اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران

اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران - بخش 22

Civil engineering, Architecture and related terms – part 22

کند و پوش

Cut and Cover / Cut-and-Cover

حفر تونل به روش سنتی یا آتشباری

BLASTING method

حفر تونل به کمک ماشینهای تمام مقطع

TBM

دستگاههای حفر تمام مقطع باز

Open TBM

حفر تونل به کمک ماشینهای بازویی

 ROAD HEADER

حفر تونل به کمک سپر

SHIELD TUNNELING

دستگاههای حفر تمام مقطع تک سپری

Single Shield TBM

دستگاههای حفر تمام مقطع سپر تلسکوپی

Double Shield TBM

مخاطرات ژئوتکنیکی در تونلهای سنگی

Geotechnical Risk in Rock Tunnels

کابل مهار گذاری در معادن زیر زمینی

Cablebolting in Underground Mines

ماشینهای حفر تمام مقطع تونل در سنگهای سخت

Hardrock Tunnel Boring Machines

تحلیل پایداری و مدلسازی حفاریهای زیر زمینی در سنگهای خرد شده

Stability Analysis and Modeling of Underground Excavations in Fractured Rocks

دیواره خاک

Bulk Head

اتاقک پشت کله حفار

Cutter Head Chamber

گودی نشست

Settlement Trough

گودی نشست طولی سطحی

Surface Longitudinal Settlement

گودی نشست عرضی سطحی

Surface Cross-Section Settlement

نشست طولی تاج تونل

Crown Longitudinal Settlement

مهار بندی جداره ها توسط المان های پشت بندهای افقی و مایل

Braced wall using wale struts

مهاربندی توسط المان های کششی

Soldier beam& lagging

مهاربندی توسط سپر کوبی

Braced sheet pile

هار بندی توسط شمع های درجا

Bored pile walls

مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی

Diaphragm walls-Slurry wall

جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ

Soil nailing

میله کوبش

 tamping rod

مناطق دست خورده

zones of disturbance

ناحیه حفاری

heading area

جک فشاری

pushing jack

چنگک قفل شونده

 locking grip

گسیختگی تمام جبهه

Full face failure

جبهه تونل

face

سقف تونل

heading 

قسمت میانی تونل

bench 

ماشین حفار تونل

Tunnel boring Machine

آنالیز مانع

Barrier Analysis

ردیابی انرژی

Energy Trace

دسـتگاه ماشـین حفـار سپری تمام مقطع مکـانیزه

Double Shield TBM

سنگ سخت

Hard Rock

پیشـانی حفـاری

head Cutter

دیسک حفاری

Disk Cutter

بخش های پشتیبان

Back up parts

شن نخودی

Pea Gravel

دوغاب سیمان

Grouting

کرین

Crane

بتن پاشی، شاتکریت

Shotcrete

روش تونل زنی

Tunneling Method

ماشین تونل زنی

Tunnel Boring Machine (TBM)

روش اندرکنش

Interaction Approach

تونل کم عمق

shallow tunnel

خاکریزی

backfilling

کانال حفاری شده، ترانشه حفاری شده

excavated trench

بتن پیش ساخته

Pre-Cast Concrete

ورقه کنگره ای، ورقه موجدار

Corrugated sheet

قوس فولادی کنگره ای

Corrugated steel arch

طوقه، غلاف، پوسته

Sleeve

هم بندی متقاطع، کراس باندینگ

Cross bonding

مدار برگشتی

return circuit

شکافت

splitting

شکست ناشی از ترک خوردگی / شکافت

splitting failure

آزمایش بیرون کشیدگی (آرماتور از بتن)

pull out test

آزمایش پاره شدگی

pull off test

آزمایش چکش ارتجاعی

Rebound Hammer test

جاری شدگی و گسیختگی آرماتور

Bar Yielding

لغزش (آرماتور)

Slip

قانون تنش- لغزش پیوستگی

Bond stress-slip law

اتصال پوششی

Lapped splice

شیروانی خاکبرداری، ترانشه خاکبرداری

Cut Slope / Cut-Slope

شیروانی خاکریزی، ترانشه خاکریزی

Fill Slope / Fill-Slope

عرض حریم

Right-of-way

کنار جاده

Ditch

آنالیز کولمن

culmann analysis

خاک غیراشباع

unsaturated soil

از هم گسیختگی خاکبرداری

cut fail

عکسبرداری سریع از اجزای تغییر شکل یافته خاک، سرعت سنجی به کمک ذرات نشانگر

Particle image velocimetry (PIV)

تنش مکش

Suction stress

 سطح گسیختگی بحرانی

Critical Slip Surface

کشش سنج

extensometer

شیب سنج

Inclinometer

پنجه ترانشه، پنجه شیروانی

Toe of the slope / slope toe

بارگذاری انفجاری

blast loading

طبق رویه اجرایی ساخت، همانگونه که ساخته شده

as-built / as built

جدایش

Delamination

تسلیم فون میزر

Von-mises yield

تابع شیب

ramp function

خط پیوند

Bondline

شیب ماسه خشک

Dry Sand Slope

زوال / گسیخنگی / شکست قریب الوقوع

impending failure

زمین – محیطی

Geoenvironmental

قانون فیک

Fick law

هوای منفذی

pore air / pore-air

استخراج بخار

vapor extraction

استخراج بخار خاک

Soil vapor extraction

تنش نرمال خالص

net normal stress

توده خاک، جرم خاک

soil mass

زهکشی افقی

horizontal drain

تنش زدایی

stress relief

آستر ژئوغشایی

geomembrane liner

مکش ماتریک

matric suction

معیار تعمیم یافته شکست مور – کولومب

extended Mohr-Coulomb failure criterion

شکست سطحی

shallow failure

زمین لغزش

landslide

تحلیل پایداری شیروانی

Slope Stability Analysis

تعادل حدی

limit equilibrium

بین برشی، بین وصله ای

Inter slice / inter-slice / interslice

نیروهای برشی بین وصله ای

interslice shear forces

حایل موثر چسبندگی

effective cohesion intercept

بارش، باران زایی

Pluviation

سرعت ریزش جرم / توده

mass pouring rate

ارتفاع ریزش

pouring height

پیک برون یابی شده

extrapolated peak

زاویه اصطکاک حالت بحرانی

critical state friction angle

گشتاور سطح

moment of area

ضربه کم سرعت

low velocity impact

تئوری غیرمحلی الاستیسیته

nonlocal elasticity theory

زمان برابر

bracketed duration

مقدار حدی

extreme value

پاسخ سازه ای

structural response

مهندسی ضربه

Impact Engineering

ساختار فشرده، سازه ضربه ای / تحت ضربه

impacted structure

مدل جرم - فنر

Spring mass model / Spring-mass model

موج در راستای ضخامت

through the thickness wave

موج خمشی

flexural wave

جریان خمیری

plastic flow

قانون تماس الاستیک – پلاستیک

elastic–plastic contact law

بازگشت به حالت اولیه، تبدیل

Restitution

معادله دیفرانسیل حاکم

governing differential equation

روش تفاضل محدود

Finite Difference Method

روش جزء محدود

Finite Element Method

روش بدون جزء

Meshless Method

روش نقاط محدود

Finite Point Method

روش تحلیل هم هندسه

Isogeometric Analysis Method

هم پارامتری

Isoparametric

دهانه گرهی

Knot span

تابع دلتای دیراک

Dirac Delta function

تابع دلتای کرونیکر

Kronecker Delta function

افت تماس

contact loss

شیر یکطرفه

check valve

شیر یکطرفه لولایی

Swing check valve

شیر اطمینان

Safety valve

شیر توپی / کروی

ball valve

شیر توپی / کروی منقطع

segmented ball valve

شیر اسکلتی

skeleton valve

شیر سماوری / مجرابند

plug valve / clock valve

شیر سوزنی

Needle‎ valve

شیر دروازه ای / کشویی

GATE VALVE

شیر پروانه ای

BUTTERFLY VALVE

شیر دیافراگمی

DIAPHRAGM VALVE

شیر بشقابی / کروی / ساچمه ای

GLOBE VALVE

شیر زاویه ای / زانویی

ANGLE VALVE

شیر برگشت معکوس فاضلابی 

BAKE WATER VALVE

شیر فشار شکن 

PRESSURE REDUCING VALVE

شیر یکطرفه

non return valve

شیر سه راهه دستی 

CROSS GLOBE VALVE

شیر شلنگی 

HOSE VALVE

شیر آب نما 

WATER GAUGE VALVE

شیر خاص 

SPECIAL PURPOSE VALVE

شیر خودکار 

control valve

شیر متعادل کننده 

BALANCING VALVE

شیر پایی

Pressure valve

شیر تخلیه فشار

Relief valve

شیر تخلیه هوا

Air relief valve

شیر کنترل سرعت

velocity check valve

شیر تخلیه فشار، شیر فشار شکن

pressure relief valve

شیر اطمینان فشار شکن

safety relief valve

شیر خفه کن، شیر محدود کننده جریان

Choke Valve

شیر مخروطی

cone valve

شیر ماسوره ای

Sleeve valve

شیر کنترل هوا

air control valve

شیر چند افشانکی

poly-jet valve

شیر افشانک حلقه ای

ring jet valve

شیر افشانک توخالی

Hollow Jet Valve

شیر هاول بانگر

Howell-Bunger Valve

شیر لوله ای با تخلیه آزاد

Free Discharge Tube Valve

شیر دهانه کامل

Full ported valve / full-ported-valve

شیر لوله ای

Tube valve

بدنه (شیر)

BODY

کلاهک / سرپوش (شیر)

BONNET

محور / میله اصلی (شیر)

STEM

محرک (شیر)

ACTUATOR 

آب بند (شیر)

PACKING 

نشیمنگاه (شیر)

SEAT

صفحه (شیر)

DISK 

متعلقات (شیر)

Trim

مقدار اختلاف فشار پائین تر از نقطه تنظیم شیر اطمینان

Blowdown 

فشار بیش از حد، فشاری است که شیر اطمینان در وضعیت کاملا باز قرار می گیرد وحداکثر ظرفیت تخلیه خود را دارا می باشد

Over Pressure

محفظه فنر

Housing spring

فرمانده ها

pilots

فرمانده فشار زیاد

High pilot

فرمانده فشار کم

Low pilot

مجرای تنفسی

opening protector

سرپوش قفل کننده

lock cap

فاصله گیر

spacer

راه فر

/ 0 نظر / 253 بازدید