پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی بابل

ردیفکد رهگیریعنوانسالتاریخ شروعتاریخ پایانمرکز مالک داده1 2269 بررسی اثر پوشش نانو ذرات زیر کو نیا و آلو مینا بر استحکام برشی بین سمان رزینی و سرامیک زیر کونیا 1393     دانشگاه علوم پزشکی بابل 2 2268 پیامد حاملگی در سن 40 سال و با لا تر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی با بل 1393     دانشگاه علوم پزشکی بابل 3 2267 بررسی عوامل خطر سرطان اندو متر در بیماران پذیرش شده در بیمارستان های روحانی و شهید رجایی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 4 2266 بررسی باکتریو لوژی آب شرب منطقه سر خرود و روستا های تحت پوشش مرکز بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی سرخرود در شش ماه اول سال 92 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 5 2265 حساسیت شیگلا به آزیتر و مایسین در مقایسه با سایر آنتی بیوتیک ها در کودکان با اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا سال 92-1391 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 6 2264 بررسی عملکرد جنسی در بیماران قبل و بعد از Turp 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 7 2263 اثر ضد درد عصاره اندام های هوایی کلز ( Brassica Napus ) در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 8 2262 بررسی اثر محافظت پرتوی ویتامین C با و بدون استفاده از دز تطبیقی بر روی لنفو سیتهای خون محیطی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 9 2261 بررسی دز یمتریک و میزان رعایت اصول حفاظتی در برابر پرتو های یو نیزان در بیمارستانهای دولتی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 10 2260 بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ در دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 11 2259 بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ و مقوا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 12 2258 بررسی میزان فلوئور در منابع آب آشامیدنی روستا های تحت پوشش اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان قائمشهر 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 13 2257 تعیین خصوصیات کمی و کیفی و وضعیت مدیریت مواد زائد جامد خطر ناک خانگی در شهر امیرکلا در سال 1392 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 14 2256 بررسی عدد پراکسید در روغن چیپس در شهر بابل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 15 2255 مقایسه پیامد بالینی بیماران اندارترکتومی شده تحت درمان با دارو های پلاویکس به همراه آسپیرین در بیمارستان آیت اله روحانی بابل 93     دانشگاه علوم پزشکی بابل 16 2254 بررسی تغییرات ابعادی کست های حاصله از 5 نوع الژ ینات پس از ضد عفونی شدن با اسپری دکونکس 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 17 2253 بررسی میزان حذف پاپرین از خاک آلوده توسط کرم خاکی Eisenia Foetida 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 18 2252 مقایسه نتایج درمانی دو روش پین و پلاستر با پین گذاری از راه پوست در تثبیت شکستگی دیستال رادیو س 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 19 2251 بررسی میزان سطح آگا هی متصدیان عرضه و فروش نسبت به سموم و آفت کش های بخش کشاورزی و بهداشت و سموم پر کربرد شهرستان بابل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 20 2250 بررسی میزان رضایت مندی مردم از کیفیت آب شرب شهر بابل در سال 1392 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 21 2249 بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 22 2248 بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان گنبد کاووس 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 23 2247 کتواسیدوز دیابتی و عوامل مستعد کننده آن در بیماران دیابتی پذیرش شده در بیمارستان کودکان امیرکلا 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 24 2246 بررسی مولکولی جهش های نادر یا ناشناخته بتا تالاسمی در افراد ناقل منطقه شمال کشور و مراجعه کننده به آزمایشگاه ژنتیک امیرکلا 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 25 2245 بررسی میزان حذف آلاینده های No3 ، CN، COD و کدورت از شیرابه های زباله شهری زباله شهری با روش فرایند الکترو کو آگو لاسیون 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 26 2244 بررسی پتا نسیل بازیافت کاغذ در مراکز بهداشت شهر با بل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 27 2243 بررسی اثر پو شش ذرات نقره بر روی ضریب اصطکاک و استحکام باند برشی براکت های استیل ارتود نسی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 28 2242 مارکر های التهابی در بیماران همو دیالیز و ارتباط آنها با کم خو نی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 29 2241 بررسی سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی بازنشستگان فرهنگی در سال 1391 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 30 2240 اثر محافظت پرتوی ملاتو نین در جلوگیری از عارضه پنومو نی تشعشعی در موش های سفید صحرایی (ویستار ) تابش دیده با اشعه ایکس 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 31 2239 نگرش و عملکرد اساتید دانشگاه علوم پزشکی با بل در خصوص ارائه باز خورد آموزشی به فرا گیران در محیط های آموزشی بالینی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 32 2238 آنالیز مولکولی پلی مورفیسم های شایع [rs 7975232 (Apal) ، rs731236(Taql) ، rs15444410(Bsml) ، rs2228570(Fokl ] ژن گیرنده ویتامین D در افراد مبتلا به بیماری بهجت 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 33 2237 همخوانی علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی در تشخیص واژنیت کاندیدایی 1393     دانشگاه علوم پزشکی بابل 34 2236 مقایسه ی استحکام باند برشی براکت های فلزی Stainless Steel باند شده توسط سه نوع ادهزیو لایت کیور 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 35 2235 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 36 2234 بررسی اثر خمیر دندان بره موم (پروپولیس ) در پیشگیری از تشکیل پلاک میکرو بی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 37 2233 شیوع اضافه وزن و چاقی در کشاورزان مناطق روستا یی شهرستان بابل در سال 1392 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 38 2232 بررسی فنو تا یپ های لوسمی حاد لنفو بلاستیک بر اساس فلو سیتو متری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیر کلا در طی سال های 1389 - 1380 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 39 2231 بررسی علل و پیامد بستری زنان باردار در بخش ICU بیمارستان های آموزشی بابل و ساری از فروردین 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 40 2230 بررسی پیامد درمان جراحی در بیماریهای شایع آنال در مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در سال های 90-1389 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 41 2229 تعیین اثرات توام عصاره پدروس و پرتوهای گاما بر منحنی بقای سلول های Hela در شرایط Invitro 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 42 2228 مقایسه اثر میدازولام تنها با تجویز میدازولام و کتامین توام در کاهش درد در آسپیر اسیون مغز استخوان کودکان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 43 2227 بررسی اختلالات رحمی به وسیله هیستروسکو پی و سونو گرافی ترانس واژینال قبل از ART 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 44 2226 ریسک فاکتور های عفو نت زخم بعد از عمل جراحی CABG 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 45 2225 مقایسه اثر بی دردی ترکیب پاراستا مول وریدی و مپریدین با مپریدین به تنهایی در کنترل درد پس از عمل سزارین الکتیو 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 46 2224 بررسی اثر تجویز کلو میفن سیترات در فاز لو تئال بر روی تحریک تخمک گذاری در بیماران PCOS 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 47 2223 ارزیابی پارامتر های اسپرم در بیو پسی بیضه با یا بدون بی حسی موضعی با لیدو کایین 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 48 2222 الگوی پذیرش و سر انجام بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژ ه ی جراحی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 49 2221 ارتباط بین سطح ویتامین D و کلسیم سرم با سندرم متابولیک 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 50 2220 مقایسه سطح یلوک حسی و حرکتی 0/5 و ا سی سی لیدوکایین 5% در بی حسی زین اسبی برای اعمال آنور کتال 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 51 2219 شیوع علائم آسم ،رینیت آلرژیک و اگزمای اتو پیک در دانش آموزان 7-6 ساله و 14-12 ساله مناطق روستا یی شهرستان بابل در سال 1391 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 52 2218 میزان فراو انی ارگانیسم های ایجاد کننده عفونت زخم بعد از CABG 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 53 2217 ریسک فاکتور های عفونت زخم بعد از عمل جراحی GABG 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 54 2216 بررسی اختلالات رحمی به وسیله هیستر وسکوپی و سونو گرافی ترانس واژینال قبل از ART 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 55 2215 مقایسه اثر میدازولام تنها با تجویز میدازولام و کتامین توام در کاهش درد در آسپیر اسیون مغز استخوان کودکان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 56 2214 اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا در بیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 57 2213 شیوع علائم آسم ، رینیت آلرژیک و اگزمای اتو پیک در دانش آموزان 7-6 سا له و 14-12 ساله مناطق روستایی شهرستان بابل در سال 1391 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 58 2212 مقایسه سطح بلوک حسی و حرکتی 5/. و 1 سی سی لیدو کابین 5 % در بی حسی زین اسبی برای اعمال آنورکتال 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 59 2211 ارتباط بین سطح ویتامین D و کلسیم سرم با سندرم متا بولیک 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 60 2210 الگوی پذیرش و سرانجام بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ی جراحی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 61 2209 ارزیابی پارامتر های اسپرم در بیو پسی بیضه با یا بدون بی حسی موضعی با لیدوکا یین 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 62 2208 بررسی اثر تجویز کلو میفن سیترات در فاز لوتئال بر روی تحریک تخمک گذاری در بیماران PCOS 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 63 2207 مقایسه اثر بی دردی ترکیب پاراستامول وریدی و مپریدین با مپریدین به تنهایی در کنترل درد پس از عمل سزارین الکتیو 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 64 2206 بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 65 2205 بررسی ارتباط بین اندازه مزیو د یستالی دندان های قدامی فک بالا با نسبت های صورتی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 66 2204 ارزیابی تراکم عروق خونی (MVD ) در نئو پلاسم های بد خیم غده بزاقی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 67 2203 اثر ترانس درمال فنتا نیل Patch بر درد بعد از اعمال جراحی کا نسر مری به روش ترانس هیاتال 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 68 2202 بررسی یافته های رادیو لوژیک قفسه سینه در کودکان مبتلا به برونشیولیت 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 69 2201 بررسی شیوع اختلالات همراه ADHD در کودکان مراجعه کننده به مطب و درمانگاه روانی بیمارستان یحیی نژاد 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 70 2200 بررسی ویژگی های ادیولوژیک افراد مبتلا به بیماری اتو اسکلر وزیس مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 71 2199 بررسی فراوانی هیپر تانسیو رتینو پاتی در سالمندان شهر امیر کلا در سال 91-1390 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 72 2198 انداره گیری و مقایسه ی فعالیت آنزیم لا کتات دهیدروژناز (LDH) بزاق و مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریو د نتیت مزمن و افراد سالم 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 73 2197 بررسی ارتباط گروه خونی ABO و Rh با بیماری پرو یو دنتال در افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی با بل (91-1390) 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 74 2196 بررسی اثر تجو یز پرو پولیس ایرانی بر تغییرات دیسپلا ستیک در زبان موش سفید بزر گ آزمایشگاهی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 75 2195 بررسی آزمایشگاهی میزان میکرو لیکیج کامپو مرهای رنگی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 76 2194 بررسی سطح ویتامین D در سرم بیماران COPD و مقایسه آن با شاهدان سالم 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 77 2193 اثر پیشگیر انه کلو فیبرات بر روی زردی نوزادان 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 78 2192 مقایسه اثر آرامبخشی اتو مید یت - فنتا نیل و پرو پو فول - فنتا نیل در بیماران کاندید کو لو نوسکوپی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 79 2191 بررسی بیان ایمو نو هیستو شیمیایی سیکلو اکسیژ ناز 2 (COX-2 ) در کیست دنتی ژروس ، تو مور ادونتو ژنیک کراتو سیست و آملو بلا ستو ما 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 80 2190 بررسی یافته های رادیو لوژیک قفسه سینه در کودکان مبتلا به برونشیو لیت 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 81 2189 بررسی بیان ایمو نو هیستو شیمیایی COX - 2 در کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی در مقایسه با دیسپلازی و مخاط نرمال دهان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 82 2188 بررسی ارتباط دیابت ملیتو س نوع 2 و پوکی استخوان در سالمندان شهر امیرکلا در سال 91- 1390 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 83 2187 مقایسه ایمو نو هیستو شیمی بیان ‍CD105 و[ Snail2 [ slug در کارسینوم سلول سنگفر شی ودیسپلازی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 84 2186 بررسی اثر لیزر CO2 با توان های مختلف بر ضریب اصطکاک براکت سرامیکی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 85 2185 بررسی اثر حفاظتی پرویو لیس ایرانی بر آسیب ناشی از اشعه گاما به غدد بزاقی پارو تید موش پاروتید موش سفید بزرگ آزمایشگاهی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 86 2184 بررسی شیوع استر پتوکوک گروه ب در زنان باردار مراجعه کننده به بخش زنان و زایمان بیمارستان آیت اله روحانی شهر با بل و نوزادان آنها در سال 1390 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 87 2183 بیان مارکر HER-2 /neu بروش ایمو نو هیستوشیمی ( IHC ) در بیماران مبتلا به آدنو کارسینوم معده در شهرستان بابل 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 88 2182 ارتباط بین سطح اسید اوریک سرم و قند خون در بیماران دیابتیک سالمند شهر امیرکلا 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 89 2181 بررسی رادیو گرافیک نسبت قطر فولیکول به عرض مزیو دیستالی تاج دندان نهفته و ارتباط آن با یافته های هیستو پاتولوژیک 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 90 2180 بررسی ارتباط بیان مارکر سلولهای بنیادی سرطان کولور کتال CD166 به روش ایمو نو هیستو شیمی با فاکتور های کلینیکو پاتو لوژیک 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 91 2179 مقایسه استحکام فشاری کو پینگ های تهیه شده به دو روش Copy Milling , CAD/CAM 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 92 2178 بررسی اثر آنتی باکتریال پو شش ذرات نقره روی براکت های استیل ارتودنسی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 93 2177 مقایسه ارزیابی طول سرویکس توسط سونو گرافی ترانس واژیتال و Bishop score در پیش بینی موفقیت القاء لیبر 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 94 2176 مقایسه توموگرافی کامپیو تری با اشعه مخروطی و بر ش چند گانه در تشخیص نواقص استخوانی ایجاد شده (بررسی آزمایشگاهی ) 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 95 2175 ارزیابی مقالات منتشر شده در مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهای 1379 لغات 1389 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 96 2174 نشانگان بازنشستگی و حمایت اجتماعی درک شده در بازنشستگان شهرستان بابل در سال 1391 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 97 2173 بررسی ثبات رنگ کامپوزیت میکروهیبرید Z250 ّ Filtek پلیمر یزه شده با دستگاههای LED و QTH در محلول چای 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 98 2172 بررسی کارایی نرم افزار کامپیوتری پردازشگر تصویر در حذف Palatoglossal air space 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 99 2171 ارتباط بین فعالیت فیزیکی ، ناتوا نی عملکردی و کنترل تعادل در سالمندان شهر امیرکلا 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 100 2170 مقا یسه ارزش تشخیصی نیتر یک اکساید بزاقی و مایع شیار لثه ای در افتراق وضعیت سلامت و بیماری پریو دنتال 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 101 2169 بررسی ْزمایشگاهی اثر Casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate ( CPP- ACP( بر رنگ پذیری مینای سفید شده با دو روش مختلف 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 102 2168 اثر پلاسمای غنی از عامل رشد در درمان ضایعات فورکای کلاس II فک پایین 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 103 2167 اثر ژل کلر هگزیدین 1% بر استحکام باند برشی دو نوع سیستم باندینگ سلف اچ به عاج دندانهای شیری 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 104 2166 تعیین همبستگی بین سطح ویتامین D سرم و بیماری دیا بت 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 105 2165 بررسی سطح تحمل گلوگز و لیپید پروفایل بعد از یائسگی به دنبال بر داشتن دو طرفه تخمدان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 106 2164 بررسی خواص ضد استر پتو کوک مو تانسی سیلانت رزینی حاوی کیتوزان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 107 2163 تاثیر داروی میدازولام در کاهش زمان جا ا نداختن هیدرو ستاتیک انواژ یناسیون در اطفال 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 108 2162 مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی ، سونو گرافی وفرمول ترکیبی از سونو گرافی و وزن مادر 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 109 2161 تعیین سطح سرمی پروتئین فاز حاد (‍C_ reactive protein ) و سرعت رسوب گلبول های قرمز ( Erythrocyte Sedimentation rate ) در بیماران مبتلا به برونشیت مزمن در مقایسه با شاهدان بدون بیماری و ارتباط آنها با شدت بیماری 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 110 2160 مقایسه اثر آنتا گونیست GnRH در مقابل آ گونیست Gn RH بر روی نتایج ART در بیماران با پاسخ ضعیف تخمدانی 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 111 2159 ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری و ازوفاژیت فرسایشی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهای 85-89 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 112 2158 تاثیر استفاده از پلاسمای غنی از فاکتور های رشد [ PRGF] به همراه پیوند بافت همبند در درمان تحلیل لثه 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 113 2157 بررسی آزمایشگاهی تاثیر وارنیش های فلوراید بر رنگ مواد ترمیمی کامپوزیتی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 114 2156 بررسی تاثیر دها نشویه سنتی (سرکه انگور و گلاب ) بر د نچر استو ما تیت کاندیدایی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 115 2155 ویژگی های دموگرافیک ،اندوسکو پیک و هیستولوژیک پولیپ های معده : یک بررسی هفت ساله در بیمارستان آیت الله روحانی و شهید بهشتی بابل از سال 1384 تا سال 1390 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 116 2154 ارزیا بی میزان TNF - a و TGF- B1 در مایع کیست رادیو کولار و ادنتو ژنیک کراتوسیست - ارتباط آن با یافته های هیستو پاتولوژی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 117 2153 بررسی اثر دستگاه های لایت کیور QTH و LED بر ثبات رنگ کامپوزیت Z350 XT Filtek در محلول رنگی چای 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 118 2152 ارتباط Maturation value و PH واژن با سطح سرمی هور مون FSH در زنان یائسه 1391     دانشگاه علوم پزشکی بابل 119 2151 مقایسه آستانه شنوایی دندانپزشکی شهر بابل با افراد عادی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 120 2150 بررسی وضعیت اودیو لوژیک و سایر ویژگی های بیماران مبتلا به وزوز گوش مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 121 2149 بررسی آگاهی و نگرش والدین در مورد درمان های دندانپزشکی کودکان تحت بیهو شی عمومی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 122 2148 بررسی رادیو گرافیک میانگین طول کمپلکس استیلو ها یوئید در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی با بل 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 123 2147 بررسی شیوع اختلالات آلرژیک در سینو زیت مزمن کودکان مراجعه کننده به درمانگاهای عفونی ، ایمو نولوژی و آلرژی بیمارستان کودکان امیر کلا در سال 91-1390 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 124 2146 بررسی اثر درمانهای سطحی مختلف بر میزان استحکام باند ریز کششی دو نوع زیر ساخت کامپوزیتی و سمان رزینی با سرامیکهای Vita Mark II 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 125 2145 مقایسه نشانه های اختلال روانی ، نارسایی هیجانی ، روشهای حل تعارض در بیماران سو ء هاضمه عملکردی و زخم پپتیک و گروه سالم 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 126 2144 پیامد اسپلنکتومی در کودکان بتا تالاسمی در بیمارستان کودکان امیرکلا 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 127 2143 مقایسه میزان CRP بزاقی در حالت سلامت و بیماری پریو دنتال 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 128 2142 بررسی مقایسه ای مقاومت اصطکاکی در براکتهای مونو کریستالین ( ICE ) با سیم های ST . Steel ، ANITI و TMA 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 129 2141 بررسی علل نیاز به درمان ریشه در بیماران مراجعه کننده به بخش اندود انتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال های 91-90 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 130 2140 بررسی مقایسه ای بیان ایمو نو هیستو شیمیایی Bcl-2 و Bax در کار سینوم سلول سنگفرشی دهان ، لیکن پلان دهانی و مخاط سالم دهان 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 131 2139 شیوع سرمی آنتی بادی علیه هپاتیت ( IgG HAV Ab - ) A ) در کودکان زیر پانزده سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیر کلا 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 132 2138 شیوع هیپر تانسیون و دیابت ناشناخته در سالمندان شهر امیرکلا در سال 91-1390 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 133 2137 ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضد میکروبی سه نوع سیلر مختلف اند ودنتیک 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 134 2136 مقایسه ی استحکام باند برشی براکت های فلزی Stainless Steel باند شده توسط 3 نوع سیستم باند ینگ 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 135 2135 بررسی یک ساله فراوانی و علل مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های 1390 الی 1391 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 136 2134 بررسی بیا ن نشا نگر های Ki - 67 ، PCNA در فولیکول دندانی ، کیست دنتی ژرو س ، آملو بلاستو مای یو نی سیستیک و آملو بلاستو ما به روش ایمو نو هیستو شیمی 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 137 2133 مقایسه فعا لیت ضد میکروبی پرو پولیس و آلو نه ورا بر باکتری Enterococcus ( مطالعه In vitro ) 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 138 2132 بررسی ارتباط دود غیر مسقیم سیگار با dmft ، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و اسید اوریک بزاق کودکان 4 تا 6 ساله 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 139 2131 بررسی و علل تبدیل به جراحی باز (Conversion ) در کوله سیستکتومی لا پاراسکو پیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان بابل (سالهای 1391 - 1385 ) 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 140 2130 بررسی رادیو گرافیک فراوانی مزیو دنس در جمعیتی از 7 تا 12 ساله های شمال کشور 1392     دانشگاه علوم پزشکی بابل 141 2129 بررسی شیوع نقص ایمنی هو مورال در سینو زیت

/ 0 نظر / 428 بازدید