استراتژی قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری

یک بنگاه اغلب باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد قیمت خود را کاهش دهد یا افزایش، قیمت محصولات جدیدش بالا باشد یا پایین، قیمت محصول همواره ثابت باشد یا متغیر، از طرح‌های قیمت گذاری ثابت استفاده کند یا مزایده‌ای و ... . به انتخاب یک راه یا مجموعه‌ای از این راه‌ها، استراتژی قیمت گذاری می‌گویند. موفقیت یک استراتژی قیمت گذاری، تابعی از خود استراتژی، مدل کسب و کار و به خصوص تناسب استراتژی قیمت گذاری با مدل کسب و کار می‌باشد. ارائه محصولات بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام‌های صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار می‌باشد. بنابراین یک بنگاه باید قادر به قیمت گذاری محصولاتش به گونه‌ای باشد که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازه واردین بالقوه حفظ نماید. استراتژی قیمت گذاری مهم‌ترین جزء از مدل کسب و کار می‌باشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی بر روی سودآوری بنگاه به همراه دارد.

 

مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

 

کد مقاله : 1920

فرمت PDF + WORD

  12 صفحه

سال 2013

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

آیا قیمت مناسب است؟ راهنمای قیمت گذاری برای افزایش سود آوری

 

کد مقاله : 1877

فرمت PDF + WORD

  11 صفحه

سال 2011

The price is right? Guidelines for pricing to enhance profitability

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

 

کد مقاله : 1917

فرمت PDF + WORD

  9 صفحه

سال 2013

Being better vs. being different: Differentiation, competition, and pricing strategies in the Spanish hotel industry

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

 

کد مقاله : 1898

فرمت PDF + WORD

  12 صفحه

سال 2012

The reform of accounting standards and audit pricing

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

قیمت گذاری پویا در تنظیم بازار بیمه خودرو با بیمه های ناهمگن : استراتژی های خوب در مقابل تند و زننده برای مشتریان

 

کد مقاله : 1902

فرمت PDF + WORD

  9 صفحه

سال 2012

Dynamic pricing in regulated automobile insurance markets with heterogeneous insurers: Strategies nice versus nasty for customers

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

استراتژی قیمت گذاری برای محاسبات ابری: دیدگاه خدمات آسیب دیده

 

کد مقاله : 40420

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Pricing strategy for cloud computing: A damaged services perspective

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رقابت قیمت در خرده فروشی: اهمیت تابع چگالی قیمت

 

کد مقاله : 40421

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Price competition in retailing: The importance of the price density function

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر مجازات تقلبی خرید بر روی ضد جعل و تقلب تحت جعل و تقلب فریبنده

 

کد مقاله : 40423

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

The impact of counterfeit-purchase penalties on anti-counterfeiting under deceptive counterfeiting

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بهینه سازی قوی برای تخصیص پیشنهاد کمک های غذایی وزارت کشاورزی ایالات متحده

 

کد مقاله : 40429

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2015

Robust optimization for United States Department of Agriculture food aid bid allocations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیاست تولید و قیمت گذاری در زنجیره تامین منابع دوگانه

 

کد مقاله : 40437

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Production and pricing policies in dual sourcing supply chains

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مقایسه بین تجارت و اجاره یک محصول با نوآوری های فن آوری

 

کد مقاله : 40440

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

The comparison between trade-in and leasing of a product with technology innovations ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

خدمات ابر قیمت گذاری . تاثیر کیفیت پهنای باند

 

کد مقاله : 40444

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2015

Pricing cloud services—the impact of broadband quality ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تصمیم گیری های بهینه بر روی گزینه خرید گروهی با قیمت خرده فروشی نوشته شده و تقاضای ناهمگن

 

کد مقاله : 40448

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Optimal decisions on group buying option with a posted retail price and heterogeneous demand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی مسئولیت حق بیمه خرید صندلی مشتریان هواپیمایی و مفاهیم برای استراتژی های بهینه قیمت گذاری

 

کد مقاله : 41153

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

Investigating airline customers’ premium coach seat purchases and implications for optimal pricing strategies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ثبات بودجه بانک، استراتژی های قیمت گذاری و هدایت از سپرده گذاران

 

کد مقاله : 41154

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2015

Bank funding stability, pricing strategies and the guidance of depositors ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر اینترنت بر روی استراتژی های قیمت گذاری خطوط هوایی کم هزینه اروپا

 

کد مقاله : 41155

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

The impact of the internet on the pricing strategies of the European low cost airlines

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

زمان واقعی استراتژی های قیمت گذاری تراکم و امکانات هزینه ای

 

کد مقاله : 41156

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Real-time congestion pricing strategies for toll facilities

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی های قیمت در بازار صندوق های سرمایه گذاری متمایز عمودی

 

کد مقاله : 41157

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Price strategies in a vertically differentiated mutual fund market ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک استراتژی قیمت گذاری پویا برای یک ارائه دهنده 3PL با مشتریان ناهمگن

 

کد مقاله : 41160

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

A dynamic pricing strategy for a 3PL provider with heterogeneous customers

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی های قیمت گذاری در کانال های آنلاین دوگانه بر اساس انتخاب خرید مصرف کنندگان

 

کد مقاله : 41162

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2015

Pricing Strategies in Dual-online Channels Based on Consumers’ Shopping Choice ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری مراقبت های بیمارستانی: بودجه جهانی و استراتژی های قیمت گذاری حاشیه ای

 

کد مقاله : 41164

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Pricing hospital care: Global budgets and marginal pricing strategies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی های قیمت گذاری حق بیمه مطلوب برای بازارهای رقابتی بیمه عمومی

 

کد مقاله : 41169

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

Optimal premium pricing strategies for competitive general insurance markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری با شهود: انتخاب مدیریتی با اطلاعات محدود

 

کد مقاله : 40426

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Pricing by intuition: Managerial choices with limited information ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک استراتژی قیمت گذاری آزاد در یک جاذبه مهم توریستی: مورد غرب دریاچه، چین

 

کد مقاله : 40442

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

A free pricing strategy at a major tourist attraction: The Case of West Lake, China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی قیمت گذاری تولید کننده در یک زنجیره تامین دو سطحی با خرده فروشان در رقابت و تقاضای وابسته به هزینه تبلیغات

 

کد مقاله : 41161

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Manufacturer's pricing strategy in a two-level supply chain with competing retailers and advertising cost dependent demand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات یک کانال "بدون چانه زدن" بر روی استراتژی های بازاریابی

 

کد مقاله : 40422

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

The effects of a “no-haggle” channel on marketing strategies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری استراتژیک با اثرات مرجع در یک زنجیره تامین رقابتی

 

کد مقاله : 40424

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Strategic pricing with reference effects in a competitive supply chain

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری پویا در زمان واقعی در یک محیط غیر ثابت با استفاده از یادگیری تقویتی رایگان

 

کد مقاله : 40425

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Real-time dynamic pricing in a non-stationary environment using model-free reinforcement learning

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری با شهود: انتخاب مدیریتی با اطلاعات محدود

 

کد مقاله : 40426

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Pricing by intuition: Managerial choices with limited information ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی های قیمت گذاری برای ذخیره پایانه های کانتینری واردات در شرایط تصادفی

 

کد مقاله : 40427

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2014

Storage pricing strategies for import container terminals under stochastic conditions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت، قیمت و قیمت: مطالعه در بخش هواپیمایی

 

کد مقاله : 40428

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2014

Prices, prices and prices: A study in the airline sector

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شیوه های قیمت گذاری: نقد و اثرات آنها بر برداشت ها و رفتار مصرف کننده

 

کد مقاله : 40431

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

Pricing practices: A critical review of their effects on consumer perceptions and behaviour

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بازنگری تاثیر بر بستر مالیات با رویکرد پانل فضایی

 

کد مقاله : 40432

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

Revisiting the impact of bed tax with spatial panel approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تمرکز تنظیم مقررات به عنوان پیش بینی کننده نگرش نسبت به قیمت گذاری تقسیم و ترکیب

 

کد مقاله : 40433

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2014

Regulatory focus as a predictor of attitudes toward partitioned and combined pricing

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

درباره تکامل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری جستجوی به کمک اینترنت

 

کد مقاله : 40436

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

On the evolution of monopoly pricing in Internet-assisted search markets ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

باز کردن بازار آنلاین: بررسی قیمت گذاری هتل و آژانس های مسافرتی در خط توزیع اتاق ها

 

کد مقاله : 40439

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Opening the online marketplace: An examination of hotel pricing and travel agency on-line distribution of rooms

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری پویا در زمان واقعی در یک محیط غیر ثابت با استفاده از یادگیری تقویتی رایگان

 

کد مقاله : 40441

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2014

An examination of dynamic ticket pricing and secondary market price determinants in Major League Baseball

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک استراتژی قیمت گذاری آزاد در یک جاذبه مهم توریستی: مورد غرب دریاچه، چین

 

کد مقاله : 40442

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

A free pricing strategy at a major tourist attraction: The Case of West Lake, China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عوامل موثر بر میانگین قیمت غذا رستوران: استفاده از مدل قیمت گذاری لذت

 

کد مقاله : 40443

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Determinants of a restaurant average meal price: An application of the hedonic pricing model

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طرح قیمت گذاری هوشمند: نرم افزار قاعده چند لایه ای

 

کد مقاله : 40447

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Smart pricing scheme: A multi-layered scoring rule application

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل استراتژی حفاظت و قیمت گذاری برای محصولات دیجیتال تحت تقاضا نامشخص

 

کد مقاله : 41158

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Analysis of protection and pricing strategies for digital products under uncertain demand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک استراتژی قیمت گذاری پویا برای خطوط راهداری با سکونت بالا

 

کد مقاله : 41159

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

A dynamic pricing strategy for high occupancy toll lanes

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی قیمت گذاری تولید کننده در یک زنجیره تامین دو سطحی با خرده فروشان در رقابت و تقاضای وابسته به هزینه تبلیغات

 

کد مقاله : 41161

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Manufacturer's pricing strategy in a two-level supply chain with competing retailers and advertising cost dependent demand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عرضه و استراتژی های قیمت گذاری ارائه دهندگان رسمی حمل و نقل روستایی

 

کد مقاله : 41165

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Supply and pricing strategies of informal rural transport providers

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی مدل های درمان شخصی برای استراتژی های قیمت گذاری در بیمه

 

کد مقاله : 41166

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

A survey of personalized treatment models for pricing strategies in insurance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بازارهای میکرو انرژی : نقش یک اولویت استراتژی قیمت گذاری مصرف کننده در سرمایه گذاری در انرژی ریزشبکه

 

کد مقاله : 41168

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Micro-energy markets: The role of a consumer preference pricing strategy on microgrid energy investment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری مزایده ای دسترسی شبکه برای راه آهن های آمریکای شمالی

 

کد مقاله : 1911

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

Auction pricing of network access for North American railways

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تشخیص مدل های معین قیمت گذاری گزینه ها : شواهد از VIX

 

کد مقاله : 1912

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2013

Diagnosing affine models of options pricing: Evidence from VIX

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بیمه ریسک نقدینگی و قیمت گذاری دارایی در حمل و نقل آب ایالات متحده

 

کد مقاله : 1913

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Liquidity risk premium and asset pricing in US water transportation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برای تاثیر گذاری و یا عدم تاثیر: استراتژی های قیمت مرجع خارجی در قیمت گذاری پرداخت آنچه شما می خواهید

 

کد مقاله : 40418

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2013

To influence or not to influence: External reference price strategies in pay-what-you-want pricing ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

/ 0 نظر / 67 بازدید