مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری

۱. اثر آنتی اکسیدانی اسانس چغندر و هویج در پایداری روغن سویا (فول تکست دارد)

دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: افزودنی های مواد غذایی وروش های کاهش آنها
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام فتح الهی - جواد کرامت 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی میکروبی عصاره گیاه مریم گلی در مدت زمان نگهداری فیله مرغ طی دو شرایط نگهداری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیرا تبیانیان - پیمان آریایی - سید رسول شاه حسینی 
تعداد صفحات مقاله: ۲۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳. اثر پوشش پروتیین آب پنیر به همراه عصاره کلم بروکلین بر فساد میکروبی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نازنین ابراهیمی - وحید عربعلی - پیمان آریایی 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. اثر جایگزینی شکر و روغن با استویا و هیدروکسی متیل سلولز بر خواص ارگانولپتیک کاپ کیک (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیما تقدیری - یحیی مقصودلو - پیمان آریایی 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۵. اثر روش های مختلف پخت بر ترکیبات زیست فعال و خواص سبزیجات (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم فتاحی - لیلا نجفیان 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. اثر عصاره آویشن شیرازی بر تعداد باکتری های، سالمونلا، کلستریدوم پرفرنجنس و استافیلوکوکوس اوریوس فیله گوشت طی دو شرایط نگهداری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم ترکمن زاده - پیمان آریایی - یحیی مقصودلو 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. اثر عصاره گیری آبی و الکلی گیاه شاه تره بر تعداد باکتری های سودوموناس آیروژینوزا فیله ماهی فیتوفاگ در شرایط نگهداری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا جوادی - وحید عربعلی - پیمان آریایی 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۸. اثر عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر فساد میکروبی گوشت طی دو شرایط نگهداری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم ترکمن زاده - پیمان آریایی - یحیی مقصودلو 
تعداد صفحات مقاله: ۵ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. اثرات افزودن پودر میکروجلبک Spirulina platensis بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی وحسی پاستا (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک، و پروبیوتیک و امنیت غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید صابر مستولی زاده - یزدان مرادی - محمد صدیق مرتضوی - عباسعلی مطلبی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. اثرات پرتودهی و تاثیر آن بر ترکیبات مواد غذایی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: بهاره ملا 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. اختراع دستگاه خودپرداز سوغات، گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی محلی و نقش آن در توسعه گردشگری (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسرفصل ارائه مقاله: بازاریابی و گردشگری غذا
سال انتشار: ۱۳۹۶
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمد هیرش باقدم 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
/ 0 نظر / 43 بازدید