درباره ما

ترجمه کده


گروه متشکل از دانشجو های ارشد در بدو ورود به دانشگاه جهت ارائه خدمات دانشجویی در راستای حمایت از دانشجو ها تشکیل شد و با توجه به اینکه تمامی خدمات از طریق اینترنت و ایمیل انجام میشد جهت ارائه خدمات بهتر و ارتباط بهتر اقدام به ایجاد وب سایت نمود.

/ 0 نظر / 8 بازدید