مقالات بررسی(116)

. طراحی، آنالیز و تحلیل اندازه شیار روتور موتور جریان مستقیم با رویکردافزایش برد و توان سیستم محرک شناور زیرسطحی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
نویسندگان: محمد رضایی - مهرداد جعفربلند - سیدمحمدرضا صفوی پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۲. مروری بر روشهای کاهشEMIهدایتشده در مبدلهای سوئیچینگ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
نویسندگان: میثم صنعتگرحسن کیاده - محمدرضا علیزاده پهلوانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۳. نقش نوین خرده نظام ترجمه در بومی سازی دانش: واکاوی تطبیقی تحولات دو دهه اخیر در ایران، اردن و مالزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسندگان: مسلم فتح اللهی - علیرضا جمالی منش
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۴. نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران سوریه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسنده: مینا حسنی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۵. بررسی روند اصلاحات ساختاری در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نقش بازدارنده آنها در حراست از امنیت ملی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسنده: محمدرضا پردلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۶. بررسی ادعای امارات بر مالکیت جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی و پاسخ ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسندگان: خسرو مزرعی - مظاهر کریم آبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۷. نقد درون پارادایمی نوگرایی دینی در فلسفه سیاسی رضاداوری اردکانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسنده: محمود ایرانی فرد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۸. بررسی علل عدم همکاری ایران و شورای همکاری خلیج (فارس) با تأکید بر نقش آمریکا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسندگان: مریم رضایی نیا - معصومه انصاری فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۰۹. تأثیر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین بر روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسنده: محمود احمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۰. نقش فرهنگ در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی (با تأکید بر افغانستان و تاجیکستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسنده: ابراهیم انوشه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۱. انقلاب اسلامی ایران و چگونگی تأثیر آن بر بیداری اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
نویسندگان: ابراهیم سپهوند - محمدکاظم سپهوند
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۲. استفاده از امواج مایکروویو برای تولید ورق فولادی رنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل
نویسندگان: افشین نادری مهر - قاسم دینی - عبدالرسول قرائتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۳. احیا اجزا و ترکیبات زیبایی شناسانه بصری به منظور ارتقا هویت شهری در خیابان ارگ مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: فاطمه باقری - مریم باقری - محمد فروزانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۴. بررسی دلایل عدم استفاده از فناوری های نوین ساختمانی برخلاف رشد چشمگیر نرخ مسکن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسنده: بهناز عزیزی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۵. بررسی نظرات متفکران در خصوص شکل گیری تحولات محلات از دوران باستان تا عصر حاضر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: الناز کوهی فرد - عباس علی طایفی نصرآبادی - عاطفه دهقان توران پشتی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۶. بررسی چگونگی رویارویی فرهنگ با معماری و رویکرد معماران در مورد حل بحران فرهنگی در معماری معاصر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: الناز کوهی فرد - عباس علی طایفی نصرآبادی - عاطفه دهقان توران پشتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۷. بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگی در معماری خانه های دوره قاجار شهر تبریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: سیدمحی الدین کریمی - محمود نوروزی محمودآباد - ایوب بوکانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۸. بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی مردم از نمای موزه ها (نمونه موردی موزه های شهر تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: محمدرضا بمانیان - مجتبی انصاری - معصومه شفیعی - موحد صیامی نمین
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۱۹. بررسی تاثیرات مبلمان شهری برکیفیت فضاهای شهری نمونه موردی: خیابان راهنمایی مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسنده: فهیمه سروش
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۰. مصادیق معماری پایدار در معماری بومی وسنتی ایران (نمونه موردی بهبهان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: فرشید شجاعی - سجاد معماردزفولی - حجت الله آتش پنجه
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۱. بررسی نقش مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه های عمرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: اکرم بیات مختاری - علی بیات مختاری - مریم بیات مختاری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۲. بررسی علل عدم انطباق طراحی امروز با فرهنگ اجتماعی معماری معاصر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: الناز کوهی فرد - عباس علی علی طایفی نصرآبادی - عاطفه دهقان توران پشتی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۳. نقد و بررسی تقابل هویت با معماری گذشته، حال و آینده از دیدگاه دانشمندان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: الناز کوهی فرد - عباس علی علی طایفی نصرآبادی - عاطفه دهقان توران پشتی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۴. بررسی اصول مناسب جهت طراحی مرکز محله در بافت سنتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: الناز کوهی فرد - عباس علی علی طایفی نصرآبادی - عاطفه دهقان توران پشتی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۵. تأثیر و نقش نظام حکومتی بر نقوش کاشیکاری در دوران صفوی و قاجار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسنده: محسن طبسی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۶. رابطه قرارگیری ساختمان های بلندمرتبه ومعماری پایدار (نمونه مورد مطالعه: شهرهمدان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: حسن سجادزاده - ابوذر حسین لو
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۷. معماری پایدار با رویکرد بکارگیری انرژی خورشیدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: هادی نظرپور - سینا سیرنگ - فرزین جمالی فروز
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۸. بررسی اهمیت نقش ساختمان سبز در توسعه پایدار شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: علی بیات مختاری - اکرم بیات مختاری - مریم بیات مختاری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۲۹. بررسی و تاثیر نور طبیعی در حس مطلوبیت فضاهای مسکونی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: زهرا الهوئی نظری - ندا ضیابخش
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۰. کاربرد اصول شهر پایدار در طراحی شهری اکولوژیک سبزراه ها (مطالعه موردی: محور رودخانهای در محمودآباد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: سیده ثریا جعفری کلاریجانی - زهراسادادت (سعیده) زرآبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۱. معماری مردم گرا، نقش معماری در آرامش روانی انسان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: حسن سجادزاده - شبنم ریسانی - طیبه بهمن پور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۲. بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم سازی شده با روش های مختلف شاتکریت و FRP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: محمدجواد حیدری پردون - کامبیز نرماشیری - رضا رهگذر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۳. تعیین نقش معماری بومی بافت قدیم در جذب گردشگر با استفاده از نرم افزار SPSS (نمونه موردی: بافت قدیم شهر یزد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: احمد تقدیسی - مریم آزموده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۴. مهندسی ارزش و کاربرد آن در مدیریت ساخت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: مجید علیپور - نصیبه برهانیان - میترا خدادادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۵. شناسایی مؤلفه ی مکان در معماری مسجد جامع ابرکوه بر اساس آراء شولتز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: زهرا بهپور - حسن مهدوی پور
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۶. بررسی کیفیت های عملکردی- کالبدی پیاده راه با تاکید بر ارتقاء کیفیت محیط شهری ( نمونه موردی: بازار سرشور مشهد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
نویسندگان: مریم اثنی عشری - امیرحسین برادران حسینی - اسماعیل کلاته رحمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۷. عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مهدی محمدی - مهدی حمیدی - بهروز محمود - سپیده جوادی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۸. تحلیل نقش مدیریت حرفه ایی در م وفقیت پارکها و مراکز رشد فناوری با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک کیفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: علی حاجی غلام سریزدی - موچهر منطقی - Manteghi@ut.ac.i
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۳۹. مقایسه آینده نگاری کشورهای چین و کره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مهدی خدابخشی - سیدعلی خلف سیدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۰. یکپارچه سازی سیستم ها؛ یک توانمندی کلیدی در حوزه سیستم ها و محصولات پیچیده (CoPS)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: علی منطقی - منوچهر منطقی - سیدحبیب الله طباطبائیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۱. بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و جهانی شدن فناوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: امیرحسن احمدزاده - رضا سلامی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۲. ارائه یک الگوی ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی (مطالعه و بررسی تجربه شرکت قشم ولتاز)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مصطفی صفدری رنجبر - مهدی الیاسی - غلامرضا توکلی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۳. نظام های هوشمندی فناوری در شرتک های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های رولز رویس و شل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مصطفی صفدری رنجبر - منوچهر منطقی - غلامرضا توکلی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۴. عوامل مؤثر بر نوآوری در صنایع هوایی (مطالعه موردی: صنایع هوایی ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: امیرحسین کریمی - محسن رضایی - محسن صادق عمل نیک
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۵. آینده نگاری فناوری اطلاعات در ایران با بهره گیری از روش های سناریو، پانل خبرگان و دلفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسنده: محمدرضا تقوا
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۶. بررسی نقش گرایش کارآفرینانه دانشگاهی بر تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مجید جلیلی - علی اصغر توفیق
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۷. عمده چالش های انتقال فناوری و تکنولوژی در ایران 1393
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسنده: علی قاسمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۸. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین خودرو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: منوچهر منطقی - مجتبی هداوند - سابینا نوبری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۴۹. نقش فناوری های وب در توسعه نوآوری باز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسنده: محمدهادی رشمئی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۰. ارزیابی تکنولوژی در شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: سینا رزبان - عزت الله اصغری زاده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۱. بررسی تطبیقی سیاست های توسعه تکنولوژی صنعت برق ایران وکره جنوبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسنده: علی میغی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۲. الگویی برای ارزیای عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: رضا اسدی فرد - امین چوخاچی زاده مقدم - مهدی گودرزی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۳. انتخاب مدل مؤثر تجاری سازی فناوری های حوزه موتورهای هوایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: فرزاد قاسمی استاد - بهزاد خان احمدلو - مجتبی باقرزاده - هادی قنبری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۴. اهداف، چالش ها و راه کارهای به کارگیی شبکه های تحقیق و توسعه در صنعت دفاعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: فرهاد نظری زاده - فرزانه میرشاه ولایتی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۵. بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: سیدحسن نبوی - علیرضا ثابتی فرد - داود غیاثوند - شادی قریشی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۶. بررسی توانمندی های تکنولوژیک شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: محمد قماشجی - زهرا عابدی - منوچهر منطقی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۷. ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری ظرفیت جذب (مطالعه موردی: نانوفناوری ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: حسین قلیزاده - مهدی محمدی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۸. طراحی مدل انتقال فناوری در محصولات و دستاوردهای دفاعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: محمد فروزنده - سیدمهدی قنادیان - محمدرضا هوشمند
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۵۹. شناسایی دغدغه های کلیدی ت أمین کنندگان در شبکه همکاران دفاعی- مرکز سمتا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: احمد موافقی - سیدعباس توفیقی - امیر میرجان - سیدمهدی توفیقی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۰. بررسی نقش توسعه نیروی انسانی در توسعه فناوری در حوزه موتورهای هوایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: بهزادخان احمدلو - فرزاد قاسمی استاد - مجتبی باقرزاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۱. عوامل رقابت پذیری فناورانه در بنگاه های خدماتی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مجید حسنی پارسا - جواد مشایخ
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۲. نوع شناسی دیپلماسی علم و فناوری در ایران: یک نقد و بررسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: سعیده لرستانی - زهره رحیمی راد
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۳. ارزیابی سیاست های علم فناوری با رویکرد فرآیندی/ رفتاری: ابزاری برای بهبود نقش نظارتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: کیارش فرتاش - سیدحبیب الله طباطبائیان - پریسا علیزاده - مهسا محبوب
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۴. درک بهتر مفاهیم حوزه مدیریت دانش از طریق ساختن آنتولوژی با رویکرد منطق فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مصطفی رشیدی - جلال پناهی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۵. ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری دستیابی سریع به فناوری (مطالعه موردی: نانوفناوری ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: حسین قلیزاده - مهدی محمدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۶. تجزیه و تحلیل پارک های علم و فناوری ایران بر اساس رویکرد شبکه ارزش- مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: محمدصالح اولیاء - عباس زارع بنادکودکی - فرامرز شاه محمدی - نوید دهقان باغی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۷. نگرشی نو به توسعه فناوری و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: افشین رسولی - محمدرضا عطارپور - مینا اکبربیگی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۸. ارائه مدلی از نوآوری تکنولوژیکی در بناگاه های کوچک و متوسط
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مرضیه مجیدی کلیبر - محمود سمیعی نصر - کامران محمدخانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۶۹. اکتساب فناوری از طریق همکاری های فناورانه (مطالعه موردی: صنعت کامپیوتر چین)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مهدیه آزمندیان - رضا انصاری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۰. انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک PROMETHEE در راه آهن جمهوری اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: منیرسادات حسینی راد - علی افشارکاظمی - علیرضا پورابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۱. انتقال فناوری به عنوان عامل اصلی تواناسازی شرت ها در صنعت برق بادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مجید حقیقی - سیدحبیب الله طباطبائیان - سیدمصطفی محمدپور نارنجی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۲. فرامطالعه ای در حوزه راهبری فضای مجازی: رویکردی آمیخته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: شعبان الهی - حسین ابراهیمیان - میترا کدخداقمصری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۳. ارائه چارجوبی برای آینده نگاری فناوری با تمرکز بر فنون شناختی با استفاده از نقشه های شناختی فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: محمدعلی شفیعا - محمد رحیمی مقدم
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۴. بررسی برنامه های آموزشی رشته های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در صد و هشتاد دانشگاه جهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: سیدحامد مزارعی - سیدمحمدحسین شجاعی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۵. انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاه های با محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)، (مورد مطالعاتی، شرکت توگا)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: مهدی محمدی - سیدعلی حسینی - مهدی حمیدی - بهروز محمودی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۶. طراحی و تبیین الگوی بومی توسعه فناوری از طریق روابط دانشگاه- صنعت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: محمد صفاری - سیداحمد حسینی مونس - یاسر علیدادی تلخستانی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۷. بررسی تأثیر توانمندی های تولید بر توانمندی های تکنولوژیک در صنعت لوازم خانگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: رسول رسولی - حمیدرضا کتابچی - گودرز مهدیاتی خطبه سرا
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۸. گونه شناسی آسیب های فرآیند تعریف و اجرای طرح های کلان فناوری در ایران و ارائه چارچوبی برای ارزیابی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: پریسا علیزاده - حبیب الله طباطبائیان - کیارش فرتاش - مهسا محبوب
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۷۹. توسعه مدلی جهت سنجش پایداری عملکرد فرایند مدیریت فناوری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: محمد چاوش نژاد - سعید منصور - آزیتا کرمی پور
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۸۰. آینده خودروسازی در ایران، در گرو توجه به گرایشات مشتری (تحلیلی بر پایه احساسات مشتری)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: میلاد کریم پور لاله دشتی - رضا حافظی - امیرناصر اخوان - علیرضا اژدری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۸۱. الگوی حمایت دولتی از صادرات خدمات و محصولات شرکته ای فناور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: نعیمه محمدی - طاهره هندیجانی فرد - محمدحسین قلی زاده زحمتکش
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۸۲. عوامل مؤثر بر بین المللی سازی زودهنگام شرکت های هایتک کوچک و متوسط ایرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: نعیمه محمدی - مریم گودرزی - وحیده زاهدی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۸۳. بررسی تأثیر سیاست های کشش تقاضا در گسترش نوآوری، مقایسه سیاست های ایران و کره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: حجت الله حاجی حسینی - طاهره میرعمادی - فریدون ایزدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۸۴. بررسی ارتباط میان کارکردهای سازمان های میانجی و خلاءهای کارکردی نظام ملی نوآوری در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: عفت نوروزی - سید حبیب الله طباطبائیان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۳۰۸۵. حقوق مالیکیت معنوی در مهندسی معکوس؛ شناسایی موارد مجاز و غیرمجاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسندگان: کیارش فرتاش - منوچهر منطقی - احسان بهمن زیاری - شهرام هاشم نیا
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقا

/ 0 نظر / 76 بازدید