شرایط استخدام مترجم

شرایط استخدام مترجم

انضباط در انجام تعهدات و رعایت اصل زمانبندی

یکی از نکاتی که در کسب و کار الکترونیک بسیار حائز اهمیت است، رعایت اصل زمانبندی و خوش قولی و انجام تعهدات است.”ترجمه کده” نیز که در قالب “دارالترجمه آنلاین” مشغول فعالیت است، نه تنها  از این اصل مستثنی نیست، بلکه این اصل را اصول بنیادی خط مشی خود قرار داده است.


این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه نیروی عملیاتی “ترجمه کده”(مترجمان) خود را پایبند این اصل بدانند. از این رو یکی ار فاکتور های اساسی مد نظر “ترجمه کده” در جذب مترجمان، رعایت قالب های زمانبندی میباشد که مترجم به هنگام دریافت فایل جدید برای ترجمه متعهد میگردد آنها را رعایت کرده و در  بازه زمانی تعریف شده فایل ترجمه شده را به واحد مربوطه تحویل دهد.رعایت این اصل باعث ایجاد اعتماد دو سویه ما بین “ترجمه کرده” و مترجم، و از دیدگاهی دیگر سبب ایجاد این اعتماد مابین “ترجمه کده” و کاربر میگردد؛ که این امر درنهایت باعث تداوم همکاری طرفین میگردد.

مسوولیت پذیری

“ترجمه کده” از مترجمین خود انتظار دارد از “قوانین و مقررات دارالترجمهآنلاین” کاملا مطلع بوده و بر آن اساس مسوولیت کامل را در قبال فایل ترجمه شده  از نظر کیفیت و رعایت اصول بنیادی ترجمه به عهده بگیرند.
پر واضح است که “ترجمه کده” خود را در قبال کاربرانش متعهد میداند و ارائه کیفیت مناسب، در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل هزینه را به آنها تعهد کرده است؛ و اگر در این مسیر، مترجمان “ترجمه کده” باعث خللی در این امر گردند، میبایست خود پاسخگوی تبعات مالی و به تبع آن نتیجه تصمیم گیری ” ترجمه کده” در مورد تمایل به ادامه همکاری با فرد خاطی باشند.

امانت داری

یکی ار نکات دیگر که در کسب و کار الکترونیک بسیار حائز اهمیت میباشد، رعایت اصل امانتداری از سوی ارائه کننده خدمت میباشد. ناگفته پیداست دارالترجمه آنلاین با توجه به اینکه با ترجمه متون، مقالات، کتب، نرم افزارها، وب سایت ها و اسناد حقوقی، تجاری و بازرگانی و… سر و کار دارد، چگونگی موفقیتش  با رعایت اصل امانت داری رابطه مستقیم دارد. زیرا در وهله نخست ادامه همکاری موفق و پایدار “ترجمه کده” با صاحبان این حقوق در گرو توجه به این اصل بنیادی است و گذشته از این، صاحبان حقوق میتوانند از شریان های قانونی این عدم امانت داری را مورد پیگرد قرار دهند.
لذا مترجمان باید بدین امر آگاهی کامل داشته باشند و در رعایت آن کوشا باشند و در صورت اثبات عدم رعایت اصل امانتداری، کلیه مسوولیت های قانونی به عهده فرد خاطی میباشد.

دسترسی دائم به اینترنت

یکی از مقتضیات بنیادی و مبرهن در امر اداره موفق دارالترجمه آنلاین، دسترسی تمام وقت به اینترنت از سوی تمامی عوامل اجرایی میباشد. مترجمین نیز از این امر مستثنی نیستند. با در نظر گرفتن این موضوع که سیاست کاری “ترجمه کده” همکاری و بهره بردن از توانایی ها و تخصص مترجمین مجرب از سرتاسر ایران میباشد، نایل شدن به این هدف تنها از طریق دسترسی تمام وقت مترجمین به اینترنت میسر میگردد.

نکته مهمی که در پایان باید بدان اشاره شود این است که “ترجمه کده” تلاش های مترجمان را در راستای رعایت اصول فوق ارج مینهد و در مقابل، سرحد توان خود را به کار میگیرد که با عملکردش، رضایت کامل مترجمانی را که به این اصول پایبند هستند را فراهم نماید.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید