لجستیک معکوس

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس تمام فعالیت های زنجیره تأمین را شامل می شود که به صورت معکوس اتفاق می افتد. مهم ترین اصل در لجستیک معکوس این است که بسیاری از مواد که اصطلاحاً غیر قابل استفاده یا فاقد کاربرد برای مصرف کننده هستند، دارای ارزش بوده وبا اندکی اصلاح و مرمت می توانند مجدداً وارد زنجیره تأمین شوند

 

مدل سازی فرآیند لجیستیک معکوس در بخش کشاورزی صنعتی: زنجیره تولید روغن پالم

 

کد مقاله : 43807

فرمت PDF + WORD

  13 صفحه

سال 2013

Modeling reverse logistics process in the agro-industrial sector: The case of the palm oil supply chain

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

یک روش یکپارچه شهودی فازی AHP و SWOT برای برون سپاری لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51598

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2016

An integrated intuitionistic fuzzy AHP and SWOT method for outsourcing reverse logistics

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل چند منظوره فازی برای انتخاب عرضه کننده و تخصیص سفارش در سیستم های لجستیک معکوس تحت شرایط عدم اطمینان عرضه و تقاضا

 

کد مقاله : 41816

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2015

Fuzzy multi-objective model for supplier selection and order allocation in reverse logistics systems under supply and demand uncertainty

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سوابق و نتایج برای معیارهای لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 41445

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Antecedents to and outcomes of reverse logistics metrics ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یک کارخانه بیوگاز: رویکرد مبتنی بر بهینه سازی MILP و تحلیل سلسله مراتبی

 

کد مقاله : 51577

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Reverse logistics network design for a biogas plant: An approach based on MILP optimization and Analytical Hierarchical Process (AHP)

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل بهینه سازی حساس بازار کربن برای لجستیک رو به جلو - معکوس یکپارچه شده

 

کد مقاله : 51580

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

A carbon market sensitive optimization model for integrated forward–reverse logistics

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کاهش استخراج مواد معدنی: لجستیک معکوس در بخش صنعت ساخت ماشین آلات در برزیل با استفاده از روش ISM

 

کد مقاله : 51584

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

Reducing the extraction of minerals: Reverse logistics in the machinery manufacturing industry sector in Brazil using ISM approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی شبکه لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51585

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

A reverse logistics network design

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش ادغام AHP-TOPSIS برای اولویت دادن به راه حل اتخاذ لجستیک معکوس برای غلبه بر موانع آن در محیط فازی

 

کد مقاله : 51591

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

Integration of AHP-TOPSIS method for prioritizing the solutions of reverse logistics adoption to overcome its barriers under fuzzy environment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل عوامل تحریک کننده و مطبوع استفاده از لجستیک معکوس در ساخت و ساز

 

کد مقاله : 51596

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Analysis of the Factors Stimulating and Conditioning Application of Reverse Logistics in Construction ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی شبکه لجستیک رو به جلو معکوس قوی و قابل اعتماد در شرایط عدم اطمینان تقاضا و اختلال در امکانات

 

کد مقاله : 51576

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2014

Robust and reliable forward–reverse logistics network design under demand uncertainty and facility disruptions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش مدل سازی شبیه سازی تحلیلی ترکیبی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس از یک ارائه دهنده شخص ثالث لجستیکی

 

کد مقاله : 51579

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2014

Hybrid simulation-analytical modeling approaches for the reverse logistics network design of a third-party logistics provider

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش تصمیم گیری ترکیبی قوی چند معیاره برای ارزیابی پیمانکار و انتخاب شخص ثالث لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51589

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

A robust hybrid multi-criteria decision making methodology for contractor evaluation and selection in third-party reverse logistics

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تصمیمات تسهیلات محل در لجستیک رو به جلو / معکوس یکپارچه شده در شرایط عدم اطمینان

 

کد مقاله : 51590

فرمت PDF

  5 صفحه

سال 2014

Facility Location Decisions within Integrated Forward/Reverse Logistics under Uncertainty

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اندازه گیری عملکرد جامع و مدل تصمیم گیری اثر بعلی رای شرکت لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51593

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2014

Comprehensive performance measurement and causal-effect decision making model for reverse logistics enterprise ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برنامه ریزی یک سیستم لجستیک معکوس پایدار: هزینه های متعادل با نگرانی های زیست محیطی و اجتماعی

 

کد مقاله : 51600

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2014

Planning a sustainable reverse logistics system: Balancing costs with environmental and social concerns

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

TOPSIS-AHP رویکرد مبتنی بر TOPSIS-AHP برای انتخاب ارائه دهنده خدمات لجستیک معکوس: مطالعه موردی صنعت تلفن همراه

 

کد مقاله : 51612

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

TOPSIS-AHP Based Approach for Selection of Reverse Logistics Service Provider: A Case Study of Mobile Phone Industry ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک مدل بهینه سازی برای شبکه لجستیک معکوس در محیط تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

کد مقاله : 51651

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

An optimization model for reverse logistics network under stochastic environment by using genetic algorithm

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

لجستیک معکوس در بخش خرده فروشی یو کی : یکی دیگر از بررسی های نقش حسابداری مدیریت در ایجاد تغییر سازمانی

 

کد مقاله : 10319

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2013

Reverse logistics in the UK retail sector: A case study of the role of management accounting in driving organisational change

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر فشارهای سازمانی، وضعیت مدیران ارشد و لجستیک معکوس بر عملکرد - شواهد از چین

 

کد مقاله : 1464

فرمت PDF

  38 صفحه

سال 2013

The impact of institutional pressures, top managers' posture and reverse logistics on performance— Evidence from China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیاده سازی لجستیک معکوس به عنوان یک ابزار پایدار برای خرید مواد خام در کشورهای در حال توسعه : مورد ونزوئلا

 

کد مقاله : 1466

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Implementation of reverse logistics as a sustainable tool for raw material purchasing in developing countries: The case of Venezuela

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش قیمت گذاری پویا برای محصولات بازگردانده شده در طراحی شبکه لجستیک رو به جلو / معکوس یکپارچه شده

 

کد مقاله : 51586

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2013

A dynamic pricing approach for returned products in integrated forward/reverse logistics network design

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاخیر حمل و نقل ذر لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51594

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2013

Transportation delays in reverse logistics

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک سیستم زنجیره تامین حلقه بسته با تولید انعطاف پذیر و عملیات لجستیک معکوس تحت کمبودها برای اقلام رو به زوال

 

کد مقاله : 51603

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

A Closed Loop Supply Chain System with Flexible Manufacturing and Reverse Logistics Operation under Shortages for Deteriorating Items ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر وابستگی بین تقاضا و بازده در یک سیستم لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51629

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Influence of dependency between demands and returns in a reverse logistics system

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یکپارچگی تولید و مدل موجودی برای کل زنجیره تامین تولید شامل لجستیک معکوس با دوره افق محدود

 

کد مقاله : 919

فرمت PDF

  23 صفحه

سال 2013

An integrated production and inventory model for a whole manufacturing supply chain involving reverse logistics with finite horizon period

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا شیوه های لجستیک معکوس به خط سه گانه تولید کنندگان چینی ضربه می زند؟

 

کد مقاله : 51621

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

Did reverse logistics practices hit the triple bottom line of Chinese manufacturers?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل پویا محدود برای طراحی شبکه جمع آوری زباله در لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51622

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2013

A restricted dynamic model for refuse collection network design in reverse logistics ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

موانع بحرانی در اجرای لجستیک معکوس در بخش های تولیدی چین

 

کد مقاله : 1446

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2012

Critical barriers in implementing reverse logistics in the Chinese manufacturing sectors

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل ارائه دهنده لجستیک معکوس شخص ثالث با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری

 

کد مقاله : 1457

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2012

Analysis of third party reverse logistics provider using interpretive structural modeling

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت لجستیک معکوس به منظور افزایش پایداری بازاریابی صنعتی

 

کد مقاله : 1439

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Managing reverse logistics to enhance sustainability of industrial marketing

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی شبکه لجستیک معکوس برای جمع آوری، بازیابی و برنامه ریزی مطلوب آمیخته محصول مبتنی بر کیفیت

 

کد مقاله : 1422

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2012

Designing a reverse logistics network for optimal collection, recovery and quality-based product-mix planning

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی همکاران لجستیک معکوس تولید کنندگان خودرو ضایعاتی بر اساس مهندسی ارزیابی

 

کد مقاله : 51610

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2012

Study on Scrap Automobile Manufacturers Reverse Logistics Partners Base on Evaluation Engineering

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی قابل اعتماد از جلو / عقب شبکه لجستیک تحت عدم قطعیت:مدل صف قدرتمند-M / M / C

 

کد مقاله : 51620

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2012

Reliable design of a forward/reverse logistics network under uncertainty: A robust-M/M/c queuing model

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر استراتژی به اشتراک گذاری اطلاعات RFID در زنجیره تامین غیر متمرکز با عملیات لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51633

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2012

Impact of RFID information-sharing strategies on a decentralized supply chain with reverse logistics operations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک روش تصمیم گیری برای انتخاب کانال عامل های لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51636

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

A Decision Making Methodology for the Selection of Reverse Logistics Operating Channels

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل تصمیم گیری چند معیاره برای لجستیک معکوس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

کد مقاله : 1412

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2011

A multicriteria decision making model for reverse logistics using analytical hierarchy process

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل مارکوف از اثرات نقدینگی در فرآیندهای لجستیک معکوس : اثرات حجم و عبور تصادفی

 

کد مقاله : 1399

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2011

A Markov model of liquidity effects in reverse logistics processes: The effects of random volume and passage

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک چارچوب مفهومی تصمیم گیری لجستیک معکوس

 

کد مقاله : 51618

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2011

A reverse logistics decisions conceptual framework ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شانس محدود جدید تجزیه و تحلیل پوششی داده ها، برای انتخاب ارائه دهندگان شخص ثالث لجستیک معکوس در وجود عوامل دو نقش

 

کد مقاله : 51623

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2011

A new chance-constrained data envelopment analysis for selecting third-party reverse logistics providers in the existence of dual-role factors

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نظریه و روش در راه حل بهینه جهانی به یک مدل موجودی عمومی لجستیک معکوس برای اقلام رو به وخامت و نرخ متغیر با زمان

 

کد مقاله : 51660

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2011

Theory and methodology on the global optimal solution to a General Reverse Logistics Inventory Model for deteriorating items and time-varying rates ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

لجستیک معکوس برون سپاری شرکت های تولیدی با تکنولوژی بالا، با استفاده از رویکرد تصمیم گیری سیستماتیک: بخش TFT-LCD در تایوان

 

کد مقاله : 615

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2010

Outsourcing reverse logistics of high-tech manufacturing firms by using a systematic decision-making approach: TFT-LCD sector in Taiwan

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارائه مدلی تصادفی برای طراحی شبکه لجستیک رو به جلو، معکوس در معرض خطر

 

کد مقاله : 51639

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2010

A stochastic model for forward–reverse logistics network design under risk

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی شبکه های استراتژیک برای لجستیک معکوس و ساخت با استفاده از ماژول محصول جدید و قدیمی

 

کد مقاله : 51602

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2009

Strategic network design for reverse logistics and remanufacturing using new and old product modules

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی برنامه لجستیک معکوس: یک مطالعه شرکتی

 

کد مقاله : 51608

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2009

Reverse logistics program design: A company study

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل شبکه و بهینه سازی لجستیک معکوس توسط الگوریتم ژنتیک ترکیبی

 

کد مقاله : 51613

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2009

Network model and optimization of reverse logistics by hybrid genetic algorithm

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه سیستم لجستیک معکوس مبتنی بر RFID

 

کد مقاله : 51615

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2009

Development of RFID-based Reverse Logistics System

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل سازی تصمیم انعطاف پذیر سیستم لجستیک معکوس: رویکرد MCDM ارزش افزوده برای انتخاب جایگزین

 

کد مقاله : 51617

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2009

Flexible decision modeling of reverse logistics system: A value adding MCDM approach for alternative selection

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی شبکه پویا برای عملیات لجستیک معکوس در شرایط عدم اطمینان

 

کد مقاله : 51634

فرمت PDF

  11 صفحه

/ 0 نظر / 105 بازدید