مقالات بررسی(131)

۱۲۸۰۰۱. پیش بینی بلند مدت بارش ماهانه و فصلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: فتانه باقرزاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۲. خشکسالی ها و ترسالی های شهرستان سراب با استفاده از مدل سازی به روش فازی و کلاسیک به منظور تعیین میزان کسری آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: رسول صمدزاده - نادره احتشامی پور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۳. تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز سد درودزن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: راضیه علم دار - حمیدرضا ناصری - علیرضا شکیبا
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۴. بررسی هیدروشیمیایی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از روش های آماری، نمودارهای هیدروشیمیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مصطفی صادق زاده سادات - امیر حسین ناظمی - علی اشرف صدر الدینی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۵. شبیه سازی و پیش بینی نسبت جذبی سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی رودخانه آجی چای، استان آذربایجان شرقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مصطفی صادق زاده سادات - امیر حسین ناظمی - علی اشرف صدر الدینی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۶. هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد استان آذربایجان غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: هه ژار محمد پور - حسین پیر خراطی - یوسف رحیم سوری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۷. بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آشامیدنی آبهای زیر زمینی شهرستان آباده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: لیلا نعمت الهی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۸. بررسی وضعیت هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای در آب آشامیدنی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: زهرا اخوان عطار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۰۹. بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب شرب شهرستان نورآباد ممسنی در سالهای1392_1393
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: عبدالله دارایی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۰. بررسی بحران آب زاینده رود در اثر تغییرات اقلیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سحر مرادی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۱. بررسی فاضلاب ها و تصفیه خانه شهرک صنعتی آباده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حمید فرامرزی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۲. تاثیر بافت خاک و رژیم رطوبتی خشک و تر بر شکل پیاز رطوبتی در آبیاری تراوا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سجاد امیر حاجیلو - حبیب کریمی اورگانی - تیمور سهرابی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۳. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سحر اسکندر پور - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۴. خشکسالی و تغییر اقلیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: صدیقه معصومی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۵. بررسی دلایل کاهش آبدهی چاه های بهره برداری کشاورزی شرب با استفاده از روش ویدئومتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: طیبه منصوری سراب بادبه - حاجی کریمی - مهران قدرتی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۶. بازیافت آب در محیط زیست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: فاطمه امینی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۷. ژئوفیزیک و اکتشاف آبهای زیرزمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مجید عباس نیا - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۸. استفاده از فنآوری اسمز معکوس در تامین آب شرب مطالعه موردی روستاهای استان آذربایجان شرقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: علی رستمی ایرانق - احمد محسنی - عباس شبان - عبدالستار ستاری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۱۹. ارزیابی پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی ذرت Zea mays L در شرایط کمبود آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: رقیه جمائیلی - محسن زواره
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۰. برآورد ارزش اقتصادی آب زیرزمینی برای بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب مطالعه موردی دشت شهرکرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سید عمار موسوی - سید محمدرضا نوری - حسین صمدی - محمود بخشی نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۱. بررسی تغییرات فراوانی بارش های شدید شمال غرب کشور در نیم قرن اخیر بوسیله آزمون پتیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: احمدرضا قاسمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۲. عوامل محیطی بر انتقال و توزیع کود ها و سموم در آب زیرزمینی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی مغان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مصطفی صادق زاده سادات - امیر حسین ناظمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۳. بررسی اثر احداث سد نمرود بر منابع آب زیرزمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: آوین حکمی کرمانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۴. تأثیر انتقال آب سد کرخه بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی دشت عباس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: تورج کرمی - حیدرعلی کشکولی - داوود خدادادی دهکردی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۵. خشکسالی و کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: ندا صیادی - هانیه نوذری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۶. بررسی میزان آلودگی نیترات و پتاسیم در آب زیر زمینی دشت بهبهان استان خوزستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: زهره مربوطی - رضوان خاوری - فرهاد احیاء
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۷. سیستم های سطوح آبگیر باران در مناطق مسکونی، رهیافتی در جهت کاهش بحران آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سیده وجیهه عطارزاده حسینی - شیما ترحمی - مرتضی اشراقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۸. ارزیابی روند تغییرات شاخص های خشکی در چند نمونه اقلیمی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: لاله پرویز - رقیه احمد پور - سارا سعیدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۲۹. بررسی روشهای آماری در تعیین روند تغییرات پارامترهای هواشناسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: لاله پرویز - زهرا دیبازرنیا - زهرا فداکار
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۰. بررسی اثرات تغییر اقلیم در شمال غربی کشور با استفاده از مدلهای گردش عمومی جومطالعه موردی: ایستگاه تبریز و ارومیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سید مجتبی صفوی - علی فتح زاده - سمانه پور محمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۱. نقش عوامل انسانی در توزیع جیوه در محدوده شهری رودخانه های کارون و اروند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: محمدرضا عامری - یداله نیک پور - کمال غانمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۲. بررسی تغییرات زمانی و مکانی پدیده خشکسالی طی سال های 1351و1391 در استان مرکزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مینا جمشیدی - سعید حمزه - مجتبی مرادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۳. ارزیابی مقایسهای مدلهای سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS و سری زمانی ITSM در شبیه سازی بار رسوب معلق مطالعه موردی:رودخانه دالکی ایستگاه چم چیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مهرداد فریدونی - محسن رضایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۴. ارزیابی مقایسه ای مدل های شبکه عصبی مصنوعی ANN و سری زمانی ITSM در شبیه سازی بار رسوب معلق مطالعه موردی: رودخانه دالکی ایستگاه چم چیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: محسن رضایی - مهرداد فریدونی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۵. بررسی توجیه پذیری انتقال آب بین حوضه ای از تونل ترابری البرز به دامنه جنوبی رشته کوه البرز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سید احسان قاضی - همایون کتیبه - کیومرث عماد - زهرا گواشیری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۶. رویکردهای نظری در استفاده از منابع آبی مشترک؛ مدیریت بحران آب با تاکید بر رویکرد حاکمیت سرزمینی محدود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: فریده محمد علی پور - محمدرضا امانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۷. بررسی وجود فلزات سنگین Zn،Pb،Cu،Cd درآبهای زیرزمینی بندرعباس طی سالهای 1389_1391
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: فاطمه هنر جوی بارکوسرایی - افشین ابراهیمی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۸. شبیه سازی سیستم اسمز معکوس جهت تصفیه تکمیلی پساب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه و ساخت دستگاه پایلوت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سمانه صمدانیان اصفهانی - الهام مفرح - ایده مفرح - حسین صمدانیان اصفهانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۳۹. مدل سازی تغییرات بارش ایستگاه های بندر انزلی و بابلسر در دوره آماری 1951تا2013
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: احمدرضا قاسمی - زهرا جوکار
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۰. بررسی کیفیت آب رودخانه مرک جهت اجرایی سیستمهای آبیاری تحت فشار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: ماندانا پوریاور - سعید گوهری - جبار خدامرادی - معصومه پوریاور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۱. بررسی کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل دراستیک در سامانه GIS مطالعه موردی دشت بجنورد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: علی بوستانی - رضا براتی رشوانلو - سید ابراهیم علوی - سید علی المدرسی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۲. بررسی عدم اطمینان در برآورد پارامترهای مدل آب زیرزمینی HydroGeoSphere در دشت کرند با استفاده از روش معکوس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: خاتون معتکف قمی - علی رسول زاده - سید علی اکبر موسوی - غلامرضا احمد زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۳. ارزیابی اثرات اجرای طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی در استان خراسان رضوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: ابوالفضل مساعدی - نفیسه حسنعلی زاده - محمد قبائی سوق
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۴. کشاورزی چند قابلیتی و افزایش بهرهوری از منابع آب و خاک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: فاطمه جعفری صیادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۵. مدیریت بحران آب در استان کردستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: ولید خالدیان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۶. ارائه راهکاری برای جلوگیری از بحران آب،آب مجازی و کالری محصولات مطالعه موردی دشت ارومیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: نسرین فتح اله زاده عطار - مجید منتصری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۷. بررسی اثر رسوب چسبنده بر هیدروگراف سیل عبوری از سد تأخیری پارهسنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: نفیسه خرم شکوه - سیدمحمدعلی زمردیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۸. تحلیل روند تغییرات بارش های سالانه ایستگاه لامرد بااستفاده ازروش ناپارامتری من - کندال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: بهرام نجف پور - محسن صفری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۴۹. بررسی بهینه سازی مشخصات فیزیکی شبکه آبرسانی شهربندرعباس به کمک نرم افزارWATERGEMS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: علی حیدری ترکمانی - فرشاد سماوی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۰. بررسی و تحلیل علل خرابی کنتورهای آب بامدل FMEA و ارائه راهکارها و رتبه بندی آنها باتکنیک TOPSIS مطالعه درشرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: فرزانه حسینیه فراهانی - عباس شیخان - محمدصادق حری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۱. بحران آب و تاثیر آن بر منابع آب های سطحی و زیر زمینی قنات ها در مناطق خشک و نیمه خشک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: جواد میرفخری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۲. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش های سنگین مطالعه موردی: ایستگاههای غربی کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مرتضی خلیلی - سمانه پورمحمدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۳. تصفیه آبهای آلوده به مواد شوینده به روشهای فیزیکی و شیمیایی جهت آبیاری در فضای سبز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مهدی فتحعلی - محمدرضا فتحعلی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۴. مطالعه آلایندگی لندفیل قائمشهر بر آب زیرزمینی مجاور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سکینه فلاح - محسن رضایی - مهرتاش قلی نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۵. بهبود شبکه اندازه گیری کیفیت آب زیرزمینی در دشت خرم آباد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حدیث کائیدی - محسن رضایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۶. ضرورت تصفیه آب های نامتعارف شور در مدیریت بحران آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: امیرحسین پارسامهر - زهرا خسروانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۷. بررسی و طراحی سیستم نمک زدایی خورشیدی با روش رطوبت گیری از دریا جهت تهیه آب آشامیدنی در خلیج فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حامد رضایی کوپایی - غلامرضا سلیمانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۸. ارزیابی پتانسیل آلودگی سفره آب زیرزمینی شهرستان خلیلآباد با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: علیرضا فخارطبسی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۵۹. راهبردهای آب مجازی و نقش آن در مدیریت بحران آب و کمآبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: زانیار گفتاری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۰. بررسی خصوصیات خشکسالی های ژئوهیدرولوژیکی دشت مرند با استفاده از شاخص SWI و رویکرد GIS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مجتبی فریدپور - بتول زینالی - علی رضایی - سپیده ماسپی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۱. شبیه سازی عددی عملکردآبشکن ها درقوس خارجی رودخانه ها توسط نرم افزارمایک 21 مطالعه موردی رودخانه قلعه رئیسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مسعود قسامی - تورج سبزواری - محمدرضا شجاعیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۲. بررسی تاثیر پارامترهای تغییر اقلیم بر تغییرات سطح آب زیرزمینی بوسیله برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی دشت ارومیه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: رقیه صمدی - وحیدرضا وردی نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۳. مطالعه تغییر اقلیم به روش من-کندال (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: رقیه صمدی - وحیدرضا وردی نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۴. ارزیابی خشکسالی آب شناختی برپایه شاخص جریان رودخانه و پیش بینی ان با زنجیره مارکوف درحوضه رودخانه سرباز جنوب شرق ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حمید نظری پور - فاطمه ایرانمنش
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۵. پساب شهر ها رویکردی استراتژیک در جهت کنترل ناپایدار کننده های محیط زیست و توسعه اشتغال پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: محمدرضا خسروی نوده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۶. مدیریت تقاضای آب کشاورزی با رویکرد آزادسازی قیمت (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دز، محصول ذرت)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مریم دولتیاری - رضا مقدسی - محمد هرمزی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۷. میزان تغییرات آب قنوات کشاورزی و برآورد ارزش اقتصادی آن مطالعه موردی دشت شهرکرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سیدعمار موسوی - سیدمحمدرضا نوری - حسین صمدی - محمود بخشی نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۸. معرفی و طبقه بندی روشهای مدیریت بحران آب با رویکردآب مجازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: بهرام طاهری - اکبر باقریان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۶۹. بحران آب و ضرورت توجه به آب مجازی در بخش کشاورزی نمونه موردی استان زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: علیرضا رابط
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۰. کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی در تعیین محل بهینه حفاری چاه آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: کامران مصطفایی - سیدرضا مشهدی - حمیدرضا رمضی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۱. پیشبینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از برنامهریزی بیانژن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسنده: محمدحسین زارع
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۲. بررسی اثر کمبود بارش بر منابع آب به روش دور سنجی RS و GIS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مهدی رحمانیان - مینا کریمی - محمد گوهری مقدم
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۳. مقاله مروری: بررسی وضعیت خشکسالی در ایران وارائه راهکارهای مناسب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: ماریا خوش دوست برازجانی - مریم موسوی - سمیه کشاورز
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۴. بررسی کیفی آب زیرزمینی آبخوان جنوبی دریاچه بختگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: مریم مشکل گشا - مهدی رحمانیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۵. بررسی هیدروژئولوژیکی منابع آب زیرزمینی دشت رامهرمز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: عصمت ابن حداد - مهدی رحمانیان - محمدحسن رحمانی فرد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۶. ارزیابی سیستم های زهکشی در شرایط جریان غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سروش محرابیان - عبدعلی ناصری - عبدالرحیم هوشمند - محسن احمدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۷. مقایسه روش فاکتوریل کامل و تاگوچی در پیش بینی تبخیر از خاک تحت تیمارزئولیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: محسن احمدی - علی شهیدی - مهسا جمال الدینی - علی کردانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۸. مطالعه و بررسی وضعیت توپوگرافی سنگ بستر به روش ژئوالکتریک مطالعه موردی محدوده پایین دست سد شمیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: محمدامین طبسی - مصطفی جمیل - محمدرضا ایدون
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۷۹. بحران آب و راهکارهای مواجه باآن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: سیداکبر نیلی پورطباطبایی - رضا تیموری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۰. نقش رسانه در کنترل بحران آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: فاطمه السادات جوانمرد - مسعود غلامپور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۱. افت سطح آب زیرزمینی فرونشست و خشکی زمین دردشت میناب فاجعه ای اسفناک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حمزه ترکمانی تمبکی - جعفر رهنماراد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۲. ارزیابی مدل هیدرولوژیکی SWAT در شبیه سازی رواناب و بررسی اثر ابعاد سلولی و منابع مختلف تهیه مدل های رقومی ارتفاعی DEMs بر عملکرد آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: فریناز غلامی - محمود ذاکری نیری - محمد رستمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۳. نقش کلیدی بهره وری آب در اقتصاد سبز و چشم انداز توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: بهروز محمودی - مهدی سرلک
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۴. حذفCOD, BOD نیترات و فسفات از پساب فاضلاب شهری با نانوذرات اکسید آهن Fe3O4
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: احمدرضا یزدانبخش - اکبر اسلامی - احسان آقایانی - مسعود فتاح زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۵. استفاده مجدد فاضلاب برای مصارف کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حمیده شنگل نجف آبادی - زهره بندری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۶. پهنه بندی مکانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب های زیرزمینی محدوده مطالعاتی کازرون با استفاده از GIS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: حمیدرضا کازرانی وحدانی - علیرضا اسکندری ارسنجانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۷. مقایسه شبیه سازی جریان در مقاطع مرکب با پوشش گیاهی روی دشتهای سیلابی در مدل سیم و آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: محمدرضا خوانسالار - مهدی دباغ منش
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۲۸۰۸۸. بررسی و ارائه راهکارهایی جهت جمع آوری آب باران در پشت بام ها و استفاده در مصارف خانگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
نویسندگان: صادق مودی

/ 0 نظر / 104 بازدید