - سعید بتوئی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۳. ارزیابی و بهبود فرآیندهای مدیریت تکنولوژی در سازمانها و شرکتها بر پایه روش شناختی دانشگاه کمبریج، سال 2000
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: فاطمه برجی - اشرف سادات صیاد میری - محمدمهدی ارمانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۴. نقش سرمایه فکری در مقایسه با سرمایه های مالی در یک سازمان تحقیق و توسعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد مرادزاده - امیر رسولی - فرید به آذین
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۵. بررسی تأثیر حمایت های سیاسی دولتی بر توان شرکتها در اخذ وام های بانکی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: عصمت آواره مهدیآبادی - فروغ حیرانی - محمود معینالدین
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۶. توسعه ی الگوریتم دیجکسترا برای حل مسائل k کوتاهترین مسیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: امیرحسین کاظمی خفری - مجید کاظمی خفری - علی مصطفایی پور - حسن خادمی زارع
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۷. بررسی آنالیز ارتعاشات و میزان اثر بخشی آن بر تولید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: نسرین بارفروش - حمیدرضا پدرام - مهدی کرباسیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۸. بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم با استفاده از تخصیص اجزای مازاد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مهسا خاکسفیدی - محمد میری - غلامعلی رئیسی اردلی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۳۹. بررسی نقش همسویی استراتژی های منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمان بر اساس مدل نقاط مرجع استراتژیک (مورد بررسی صنایع کیک و کلوچه سازی استان گیلان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: رضا اسماعیل پور - عباس نرگسیان - مهدیه حقانی - محمدجواد پارسا
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۰. ارائه مدل ارزشگذاری بیمه، جهت پوشش ریسک سبد سهام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: علی بهرامی - عمران محمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۱. بررسی تاثیر تعداد ماشین بر مجموع زمان آماده سازی مسئله flowshop با زمان آماده سازی متغیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: بهمن حاتمی ناغانی - محمد باقر فخرزاد - حسین رضایی کچیدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۲. ارائه مدلی برای بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس صنعت تلفن همراه در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: نسیم ثریایی - مجید زمانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۳. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای شغلی آن در کارمندان زن دانشگاه شهید باهنر - کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: لیلا ایزدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۴. بررسی رابطه هنجار و فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از خلاقیت و نوآوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: حسین صیادی - فرزانه اسلامی فریمانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۵. ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی توسعه عملیات گازرسانی در کشور با درنظر گرفتن اثر قابلیت های عملیات و نیازهای مشتریان مطالعه موردی شرکت گاز استان ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: روح اله نوریان - مهدی حاجی رضایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۶. بررسی تاثیر ابعاد توانمندسازی بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سمیه شاه حسینی - مرتضی پیری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۷. سنجش و تحلیل ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک بر اساس اصول سازمانهای استراتژی محور (SFO) (تحقیق موردی: شرکت ناتل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: محمدرضا طایفه پارچیلو
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۸. شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت بحران در نیروگاه های اتمی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: فرشاد محبی - شهرام مولوی بیستونی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۴۹. بررسی کارایی بازارهای مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو دی هشت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: شهرام فتاحی - خلیل عطار
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۰. بررسی تاثیر عزت نفس سازمانی کارکنان بر کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه: شرکت سپاهان پلاست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد حسین فرقانی - وحید حمیدی پوینده - سعید لندران
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۱. مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محسن حاجی امیری هرفته - فریده برنایی بجد
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۲. ارائه یک مدل ریاضی زنجیره تأمین یکپارچه با هدف بهینه سازی کیفیت محصول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: نگار سلاح برزین - رضا حسن زاده - ایرج مهدوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۳. بررسی و اولویت بندی چالش های تولید ناب در شرکت های تولیدی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: رویا قلی زاده روشن
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۴. زمانبندی زنجیره تامین و یکپارچه سازی زمانبندی و برنامه ریزی : مروری بر روش های حل و دسته بندی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: کتایون عابدزاده قوچانی - محسن باقری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۵. توسعه یک مدل برنامه ریزی تولید چند محصولی، چند دوره ای و چند مرحله ای بر اساس درجه تکمیل محصول هر مرحله
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مرتضی حاجی دوست - حسن خادمی زارع - محمد مهدی لطفی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۶. نقش میانجی مدیریت ایمنی ادراک شده در رابطه بین استرس شغلی و سلامت جسمانی و روانی کارگران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: محمود کمالی زارچ
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۷. هوش رقابتی عامل ارتقاء کیفیت خدمات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: فاطمه جعفری - ملیکه بهشتی فر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۸. شناسایی و رتبه بندی ابزارهای تامین مالی بانک در عرصه تجارت بین الملل با استفاده از روش های ahp-topsis (مطالعه موردی:شعب ارزی بانک ملی ایران شهر تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: ایرج کرمی - فیروزه حاج علی اکبری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۵۹. تحلیل و سنجش توانمندی های تکنولوژیکی شرکت ناتل صنعت (تحقیق موردی: شرکت ناتل صنعت)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: محمدرضا طایفه پارچیلو
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۰. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر روی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شعب تهران بانک کشاورزی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سیده آتوسا هاشمی - وحید فرزانگان
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۱. تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان واحدهای اداری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: امین مالک - فهیمه کوکبی سقی - شکیبا محمودی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۲. تدوین مدل شایستگی برای مدیران ارشد اطلاعات در ایران (بررسی میدانی مدیران ایرانی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: سمیرا محمدی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۳. ارزیابی الگوهای نظری مدیریت عمل کرد در سطح سازمان و ارائه الگوی مدیریت عمل کرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: رضا طهماسبی بلوکآباد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۴. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با کارایی کارکنان و مربیان مدارس فوتبال استان تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: رکسانا نصیری - مریم پیغمبری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۵. مکانیابی انبار در حالت تقاضای گسسته ی وزندار احتمالی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: علی حاجی آقا بزرگی - عادل اعظمی - مهدی شاهین
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۶. بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر بهره وری عوامل تولید با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: یعسوب قلیچ لی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۷. طراحی و شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز مطالعه موردی صنعت باتری های اسیدی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: روح الله کریمی - مژگان موسوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۸. بررسی بات نت و بات نت شبکه اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: زهرا حاجی حسین خانی - شهریار محمدی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۶۹. بررسی مدل های قابلیت اطمینان با اجزای آماده به کار Stand-by
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: مقصود امیری - نیما فخیم هاشمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۰. نقش طراحی خلاقانه در صنعت طلا و جواهر سازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: الهه کمندی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۱. نظام مدیریتی بر مبنای شایستگی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی (مطالعه تطبیقی: استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: فاطمه ساعتی چوبر - نوروز ایزد پناه - علی رضا ساعتی چوبر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۲. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی در شهرستان سمنان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: حمیدرضا ساعدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۳. مدیریت مبتنی بر واقعیت در شرکت های بازرگانی بین الملل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: بهاره بابائی - علی اکبر فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۴. بررسی روش های ارزیابی و انتخاب پورتفولیوی پروژه برای مدیریت موفق پورتفولیو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: علی آقا حسینی - محمد حسین صبحیه
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۵. بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری استراتژی مدیریت دانش در شهرداری منطقه دو تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: رامین ظروفچیان - فروغ رودگرنژاد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۶. شناسایی مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد تقی پور - مریم دارل ودا - حمید چگینی - مرضیه سلیمانپور
تعداد صفحات: ۲۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۷. رابطه سیستمهای اطلاعات مدیریت با عملکرد سازمان (مطالعه موردی کارکنان سرپرستی بانک صادرات مازندران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: یوسف قلی پور کنعانی - سید محمد رضوی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۸. ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: وحید محققی - امیر حسین امیری - سید میثم موسوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۷۹. تعیین عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز گردشگری: مطالعه موردی هتل های استان مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: حامد صالح پور - سید محمد حسین حجتی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۰. بررسی وضعیت ارگونومی رانندگان BRT با روشهای QEC و REBA
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: محمد تقی پور - مرضیه سلیمانپور - میلاد مختاری دوست - ارمغان شادمان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۱. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه های عمر و تکمیلی از دیدگاه کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: فیروزه حاجی علی اکبری - محرمعلی مرادی - داود قلویسی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۲. نقش تکنولوژی های بانکداری اینترنتی بر ایجاد ارزش مشتریان و آمادگی آنان برای استفاده از بانکداری الکترونیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: فاطمه صدقی ثابت
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۳. بررسی و به کارگیری روش زنجیره بحرانی در پروژه های پلسازی و آنالیز SWOT این روش در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: فرشیدرضا حقیقی - سید حسین ایرانمنش - محمد جواد طاهری امیری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۴. بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر بانک های شهر کازرون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: لیلا جعفری - زهیر حیاتی - سعید مظلومیان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۵. بررسی راههای وفاداری کارکنان به سازمان و تأثیر آن بر هویت شغلی بانکهای سپه استان چهارمحال بختیاری (براساس مدل جان مایر و ناتالی آلن)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: صادق اسماعیلی - ماشااله ولیخانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۶. بررسی و ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات سبز با رویکرد AHP فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: افشین خلیلی سامانی - سجاد شکوهیار
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۷. نقش مدیریت منابع انسانی درخلق نیروی سرمایه انسانی نوآور در سازمانهای پیشرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسنده: مسیح ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۸. مدل سازی و حل مساله مکانیابی مسیریابی با در نظر گرفتن محدودیت حرکت وسائل نقلیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: سهیلا خلجی علیایی - سید محمد حسن حسینی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۸۹. نقش واسطه ای کیفیت تدریس ریاضی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان چهارم ابتدایی با توجه به داده های تیمز 2011
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
نویسندگان: اعظم رمضانی صدر - ولی اله فرزاد - مسعود گرامی پور
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۷۰۹۰. علل عدم تمایل اشتغال کارجویان به بازاریابی در صنعت پخش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین ا

/ 0 نظر / 89 بازدید