مقالات بررسی(319)

۱. بررسی کیفیت میکروبی شناگاههای دریای خزر در سواحل خلیج گرگان در سال 1383 مطالعه موردی سواحل شهرستانهایبندر ترکمن و بندر گز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد جواد کبیر - محمد پاکمنش - علی شهریاری - مریم محمودی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۲. بررسی غلظت کادیوم ، کروم ، سرب ، نیکل ، و جیوه ، در برخی از ماهیان مصرفی شهر اصفهاندر سال 1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علی شهریاری - حسین پور مقدس
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۳. کاهش آلودگی بخارات اسیدی در فرایند الکترووینینگ مس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: معصومه ترابی - امیر صرافی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۴. بررسی رویکرد های مدیریت زیست محیطی در سواحل خلیج فارس ( مطالعه موردی استان هرمزگان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: جعفر نوری - افشین دانه کار - فرید غلامرضا فهیمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۵. بررسی عملکرد رکتور بیوفیلمی بستر متحرک (MBBR) در تصفیه مخلوط فاضلابهای شهری و صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علی بلادر - نسرین محمدیاری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۶. تاثیر همزیستی قارچ میکوریز Glomus Interaradices بر جذب مس و کادیوم از خاک توسط گیاه ذرت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: عباس هانی - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۷. بررسی پساب نیروگاه برق شهید مدحج اهواز و ارائه راهکارهای کنترلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: جعفر نوری - کتایون ورشوساز - مریم کیانی صدر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۸. حذف بخارات متیل ترت بوتیل اتر (MTBE) در صافی چکنده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: احمد نیک پی - مجید نیک پی - حسین کاظمیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۰۹. واکنش Sequence -Fenton (فنتون متوالی ) برای کاهش تشکیل فنل طی تبدیل بنزین در محلولهای مائی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: احمد سبز علی - سید باقر مرتضوی - عباس رضایی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۰. بررسی حذف نیترات و نیتریت از آب آشامیدنی چاه روستای دارگان شهرستان فلاورجان به روش الکترو شیمیایی در سال 1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حسین موحدیان - شهرود قنبرزاده - محمدرضا شاهمنصوری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۱. بررسی اثر یک ماده زود تجزیه پذیر در تجزیه بیولوژیکی ترکیبات واسطه ناشی از اکسیداسیون فنتون 2،4،6 تری کلروفنل در فرایند لجن فعال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهرداد فرخی - علیرضا مصداقی نیا
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۲. بررسی پتانسیل بازیافت مواد زائد جامد در استان کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: قاسمعلی عمرانی - سیدنادعلی علوی - سید علی شرافت مولا
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۳. شبیه سازی احتمال وقوع پرغذایی در دریاچه های انسان ساخت (دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: جعفر نوری - حمید رحیمی پور - رویا نزاکتی اسمعیل زاده
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۴. مروری بر پی آمدهای بهداشتی و بالینی حادثه زلزله
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: محمدرضا نقی ئی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۵. بررسی میزان آگاهی کارشناسان بهداشت محیط استان آذربایجان شرقی در هنگام وقوع بلایای طبیعی سال 1383
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: احمد اصل هاشمی - شاهرخ محمودی - محمدرضا نریمانی - رضاقلی وحیدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۶. بررسی قابلیت مصرف مواد غذاسس نمونه برداری شده از مراکز عرضع شهرستان گرمسار در سال 1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فرجاد باطبی - رجبعلی آهویی - مریم سعیدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۷. بررسی بهداشت مسکن در شهر یاسوج در سال 1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علیرضا رایگان شیرزادی نژاد - حسین ماری اریاد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۸. بررسی تاثیر فاضلاب شهر مسجد سلیمان بر کیفیت آب رودخانه تمبی بر اساس نظام شاخص کیفیت آب ( Water Quality Index )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سید محمود شریعت - نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد - مهران افخمی - نرگس قاضی زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۱۹. استفاده از فرایند انعقاد ، لخته سازی و شناور سازی الکتریکی در تصفیه آب و فاضلاب مطالعه موردی : امکان سنجی تصفیه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: بهنام هوشیاری - مهدی اسدی - احمد سبزعلی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۰. بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: اکبر رجبی - امیر حسام حسنی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۱. بررسی روند سیستم تصفیه خانه فاضلاب کارخانه سیمان آبیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ذبیح الله یوسفی - فرشته معدنی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۲. بررسی درجه موفقیت طرح بهینه سازی یک سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ذبیح الله یوسفی - محمود رضا مردانشاه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۳. بررسی کارایی روش فیلتر اسیون مستقیم در حذف آلاینده ها از پساب تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه به منظور استفاده عشق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: عبدالمطلب صید محمدی - سیمین ناصری - امیر حسین محوی - کاظم ندافی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۴. سیستم تصفیه فاضلاب برای مناطق روستایی با تراکم جمعیت بالا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علیرضا پنداشته - ناز چایی بخش لنگرودی - ماسایوکی فوجی - فرشید فلاح
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۵. بررسی وضعیت جمع آوری و دفع مواد زائد بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی شهر بیرجند در سال 1383
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: بهنام باریک بین - فاطمه تحسینی - مریم خدادای
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۶. تاثیر توام حرارت و لاکتات سدیم در غیر فعال کردن سالمونلاتیفی موریوم در گوشت چرخ کرده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سید مهدی رضوی روحانی - سمیه بیات - علی اصغر پور میرزا
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۷. بررسی کاربرد زئولیت بمنظور حذف آمونیوم از آبها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: سالومه ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۸. بررسی کیفیت میکوبیولوژیکی و فیزیکی شیمیایی آب های معدنی ( بسته بندی شده ) ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فاطمه زندوکیلی - مهدی دوچشمه - کوروش دانشمند ایرانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۲۹. بررسی کیفیت انواع نان در نانوایی های شهرستان سواد کوه از نظر وجود جوش شیرین در سال 83 -1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد علی ززولی - کوروش محمودی - معصومه حضرتی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۰. بررسی غلظت کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مرتضی عالیقدری - محمد فدائیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۱. بررسی وضعیت میکروب شناگاه های استان مازندرانبا تاکید بر پارامتر F.C
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ناصر مهردادی - عقیل صباغی - حافظ غفاری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۲. اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت دو کفه ای Anodonta cygnea آب و رسوب در تالاب انزلی ( بهار ، 1384 )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ژاله خوش خو - آریا اشجع اردلان - محمد ربانی - سهراب معینی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۳. بررسی وجود سالمونلا در مواد غذائی و راههای کنترل آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهر انگیز مهدی زاده - مریم جلالی - بهناز پیروز - غلامعلی گرجی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۴. بررسی ویژگیهای میکروبی چای خشک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهر انگیز مهدی زاده - زهرا نوری - زهرا عقیلی - شهناز اصغری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۵. بررسی کیفیت باکتریولوژیکی و فیزیکوشیمیایی آب ورودی و خروجی سد طرق مشهد در سال 84-1383
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: زهره وجودی یزدی - تکتم کته شمشیری - علی محمدخانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۶. بررسی کیفیت آب شرب اصفهان از نقطه نظر وجود یا عدم وجود تری هالومتانها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: تقی علیان کوپایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۷. تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد شاکر خطیبی - پرویز منجمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۸. بررسی روند شورشدگی خاک به روش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: ابوالقاسم دادرسی سبزوار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۳۹. بررسی تغییرات جمعیت باکتریهای خالص و مخلوط آنها در اصلاح زیستس محیط مایع آلوده به آنتراسین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: هدا عرفانیان جدی - روشنک رضایی کلانتری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۰. بررسی آلاینده های هسته ای و حرارتی موجود در دریای خزر و سهم کشورهای حاشیه در ایجاد این آلودگیها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مجید عسکری حصنی - حمید علیزاده کتک لاهیجانی - آزاده عتباتی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۱. بررسی وضعیت رادن و اهمیت آن در اماکن مسکونی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: عبدالمطلب صید محمدی - منصور فتاحی نژاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۲. بررسی میزان فلزات سنگین پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقایسه آن با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران و استاندارد BPT سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (US-EPA)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علی جلیل زاده - عبدالرحیم پرورش - سید داوود اشرفی - قربان عسگری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۳. بررسی آلودگی میکروبی شیر فرآورده های آن در استان یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد حسین سالاری - محمدرضا شریفی - سید محمد گلزاری - علی اصغر صدر آبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۴. بررسی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی در تصفیه فاضلاب معدن سنگ آهن مرکزی ایران - بافق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: کاظم ندافی - علی مفیضی - رضا بیک - علی اصغر صدر آبادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۵. مقایسه و تعیین شرایط عملیاتی پلی الکترولیتهای طبیعی در تصفیه آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: خشایار محمدبیگی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۶. بررسی پساب واحد شماره 2 نمک زدایی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و ارائه راهکارهای موثر بر بهبود ، کاهش و کنترل آلودگیها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: جعفر نوری - زهرا ویسه - گلپر یعقوبی نژاد - کتایون ورشوساز
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۷. استفاده از بوتیلیتید هیدروکسی آنیزول ( BHA) و ترکیب BHA با اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) برای کنترل باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی به منظور افزایش کیفیت نگهداری گوشت چرخ کرده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سید مهدی رضوی روحانی - سید سیاوش ساعی دهکردی - علی بابائیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۸. بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب قنات شرب العین و ارائه پیشنهادات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد حسین کارگر - محمد حسن احرامپوش - محمد تقی قانعیان - محبوبه شیرانیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۴۹. زیست سالم سازی خاکهای آلوده به مواد نفتی با استفاده از لجن فاضلاب شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: احمد بادکوبی - داریوش یوسفی کبریا
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۰. بررسی اثر کادمیوم در بیماریهای کلیوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: عصمت مهاجری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۱. بهداشت ابنیه و بیماری سندرم ساختمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمدعلی شریعتمداری - زینب شریعتمداری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۲. بررسی کارایی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان خاتم الانبیا (ص) و زایشگاه قدس زاهدان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: عطااله رخش خورشید - ادریس بذرافشان - محمد دهدار - علی سهرابی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۳. بررسی کیفی لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی استفاده مجدد در سال 1380
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهدی فرزادکیا - حشمت الله طاهر خانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۴. حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوی رنگ با پایه آبی با استفاده از فرایند انعقاد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: شهلا مرادیان فرد جونقانی - حسن اصیلیان - عباس رضایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۵. بررسی و تعیین میزان اکتیویته عناصر ترانس پلوتونیوم ناشی از حوادث هسته ای در رسوبات ساحل دریای خزر به روش طیف سنجی آلفا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ایرج بیات - سیدحسین امیدیانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۶. بررسی اثرات MTBE برروند تولید مثل موش سوری ماده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حمیدرضا خدایی - غلامرضا نبی بید هندی - محمد کوشافر - سید حسین حجازی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۷. مقایسه مقادیر آهنگ دوز معادل پرتوی در دستگاههای رادیولوژی در شرایط کاری یکسان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رضا زهدی اقدم - رضا غلام نیا
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۸. آلودگی آب و گزارش همه گیری با باکتری سراشیا مارسیسنس در بخش نوزادان بیمارستان کودکان رازی کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علی اصغر عالیپور - اله رضا عزیزی - فرح روشن پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۵۹. بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد استفاده کنندگان از تلفن همراه در افراد 20-40 سال ساکن شهر تهران (82-83)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: منوچهر امیدواری - زهرا رفیقی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۰. بررسی روشهای جمع آوری ، تصفیه و دفع سپتاژ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: زهره محمدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۱. کاربرد پلی آلومینیوم کلراید به عنوان جایگزین کلرید فریک در حذف کدورت از آب تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: آوید بنی هاشم - محمدرضا علوی مقدم - رضا مکنون - منوچهر آذر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۲. بررسی شیوع آسم و اختلالات تنفسی در بین کارکنان خدماتی شاغل در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شهر زاهدان در تماس با ترکیبات گندزدا و شیمیایی و آگاهی و رفتار آنان نسبت به آن در سال 1383
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ادریس بذرافشان - محمد علی ززولی - عطاالله رخش خورشید - علی سهرابی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۳. بررسی وضعیت خورندگی و رسوب گذاری منابع تامین آب شرب شهر بیرجند در سال 1384
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: بهنام باریک بین - مریم خدادادی - مریم خراشادیزاده - محمود عزیزی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۴. بررسی میزان نیتراتدر شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر زنجان 1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: غلامرضا صادقی - مهران محمدیان فضلی - اسماعیل شمس
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۵. بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های بسته پرورش ماهی با استفاده از فرایندهای تبادل یون و ایر استریپینگ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علیرضا رحمانی - حمیدرضا احسانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۶. بررسی مواجه کارگران با گرد و غبار محیطی واحدی ولیدی لنت ترمز و شیوع علایم ریوی در کارگران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رضا غلام نیا - یحیی رسول زاده - حمیدرضا خلخالی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۷. گندزداهای شیمیایی استاندارد مورد مصرف در صنایع لبنی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حمیده نیک بین - مریم السادات کریمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۸. تعیین آلودگیهای میکروبی از لحاظ باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه و کپک در شیرینی های تر و خشک قنادیهای شهر دامغان 1383
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حمیدرضا تاصحی نیا - نرگس عرفانیان - محبوبه کلاته - نسرین مهری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۶۹. بررسی عملکرد تصفیه خانه بیمارستان آتیه سازان همدان و امکان سنجی استفاده مجدد از پساب جهت آبیاری فضای سبز بیمارستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علی سبزواری - محمد بینوا پور - شقایق امیدی - ابوالفضل محمد طاهری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۰. بررسی میزان آگاهی و نگرش خانوارهای شهری قم جهت افزایش مشارکت در بازیافت از مبدا پسماندهای شهری در طرح بررسی الگوی بازیافت پسماندهای شهری قم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: یدالله غفوری - یاسر تبرائی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۱. بررسی همه گیری ناشی از مواد غذایی در یک پایگاه نظامی و اهمیت بهداشت محیط در کاهش مسمومیتهای مواد غذایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: نعمت اله سیف - فاطمه سلطان ناظم
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۲. حذف عالی مواد آلی از آب بوسیله رزین آنیونی جاذب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد مهدی بانشی - فروغ واعظی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۳. بهداشت محیط در شرایط اضطرار ( کنترل آب و فاضلاب در زلزله بم و کارایی آن در شرایط مشابه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رضا علی فلاح پور - محمد تقی قانعیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۴. بررسی شاخص های خورندگی منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان شاهرود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فهیمه عرب - محمد نوری سپهری - محبوبه شهروی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۵. بررسی اجزای فیزیکی زباله شهر سرپلذهاب و هزینه های جمع آوری و انتقال آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مقداد پیرصاحب - سید محمد عزیزی - امیر کریمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۶. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب یزد (برکه تثبیت)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ابراهیم فاضلیان دهکردی - محمد تقی قانعیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۷. بررسی حذف فلوراید از محلول آبی بوسیله خاک نسوز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رمضان علی دیانتی تیلکی - فرشته قمی اویلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۸. بررسی میزان حذف فنل بوسیله کربن فعال دارای پوشش بیولوژیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فاطمه میرزایی - رمضانعلی دیانتی تیلکی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۷۹. بررسی کارایی سیستم لجن فعال با افزودن ماده معدنی (خاک نسوز)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رمضانعلی دیانتی تیلکی - اکرم گل بینی مفرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۰. بررسی وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه شهر قوچام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: معصومه دانا - احمد علی قربانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۱. تغییرات فصلی آلودگی شیمیایی و میکرو بیولوژیکی رودخانه شهر چای ارومیه در سال 1382
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حسن نانبخش - علی حمزه زاده - لیلی قلی زاده
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۲. بررسی تولید ورمی کمپوست Vermicoposting
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: احمد جنیدی جعفری - معظمه ازکات
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۳. بررسی پروفیل هیدرولیکی در تصفیه خانه فاضلاب شوشتر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: نعیم بنی سعید - محمود صابری - فرامرز ترکیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۴. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 84-1383
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: شاهرخ محمودی - احمد اصل هاشمی - محمدرضا نریمانی - رضا قلی وحیدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۵. بررسی وضعیت گندزدائی آب آشامیدنی در مراکز آموزشی نظامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حسین معصوم بیگی - علی اکبر کریمی زارچی - رضا صرافپور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۶. مدیریت جمع آوری مواد زائد در مسجد سلیمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مرضیه وحید دستجردی - سعید شنبه زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۷. بررسی حذف فنل بوسیله بیوماس باکتریایی و کربن فعال بیولوژیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رمضانعلی دیانتی تیلکی - فاطمه میرزایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۸. بررسی کمی و کیفی فاضلاب شهرک صنعتی جهان آباد میبد یزد جهت امکان سنجی قابلیت تصفیه توسط فرآیندهای بیولوژیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهرداد فرخی - افشار فروغ شمس - سامان احمدی زاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۸۹. تصفیه پسابهای صنعتی حاوی فنل با استفاده از راکتورهای بی هوازی با بستر ثابت و بهره گیری از جریانهای رو به بالا و رو به پایین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سامان احمدی زاد - سید مهدی برقعی - امیر حسام حسنی - آرزو احمدی ارس
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۹۰. بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژی زباله شهر گرگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسنده: گیتا فرزانه
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۹۱. بررسی میزان کاغذ قابل بازیافت از زباله های مدارس شهر ارومیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علیرضا ساعی فر - رحیمه علیزاده - مهین تندرست - شبنم فقی سلوک
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۹۲. بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد حسن احرام پوش - محمد حسین باقیانی مقدم - ولی ا... نصیری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۶۱۹۳. بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه بازیافت و دفع مواد زاید

/ 0 نظر / 15 بازدید