مقالات بررسی(107)

. بررسی ارتباط بین اضطراب، استرس و افسردگی با فرسودگی شغلی (مطالعه موردی در شرکت توزیع نیروی برق استان قم)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حمید حسین زاده نیکویی - آرزو پوراطمینان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۲. انتخاب تکنولوژی مخابراتی بهینه در شبکه هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: اعظم مظفری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۳. پیش بینی جهش های قیمت برق با استفاده از روش آنالیز تفکیک فیشر به منظور کاهش ابعاد داده های ورودی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: احسان نوکندی - فاطمه نوری - سعید رضا گلدانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۴. آسیب شناسی معاونت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه براساس مدل سه شاخگی ( مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مهین بیات - محسن کامرانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۵. اثر مدیریت ریسک برعملکرد سبد پروژه های سازمان پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سهیلا عبدی - حسن ایرجی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۶. بررسی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) با رویکرد بهره برداری بهینه در شبکه های توزیع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محسن کامرانی - محسن قنبری - عبدالرضا توکلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۷. بررسی اثر تالک بر خواص فیزیکی و الکتریکی مقره های پرسلانی آلومینا سیلیکاتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: آرمان صدقی - نسترن ریاحی نوری - ناصر حمیدنژاد
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۸. بررسی تاثیر فرمولاسیون و شرایط فرآیندی بر زمان نگهداری پیش آغشته الیاف شیشه/رزین اپوکسی مورد مصرف در پره توربین بادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مهرنوش هور - ساینا رضانژاد - حمزه جودت
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۰۹. ساخت سلول خورشیدی نانوساختار و بررسی خواص الکتریکی آن در شرایط محیطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: نسترن ریاحی نوری - علی مهدیخانی - ناصر جعفری - روزبه سیاوش موخر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۰. بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت به خوردگی پوشش قلع در کانکتورهای دوفلزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: اعظم باجقلی - مهدی میرزایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۱. تحلیل و بررسی آسیب دیدگی محدودکننده های ولتاژ شیلد در خط انتقال کابلی 132kV در شهر مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: هادی علی آبادی - آرش ایل بیگی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۲. بررسی علل اورهیت شدن لوله های سوپرهیتر یک بویلر صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محسن مهدی زاده - مهدی مرادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۳. ارائه روش جدیدی جهت بررسی میزان اثرپذیری هزینه های اجتماعی از برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: رضا محسنی - حسین دهقان دهنوی - هادی صادقی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۴. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکل گیری و نهادینه شدن فرهنگ ایمنی در شرکت برق منطقه ای تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: زهرا محمدزاده - علی حسن زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۵. برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: وحید خلیق - رضا قاضی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۶. روشی نوین برای بهبود کنترل اولیه فرکانس در واحدهای سیکل ترکیبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سید فاضل مهدوی زاده - محمدتقی عاملی - محمدرضا آقامحمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۷. بررسی تجربی 4 روش ترکر سیستمهای فتوولتاییک سایت انرژیهای نو دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: مصطفی زمانی محی آبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۸. بررسی گذراهای اضافه ولتاژ ناشی از عملکرد فیوزهای محدود ساز جریان اتصال کوتاه 20 کیلوولت در شبکه های توزیع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: فرهاد یزدی - سید حسین حسینیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۱۹. طراحی و ساخت مقره کامپوزیتی 400kV مطابق با آخرین تحولات و دستاوردهای بین المللی جهت تضمین عملکرد بلند مدت در مناطق آلوده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمد رضا شریعتی - محمد رضا قاسمی - محمد خورده چی - رضا خورده چی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۰. بررسی آثارتوزیعی هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف برق مشترکین خانگی شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: اسمعیل ابونوری - حسن لاجوردی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۱. بررسی مراکز تست توربین بادی در دنیا با هدف مکانیابی و احداث مرکز تست توربین بادی پژوهشگاه نیرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مهدی رضایی - حمیدرضا لاری - آرش حق پرست کاشانی - محمد زاغری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۲. الگوی بهینه ایرانی- اسلامی مصرف برق خانوارهای شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حسن آبنیکی - راحله محمودپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۳. مدل چسبان جرم متمرکز برای ساختمانهای بتن آرمه دارای دیوار برشی با پلان نامتقارن کد A)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: ابراهیم نظری مفرد - جلال اکبری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۴. شبیه سازی و بررسی عملکرد بتن الیافی تحت بارگذاری انفجاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسنده: طیب علیزاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۵. مقایسه بین روابط آیین نامه های AISC و Eurocode4 درخصوص طراحی ستونهای کامپوزیت مدفون در بتن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: حمیدرضا اشرفی - یوسف یوسفی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۶. تحلیل فونداسیون ID Fan کارخانه سیمان به روش اجزای محدود
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: امیر پاکزاد - حمید اسکندری نداف
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۷. پیشنهاد مدل خرپایی مناسب برای دیوار برشی با بازشو میانی با توجه به اصل انرژی کرنشی کمینه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: نیما باقدم - رضا مرشد - محمد کمال الدینی عزآبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۸. بررسی اثر لغزش وصله در سیستم های دوگانه بتنی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علی بیگلری - سعید تاریوردیلو
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۲۹. تحلیل دیوار برشی کوتاه بتن آرمه تحت بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: هوشنگ دباغ - ریزان چوبداریان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۰. تحلیل بار افزون تیرهای عمیق بتن آرمه با استفاده از مدل خرپایی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: هوشنگ دباغ - ریزان چوبداریان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۱. بررسی اثر اضافه بار بر خرابی های روسازی بتنی با استفاده از روش اجزاء محدود
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: دمیرچی - ابوذر شفیع پور مرجی - مهرداد میرشکاریان بابکی - مراد مهری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۲. بررسی و مقایسه انواع روش های طراحی روسازی بتن غلتکی (RCC)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: ابوذر شفیع پور - شاهین شعبانی - محمدرضا گنجی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۳. مقایسه کمی منظورنمودن اثر اندرکنش خاک و سازه در پاسخ لرزه ای سازه های بتن آرمه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علیرضا مرتضایی - یاسر ارفعی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۴. مقایسه ویرایش جدید و قدیم مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: محمدجواد میرزایی - فهیمه سجادیانفرد
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۵. بررسی اثرات نزدیکی به گسل در سازه های بتنی (A)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: فرید کاظمی - طالب مرادی شقاقی - سید آرش موسوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۶. بررسی رفتار هیسترزیس مقاطع دیوار برشی T شکل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: فاروق سعیدی - سعید تاروردیلو
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۷. مدلسازی AHP برای بررسی سه نوع اتصال میلگرد : اورلپ، کوپلینگ و فورجینگ
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مهرداد محمد نژاد - محمد آهنگر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۸. بررسی ترک خوردگی و خیز تیرهای بتنی مسلح شده به کمک الیاف CFRP ،PET و میلگرد فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مهرداد محمد نژاد - سید مرتضی حسینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۳۹. طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرخطی سازه های بلند بتنی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مسعود نعمتی نژاد - حمید اسکندری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۰. بررسی و مشابه سازی عددی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح متاثر از واکنش قلیای سنگدانه ها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مهبد مشعوف - سعید حاجی قاسمعلی - الیاس بهرادی مهر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۱. بررسی ضریب رفتار پوسته مخروطی ناقص
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: فرزاد نباتی - فریدون رضایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۲. بررسی رفتار هسته بتن مسلح ساختمان بلند تحت اثر مدهای بالاتر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: حمید بیرقی - علی خیرالدین - محمد علی کافی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۳. بررسی عملکرد غیرخطی دیوارهای باربر و برشی با آنالیز دینامیکی افزاینده
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مژگان عسگری - سعید تاروردیلو
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۴. مدل سازی رفتار وصله در دیوارهای سازه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: احسان نوری - سعید تاروردیلو - چنگیز غیرتمند
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۵. تاثیر محل و ابعاد بازشوی جان تیرهای عمیق روی نحوه آرماتورگذاری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مینا نیک فرجام - رضا مرشد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۶. تحلیل خسارت قابهای بتنی با دیوار برشی به روش استاتیکی غیر خطی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: غلامرضا قدرتی امیری - سید علی رضویان امرئی - حامد حمیدی جمنانی - وحید محمدزاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۷. بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز (A)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: فرید کاظمی - طالب مرادی شقاقی - سید آرش موسوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۸. بررسی فروریزش قابهای بتن مسلح با استفاده از IDA بر اساس رکوردهای CS و FEMAP695
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: محمود حسینی - علی امیدی - محسن امیدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۴۹. تقویت قابهای بتنی با افزودن ابر مهاربندها فولادی در برابر تخریب پیشرونده
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: امین خزائی - سجاد بایگی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۰. علل ایجاد خسارت در سازه های بتنی در زلزله های اخیر ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسنده: طیب علیزاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۱. بررسی ظرفیت باربری ستونهای مرکب فولاد - بتن SRC تقویت شده با IPE
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: حمیدرضا اشرفی - مهدی رسائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۲. اثر محصورشدگی بتن بر ظرفیت باربری ستونهای مرکب فولاد - بتن SRC
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: حمیدرضا اشرفی - مهدی رسائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۳. مدل سازی ستون بتنی استوانه ای مسلح شده با میلگرد ها و دورپیچ های الیاف پلیمری شیشه ای (GFRP)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مهدی دژانگاه - حمید اسکندری نداف
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۴. تقویت و بهسازی اتصالات تیر به ستون سازه های بتن مسلح
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسنده: محمدرضا عبدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۵. بررسی تحلیلی اثر تعداد لایه های FRP بر ظرفیت باربری و شکل پذیری تیرهای بتنی تقویت شده با روش EBROG و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: شهریار طاووسی تفرشی - عباس اکبرپور - بامشاد سجادی مانیزانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۶. بررسی تحلیلی اثر یک لایه FRP بر ظرفیت باربری و شکل پذیری تیرهای بتنی تقویت شده با روش EBROG و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: شهریار طاووسی تفرشی - عباس اکبرپور - بامشاد سجادی مانیزانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۷. بررسی عددی ظرفیت باربری دیوار برشی مسلح شده با الیاف FRP به روش EBR
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علی دلنواز - محمد حمیدنیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۸. طراحی و تعمیر سازه های بتنی دارای خوردگی ناشی از یون کلرید
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: سید علی حجازیان - حمید اسکندری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۵۹. حذف شکست زودرس تیربتنی تقویت شده با FRP
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: حمید وارسته پور - محمدعلی رضایی آدریانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۰. افزایش ظرفیت باربری تیرهای بتن آرمه حاوی لیکا بوسیله ورق های CFRP به روش NSM
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علی صدر ممتازی - محمد کدخدازاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۱. بررسی تاثیر زاویه میکروپایل شبکه ای بتن آرمه بر اندرکنش سینماتیکی خاک– فونداسیون – میکروپایل - سازه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علیرضا مرتضایی - کیوان عبدالهی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۲. نحوه تصمیم گیری درمورد ترمیم بتن بعد از آتش سوزی (مطالعه موردی: سازه آبگیر نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایلام)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: محمد زاهد فایقی - جمشید واحدی - فرزاد منوچهری دانا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۳. جلوگیری از شکست زود هنگام تیرهای بتنی مسلح حاوی بتن سبک تقویت شده با میلگرد GFRP
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علی صدر ممتازی - کسری مومنی نژاد
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۴. مدل سازی عددی رفتار مقاطع استوانه ای مسلح شده با الیاف CFRP و ورق های فولادی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: علی دلنواز - محمد حمیدنیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۵. بررسی رفتار محوری و خمشی ستونهای بتن آرمه محصورشده با کامپوزیتهای CFRP
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: داود مستوفی نژاد - علیرضا سلجوقیان اصفهانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۶. تقویت ستون های مستطیلی بتنی با استفاده از مصالح FRP و مدل سازی با نرم افزار بر پایه اجزای محدود و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: حمید وارسته پور - محمد مهدی پور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۷. رفتار تیر های بتن آرمه ی دایروی تقویت شده با FRP طولی تحت خمش خالص
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: داود مستوفی نژاد - آلاء ترابیان اصفهانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۸. اصلاح و ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: معصوم امرایی - جلیل فلاح مهرآبادی - حمیدرضا بهاروندی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۶۹. کاربرد روش اجزای محدود در سازه های فروسیمانی سبک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: امیرحسین مددی - حمید اسکندری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۰. طراحی و پیش بینی مقاومت فشاری ملات فروسیمان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: محمد عظیمی پور - حمید اسکندری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۱. ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: جعفر بلوری بزاز - محمد خدادادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۲. بررسی تنش چسبندگی میلگرد خورده شده در بتن خود تراکم- کد C- 40C
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: رحمت مدندوست - ملک محمد رنجبر - محبوبه شیرپور آبکنار
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۳. تاثیر اندازه آزمونه بر روی مقاومت فشاری ملات سیمان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: هومن صاعد ی - ثریا داوری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۴. اثر رژیم عمل آوری روی خواص مکانیکی بتن با رده های مقاومتی متفاوت کد C-100
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد - فرید فیاض
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۵. ساخت بتن پودری واکنش پذیر با مقاومت فشاری حداقل 150 مگاپاسکال
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: لیلا معراجی - حسن افشین - کریم عابدی - حسین کربلایی فرجی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۶. ویژگی های مکانیکی بتن متخلخل با توجه به دانه بندی و اندازه سنگدانه ها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسنده: علی اکبر رمضانیانپور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۷. بررسی تاثیر سایز سنگدانه ها بر سرعت امواج فراصوتی و مقاومت فشاری 28 روزه ی بتن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: محمود اکبری - فائزه السادات خادمی - سیداصغر خادمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۸. کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسنده: وحید محمودی گیلانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۷۹. بررسی میزان تاثیرگذاری سنگدانه های بازیافتی بر عملکرد بتن ساخته شده با آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: مسعود فرزام - سید نیرم آهوقلندی - شیوا محمد گلزاری - زهرا پیری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۸۰. بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و روباره کوره آهنگدازی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
نویسندگان: جعفر سبحانی - بابک احمدی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۴۰۸۱. بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی بتن
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: چاپ
محل ا

/ 0 نظر / 82 بازدید