تجارت بنگاه با بنگاه

تجارت بنگاه با بنگاه 

تجارت بنگاه با بنگاه یا اصطلاحاً Business-to-Business به معنای «معاملات تجاری بین تجار» مانند «تولیدکنندگان» با «بنکداران و فروشندگان عمده» یا «فروشندگان عمده» با «خرده فروشان» می باشد. معمولاً در زنجیره ارزش هر کالا، چندین بنگاه قرار دارند تا کالا به دست مشتری برسد. هر یک از بنگاه ها ارزش افزوده ای بر محصول بنگاه قبلی اضافه کرده و آن را به بنگاه بعدی می فروشد. خرید و فروش هایی که بین این شرکت ها یا بنگاه ها انجام می شود را B2B می نامند. در این نوع تجارت، معمولاً حجم معاملات بسیار بالاست. در این دیدگاه دسته بندی، انواع دیگر تجارت عبارتند از : B2C و C2C و C2Bکه در این اصطلاحات، حرف C مخفف Customer یا Consumer به معنای مشتری یا مصرف کننده و حرف B مخفف Business به معنای کسب و کار یا بنگاه می باشد.

 

نقش یادگیری و توانایی های فنی در پیش بینی انطباق اتخاذ و انطباق فناوری B2B

 

کد مقاله : 23539

فرمت PDF + WORD

  15 صفحه

سال 2004

The role of learning and technical capabilities in predicting adoption of B2B technologies

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

تمام نمی شود تا وقتی که تمام شود: ارزیابی فرصت های جذب دوباره در بازارهای کسب و کار به کسب و کار

 

کد مقاله : 23908

فرمت PDF + WORD

  9 صفحه

سال 2014

It ain't over 'til it's over: Evaluating reacquisition opportunities in business-to-business markets

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

استفاده، موانع و اندازه‌گیری بازاریابی از طریق رسانه‌ها‌ی اجتماعی: تحقیقی اکتشافی از برندهای کوچک و متوسط‌B2B

 

کد مقاله : 23818

فرمت PDF + WORD

  7 صفحه

سال 2011

Usage, barriers and measurement of social media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B brands

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

اثرات اعتماد اجتماعی در تجارت الکترونیک B2B باز و بسته: مطالعه مبتنی بر اروپا

 

کد مقاله : 44113

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2015

The impacts of social trust on open and closed B2B e-commerce: A Europe-based study

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی نفوذ بین فردی در فروش B2B پیچیده و ساخت و ساز اجتماعی و شناختی ارزش رابطه ای

 

کد مقاله : 44116

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Interpersonal influence strategies in complex B2B sales and the socio-cognitive construction of relationship value

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سرمقاله - جنبه های رفتاری و روانی قیمت گذاری B2B

 

کد مقاله : 44118

فرمت PDF

  2 صفحه

سال 2015

Editorial — Behavioral and psychological aspects of b2b pricing

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کدام یک از انواع بازاریابی چند مرحله ای مشتریان مستقیمی که تمایل به پرداخت دارند را افزایش میدهد؟ شواهدی از یک آزمایش مبتنی بر سناریو در یک محیط B2B

 

کد مقاله : 44120

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2015

Which types of multi-stage marketing increase direct customers' willingness-to-pay? Evidence from a scenario-based experiment in a B2B setting

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عملکرد تولید کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی B2B شخص ثالث: نقش فعالسازی و قابلیت های آن

 

کد مقاله : 44128

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Small and medium sized manufacturer performance on third party B2B electronic marketplaces: The role of enabling and IT capabilities

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

گردش کاری بنگاه به بنگاه درون عملیاتی در دیدگاه های مبتنی بر فرایند

 

کد مقاله : 23544

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2014

Business-to-business workflow interoperation based on process-views

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روابط الکترونیکی برای آمادگی الکترونیکی: فرهنگ و فساد در بین المللی B2B الکترونیکی

 

کد مقاله : 23706

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

e-Relationships for e-Readiness: Culture and corruption in international e-B2B

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سوابق و پیامدهای کیفیت تعاملات مشتری الکترونیکی به مشتری در جوامع برند B2B

 

کد مقاله : 23903

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

Antecedents and consequences of the quality of e-customer-to-customer interactions in B2B brand communities

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات زمینه ای در ارزیابی ائتلاف های با برند تجاری بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23904

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

Context effects in the evaluation of business-to-business brand alliances

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی تاثیر عدم قطعیت روی عناصر استراتژی بازاریابی در بازار صادراتی در حال ظهور بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23906

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مشکلی در استانداردسازی بین المللی تحقیقات بازار: یک مطالعه موردی از خدمات B2B

 

کد مقاله : 23909

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

The problem with standardizing international market research: A case study from B2B services

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا توییتهای برای B2B و B2C باید متفاوت باشد؟تجزیه و تحلیل از ارتباطات 500 شرکت توییتر

 

کد مقاله : 23910

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Should tweets differ for B2B and B2C? An analysis of Fortune 500 companies' Twitter communications

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر متقابل کنترل های قراردادی و اجتماعی روی عملکرد بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23911

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Interaction effects of formal and social controls on business-to-business performance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چه کسی دستیابی به چه کسی دارد؟ - شواهد تجربی اثر اندازه شرکت بر ادغام B2B و وظایف بازاریابی / فروش

 

کد مقاله : 23914

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Who's acquiring whom? — Experimental evidence of firm size effect on B2B mergers and marketing/sales tasks

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه فرم های خاص با روابط B2B: بررسی نقش علاقه فردی در روابط در حال توسعه Guanxi و ET-Moone

 

کد مقاله : 23915

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Development of special forms of B2B relationships: Examining the role of interpersonal liking in developing Guanxi and Et-Moone relationships

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کارآفرینی شرکت، فروش مشتری گرا، ظرفیت جذب و عملکرد بین المللی خرید و فروش در محیط B2B بین المللی: چارچوب مفهومی و گزاره های پژوهش

 

کد مقاله : 23916

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Corporate entrepreneurship, customer-oriented selling, absorptive capacity, and international sales performance in the international B2B setting: Conceptual framework and research propositions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مزایده الکترونیکی معکوس ابزار وب برای B2B

 

کد مقاله : 23917

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Reverse electronic auction web tool for B2B

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیاست های پویا بهینه برای تولید و بازاریابی برنامه ریزی یکپارچه در بازار های B2B

 

کد مقاله : 23918

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2014

Optimal dynamic policies for integrated production and marketing planning in business-to-business marketplaces

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چارچوب ارزیابی الکترونیکی B2B خدمات تضمین مالی

 

کد مقاله : 23866

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2013

B2B evaluation framework on e financial guarantee service

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سابقه وفاداری مشتری در بازار الکترونیکی بنگاه به بنگاه (B2B)

 

کد مقاله : 23867

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

The antecedents of client loyalty in business-to-business (B2B) electronic marketplaces

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه شبکه و رشد شرکت: مطالعه مبتنی بر منابع B2B متولد GLOBALS

 

کد مقاله : 23868

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Network development and firm growth: A resource-based study of B2B Born Globals

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی نوآوری مبتنی بر ایجاد ارزش در شرکت های خدمات B2B: نقش مدیر، کارکنان، و مشتریان در ایجاد ارزش

 

کد مقاله : 23869

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Exploring innovation driven value creation in B2B service firms: The roles of the manager, employees, and customers in value creation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

دستیابی به دقت، تعمیم به شرایط، و پیچیدگی در نظریه ها و فرآیندهای تصمیم گیری بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23861

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

Achieving accuracy, generalization-to-contexts, and complexity in theories of business-to-business decision processes

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه تئوری بازاریابی B2B

 

کد مقاله : 23862

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

Development of B2B marketing theory

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیش بینی چشم انداز بنگاه به بنگاه مدل پشتیبانی در مبتنی بر چارچوب کسب مشتری تکراری

 

کد مقاله : 23863

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2013

Model-supported business-to-business prospect prediction based on an iterative customer acquisition framework

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مطالعه مقایسه ای اعتماد مصرف کننده و محصولات وارد کنندگان B2B و تعهد: شواهدی از یک کشور در حال توسعه آسیایی

 

کد مقاله : 23864

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

A comparative study of consumer and B2B goods importers’ trust and commitment: Evidence from an Asian developing country

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت نتایج مذاکره در زمینه های بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23865

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2013

A neural network approach to predicting price negotiation outcomes in business-to-business contexts

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آمادگی فناوری در زمینه خرده فروشی آنلاین B2B : بررسی نتایج

 

کد مقاله : 23870

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Technology readiness in a B2B online retail context: An examination of antecedents and outcomes

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رضایت از رسیدگی به شکایت: مطالعه تکثیر روی عوامل مؤثر بر آن در زمینه تجارت بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23897

فرمت PDF

  4 صفحه

سال 2013

Satisfaction with complaint handling: A replication study on its determinants in a business-to-business context

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مطالعه موردی در جامع در رابطه با نقش طراحی صنعتی در یک شرکت تجاری بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23898

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2013

An in-depth case study on the role of industrial design in a business-to-business company

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک مدل پویا از مراحل رشد و بقا در سرمایه گذاری های جدید بین المللی بنگاه به بنگاه: اثر تعدیل منطق تصمیم گیری

 

کد مقاله : 23900

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2013

A dynamic model of growth phases and survival in international business-to-business new ventures: The moderating effect of decision-making logic

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

به سوی یک چارچوب ارزیابی ارزش مشتری در بازارهای B2B: مطالعه اکتشافی

 

کد مقاله : 23901

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Towards a framework of customer value assessment in B2B markets: An exploratory study

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شرکت های کوچک متوسط ​​: استفاده از تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه برای جهانی شدن

 

کد مقاله : 23831

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Small Medium Enterprises: On Utilizing Business-to-Business e-Commerce to Go Global

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزش و ریسک در بانکداری الکترونیکی بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23835

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

Value and risk in business-to-business e-banking

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام بنگاه به بنگاه: عملیات، منافع و موانع در صنعت ارتباطات از راه دور

 

کد مقاله : 23836

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2012

Business-to-business integration: Applicability, benefits and barriers in the telecommunications industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت گذاری بهینه وسیاست های منظم با بازده های محصول B2B برای محصولات مد

 

کد مقاله : 23837

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Optimal pricing and order policies with B2B product returns for fashion products

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آغازگر در استراتژی برند سازی B2B با عملی خوان

 

کد مقاله : 23840

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Primer in B2B brand-building strategies with a reader practicum

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزش ایجاد شده توسط "مودلینگ" در بخش B2B

 

کد مقاله : 23842

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2012

Value creation by “muddling” in the B2B sector

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از اطلاعات مربوط به مشتری در بازارهای بنگاه به بنگاه: مودلینگ از طریق فرآیند؟

 

کد مقاله : 23844

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2012

Customer information utilization in business-to-business markets: Muddling through process?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزش ذاتی روابط بنگاه به بنگاه: طبقه بندی تجربی

 

کد مقاله : 23845

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2012

Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا استفاده از اطلاعات مشتری عملکرد شرکت را در بازار بنگاه به بنگاه بهبود می بخشد؟

 

کد مقاله : 23848

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Does customer information usage improve a firm's performance in business-to-business markets?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعهد مشتری ساختمان در بازار تجاری بنگاه به بنگاه

 

کد مقاله : 23850

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Building customer commitment in business-to-business markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

این همه B2B ... و فراتر از آن: به سوی چشم انداز سیستم های بازار

 

کد مقاله : 23808

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

It's all B2B…and beyond: Toward a systems perspective of the market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعیین کیفیت روابط بنگاه به بنگاه: مطالعه از ارائه دهندگان خدمات IT فعال هند

 

کد مقاله : 23809

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2011

Determining quality of business-to-business relationships: A study of Indian IT-enabled service providers

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل مرحله و مدت زمان روابط بنگاه به بنگاه در آنگولا و چین

 

کد مقاله : 23810

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2011

Analyzing stage and duration of Anglo-Chinese business-to-business relationships

 

/ 0 نظر / 86 بازدید