پایان نامه های شبکه عصبی(7)

یادگیری در شبکه‌هایِ عصبیِ ضربه با استفاده از روشِ فرم‌پذیریِ وابسته به زمانِ ضربه برای بازنماییِ بافت
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی کامپیوتر . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: محمد تشنه‌لب | دانشجو: مهران مرادی اسپیتمان
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
انجام محاسبات مربوط به بازنمایی بافت در مغز بیشتر بر عهده دو ناحیه V1 و V2 قشر بینایی می‌باشد. مدل محاسباتی پورتیلا و سیمونسلی در این راستا برای مدل‌سازی کارکرد این دو بخش معرفی شده است. اما در این مدل تلاشی برای تاثیر رفتار نرون‌ها در امر انجام محاسبات صورت نگرفته است. امروزه تلاش‌های موفقی برای مدل‌سازی رفتار و یادگیری نرون‌های در سطوح پایین انجام شده است. همچنین شبیه‌سازهای قدرتمندی را می‌توان یافت که قادر به شبیه‌سازی شبکه‌های عصبی ضربه به صورت کلان و در قالب پردازش موازی ...
نمایه ها: 
شبکه‌های عصبی ضربه Rss |
بافت Rss |
stdp Rss |
مدار نرونی و جریان بینایی Rss |
پیش‌بینی قیمت سهام بانک صادرات با استفاده‌ از مدل‌ تلفیقی خطی و غیرخطی
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم انسانی >
استاد راهنما: علیرضا سلوکدار | دانشجو: آزاده قیومی
دریافت فایلPdf
امروزه پیش‌بینی قیمت سهام به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در بازارهای مالی بشمار می‌آید و طی سه دهه گذشته روش‌های مختلفی و روبه تکاملی توسط محققین حوزه مدیریت و اقتصاد ارائه شده است. اما با توسعه سیستم‌های کامپیوتری و افزایش قدرت پردازش اطلاعات، فرآیندهای پیش‌بینی قیمت سهام با رشد فوق‌العاده‌ای همراه بوده، بگونه‌ای که با معرفی روش‌های هوش مصنوعی نظیر شبکه عصبی و مدل‌سازی غیرخطی آنها، پیش‌بینی‌های به مراتب دقیقتری نسبت به مدل‌های خطی (عموماً مبتنی بر رهیافت‌های اقتصادسنجی) ا ...
نمایه ها: 
یش بینی Rss |
سهام Rss |
بانک صادرات Rss |
شبیه سازی و پیش بینی دبی جریان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: کشاورزی >
استاد راهنما: هما رزمخواه | استاد مشاور: امین رستمی راوری | دانشجو: محسن حلاجیان
دریافت فایلPdf
پیش بینی جریان رودخانه ها نقش مهمی در برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری از منابع آب دارد. بررسی و پیش بینی سیلاب موضوعی است که به علت اهمیت آن در طراحی پروژه های آبی همواره مورد نظر متخصصان بوده و آنها را بر آن داشته است که با ابداع روش های مختلف در صدد دستیابی به حداکثر دقت در پیش بینی جریان رودخانه ها باشند. لذا در این پژوهش نیز سعی شده است با استفاده از روش های نوین شبیه سازی و قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی و پیش بینی مقادیر آتی، مدلی جهت پیش بینی جریان ماهانه رود ...
نمایه ها: 
دبی Rss |
شبیه سا‎زی Rss |
پیش بینی Rss |
شبکه عصبی مصنوعی Rss |
رودخانه کر Rss |
ارایه روشی جهت پیش بینی کلاسهای ساختاری پروتیینها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی خود سازمانده
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی طبری - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم پایه >
استاد راهنما: حسین نعمت زاده | دانشجو: محمدرضا خوشخو
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
بررسی عملکرد توالیهای زیستی در زمره مسائل مورد توجه در حیطه بیو انفورماتیک است. علیرغم مطالعات گسترده در زمینه‌ی پیشبینی ساختار پروتئینها، تعیین ساختار سه بعدی پروتئین کماکان کار مشکلی است. با توجه به این موضوع که اسیدهای آمینه توسط رشتهای از کاراکترها نشان داده میشوند، لازمه پیشبینی ساختار پروتئینهای جدید، تبدیل اسیدهای آمینه به فرمت عددی است. در این پژوهش، برای توصیف دنبالههای پروتئین، از یک توصیف ریاضی جدید بر مبنای نظریه گراف استفاده شده است. به طور خاص برای هر توالی پروت ...
نمایه ها: 
دنباله های پروتیین Rss |
پیشبینی ساختارهای پروتئین Rss |
تشخیص عیب توربین بادی با استفاده از روش‌های مبتنی بر داده
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک . 1394 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: جواد عسگری . ایمان ایزدی | استاد مشاور: احمدرضا تابش | دانشجو: مرتضی قویدل
/ 0 نظر / 42 بازدید