مقالات بررسی(83)

. طراحی الگوی علی ادراک نوجوانان ازاقتصادمقاومتی وگفتمان سازی ،ارزشیابی شناختی و جهت گیری مصرف مناسب درنوجوانان شهرستان های تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علیرضا کمرئی - فرنگیس الیاسی - محسن بهارلو
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۲. تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی بر تعهد به برند و مصرف لذت جویانه در خرید تلفن همراه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: نیلوفر اعتمادی - محمد مهدی پایدار
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۳. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری و حسابرسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سکینه تیرگری - علی فلاح
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۴. بررسی چالشهای مدیریت ترانزیت در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علی اکبر آقایی - امیر جمشیدی - محمد سراج - حسنعلی نوری
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۵. تبیین رابطه مهارت های ارتباطی مدیران ورفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: ساناز نصراله زاده ثابت - بهروز رزمی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۶. بررسی رابطه بین عوامل اثرگذار بر سودآوری و فروش در بازارهای صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سارا عبدیان - محمد خدامرادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۷. شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر بهبود سرمایه فکری مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمدرضا بابائی - مژده چرسنج - مهران ابطحی فروشان
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۸. توسعه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد و اثربخشی سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: حسین یاوری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۰۹. بررسی نقش آمیخته ترفیع درافزایش فروش محصولات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: حسین یاوری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۰. بررسی اثر هوش هیجانی مدیران شعب بر ایجاد سرمایه اجتماعی درراستای ارتقاء جایگاه بانک ملی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: حسین فرازفر - امیر بابک مرجانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۱. بررسی تاثیر تغییرات سود خالص بر بازده سود سرمایه ای در شرکت های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علیرضا بابائی - فرشاد فائزی رازی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۲. مدیریت دانش در ارتباط با مشتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: زینب بزرگ پور - سعیده برزمینی - سمیه سعدیان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۳. بررسی ارتباط بین محافظه کاری و شفافیت سود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مهدی کردجوادی - حسین علیمردانی
تعداد صفحات: ۲۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۴. بررسی رابطه بین نگرش،برداشت وهنجارهای ذهنی حسابداران و رفتارهای غیرحرفه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مهرداد قنبری - سعید هاشمیان - ابراهیم بهروزه
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۵. اثر تحریم اقتصادی بر نسبتهای سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علی کارشناسان - زهرا سلیمانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۶. بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر کارایی اطلاعاتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: سمیه بدری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۷. پیش نیاز های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مهندسی مجدد، مهندسی ارزش ، معماری سازمان ، مدیریت تغییر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: اطهره ملک پور افشار - فرزین سلیمی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۸. اثر تدین و تقید دینی بر قصد خرید محصولات خارجی با توجه به نقش میانجی نگرش به تبلیغات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: دلارام صفدار
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۱۹. تعیین سبک رهبری اثر بخش در شهرداری مشهد در راستای تعالی آینده پژوهی در حوزه مدیریت مدیریت شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: مسعود انتظاری یزدی
تعداد صفحات: ۳۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۰. تحلیل و بررسی رمان ژانی گه ل درد ملت از دیدگاه رئالیسم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: مهناز نورزاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۱. بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در توسعه پایدار اقتصادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: امیر قلمی کناری - سیدمحمود حسینی امیری - ایمان کوراوند - کمیل عبدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۲. بررسی اثر تعدیلگر تجربه خرید آنلاین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه طاهری - نسیم اکبری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۳. تأثیر سرمایه انسانی بر برنامه های استراتژیک در سازمان های یادگیرنده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: بیتا محمدپور
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۴. فنآوری های نوین اطلاعاتی و یادگیری موثر فراگیران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: محمد خوب چهره
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۵. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر یادگیری بین سازمانی زنجیره تأمین شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ساپکو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: میلاد خواجوئی نسب - عباس شول
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۶. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری زنجیره تأمین شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ساپکو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: میلاد خواجوئی نسب - عباس شول
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۷. ارزیابی مفهومی توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه موسی زاده - عیسی چراتی - شفیعه موذن پور
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۸. تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فریدون امیدی - حسین رضایی دولت آبادی - مجید محمد شفیعی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۲۹. شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق حرفهای مهندسان مطالعه موردی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مهدی نوری حامد - یوسف بیگ زاده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۰. ارائه ی یک نوع شناسی از مدل های رضایت کاربران از دولت الکترونیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه طاهری - سیده ریحانه میرغیاثی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۱. رهیافت های آینده نگرانه کارل مارکس و ماکس وبر و موضع گیری برخی متفکرین غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه سادات پورنقی - وحید قاسمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۲. رابطه عدالت توزیعی و رویه ای سازمانی با تعهد عاطفی با نقش میانجی مالکیت روان شناختی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: عزیز مهقانی نوده - محسن ملک محمدی - سامره شجاعی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۳. ماخذ شناسی و رویکرد یابی در علوم تصمیم گیری بررسی رویکرد اسلامی به علوم مدیریت و سازمان در منابع فارسی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: حسین علی احمدی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۴. آینده نگاری تحول بنیادی در علوم تصمیم - بررسی کاربرد شناخت و جهان بینی اسلامی در مدیریت تکنولوژی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: حسین علی احمدی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۵. بررسی اخلاق کارآفرینی از دیدگاه پیامبر اعظم ص
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: حسین علی احمدی - محسن علی احمدی جشفقانی - غلامرضا رسول نژآد
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۶. بررسی رابطه اهرم مالی با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: عبدالکاظم جنادله - محمد خدامرادی - منصور الهایی سحر - سیدحبیب موسوی راشدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۷. بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری ارتباطات مجازی و چهره به چهرهبر شاخص های تربیتی فردی در عصر فرانوین ارتباطات:
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: یونس فروزان - حامد فروزان
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۸. بررسی رابطه متغییرهای انگیزشی بامقبولیت استفاده از تجارت سیار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه طاهری - بهناز رحمانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۳۹. تاثیر خصوصیات مختلف تجارت اجتماعی بر اعتماد مصرف کنندگان و عملکرد اعتماد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه طاهری - مهرناز علاالدینیشورمستی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۰. بررسی رابطه تئوری آشوب و بازدهی سرمایه در صنایع منتخب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: حسین ایزدی - محمد طاهری - زهرا هاشمی پور نصری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۱. تدوین مدل کارآمد مدیریت ارتباط با مشتری برای بانک شهربا استفاده از مدل اوکر ومودامبی 200
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: علی نجفی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۲. بررسی میزان آمادگی بانک شهر در بکارگیری سیستم CRM وارائه مدلی کارآمد وموفق برای مدیریت ارتباط بامشتریان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: علی نجفی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۳. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علی فلاح - آوا رحمانی - بهناز غلامی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۴. تحول حسابداری مدیریت در بستر ارزشهای فرهنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: صفیه بخشانی - عبداله سپاهی - مهدی کوهبان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۵. هموارسازی سود، چرا و چگونه؟
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: صفیه بخشانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۶. بررسی نقش ارزش در کسب و کار و بازاریابی صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: زهرا اسکندری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۷. رشد و توسعه اقتصادی از منظر ارزش های اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مصیب عباسی - حسین ترابی
تعداد صفحات: ۲۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۸. ارتقاء تعلق خاطر کارکنان از طریق شکلگیری ارزشهای اخلاقی و خلق فضیلت سازمانی مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسنده: فریدون بهبهانی
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۴۹. بررسی کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین و اولویت بندیعوامل تاثیر گذار در تبدیل ارومیه به منطقه آزاد تجاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مستانه قهرمانی دهبکری - حسین بوداغی خواجه نوبر
تعداد صفحات: ۲۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۰. ارزیابی سطح آمادگی تکنولوژی شرکت با استفاده از مدل TNA
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: اعظم سادات مرتضوی کهنگی - مهران احتشامی - مریم شریفیان
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۱. بررسی جایگاه حقوق شهروندی در دولت های محلی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سید اکبر نیلی پور طباطبایی - مجید حججی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۲. اولویت بندی شاخص های موثر در فرآیند مدیریت استراتژیک دانشگاه ها مطالعه موردی: دانشگاه شیراز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علی شب بویی - سیدجواد ایرانبان
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۳. مدل مناسب فرآیند برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها مطالعه موردی: دانشگاه شیراز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علی شب بویی - سیدجواد ایرانبان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۴. بررسی وضعیت بهره وری در مشاغل آزاد در شهر کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: شهرام فتاحی - نازنین زهرا ستوده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۵. بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سیده هدی آل محمد - علیرضا جرجرزاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۶. شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی: تأثیرات آن بر نوآوری سازمانی درجهت بهبود بخشیدن به عملکرد سازمانی موردمطالعه: بانک ملت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مهدی جنیدی جعفری - سید علی اکبر نیلی پور طباطبایی
تعداد صفحات: ۳۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۷. توسعه استراتژی مبتنی بر عدم قطعیت محیطی ادراک شده و برنامه ریزی سناریو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مهدی جنیدی جعفری - سید علی اکبر نیلی پور طباطبایی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۸. بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی مطالعه موردی شهرستان نقده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سعید دیلمقانی - محرمعلی خدابنده - رضا فخرایی - محمد دهقان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۵۹. اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه بارویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: هاشم طالبی - سید سجاد حسینی مقدم - علیرضا حدادیان
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۰. بررسی و اولویت بندی چالش های ارزیابی عملکرد کارکناندر سازمان های دولتی ایران مطالعه موردی: شرکت برق تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمد رضا بابائی - مینا مصلی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۱. سنجش فرآیند مدیریت دانش در شرکت های فعال در صنعت برق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: نادر شیخ الاسلامی کندلوسی - میلاد اسدی
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۲. اثر سرمایه ساختاری سازمان بر نوآوری با نقش واسطه ایی ذخیره و سازماندهی دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمد رضا بابائی - میلاد اسدی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۳. سبک زندگی در عصر دیجیتال و بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: ابوالقاسم سیدان - سمیه سروش پور - شهربانو غلامرضازاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۴. خانواده و تحولات آن در فضای مجازی و تبیین چشم اندازهای آینده آن در عصر ارتباطات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: ابوالقاسم سیدان - سمیه سروش پور - شهربانو غلامرضازاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۵. از بوروکراسی تا پسا بوروکراسی:بررسی روند تغییرات بوروکراسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: اصغر صرافی زاده - محمد صفدر کشاورزپور
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۶. سنجش رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، اعتمادسازمانی و به اشتراک گذاری دانشبین کارکنان صنعت بیمه مطالعه موردی: بیمه ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمدرضا بابایی - حمید سلامت - مریم رحمت خواه لیلی
تعداد صفحات: ۲۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۷. شناسایی ابعاد و مؤلفه های توکل، پیش درآمدی برای معنویت در مدیریت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مجتبی بذرافشان مقدم - فاطمه نیکنام - بهروز مهرام
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۸. بررسی وضعیت نظارت وتصمیمگیری از منظر سایبرنتیک در دانشگاه فردوسی مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: مجتبی بذرافشان مقدم - منصوره بختیاری فایندری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۶۹. بررسی رابطه میان رهبری اخلاقی و رفتارهای انحرافی کارکنان ادارات دولتی شهر کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: رضا افضلی - محمود رضا مستقیمی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۰. بررسی تاثیر زیرساخت های فناوریCRMبر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM مورد مطالعه : بانک آینده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: احمد ودادی - مرضیه پیروی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۱. مروری بر کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصاد روستایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: ناصر دهانی - زینب سارانی - مهرنور ایزدپناه
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۲. سنجش تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمدرضا بابائی - مژگان غفاری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۳. بررسی رابطه اخلاق کاری و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمدرضا بابائی - عبدالله کریمی - یوسف فخیمی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۴. بررسی عوامل موثر بر قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سیده معصومه لطیفی رستمی - مجید فتاحی
تعداد صفحات: ۲۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۵. اثربخشی آموزش ارتباط موثر بر مهارتهای ارتباطی و کیفیت زندگی کاری پرسنل صدا و سیمای رشت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: زهرا سلیمانی - محمد زربخش
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۶. سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی برسازمان یادگیرنده: مهاد صنعت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمد رضا بابایی - نسترن معارف وند - غزاله مومنی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۷. بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: فاطمه عبدلی - نادر شیخ الاسلامی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۸. تدوین ماموریت و ارزیابی عوامل راهبردی سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: جمشید عدالتیان شهریاری - کیومرث خوش قامت
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۷۹. ارائه مدلی به منظور ارزیابی پذیرش رایانش ابری در حوزه بهداشت و خدمات درمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: علی رضائیان - سجاد شکوهیار - فاطمه غفاری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۰. بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات براختیارات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: حمید رضا وکیلی فرد - بشیر شکاری
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۱. نقش توسعه اقتصادی کشور در اشتغال و بازار کار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمود هوشمند - مهدی نوقابی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۲. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی شرکت متانیر بر مدیریت دانش ان شرکت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمد رضا بابایی - فاطمه سرفرازیان - الهه محمد طاهری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۳. سنجش تاثیر استقرار مدیریت دانش بر هوش تجاری: شرکت متانیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: محمد رضا بابایی - فاطمه سرفرازیان - الهه محمد طاهری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۴. ارزیابی تأثیر افزایش ساعت کاری کارکنان زن بر میزان استرس مورد: کارمندان بیمه سلامت استان خراسان شمالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: پروانه گلرد - سارا یزدانی - مریم نامور
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۵. بررسی و رتبه بندی انواع فرهنگ سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل کوئین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سید علی بنی هاشمی - طیبه کاهنی - مهدیه نوزادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۶. بررسی راهکارهای تأمین سرمایه گذاری مخاطره پذیربه عنوان محرکی در رونق اکوسیستم کسب و کار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سید مجتبی سجادی - محمد اسماعیل حافظی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۷. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات اماکن ورزشی بر اساس مدل سروکوال مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
نویسندگان: سید محمد کاشف - هوشیار فتاحی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۰۰۸۸. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت خدمات اماکن ورزشیبر اساس مدل سروکوال با نقش واسطه ای عملکرد سازمانی مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنف

/ 0 نظر / 243 بازدید