پایان نامه های شبکه عصبی(15)

استفاده از شبکه‌های عصبی در ارزیابی خواص ژئومکانیکی آهکهای سازند آسماری در ساختگاه سدهای خرسان 1 و کارون 4
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > زمین شناسی مهندسی
استاد راهنما: ماشاءالله خامه‌چیان | استاد مشاور: محمدرضا امین‌ناصری | پدیدآور: مهدی راضی‌فرد
دریافت فایل
در آزمایشگاههای مکانیک سنگ آزمایشهای مختلفی به منظور محاسبه پارامترهای فیزیکی و مهندسی سنگها انجام می‌گیرد که مرسومترین این آزمایشها عبارتند از: آزمایش تعیین چگالی ویژه ( Gs)، تخلخل (n)، درصد جذب آب ، تعیین سرعت موج صوتی طولی (Vp) و عرضی (Vs)، مقاومت تک‌محوری (UCS) ، آزمایش سه‌محوری و غیره. از میان این آزمایشها، آزمایش سه‌محوری و تک محوری اهمیت خاصی در پروژه‌های ژئوتکنیکی دارند و با کمک آنها می‌توان پروژه را از نظر به صرفه بودن اقتصادی ارزیابی کرد.در این تحقیق ابتدا با اس ...
نمایه ها:
آزمایش مقاومت تک محوری |
شبکه های عصبی مصنوعی |
رگرسیون خطی چند متغیره |
آزمایش مقاومت سه محوری |
شبکه عصبی |
ویژگی ژئومکانیکی |
سازند آسماری |
سد کارون 4 |
ساختگاه سد |
رگرسیون خطی چندگانه |
آزمون سه‌محوری |
آهک |
سد خرسان (1) |
مقاومت فشاری تک‌محوری |

مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن انگور به کمک بینایی ماشین و شبکه‌های عصبی مصنوعی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم کشاورزی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > کشاورزی، مهندسی و ماشین آلات
استاد راهنما: تیمور توکلی هشجین . محمدحسن قاسمیان | استاد مشاور: احمد بناکار . محمدهادی خوش‌تقاضا | پدیدآور: ناصر بهروزی خزاعی
دریافت فایل
با توجه به معایب روش سنتی خشک کردن انگور، خشک کردن با جریان هوای گرم برای تولید صنعتی کشمش می‌تواند جایگزین روش سنتی شود. ولی بدلیل زمان‌بر بودن، کاهش کیفیت محصول، مصرف بالای انرژی و جلوگیری از بیش خشک‌کنی در این خشک‌کن‌ها، مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن در این خشک‌کن‌ها ضروری است. در این پژوهش از بینایی ماشین برای اندازه‌گیری پارامترهایی که در طول فرآیند خشک کردن انگور تغییر می‌کنند (چروکیدگی و رنگ)، استفاده شده است. آزمایش‌های خشک کردن محصول در سه سطح دمایی (50، 60 و ...
نمایه ها:
خشک کردن انگور |
بینایی ماشین |
شبکه های عصبی مصنوعی |
الگوریتم ژنتیک |
بهینه سازی |
شبکه عصبی |
خشکاندن |
انگورها |
ویتیس وینیفرا |
بینایی ماشین |
الگوریتم ژنتیکی |
بهینه‌سازی |
خشکاندن طبیعی |
رطوبت |
دما |

سامانه خبره تشخیص کیفیت درونی تخم‌مرغ با طیف‌سنجی Vis/IR و افزایش انبارمانی تخم‌مرغ مایع با پرتوافکنی فرابنفش
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم کشاورزی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
استاد راهنما: سعید مینایی . عزالدین مهاجرانی | استاد مشاور: محمدامیر کریمی ترشیزی | پدیدآور: سامان آبدانان
دریافت فایل
تخم مرغ یک بسته غذایی کامل است و با توجه به این که از محصولات عمده مرغداری ها است و مصرف سرانه آن در کشور روبه افزایش می‌باشد، انواع روش‌های کیفیت‌سنجی این محصول به کار گرفته شده و روش‌های غیر مخرب رو به گسترش بوده است. در این راستا، با به کارگیری پرتوهای Vis/IR و UV تحقیقی مشتمل بر دو بخش تعریف شد. در بخش نخست این پژوهش، امکان بکارگیری پرتوهای UV-IR (200–1100 nm) برای ارزیابی کیفیت داخلی (تازگی) تخم مرغ کامل در هنگام انبارمانی در دمای oC 7 30 و رطوبت نسبی 4 25% بررس ...
نمایه ها:
طیف‌سنجی |
سیستم خبره |
طبقه‌بندی |
تخم مرغ |
پرتو افکنی |
انبارمانی |
فعالیت باکتریایی |
اکسیداسیون پروتیین |
پراکسیداسیون چربی و خواص عملکردی |
سیستم خبره |
کیفیت فراورده |
طیف‌نورسنجی مرئی-فرابنفش |
تابش فرابنفش |
ویژگی‌های تخم مرغ |
تابش‌دهی |
پرواکسید‌دارشدن(کردن) لیپید |
کیفیت نگهداری |

پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان - دانشکده علوم اقتصادی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم اجتماعی > اقتصاد
استاد راهنما: عبدالمهدی انصاری | استاد مشاور: حجت حسینی‌نسب | پدیدآور: مرضیه یوسفی‌نژاد
دریافت فایل
بررسی بازار بورس جهت تشخیص به موقع زمان خرید یا فروش سهام یک شرکت و هم‌چنین ارزش آن، همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در این بازار مشغول به فعالیت هستند مطرح بوده است. لذا پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌ها قبل از انجام تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، از طریق اطلاعات و صورت‌های مالی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. سهام‌داران جهت اتخاذ تصمیم‌های صحیح و مناسب در این زمینه، نیازمند اطلاعات سودمندی هستند که آن‌ها را در اخذ بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربو ...
نمایه ها:
الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا |
پیش‌بینی |
سود هر سهم |
شبکه‌های پرسپترون چند لایه |
شبکه‌های عصبی مصنوعی. |
بورس اوراق بهادار تهران |
شرکت ثبت شده در بورس |
پیش بینی |
سود هر سهم |
الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا |
شبکه‎ عصبی پرسپترون چندلایه |

بررسی شبکه‌های عصبی BAM با تأخیر زمانی و تحلیل انشعاب برخی از سیستم‌های غیرخطی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > ریاضیات
استاد راهنما: زهرا افشارنژاد | استاد مشاور: سهراب عفتی | پدیدآور: الهام جاویدمنش
دریافت فایل
هدف ما در این رساله، بررسی مدل هایی از شبکه های عصبی ‎BAM‎ دارای تأخیر زمانی است که به دلیل پیچیدگی، پیش از این مطالعه نشده بودند. به طور کلی، شبکه های عصبی ‎BAM‎ قادر به ذخیره چندین الگو هستند و توانایی جستجوی الگوی مطلوب را از هر دو جهت پیشرو و پسرو دارند. جواب های دوره ای در این سیستم ها، به دلیل این که الگو های حافظه ای چندگانه را نشان می دهند، بسیار حائز اهیت اند. در این جا، با بررسی انشعاب هاف، وجود جواب های دوره ای در یک سیستم شبکه عصبی ‎BAM‎ تأخیری که دارای دو نرون در ...
نمایه ها:
انشعاب |
پایداری |
تأخیر زمانی |
شبکه عصبی |
تاخیر |
شبکه عصبی |
انشعاب |
سیستم غیرخطی |
حافظه انجمنی دوسویه |
وجود جواب |
انشعاب هوپف |
تحلیل پایداری |

کاهش غیرخطی داده‌ها در شبکه‌های عصبی مصنوعی تابع شعاعی در مدل‌سازی QSAR
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده شیمی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > فیزیک عمومی و میان رشته ای
استاد راهنما: محسن کمپانی زارع | پدیدآور: عاطفه ملک‌خطابی
دریافت فایل
در این رساله برای رویارویی با داده‌های غیرخطی در مدلسازی QSAR از دسته‌ای از شبکه‌های عصبی تحت عنوان شبکه‌های تابع شعاعی استفاده شده است. در بخش اول از یک روش بهینه‌سازی تحت عنوان روش جایگزینی در تلفیق با شبکه‌ی تابع شعاعی برای بهینه کردن تعداد و محل مراکز استفاده شده است. در این مطالعه تعداد مراکز و مقدار پهنا به صورت همزمان مورد جستجو قرار گرفته‌اند. در اغلب مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته است، قبل از ورود داده به شبکه یک سری از متغیرهای اضافی حذف می‌شوند. اما در ...
نمایه ها:
رابطه کمی بین ساختار وفعالیت |
شبکه های تابع شعاعی |
روش جایگزینی |
روش طبقه بندی نزدیکترین همسایه k |
شبکه عصبی |
جایگزینی |
روش‌های بهینه‌سازی |
تابع پایه شعاعی |
الگوریتم K-نزدیکترین همسایه |
داده |
شبکه عصبی سلسله مراتبی |
طبقه‌بندی |
مدل‌سازی |

استخراج ارتباطات عملکردی و تأثیری در تصاویر fMRI بیماریهای انحطاط مغزی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک . 1392 . دکتری حرفه‌ای (عمومی)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی زیست پزشکی
استاد راهنما: علی محلوجی‏‎فر | پدیدآور: مهدیه قاسمی
دریافت فایل
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی(fMRI) با رزولوشن مکانی مناسب یک تکنیک قدرتمند برای مصورسازی فعالیت مغز انسان است. نتایج مطالعات صورت گرفته بر روی دادگان fMRI حاکی از آن است که نواحی مجزای آناتومیکی مغز، فعالیت نورونی مشابهی در حالت استراحت از خود نشان می‌دهند. از این‌رو در سال‌های اخیر علاقه فراوانی به بررسی تقابل بین بخشهای مختلف مغز بر مبنای نوسانات خودبخودی سیگنال fMRI بین نواحی مختلف مغز در حالت استراحت شکل گرفته است. علاوه بر این، مطالعات fMRI حالت استراحت در گروه بیم ...
نمایه ها:
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی |
حالت استراحت |
تصویربرداری تشدید مغناطیسی |
بیماری مغزی |
بیماری پارکینسون |
نظریه گراف |
تابع مفصل |
نوسانگر وی.اچ.اف. |
نوسان بسامد پایین |
طبقه‌بندی تصویر |
روش‌ همبستگی |
علیت گرانجر |

مطالعه روند تکاملی ساختار بافتی روده کوچک در جنین و جوجه‌ی یک روزه شترمرغ نژاد کانادایی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده دامپزشکی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > دامپزشکی
استاد راهنما: احمد رضا راجی | پدیدآور: رضا کافی مشهدی
دریافت فایل
پرورش شترمرغ صنعت جدیدی است که برای بسیاری از نوآوران صنعت پرورش دام و طیور گام نهادن در این حرفه می تواند با تنوع خاصی همراه باشد. از این رو با توجه به ارزش اقتصادی بالای شترمرغ، برای ارتقای بیشتر صنعت پرورش این پرنده و افزایش بهره وری تولید، داشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف از جمله ساختارهای بافتی ارگان های شترمرغ ضروری می باشد. دستگاه گوارش از جمله ارگان های مهمی است که در رشد و نمو پرنده حائز اهمیت است لذا ما در این تحقیق بر آن شدیم که به مطالعه ...
نمایه ها:
تکامل |
بافت شناسی |
روده کوچک |
جنین |
شترمرغ |
بافت‌شناسی |
روده کوچک |
رویان (جانور) |
شترمرغ |

کنترل تطبیقی سازه‏های جداشده در پایه در مقابل زلزله به وسیله میراگر‏های تنظیم‏پذیر مغناطیسی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده فنی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: حسینعلی رحیمی بندر آبادی | استاد مشاور: منصور رفیعیان | دانشجو: پیمان صفاپور
دریافت فایل
از میراگرهای تنظیم‏پذیر مغناطیسی می‏توان به منظور کنترل پاسخ‏های سازه‏ای در برابر بارهای دینامیکی استفاده نمود. این تجهیزات که در دسته‏ی میراگر‏های نیمه ‏فعال دسته‏بندی می‏شوند، به طور همزمان سازگاری میراگر‏های فعال و قابلیت اطمینان و پایداری دستگاه‏های غیر ‏فعال را دارا هستند. یکی از چالش‏ها در بکارگیری میراگر‏های تنظیم‏پذیر مغناطیسی، ارائه یک روش کنترلی کاراست که بتواند از تمامی قابلیت‏های این میراگر استفاده کند. در این پژوهش، تأثیر کارایی یک شیوه کنترلی تطبیقی به منظور اعم ...
نمایه ها:
کنترل نیمه فعال |
کنترل تطبیقی |
میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی |
جداسازی پایه |
زلزله‏های حوزه نزدیک


بررسی تأثیر آلودگی هوا ناشی از فعالیت مجتمع مس سرچشمه بر بخش کشاورزی منطقه و برآورد میزان بهینه اجتماعی آن
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم کشاورزی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی
استاد راهنما: صادق خلیلیان | استاد مشاور: حمید امیرنژاد . علی محبی | پدیدآور: سمیه امیرتیموری
دریافت فایل
مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگ ترین مجتمع های صنعتی-‏معدنی جهان و بزرگ‏ترین تولیدکننده مس در ایران می باشد. همراه تولید مس، حجم عظیمی از گاز SO2 نیز در این مجتمع، تولید و وارد محیط می‏شود. در مناطق اطراف این مجتمع، فعالیت کشاورزی رونق دارد و افراد منطقه تمایل به کاهش انتشار آلودگی از این مجتمع دارند. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز SO2 مجتمع مس سرچشمه بر بخش کشاورزی منطقه، برآورد میزان بهینه اجتماعی SO2 منتشر شده از این مجتمع، نرخ مالیات بهینه بر آ ...
نمایه ها:
ارزش گذاری مشروط |
تخمین زن نیمه پارامتری توزیع آزاد |
خسارت نهایی |
دی اکسید گوگرد |
روش یک و نیم بعدی |
سطح بهینه اجتماعی آلودگی |
شبکه عصبی |
ارزشیابی مشروط |
دی‌اکسید گوگرد |
مجتمع مس سرچشمه |
آلودگی هوا |
بخش کشاورزی |
برآورد پارامتر |

تحلیل منطقه ای تداوم جریان با استفاده از روش‌های هوشمند و معمول در حوزه آبخیز دریاچه نمک
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > منابع آب
استاد راهنما: مهدی وفاخواه | پدیدآور: سعید خسروبیگی بزچلویی
دریافت فایل
این مطالعه در 33 حوزه آبخیز منتخب با طول دوره مشترک آماری 21 ساله از میان تمامی حوزه-های آبخیز موجود در حوزه آبخیز دریاچه نمک، برای تحلیل منطقه‌ای تداوم جریان انجام شد. پس از تهیه منحنی‌های تداوم جریان، دبی‌های با فراوانی 2 تا 99 درصد به عنوان متغیر وابسته تعیین گردیدند. از میان 18 متغیر مستقل، شش عامل مساحت، طول آبراهه اصلی، ارتفاع متوسط وزنی، تراکم زهکشی، درصد سازندهای نفوذپذیر و درصد اراضی مرتعی به عنوان عوامل مهم با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شدند. با استفاده از شبکه عص ...
نمایه ها:
منحنی تداوم جریان |
تحلیل عاملی |
آنالیز منطقه ای |
تحلیل خوشه ای |
روش هوشمند |
حوضه آبخیز |
دریاچه نمک (قم) |
زهکشی |
روش‌های آماری |
شبکه عصبی |
منحنی تداوم جریان |
تحلیل خوشه ای |
منطق فازی |

تخمین توزیع مکانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت بیرجند با روش تلفیقی زمین آمار – شبکه‌های عصبی مصنوعی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > منابع آب
استاد راهنما: سیدمحمود طباطبایی | استاد مشاور: پرویز حقیقت‌جو | پدیدآور: سیّدعلی معاشری
دریافت فایل
از اساسی‌ترین موارد در مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی تخمین کیفی آب با استفاده از داده‌های برداشت شده از شبکه چاه‌های مشاهده‌ای می‌باشد. با توجه به برداشت سطح آب زیرزمینی در دشت‌ها به صورت نقطه‌ای در محل چاه‌های مشاهده‌ای، ضرورت دارد برای محاسبه مقدار متوسط مقادیر کیفی آب زیرزمینی در دشت و تخمین مقادیر کیفی آب، اطلاعات حاصل از برداشت نقطه‌ای به سطح تعمیم داده شود. کاربرد مدل‌های زمین آماری همواره با خطا همراه بوده است چرا که در اکثر موارد تابع برازش داده شده شامل کلیه نقاط تجر ...
نمایه ها:
دشت بیرجند |
زمین آمار |
شبکه عصبی مصنوعی |
کیفیت آب زیرزمینی |
کیفیت آب |
آب زیرزمینی |
دشت بیرجند |
شبکه عصبی |
زمین‌آمار |
توزیع مکانی |
نیترات |
آب‌زمین‌شناسی |
الگوریتم ژنتیکی |
عیارسنجی و تخمین ذخیره |

روابط فضایی بین عناصر اقلیمی و آلودگی هوا در مشهد با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده جغرافیا . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم انسانی >
استاد راهنما: محمد سلیقه | دانشجو: حمید کاخکی مهنه
دریافت فایل
مخاطرات محیطی یکی از انواع مخاطراتی است که برای جوامع انسانی خطراتی به بار می آورد،از جمله این مخاطرات آلودگی هوا می‌باشد. آلودگی هوا یک خطر اصلی زیست محیطی بر سلامت انسانها در بسیاری از شهرهای توسعه یافته یا در حال توسعه در جهان هست.سطح آلودگی هوا معمولا به وسیله غلظت آلاینده های هوا مانند دی‌اکسید نیتروژن،دی‌اکسید گوگرد،منواکسید کربن،ازن وذرات معلق مشخص می‌شود هدف اصلی این تحقیق استفاده از مدلی که بتواند بین عناصر اقلیمی و آلاینده‌های هوا رابطه برقرار کند. بدین ترتیب‌ جه ...
نمایه ها:
آلودگی هوا |

بررسی تاثیر اخته کردن بر تغییرات یادگیری و حافظه در دوره تکوین جنسی موش صحرائی نر و نقش گیرنده‌های NMDA و سیگما در این تغییرات: مطالعه رفتاری، مولکولی و الکتروفیزیولوژیک
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > فیزیولوژی
استاد راهنما: ناصر نقدی . یعقوب فتح‌الهی | استاد مشاور: محمد جوان | پدیدآور: فرشاد مرادپور
دریافت فایل
بلوغ مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی است که با بلوغ جنسی و افزایش سطح هورمون‌های جنسی همراه می‌باشد و به باروری فرد منجر می‌شود. بسیاری از کارکردهای شناختی و ساز و کار های‌ آنها در این مرحله رشد و نمو پیدا می‌کنند. همچنین سوء مصرف داروهای حاوی ترکیبات استروئیدی توسط جوانان به تغییر کارکردهای شناختی منجر می شود. لذا به منظور بررسی اثرات حذف منبع اصلی هورمون‌های جنسی بر یادگیری و حافظه و شکل پذیری سیناپسی ناحیه CA1 حیوانات در سن22روزگی اخته شده، و یادگیری فضایی، انتقال و شکل پذی ...
نمایه ها:
بلوغ |
nr2a |
nr2b |
تستوسترون |
گیرنده های سیگما |
ltp |
اخته‌کردن (جانوران) |
یادگیری |
حافظه |
تکوین زیستی |
بلوغ جنسی |
گیرنده ان.ام.دی.آ |
پژوهش رفتاری |
فیزیولوژی الکتریکی |

تعیین گونه‌های سنگی مخزن آسماری با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی، زمین‌شناسی و مخزن در میدان نفتی لالی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > زمین شناسی
استاد راهنما: بهمن سلیمانی | استاد مشاور: علی غبیشاوی . احمد میریان | پدیدآور: امیدرضا توسلی کجانی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» ندارند، شدنی نیست.
میدان نفتی لالی در 40 کیلومتری شمال غربی مسجد سلیمان، بوسیله گسل‌های معکوس در امتداد یال‌های شمالی و جنوبی آن، به شکل تاقدیس هورستی(Horst) بین میادین زیلایی و کارون قرار گرفته است. تعیین گونه‌های سنگی مخزن آسماری این میدان با مدل رخساره الکتریکی در نرم افزار ژئولاگ انجام شد. هر رخساره الکتریکی، گونه‌های مختلف سنگی هستند که با بیشترین شباهت در یک خوشه مشترک قرار می‌گیرند در حالی که بیشترین اختلاف را با خوشه‌های دیگر دارند. برای تعیین رخساره الکتریکی، داده-های 6 نمودار پتروفیزی ...
نمایه ها:
میدان لالی |
مخزن آسماری |
گونه ی سنگی |
نمودار تصویرگر |
مخزن آسماری |
میدان نفتی لالی |
گونه‌های سنگی |
رخساره‌های الکتریکی |
نمودار انحراف سرعت |
نمودار تصویرگر اف‌ام‌آی |

طراحی پایدارساز فازی با در نظر گرفتن تغییرات توان اکتیو انتقال یافته بین نواحی در سیستم قدرت چندماشینه
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی برق و الکترونیک
استاد راهنما: ابراهیم بابایی . محمدباقر بناءشریفیان | استاد مشاور: هیرش سیدی | پدیدآور: بهروز پورمند
دریافت فایل
سیستمهای قدرت در معرض اختلالات فرکانس پایین قرار دارند که ممکن است باعث از بین رفتن سنکرونزاسیون و از کار افتادگی احتمالی کل سیستم شود. نوساناتی که عموما در محدوده فرکانسی 0.3هرتز و 0.2 هرتز قرار دارند ممکن است توسط اختلالاتی که در سیستم و در برخی مواقع حتی ممکن است خودبخود بوجود آید. این نوسانات قابلیت انتقال توان یک شبکه را محدود می کند و در برخی مواقع باعث از بین رفتن سنکرونزاسیون و از کار افتادگی احتمالی کل سیستم گردد. برای همین از پایدار ساز های سیستم قدرت جهت تولید سیگن ...
نمایه ها:
پایدارساز سیستم قدرت |
منطق فازی |
چند ماشینه |
سیستم فازی |
طراحی |
توان فعال |
سیستم قدرت چندماشینه |
پایدارساز سیستم قدرت |
شبکه عصبی |
تابع‌ عضویت |

پایدارسازی دسته‌ای از سیستم‌های کنترل غیرخطی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > ریاضیات کاربردی
استاد راهنما: عقیله حیدری | استاد مشاور: علیرضا غفاری حدیقه | پدیدآور: اژدر سلیمانپور باکفایت
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» ندارند، شدنی نیست.
هدف این رساله، پایدارسازی سیستم‌های کنترل غیرخطی از طریق شبکه‌های عصبی است. این کار در سیستم‌های غیرخطی گسسته و نیز پیوسته انجام شده است. در سیستم‌های گسسته نسبت به حالت پیوسته عملکرد شبکه‌های عصبی بهتر بود. نوع شبکه‌های بکار رفته شده غالباً چند لایه است که در آن، قوانین یادگیری متفاوتی بکار گرفته شده است. از جمله یادگیری off-line و نیز on-line . هردو حالت را در سیستمها انجام داده و پایداری سیستم حاصل شده است. د رحالت off-line مساله یادگیری شبکه دارای انشعاب بیشتری است.دو نو ...
نمایه ها:
سیستم‌های کنترل غیرخطی |
شبکه‌های عصبی مصنوعی |
بهینه‌سازی |
پایدارسازی |
سیستم کنترل غیرخطی |
شبکه عصبی |
پایدارسازی |
بهینه‌سازی |
ساختار آفین |

پایدارسازی دسته‌ای از سیستم‌های کنترل غیرخطی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > ریاضیات کاربردی
استاد راهنما: عقیله حیدری | استاد مشاور: علیرضا غفاری حدیقه | پدیدآور: اژدر سلیمانپور باکفایت
دریافت فایل
هدف این رساله، پایدارسازی سیستم‌های کنترل غیرخطی از طریق شبکه‌های عصبی است. این کار در سیستم‌های غیرخطی گسسته و پیوسته انجام شده است. در سیستم‌های گسسته نسبت به پیوسته عملکرد شبکه‌های عصبی بهتر بود. نوع شبکه‌های بکار رفته شده غالباً از نوع چند لایه است که در آن قوانین یادگیری متفاوتی بکار رفته است. در حالت کلی دو نوع یادگیری بنام برخط و نه‌برخط وجود دارد، هر دو حالت را در سیستم‌ها انجام داده و پایداری حاصل شده است. در حالت نه‌برخط مساله یادگیری شبکه دارای انشعاب بیشتری است، گ ...
نمایه ها:
سیستم‌های کنترل غیرخطی |
شبکه‌های عصبی مصنوعی |
بهینه‌سازی |
پایدارسازی |
سیستم کنترل غیرخطی |
شبکه عصبی |
پایدارسازی |
ساختار آفین |
بهینه‌سازی نامقید |
روش نلدر-مید


تفکیک محدوده و تخمین سطح زیرکشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره‌ای +ETM
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > کشاورزی، مهندسی و ماشین آلات
استاد راهنما: محمدحسین آق‌خانی | استاد مشاور: محمدحسین عباسپورفرد . عادل سپهر | پدیدآور: فریده علیپور
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» ندارند، شدنی نیست.
بررسی و مطالعه بر روی تکنیک سنجش از دور نشان می دهد که تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور، به دلیل فراهم آوردن داده های به هنگام و قابلیت بالای آنالیز تصاویر، کاربرد گسترده ای در تمامی بخش ها از جمله کشاورزی و منابع طبیعی دارند. در پژوهش حاضر، به منظور شناسایی و تفکیک اراضی زیر کشت محصولات مختلف و تهیه نقشه انواع محصولات منطقه ای در اطراف مشهد (مزرعه نمونه آستان قدس رضوی) از دو تصویر (ماه های اریبهشت و شهریور) داده های رقومی ماهواره لندست، سنجنده +ETM مربوط به سال 1391 ...
نمایه ها:
تخمین سطح زیر کشت |
سنجش از دور |
شبکه عصبی |
محصولات کشاورزی |
+etm |
سنجش از دور |
محصول کشاورزی |
شبکه عصبی |
کشتکاری |
عکسبرداری هوایی |
ماهواره |
نقشه بردار موضوعی |
حس‌گرها |
مساحت مزرعه |

تطابق کمی بین لاگ‌های ژئوشیمیایی و تریس‌های لرزه‌ای در جنوب غرب ایران
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > زمین شناسی
استاد راهنما: بهرام علیزاده | استاد مشاور: علی کدخدائی . محمدحسن علیئی | پدیدآور: عادل بویک
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» ندارند، شدنی نیست.
به منظور مطالعات ژئوشیمی سنگ‌ منشا و اینکه مواد آلی به لحاظ کمیت، کیفیت و بلوغ در چه حدی هستند می‌بایست لاگ‌های ژئوشیمیایی تهیه گردد. در این مطالعه با تلفیق نمودارهای ‌چاه‌پیمایی، نمودارهای ژئوشیمیایی و با ارائه کاربرد نوینی از آنالیزهای چندنشانگری داده‌های لرزه‌ای 3D و با استفاده از تریس‌های لرزه‌ای و نشانگرهای استخراج شده از آن، پارامترهای مهم ژئوشیمیایی (لاگ‌های ژئوشیمیایی) از جمله مقادیر کل محتوای کربن آلی (TOC, Total Organic Carbon) محاسبه گردید. نتایج نشان داد سازند ک ...
نمایه ها:
لاگ های ژیوشیمیایی |
تریس های لرزه ای |
محتوای کربن آلی |
نشانگرهای لرزه ای |
ایران (جنوب غربی) |
عمق‌یابی زمین‌شیمیایی |
لرزه‌خیزی |
عنصر کم‌مقدار |
نشانگر عمق |
نشانگر |
سنگ-ارزیاب |
تفکافت |
شبکه عصبی |
وارون‌سازی لرزه‌ای |
پاگیری صوتی |

پیش‌بینی عملکرد حفاری مکانیزه تونل (توسط TBM) با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی قطار شهری اهواز، ایران)
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی . 1392 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی عمران
استاد راهنما: محمدسیروس پاکباز | استاد مشاور: آرش ادیب | پدیدآور: حمیدرضا جعفری طادی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» ندارند، شدنی نیست.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، حفاری تونل ها عمدتاً بصورت تمام مقطع و با استفاده از دستگاه های حفاری مکانیزه انجام می شود. با توجه به این موضوع که که حفاری تونل های شهری عمدتاً با مشکل وجود آب مواجه می شوند، ماشین های حفاری با سپر تعادلی به عنوان راه حلی مناسب برای این مشکل مورد استفاده قرار می گیرند. از پارامترهای مهم در حفاری با دستگاه های تمام مقطع مکانیزه که تاثیر بسیار زیادی در راندمان ماشین های حفاری مکانیزه دارد فشار جبهه کار و نشست می باشد. در این تحقیق در ابتدا با استفا ...
نمایه ها:
نشست |
فشار وارد بر جبهه کار |
شبکه عصبی |
پلکسیس |
پلکسیس (نرم‌افزار) |
پیش‌بینی عملکرد |
جبهه‌کار |
دستگاه تونل بری |
سینه‌کار |
شبکه عصبی |
قطار |
منطقه شهری |
نشست |

طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای NDEA و شبکه عصبی فازی FNN موردمطالعه زنجیره های تامین داروسازی
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده مدیریت و حسابداری . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم انسانی >
استاد راهنما: لعیا الفت | استاد مشاور: جهانیار بامداد صوفی . مقصود امیری | دانشجو: مصطفی ابراهیم پور ازبری
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» ندارند، شدنی نیست.
جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین وجود مدلی جامع در کنار داده های قابل اعتماد، راهگشاست. این امر می تواند به بهبود کل زنجیره کمک نماید. در این تحقیق مدلی متناسب با ماهیت شبکه ای و چند مرحله ای زنجیره تامین ارائه گردیده است که عملکرد کل زنجیره را در قالب یک مدل ریاضی و با استفاده از شاخص های مالی، دانشی، مشارکت و پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی نماید. در بخش اول، مدل سه سطحی عملکرد زنجیره تامین ارایه گردیده و شاخص ها در سه سطح استراتژیک، فرآیندی و عملیاتی درنظر گرفته شده و با تح ...
نمایه ها:
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین |
شاخص های عملکرد |
تحلیل پوششی داده های شبکه ای |
شبکه عصبی فازی |

مطالعه تعادل‌های فازی در محلول‌های سه‌تایی اسید فسفریک با حلال‌های آلی: اندازه‌گیری و محاسبات
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > شیمی فیزیک
استاد راهنما: علی قنادزاده‏‎‎‏ گیلانی . حسین قنادزاده گیلانی | پدیدآور: سینا شکارسرایی
دریافت فایل
در این تحقیق، داده‌های حلالیت و تعادل‌های مایع-مایع برای سیستم‌های سه‌تایی (آب + اسید فسفریک + حلال آلی) در بازه دمایی مختلف K 298/2 تا K 323/2 و فشار اتمسفری برای اولین بار بدست آمد. حلال‌های آلی به سه گروه مختلف تقسیم شدند: الف) آلکان‌ها و سیکلوآلکان‌ها، ب) الکل‌ها، پ)، ترکیبات کربونیلی و سایر ترکیبات. گروه اول از سیکلوهگزان، متیل سیکلوهگزان، n-هگزان، n-هپتان و n-اکتان تشکیل شده است. گروه دوم (الکل‌ها) شامل 1-هگزانول، 1-اکتانول، 1-دکانول، 1-دودکانول و بنزیل الکل می‌باشد. گ ...
نمایه ها:
داده‌های خطوط گره |
فسفریک اسید |
حلال آلی |
تعادل مایع-مایع |
تعادل فاز |
ترکیب سه‌تایی |
شبکه عصبی |
اندازه‌گیری |

بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر گونه‌های کنش مشارکتی در خانواده، تحقیقی در شهر تهران، 1391
(0)
(0)پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم اجتماعی > جامعه شناسی
استاد راهنما: باقر ساروخانی | استاد مشاور: فرح ترکمان . حسین‌ابوالحسن تنهایی | پدیدآور: شیوا صادقی‌پور
دریافت فایل
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر گونه‌های کنش مشارکتی در خانواده، تحقیقی در شهر تهران، 1391» بر روی خانواده‌های تهرانی که دارای حداقل یک فرزند 14 ساله و بالاتر بودند، انجام گرفت. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل ساختاری سه‌گانه قدرت، جامعه‌پذیری و احساسات بر گونه‌های کنش مشارکتی در خانواده‌ و نیز چگونگی شکل‌گیری گونه‌های مختلف نظام خانواده از نظر مشارکتی بودن در تهران معاصر بود. برای دستیابی به این هدف، اقدام به ساخت چارچوب نظری ترکیبی و طراحی گونه‌های ...
نمایه ها:
عوامل ساختاری |
عامل سازه‌ای |
کنش ارتباطی |
رفتار مشارکتی |
خانواده |
جامعه‌پذیری |
هیجان |
سیستم استنتاج فازی |
شبکه موجک عصبی تطبیقی |

توسعه مدل‌های مدیریت درآمد بر مبنای رفتار انتخابی مشتری
(0)
(0)پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی صنایع . 1392 . دکترای تخصصی (PhD)
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی صنایع
استاد راهنما: عبداله آقایی | استاد مشاور: امیرعباس نجفی | پدیدآور: فرهاد اعتباری
دریافت فایل
به موازات بحران های اقتصادی بوجود آمده، فضای رقابتی موجود و پیشرفت روزافزون فنآوری‌ اطلاعات در دو دهه اخیر، مسائل حوزه مدیریت درآمد نیز دچار تغییرات قابل توجهی گشته اند. در دهه اخیر و با توجه به سنگین تر شدن فضای رقابتی بین سازمان ها، یکی از محدودیت های اصلی مدل های سنتی مدیریت درآمد، تحت عنوان فرض استقلال تقاضا مورد توجه فراوانی قرار گرفته و محققین این حوزه بر روی آزاد کردن این محدودیت تمرکز نمودند. بر اساس این فرضیه، محصول انتخاب شده توسط مشتری مستقل از سایر محصولات موجود د ...
نمایه ها:
مدل های سنتی مدیریت درآمد |
فرض استقلال تقاضا |
مدل لوجیت چندگانه |
مدل لوجیت آشیانه ای |
انتخاب |
توسعه |
رفتار مشتری |
روش سنتی |
لوجیت آشیانه‌ای |
مدل لوجیت چندگانه |
مدیریت درآمد |

شبیه‌سازی نرم‌افزاری و مدلسازی آزمایشگاهی چرخدنده‌های معیوب مخروطی و بررسی تاثیر ترک و ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌های مخروطی با تخمین انتظار عمر
(0)

/ 0 نظر / 74 بازدید