برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند. برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی موثر به منظور تصویر کردن پلان یک سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند. درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است. تدوین "برنامه‌ریزی استراتژیک" یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند. به دیگر سخن، برنامه‌ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان‌یافته جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد. در متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می‌شود.

آینده نگاری مشارکتی: تکمیل برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت

 

کد مقاله : 44318

فرمت PDF + WORD

  19 صفحه

سال 2014

Collaborative foresight: Complementing long-horizon strategic planning

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: بررسی تجربی حلقه های مفقوده در بخش هتل

 

کد مقاله : 44363

فرمت PDF + WORD

  11 صفحه

سال 2016

Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات شهری آب در کشورهای در حال توسعه

 

کد مقاله : 28295

فرمت PDF + WORD

  8 صفحه

سال 2007

Strategic planning for water utilities in developing countries

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

خرید: آیا می‌توانیم شکاف میان استراتژی و واقعیت‌های روزمره را از میان برداریم؟

 

کد مقاله : 44397

فرمت PDF + WORD

  11 صفحه

سال 2015

Purchasing: Can we bridge the gap between strategy and daily reality?

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

پیش بینی تکنولوژی برای توسعه ابزارهای دارویی از طریق شبیه سازی پیوندی: پروژه ProHTA

 

کد مقاله : 44423

فرمت PDF + WORD

  10 صفحه

سال 2015

Technology foresight for medical device development through hybrid simulation: The ProHTA Project

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد آن: توسعه بحث

 

کد مقاله : 28498

فرمت PDF + WORD

  10 صفحه

سال 2008

Strategic planning and performance: Extending the debate

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

حسابداری صحیح برای اشکالات وظیفه با پردازش خارج و داخل در شبکه های تولید جهانی

 

کد مقاله : 44314

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2016

Correct accounting for duty drawbacks with outward and inward processing in global production networks ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اصالت و دلبستگی محل جاذبه های مهم بازدید کننده

 

کد مقاله : 44417

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2016

Authenticity and place attachment of major visitor attractions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه ملی آموزش و پرورش دیابت

 

کد مقاله : 44286

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

Applying national survey results for strategic planning and program improvement: The National Diabetes Education Program

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برنامه ریزی استراتژیک از زیرساخت های شهری برای پایداری محیط زیست: درک گذشته برای مداخله در آینده

 

کد مقاله : 44305

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2015

Strategic planning of urban infrastructure for environmental sustainability: Understanding the past to intervene for the future

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شهرهای هوشمند: یک مقطع تاریخی از چهار نیرو

 

کد مقاله : 44306

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Smart cities: A conjuncture of four forces

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی کیفی از مرکز ملی علمی برتر 2005در خلال سالهای -2011 در برنامه پیشگیری از خشونت جوانان

 

کد مقاله : 44315

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

A qualitative evaluation of the 2005–2011 National Academic Centers of Excellence in Youth Violence Prevention Program ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نقش مشارکت ذی نفعان در بازسازی شهری با پیشرویی فرهنگ: مطالعه موردی از پروژه گوانگجو کره

 

کد مقاله : 44316

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

The role of stakeholder collaboration in culture-led urban regeneration: A case study of the Gwangju project, Korea

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مردم دیجیتالی: پیگیری و رسیدن به آنها

 

کد مقاله : 44320

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2015

Digital publics: Tracking and reaching them

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

داده های ثبت نام در ارزیابی و برنامه ریزی منطقی برنامه درمان اعتیاد: با استفاده از سوئد به عنوان مثال

 

کد مقاله : 44335

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

Register data in the evaluation and program planning of addiction treatment programs: Using Sweden as an example

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی مشارکتی از سیستم نظارت و ارزیابی عملکردگرا در یک محیط توسعه بین المللی

 

کد مقاله : 44337

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

The participatory design of a performance oriented monitoring and evaluation system in an international development environment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات بیماری هلندی در گردشگری - مورد استرالیا

 

کد مقاله : 44339

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

The Dutch Disease effects on tourism – The case of Australia

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شناسایی ترجیحات هتل در حال ظهور با استفاده از تکنیک الگوی در حال ظهور استخراج معادن

 

کد مقاله : 44359

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Identifying emerging hotel preferences using Emerging Pattern Mining technique

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در صنعت نفت و گاز در برداشت ها و شیوه های قطری ها

 

کد مقاله : 44377

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2015

Corporate social responsibility in the oil and gas industry in Qatar perceptions and practices

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ابزاری برای نقشه راه تکنولوژی مبتنی بر سناریو : چگونگی ارزیابی اثرات تغییرات آینده بر برنامه های سازمانی

 

کد مقاله : 44382

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

An instrument for scenario-based technology roadmapping: How to assess the impacts of future changes on organisational plans ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاریخ مطالعات آینده غربی: اکتشاف سنت های فکری و تقسیم بندیی زمانی در سه فاز

 

کد مقاله : 44388

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2015

The history of Western futures studies: An exploration of the intellectual traditions and three-phase periodization

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قدرت نقشه زمینه: طراحی راهبردهای ارزیابی نتیجه واقع بینانه و دیگر مزایای پیش بینی نشده

 

کد مقاله : 44391

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

The power of the context map: Designing realistic outcome evaluation strategies and other unanticipated benefits

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شورای گزارشگری یکپارچه بین المللی: فراخوانی برای اقدام

 

کد مقاله : 44394

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2015

The International Integrated Reporting Council: A call to action

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر کافه جهان بر قابلیت برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینی

 

کد مقاله : 44412

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

The impact of World Café on entrepreneurial strategic planning capability

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک در ایجاد مدیران کسادی بودجه: نقش واسطه ای انگیزه مستقل و تعهد عاطفی سازمانی

 

کد مقاله : 44528

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

The impact of participation in strategic planning on managers’ creation of budgetary slack: The mediating role of autonomous motivation and affective organisational commitment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه نقشه راه تکنولوژی داده محور وابسته به توجه: مبتنی بر ARM نقشه راه تکنولوژی

 

کد مقاله : 44297

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2015

Development of data-driven technology roadmap considering dependency: An ARM-based technology roadmapping

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

خرید توسعه استراتژی: بررسی چند سطح

 

کد مقاله : 44327

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Purchasing strategy development: A multi-level review

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی رفتار سفر گردشگران ورودی به هنگ کنگ با استفاده از عکس های برچسب جغرافیایی

 

کد مقاله : 44332

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی ظرفیت سازمانی و مسائل سازمانی باشگاه های ورزشی ناتوانی در آلمان با استفاده از تجزیه و تحلیل جفت همسان شده

 

کد مقاله : 44288

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

Exploring the organizational capacity and organizational problems of disability sport clubs in Germany using matched pairs analysis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی انتقادی از تحقیقات برنامه ریزی استراتژیک در مهمان نوازی و گردشگری

 

کد مقاله : 44302

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2014

Critical review of strategic planning research in hospitality and tourism

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیش بینی در طراحی مقصدهای خورشید - ساحل

 

کد مقاله : 44309

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

Foresight in designing sun-beach destinations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک ساختار پایگاه داده گسترش برای یک کلاس از مدل های برنامه ریزی ریاضی تصادفی چند دوره ای برای صنایع فرآیندی

 

کد مقاله : 44310

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2014

An expanded database structure for a class of multi-period, stochastic mathematical programming models for process industries

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت: مورد حمل و نقل بین المللی

 

کد مقاله : 44323

فرمت PDF

  27 صفحه

سال 2014

Corporate social responsibility disclosure: The case of international shipping ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل مقایسه از تقاضای مقصد گردشگری در پرتغال

 

کد مقاله : 44331

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

A comparative analysis of tourism destination demand in Portugal

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

خرده فروشان کوچک مستقل در مقابل خرده فروشان سازمان یافته: مطالعه تجربی در اقتصاد اندونزی از صنایع خدماتی

 

کد مقاله : 44333

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Small-independent retailers vs. organized retailers: An empirical study in Indonesian economics of service industries

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طرح بازی برای هماهنگی با سازمان

 

کد مقاله : 44341

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

The game plan for aligning the organization

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

به سوی نقشه راه آگاه از خطر: عوامل موثر و اقدامات عملی

 

کد مقاله : 44342

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Towards risk-aware roadmapping: Influencing factors and practical measures

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برداشت از مهارت های فنی مورد نیاز برای مدیریت موفق در صنعت مهمانداری: یک مطالعه اکتشافی با استفاده از تحلیل متقارن

 

کد مقاله : 44347

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2014

Perceptions of technical skills required for successful management in the hospitality industry—An exploratory study using conjoint analysis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک مدل برنامه ریزی استراتژیک برای مسئله نجات از حادثه سیستم راه آهن

 

کد مقاله : 44352

فرمت PDF

  22 صفحه

سال 2014

A strategic planning model for the railway system accident rescue problem

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چه چیزی یک قسمت را زیبا می کند؟ ابعاد قضاوت زیبایی شناختی گردشگری

 

کد مقاله : 44361

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

What makes a destination beautiful? Dimensions of tourist aesthetic judgment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آموزش تفکر استراتژیک: شواهد تجربی

 

کد مقاله : 44370

فرمت PDF

  5 صفحه

سال 2014

Training strategic thinking: Experimental evidence ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نقشه مفهومی و تجزیه و تحلیل شبکه ای: رویکرد تحلیلی برای اندازه گیری روابط میان سازه ها

 

کد مقاله : 44378

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Concept mapping and network analysis: An analytic approach to measure ties among constructs

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژیک بازمانده ورشکستگی در طول یک بحران مالی جهانی: اهمیت درک فصل 15

 

کد مقاله : 44396

فرمت PDF

  5 صفحه

سال 2014

Strategically Surviving Bankruptcy during a Global Financial Crisis: The Importance of Understanding Chapter 15 ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعریف نقش روابط عمومی در ایالات متحده آمریکا با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای

 

کد مقاله : 44399

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Defining public relations roles in the U.S.A. using cluster analysis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رهبری افراد بسیار خلاق در زمینه های بسیار خلاق: مطالعه تاریخچه ای رهبران علمی

 

کد مقاله : 44424

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2014

Leadership of highly creative people in highly creative fields: A historiometric study of scientific leaders

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت عملکرد در بخش دولتی: روند گذشته، حال و آینده

 

کد مقاله : 44307

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2013

Performance Management in the public sector: Past, current and future trends

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آمادگی برای شرایط اضطراری در رومانی: پویایی، کاستی ها و طرح های سیاسی

 

کد مقاله : 44334

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Emergency preparedness in Romania: Dynamics, shortcomings and policy proposals

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بازنمایی RuleML و شبیه سازی نقشه های شناختی فازی

 

کد مقاله : 44336

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

RuleML representation and simulation of Fuzzy Cognitive Maps

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نقشه راه خدمات دستگاه تکنولوژی پیشرفته یکپارچه برای توسعه شهر هوشمند

 

کد مقاله : 44360

/ 0 نظر / 51 بازدید