واژگان تجارت9

منحنی تولید ثابت؛ منحنی محصول ثابت؛ منحنی پرداخت ثابت Constant Ooutlay Curve درصد ثابت نزولی Constant per Cent of Decreasing قیمت پایا؛ قیمت ثابت Constant Price منحنی محصول ثابت Constant Product Curve برنامهٔ نصبت ثابت؛ برنامهٔ ضریب ثابت Constant-ratio Plan بازده‌های ثابت Constant Returns بازدهٔ ثابت نسبت به مقیاس تولید؛ بازدهٔ ثابت مقیاس Constant Return to Seale شرکت وابسته؛ شرکت تابعه؛ شرکت جزء اصلی Constituent Company بهینه سازی محدود Constrained Optimization محدودیت؛ قید Constraint شرایط لازم محدودیت Constraint Qualifications تأسیسات Constructions هزینهٔ ساختمانهای نیمه تمام Constructions Works in Progress تحویل صوری Constructive Delivery خسارت کلی اساسی؛ زیان کلی فرضی Constructive Total Loss هزینه‌های قنسولی Consular Feef سیاههٔ فروش قنسولی؛ صورت حساب با مهر قنسولگری کشور مقصد Consular Invoice مصرف کننده Consumer جهش بهای کالاها مصرفی Consumer Boon تعاونی مصرف‌کنندگان Consumer Co-operative اعتبار برای مصرف؛ اعتبار مصرفی؛ وام مصرفی Consumer Credit نظارت اعتبار مصرفی Consumer Credit Control تسهیلات اعتبار مصرفی Consumer Credit Facilities نظریهٔ تقاضای مصرف‌کننده Consumer Demand Theory سرنوشت‌گرایی مصرف‌کننده Consumer Determinism کالاهای بادوام مصرفی Consumer Durables کالای بادوام مصرفی Consumer Durable Goods اقتصاد مصرف؛ اقتصاد مصرف‌کننده Consumer Economics آموزش مصرف‌کننده؛ فرهنگ مصرف‌کننده Consumer Education تعادل مصرف‌کننده Consumer Equilibrium مسئولیت اضافی مصرف‌کننده Consumer Excess Burden خرج مصرف‌کننده؛ مخارج مصرف کننده Consumer Expenditure شرکت مالی مصرف کننده؛ شرکت تأمین مالی مصرف‌کننده Consumer Finance Company مال مصرفی: کالای مصرفی Consumer Goods کالاها و خدمات مصرف‌کننده Consumer Goods and Services شرکتهای وام مصرفی Consumer Loan Companies کالای بی‌دوام مصرفی Consumer-non Durable Goods شاخص قیمت مصرفی Consumer Price Index بخش مصرفی Consumer Sector کالاهای نیمه بادوام مصرفی Consumer Semi-durable Goods حاکمیت مصرف‌کننده؛ فرمانروایی مصرف‌کننده Consumer Soverignty مصرف‌گرایی Consumerism سرمایهٔ مصرفی Consumer's Capital انتخاب مصرف‌کننده Consumer's Choice تعاونی مصرف؛ تعاونی مصرف‌کننده Consumer's Cooperative جامعهٔ مصرف‌کننده Consumer Society رجحان مصرف‌کننده Consumer's Preference حاکمیت مصرف کننده Consumer's Sovereignty مازاد مصرف‌کننده Consumer's Surplus مصرف Consumption جدول‌های مصرف و پس‌انداز Consumption and Saving Schedules سرمایهٔ مصرفی Consumption Capital شرکت تعاونی مصرف Consumption Cooperative Company اعتبار مصرف Consumption Credit خرج مصرفی؛ مخارج مصرفی Consumption Expenditure تابع مصرف Consumption Function معمای تابع مصرف Consumption Function Puzzle کالاهای مصرفی Consumption Goods وام‌دهی مصرفی Consumption Lending خط مصرف؛ حد مصرف Consumption Line وام مصرف؛ وام مصرفی Consumption Loan خط امکانات مصرف؛ حد مصرف Consumption Possibility Line محصول مصرفی Consumption Product مالیات مصرف؛ مالیات بر مصرف Consumption Tax مصرف حقیقی؛ استفادهٔ مصرفی Consumptive Use محفظه؛ مخزن Container بارنامهٔ حمل با محفظه؛ بارنامهٔ حمل با مخزن Container Bill ofLading حمل کالا در مخزن Containerization بار داخل ظرف؛ بار محفظه‌ای؛ بار مخزنی Containerized Freight کشتی محفظه‌ای؛ کشتی مخزن‌دار Container Ship جریمهٔ دیرکرد؛ بهرهٔ دیرکرد تحویل قرضه و سهام؛ هزینه‌های دیرکرد خرید سهم Contango دلال انتقال معامله؛ واسطهٔ وام دهنده به دیگر دلالان Contango Broker روز انتقال معامله Contango Day روز اول تسویهٔ سه روزه برای معاملات بورس Contango on Making-up Day قابل انتقال Contangoable گنجایش؛ محتوی Content بازار همچشمی؛ بازار رقابتی Contestable Market برات قاره‌ای Continental Bill هزینه‌های اتفاقی Contingencies عوارض احتیاطی Contingency Duty صندوق احتیاطی Contingency Fund طرح احتیاطی؛ برنامهٔ احتیاطی Contingency Plan اندوختهٔ احتیاطی Contingency Reserve جدول احتیاطی Contingency Table اتفاقی؛ احتمالی؛ محتمل الوقوع؛ ممکن؛ مشروط Contingent حساب هزینهٔ اتفاقی؛ حساب هزینهٔ فوق‌العاده Contingent Account مستمری سالانهٔ حادثه؛ مستمری سالانهٔ تصادفی Contingent Annuity دارایی مشروط؛ دارایی و ارزش مشروط، به شرط Contingent Asset منتفع احتمالی؛ ذی‌نفع احتمالی Contingent Beneficiary حق گمرکی احتمالی؛ کمرک محتمل و اتفاقی؛ حقوق گمرکی احتیاطی Contingent Duty حق‌الزحمهٔ احتمالی؛ پاداش نامعلوم؛ پاداش محتمل؛ اجرت نامعلوم Contingent Fees اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده؛ وجه اضطراری؛ وجه احتیاطی؛ وجه احتمالی Contingent Fund دیون اتفاقی و پیش‌بینی نشده؛ بدهیهای احتمالی؛ بدهی اتفاقی؛ بدهی محتمل الوقوع؛ تعهد احتمالی؛ بدهیهای نامعین و احتمالی Contingent Liabilities تعهدات احتمالی؛ تعهد شرطی Contingent Obligation سود احتمالی؛ سود به شرط Contingent Profit اجاره ‌بهای مشروط؛ اجاره ‌بهای احتمالی Contingent Rent اندوخته‌های احتیاطی؛ اندوخته‌های احتمالی Contingent Reserves تمدید Continuation نرخ تمدید معامله؛ نرخ انتقال معامله Continuation Rate سند قرضهٔ تمدیدی؛ سند قرضهٔ مداوم؛ سند قرضهٔ مستمر Continued Bond ادامهٔ حساب؛ دنبالهٔ حساب Continuing Account اعتبار مستمر Continuing Appropriation پیوستگی؛ استمرار؛ دوام؛ تداوم؛ مداوم Continuity اصل پیوستگی عملیات حسابداری؛ مفهوم تداوم Continuity Concept (to Accounting) پیوستگی تابع تقاضا؛ تداوم تابع تقاضا Continuity of Demand Function حسابرسی مستمر؛ حسابرسی استمراری؛ حسابرسی مداوم Continuous Audit بودجهٔ استمراری؛ بودجهٔ مستمر Continuous Budget نظارت مستمر بر موجودی Continuous Inventory بازار پیوسته؛ بازار یکسره، مداوم Continuous Market شمارش مداوم کالا؛ انبارگردانی مداوم Continuous Stock count متغیر پیوسته Continuous Variable سیر؛ دورهگ کرانه؛ مرز؛ خط محیط Contour منحنی تراز؛ خط تراز Contour Line مقابل؛ طرف دیگر Contra حساب؛ دفتر حساب مضاعف؛ اقلام متقابل Contra Account حساب دارایی کاهنده مانند حساب ذخیرهٔ استهلاک Contraasset Account ثبت متقابل؛ بند؛ شرط؛ فقرهٔ معکوس Contra Entry حساب خرید برگشتی Contra Purchase Account موازنهٔ متقابل Contrabalance کالای قاچاق؛ تجارت غیرمجاز و قاچاق Contraband تاجر قاچاق Contraband Trader قاچاقگر؛ قاچاقچی Contrabandist قرارداد؛ پیمان؛ سفارش؛ مقاطعه؛ میثاق Contract انواع قرارداد Contract, Types of سند تضمین مقاطعه؛ سند تضمین قرارداد Contract Bond دلال؛ واسطهٔ قرارداد در بورس؛ دلال مقاطعه در بورس Contract Broker متصدی حمل قراردادی Contract Carrier شرط قرارداد Contract Clause منحنی قرارداد Contract Curve قباله؛ سند Contract for Deed قبول مشارکت کردن Contract In کارگر قراردادی؛ کارگر پیمانی؛ کارگر مقاطعه‌ای Contract Labour خط قرارداد Contract Line بازار قرارداد Contract Market ماه تحویل برای قرارداد Contract Month سند قرارداد؛ توافق‌نامه Contract Note قرارداد حمل Contract of Afreightment قرارداد تازه؛ قرارداد جدید Contract of Novation قرار مکتوب Contract of Record قرارداد یدک کشی Contract of Towage قبول مشارکت نکردن Contract of Out پیمانهای پرداختنی Contract of Payable قیمت مقاطعه‌ای؛ قیمت چکی؛ قیمت قراردادی Contract of Price اجارهٔ قراردادی؛ اجاره براساس قرارداد Contract of Rent قرارداد فروش؛ موافقت برای فروش Contract of to Sell نظام مزد قراردادی؛ نظام مزد مقاطعه Contract of Wage System مقاطعه کاری؛ کار مقاطعه Contract of-work طرفین قرارداد Contracting Parties انقباض؛ سروهم کردن قرض Contraction انقباض اعتبار Contraction of Credit انقباض عرضهٔ پول Contraction ofMoney Supply گرایش انقباضی Contractionary مرحلهٔ انقباضی Contractionary Phase بهرهٔ کل وام؛ بهرهٔ قراردادی Contractual Interest پرداخت قراردادی Contractual Payment برنامهٔ قراردادی Contractual Plan اجاره‌بهای قراردادی؛ اجاره‌بها Contractual Rent پس‌انداز قراردادی Contractual Saving اعانه دادن؛ سهم دادن؛ شرکت کردن Contribute سرمایهٔ پرداختی؛ سرمایهٔ پرداخته شده Contributed Capital اضافه مشارکت Contributed Surplus ارزش‌های مؤثر؛ ارزش‌های مهم Contributing Values تأدیهٔ سهم؛ تأمین سهم؛ سهم حق بیمه؛ سهم خسارت؛ سهمیه؛ عوارض Contribution تفاوت نهایی سهمیه؛ تفاوت نهایی سهم مشارکت Contribution Margin سود سهم Contribution Profit حق‌السهم؛ سهم مشارکتی Contributory شرایط کمکی Contributory Conditions طرف‌های ذی‌نفع کمک‌کننده Contributory Interests غفلت، بی‌مبالاتی موجبزیان Contributory Negligence بازنشستگی مشارکتی؛ بازنشستگی سهمی؛ کمک به کارمندان Contributory Pension کمیابی ساختگی؛ کمیابی مصنوعی Contrived Scarcity نظارت؛ بازرسی؛ تطبیق؛ تسلط؛ تدبیر؛ مهار کردن؛ بازبینی؛ ممیزی Control حساب ممیزی؛ حساب انتظامی؛ مادر حساب Control Account جدول نظارت بر کیفیت تولید Control Chart گروه مقایسه‌ای Control Group نظارت سرمایه‌گذاری Control of Investment نظارت بایگانی Control of Records صفحهٔ وارسی Control Panel ساختار تنظیم Control Structure واحد وارسی Control Unit متغیر تنظیم‌کننده Control Variable هزینهٔ قابل نظارت؛ هزینهٔ کاهش‌پذیر Controllable Cost شرکت تابع Controlled Company اقتصاد زیر نظارت؛ اقتصاد ارشادی؛ اقتصاد در اختیار Controlled Economy آزمایش محدود Controlled Experiment عرضهٔ در اختیار پول؛ عرضهٔ تحت نظارت پول Controlled Money Supply انحصار تحت نظارت Controlled Monopoly متغیرهای در اختیار Controlled Variables ذی‌حساب؛ بازرس حسابداری؛ ممیز؛ ناظر؛ مدیر Controller حساب موازنه Controlling Account شرکت ناظر؛ شرکت مسلط Controlling Company منافع حاکم؛ منافع نظارت کننده؛ ذینفع مسلط Controlling Interest مقررات حاکم؛ مقررات محدودکننده Controls نظارت‌های دولت Controls, Governmrnt تقاضای راحت؛ تقاضای آسان؛ تقاضای بی‌زحمت Convenience Demand کالاهای آسان؛ کالاهای بی‌زحمت؛ کالاهای آسایش بخش Convenience Goods پیمان نامه؛ انجمن؛ مجمع؛ موافقت عمومی؛ آیین قراردادی؛ عرف و عادت؛ اجلاسیه؛ میثاق؛ قرارداد Convention نظام تعرفهٔ قراردادی Conventional Tariff System خرد معمولی؛ خرد عادی Conventional Wisdom بر نهاد همگرایی؛ نظریهٔ همگرایی Convergence Thesis دور همگرا Convergent Cycle ادغام همگرا Convergant Integration تسعیر؛ تبدیل Conversion نشر تبدیلی؛ نشر مبدل Conversion Issue وام تبدیل؛ وام تسعیر Conversion Ioan نقطهٔ تسعیر Conversion Point قیمت تبدیل؛ قیمت تسعیر؛ قیمت تبدیل پذیری Conversion Price حقوق تبدیل؛ حقوق تسعیر Conversion Rights جدول تبدیل؛ جدول تسعیر Conversion Table تبدیل Convert تسعیرکننده؛ تبدیل کننده Converter قابلیت تبدیل پول؛ قابلیت تسعیر Convertibility قابل تسعیر؛ تبدیل کردنی؛ تبدیل پذیر؛ قابل تبدیل؛ تسعیر پذیر Convertible سند قرضهٔ قابل تبدیل؛ قرضه یا سهام قابل تعویض Convertible Bond پول قابل تبدیل؛ پول قابل تسعیر Convertible Currency سهم قرضهٔ قابل تبدیل Convertible Debenture سهام قرضهٔ قابل تبدیل Convertible Loan Stock پول قابل تبدیل؛ پول قابل تسعیر Convertible Money برگهٔ بهادار قابل تبدیل Convertible Security سهم قابل تبدیل؛ سهم قابل تسعیر Convertible Stock سند اتنقال؛ انتقال نامه؛ انتقال؛ صلح؛ حمل؛ انتقال دارایی از کسی به دیگری Conveyance حقوق حمل؛ حقوق واگذاری؛ حقوق انتقال؛ حقوق صلح Convertible Duty قباله نویس Conveyancer انتقال دهنده؛ صلح کننده؛ قباله نویسی Conveyancing انتقال دهنده؛ صلح کننده؛ واگذارنده؛ برنده Conveyor تولید زنجیره‌ای Conveyor Belt Production استخدام محکومان Convict Labour نظام اجارهٔ محکومان Convict Lease System مدت انتظار؛ زمان انتظار؛ زمان بازار خراب‌کن Conling-off Period مدت انتظار Cooling Period تعاون؛ معاضدت Cooperation تعاونی؛ شرکت تعاونی؛ فعالیتی که مبتنی بر اشتراک مساعی باشد؛ همیاری Cooperative انواع تعاونیها Cooperative, Types of تبلیغات تعاونی Cooperative Advertising شرکت تعاونی Cooperative Association بانک تعاونی Cooperative Bank رفتار تعاونی Cooperative Behaviour جمعیت تعاونی مصرف‌کنندگان Cooperative Commonwealth شرکت تعاونی Cooperative Company بیمهٔ تعاونی Cooperative Insurance تولید تعاونی Co-operative Production انجمنهای تعاونی؛ شرکتهای تعاونی Co-operative Societies تعاونی کردن Cooperativization سیاست هماهنگ مزد؛ سیاست همبستهٔ مزد Co-ordinated wage Policy هماهنگی عوامل تولید Co-ordination of Factors of Production مالکیت مشاع Co-ownership شراکت Co-partnership حق طبع؛ حق چاپ؛ حق تقلید؛ حق تألیف؛ حق چاپ، تولید و توزیع یک اثر هنری یا ادبی؛ حق مؤلف؛ حقوق مؤلف Copyright پیش از ما Coram Nobis واحد حجم چوب که برابر است با ۳۰/۹۳ مترمکعب Cord کوردوبا؛ واحد پول نیکاراگوئه که برابر با صد سنتاووس است Cordoba, C$ اندازهٔ اصل تورم؛ اندازهٔ خود تورم Core Inflation Rate خرید یکجا؛ انحصار موقتی Corner قبضهٔ بازار؛ خرید کلی و یکجا Corner of the Market شخص حقوقی Corporate Body اوراق مشارکتی Corporate Bonds سرمایه‌داری شرکتی؛ سرمایه‌داری شراکتی Corporate Capitalism شرکت سهامدار مادر؛ شرکت سهامی مادر Corporate Holding Company مالیات بر درآمد شرکت Corporate Income Tax نقدینگی شرکتی Corporate Liquidity شرکت سهامدار مادر؛ شرکت سهامی مادر Corporate Holding Company درآمد خالص شرکت Corporate Net Income سود شرکت سهامی Corporate Profit دارایی شرکتی؛ ملک شرکتی Corporate Property پس‌انداز شرکتی Corporate Saving شرکت رسمی؛ شرکت صنفی Corporate Society دولت صنفی؛ حکومت صنفی Corporate State سهام شرکتی Corporate Stocks مؤسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی؛ مؤسسهٔ؛ صنفی؛ سازمان صنفی؛ شرکت سهامی (در ایاالت متحد)؛ مشارکت Corporation انواع شرکت Corporation, Types of اوراق قرضهٔ شرکت سهامی Corporation Bands عایدات شرکت سهامی Corporation Earnings مالیات بر درآمد شرکت سهامی Corporation Income Tax سهام شرکتی Corporation Stocks مالیات بر شرکت Corporation Tax سرمایهٔ اولیه و اصلی Corpus اصلاح برای تداوم Correction for Continuity همبستگی Correlation انواع همبستگی Correlation, Types of تجزیه و تحلیل همبستگی Correlation Analysis ضریب همبستگی Correlation Coefficient نمودار همبستگی Correlation Diagram نسبت همبستگی؛ رابطهٔ همبستگی؛ ضریب همبستگی Correlation Ratio همبستگی کار Correlogram مدرسهٔ مکاتبه‌ای Correspondence School کاراموزی مکاتبه‌ای؛ کارآموزی از طریق مکاتبه Correspondence Training کارگزار Correspondent بانک کارگزار Correspondent Bank نظام کارگزاری بنکی Correspondent-banking System بانکهای کارگزار؛ بانکهای طرف معامله Correspondent Banks محدودیت؛ تنظیم دقیق "Corset" هم امضا؛ شریک امضا Cosignatory امضای مشترک Cosigner بها؛ هزینه؛ خرج (در جمع)؛ خسارت؛ قیمت مایه؛ قمیت تمام شده؛ ارزش Cost انواع هزینه Cost, Types of: جذب هزینه؛ هزینهٔ مؤخر؛ به حساب پذیرتفن هزینه Cost Absorption حساب قیمت تمام شده Cost Account حسابداری صنعتی؛ قیمت مایه؛ محاسبهٔ قیمت تمام شده؛ حسابداری هزینه؛ هزینه‌یابی Cost Accounting حسابهای هزینه Cost Accounts تخصیص هزینه؛ سرشکن کردن هزینه؛ تسهیم هزینه Cost Allocation بهای کالا و کرایهٔ حمل Cost and Freight پایهٔ هزینهٔ محاسبه Cost Basis of Accounting هزنیه - منفعت؛ هزینه - فایده Cost-benefit تحلیل هزینه - فایده Cost-benefit Analysis حساب هزینه - فایده Cost-benefit Calculus نسبت هزینه - فایده Cost-benefit Ratio واحد هزینه؛ مرکز هزینه‌یابی Cost Center بار هزینه Cost Consciousness نظارت هزینه Cost Control منحنیهای هزینه Cost Curves نقصان هزینه Cost Depletion تحلیل اثربخشی هزینه؛ تحلیل تأثیری گذاری هزنیه؛ تحلیل کمترین هزینه؛ تحلیل کارآیی هزینه Cost Effectiveness Analysis انتظار دربارهٔ هزینه Cost Expectation کسر هزینه Cost Fraction تابع هزینه Cost Function تورم ناشی از هزینه؛ تورم هزینه‌ای Cost-induced Inflation تورم هزینه‌ای Cost-inflation تورم هزینهٔ تمام شده Cost Inflation قیمت کالا؛ هزینهٔ بیمه و کرایهٔ حمل Cost, Insurance, Freight قیمت کالا، بیمه، کرایه و هزینهٔ بهره Cost, Insurance, Fright and Interest نردبان هزینه؛ درجهٔ هزینه؛ مراتب هزینه Cost Ladder دفتر قیمت تمام شده؛ دفتر هزینه‌ها Cost Ledger اندازه‌گیری هزینه Cost Measurement کمینه سازی هزینه Cost Minimization هزینهٔ سرمایه Cost of Capital هزینهٔ اعتبار Cost of Credit هزینهٔ بیکاری ادواری Cost of Cyclical Unemployment هزینهٔ توزیع Cost of Distribution هزینهٔ کالاهای ساخته؛ هزینهٔ ساخت کالا Cost of Goods Manufactured بهای مایهٔ کالاهای خریداری شده؛ هزینهٔ کالای خریداری Cost of Goods Purchased هزینه کالاهای به فروش رفته Cost of Goods Sold هزینهٔ کار در واحد زمان Cost of Labour Per Unit ofTime هزینهٔ زندگی Cost of Living تطبیقهای هزینهٔ زندگی Cost of Living Adjustments کمکهای هزینهٔ زندگی؛ مقرریهای هزینهٔ زندگی Cost of Living Allowances شرایط هزینهٔ زندگی Cost of Living Clauses شاخص هزینهٔ زندگی؛ جدول سالانهٔ تغییرات هزینهٔ زندگی Cost of Living Index قیمت تمام شدهٔ تولید؛ هزینهٔ تولید Cost of Production نظریهٔ هزینهٔ تولید Cost of Production Theory نظریهٔ هزینهٔ تولیدی ارزش؛ نظریهٔ ارزش پایهٔ هزینهٔ تولید؛ نظریهٔ هزینهٔ تولید ارزش Cost-of-production Theory of Value هزینهٔ حمایت Cost of Protection هزینهٔ تولید مجدد Cost of Reproduction هزینهٔ فروشها Cost of Sales هزینهٔ یا قیمت بازار Cost or Market Price, Whichever Is اصل هزینهٔ خدمات در مالیات بندی Cost-of-service Principle of Taxation هزینه یا ارزش بازار؛ بهای تمام شده یا ارزش جاری بازار Cost or Market Value منحنی هزنیه - پرداخت Cost-outlay Curve اضافه بر بهای تمام شده؛ اضافه بر بهای مایه؛ افزون بر هزینه Cost-plus قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده؛ قرارداد بر پایهٔ قمیت مایه؛ قرارداد رأس المللی Cost-plus Contract قرارداد هزینه بعلاوهٔ حق الزحمهٔ ثابت Cost-plus-fixed-fee Contract قمیت گذاری افزون بر هزینه؛ قیمت گذاری شامل هزینه؛ قمیت گذاری کامل Cost-plus Pricing قیمت خرید؛ قیمت بدون سود؛ قیمت مایه کاری Cost Price فشار هزینه Cost Pull انقباض ناشی از فشار هزینه‌ای؛ انقباض فشار هزینه‌ای Cost-pull Deflation فشار هزینه Cost Push تورم فشار هزینه‌ای Cost-push Inflation مدارک قیمت تمام شده؛ مدارک تعیین ارزش؛ مدارک هزینه Cost Records کاهش قیمت تمام‌شده؛ کاهش هزینه Cost Reduction صرفه‌جویی هزینه Cost Saving برگهٔ قیمت؛ صورت قیمت؛ صورت هزینهٔ عملیات Cost Sheet معیار هزینه Cost Standard سطح هزینه Cost Surface روش هزینه Cost System واحد هزینه Cost Unit قیمت خرید کالا؛ ارزش هزینه‌ای کالا Cost Valne of Goods هزینه‌یابی؛ تعیین هزینهٔ عملیات Costing گران‌قیمت؛ پرخرج Costly ضامن مشترک؛ وثیقهٔ مشترک؛ ضمانت مشترک Cosurety صنایع روستایی؛ صنایع دستی Cottage industries بورس پنبه Cotton Exchange شورای کمک متقابل اقتصادی؛ شورای همیاری اقتصادی Council for Mutual Economic Assistance شورای عربی وحدت اقتصادی Council of Arab Economic Unity شورای مشاوران اقتصادی Council of Economic Advisers هیئت وزیران Council of Ministers شورای سهیم شدن کارگران صنایع در منافع Council of Profit Sharing Industries (The) عضو شورا؛ عضو انجمن؛ عضو هیئت وزیران Conncillor اقدامات متقابل ضد تورم Counteractions against Inflation پارسنگ؛ وزنهٔ تعادل؛ نیروی برابر؛ موازنه Counterbalance رسید امانت گذار؛ مانع از طرف مقابل Counter-check ضدادواری؛ ضد دوری؛ ضد چرخه‌ای Counter-cyclical عمل ضدادواری؛ اقدام ضد دوری Counter-cyclical Action سیاست ضدادواری Counter Cyclical Policy پول جعلی؛ پول قلب CounterFeit Money تقلب؛ جعل؛ غش مسکوک CounterFeiting ته چک Counterfoil ضمانت‌نامهٔ متقابل CounterGuaranteeضمانت‌نامهٔ متقابل؛ تضمین متقابل Counter Indemnity دستور توقیف پرداخت Countermand of Payment ایجاب متقابل؛ پیشنهاد متقابل Counter-offer همکار؛ طرف مقابل؛ المثنی؛ سواد عین Counter Part وجوه متمم Counterpart Funds نافر آورنده Counter Productive دادوستد پایاپا؛ معاملهٔ دوجانبه؛ تهاتر Counter Purchase امضای دوم کردن Countersign تصدیق امضای دیگری؛ امضای پس از امضای دیگری یا امضای دوم Countersignature تجارت متقابل Counter Trade اعتبار جبرانی؛ اعتبار اتکایی Countervailing Credit حقوق گمرکی جبرانی؛ عوارض جبرانی Countervailing Duty حقوق گمرکی جبرانی بر کالاهای داخلی؛ مالیات غیرمستقیم Countervailing Excise Duty منافع جبرانی Countervailing Interests قدرت جبرانی؛ برابری دو نیروی اقتصادی؛ برابری قدرت خرید و قدرت اقتصادی فروش Countervailing Power پارسنگ؛ وزنهٔ برابر Counterweigh شمارش؛ حساب Counting بانکهای روستایی؛ بانکهای واقع در مناطق روستایی Contry Banks وامهای ولایات؛ قرضه‌های محلی؛ قرضه‌های روستایی Contry Stocks قطعه سهم؛ کوپن Coupon کوپن، واحد پول گرجستان Coupon سند قرضهٔ کوپن دار؛ اوراق قرضه با کوپن Coupon Bond پرداختهای کوپن Coupon Payments میزان بهرهٔ کوپن Coupon Rate 

 

منفعت کوپن؛ بازده کوپن Coupon Yield وزارت دارایی؛ وزارت خزانه‌داری Court of the Exchequer کورنو، آنتوآن.ا. Cournot, Antoine A. الگوی دوقطبی کورنو Cournot's Duopoly Model همپراش Covariance قرارداد؛ موافقت؛ شرط شامل قرارداد؛ میثاق Covenant متعهدله Covenantee متعهد؛ ملتزم Covenantor بازار کاونت گاردن Covent Garden Market پوشش بیمه‌ای؛ تضمین وام؛ وجه تأمین خسارت؛ جبران زیان Cover لفاف؛ پوشش؛ رویه؛ جلد؛ قسط؛ علی الحساب Cover (Marging۰ در برداشتن؛ تکافو کردن؛ جبران کردن؛ تأمین کردن؛ بس بودن؛ پنهان کردن؛ شامل بودن Cover سود قابل توزیع؛ تضمین سود توزیعی Cover for Dividend وجه تأمین روز؛ وجه نقد پشتوانهٔ روز Cover for the Day (Cash Requirement) بیمه‌نامهٔ موقت Cover Note قیمتهای تبانی Cover Prices مقدار مورد قرارداد؛ مورد بیمه؛ پوشش؛ شمول Coverage ضریب شمولگ نستب پوشش Coverage Ratio پیش فروش کنندهٔ وثیقه‌دار Covered Bear سوداگری با پوشش بهره Covered Interest Arbitrage وام وثیقه‌دار؛ وام با وثیقه Covered Loan پوشش شامل؛ ضمیمه؛ دربرگیرنده؛ فراگیرنده؛ پوشه Covering نامهٔ توضیحی Covered Letter خرید سهام برای تأمین فروش سلف م. Short covering Covered Short هیئت بازبینی سیاست مرکزی C.P.R.S. هزینه، بیمه، کرایهٔ حمل پرداخته شده C.P.Tری یل ، واحد پول کامبوج، نشانهٔ C.Riel است CR بستانکار Cr. صنف پیشه‌وران؛ اتحادیهٔ صنعتگران Craft Guild خطر احتمالی در پیشه‌وری، در حرفه و در صنف Craft Risk پیشه‌ور؛ افزارمند؛ کارگر؛ استادکار Craftsman پیشه‌وری؛ استادکاری؛ صنعتگری Craftsmanship استادکار Craftsmaster اتحادیهٔ صنفی؛ اتحادیهٔ ویژهٔ پیشه‌وران؛ اتحادیهٔ افقی کارگران Craft Union هزینهٔ جراثقال Cranage ورشکستگی ناگهانی؛ فروپاشی مالی Crash هزینه از روی شتاب؛ هزینهٔ معجل؛ هزینهٔ فشرده؛ هزینهٔ ورکشست Crash Cost برنامهٔ شتابزده؛ برنامهٔ فشرده Crash Programme تثبیت خزنده؛ سیاست خزندهٔ نرخ ارز؛ نظام برابریهای خزنده Crawing بازگشایی بازار Creat New Opening خلق؛ ایجاد؛ تولید؛ تکوین؛ کار نوظهور Creation ایجاد پول؛ خلق پول Creation of Money تخریب سازنده؛ تخریب خلاق Creative Destruction اعتبارنامه Credential گواهینامه گرایی Credentialism حسن شهرت؛ شایستگی اعتبار؛ درجهٔ اعتبار؛ میزان معروفیت Credibility شایستهٔ اعتبار؛ پذیرفتنی Credibility درجهٔ اعتبار؛ درجهٔ باور Credibility (Believability) اعتبار؛ بستانکار؛ (در حسابداری)؛ قرض؛ طلب؛ قدرت خرید با پرداخت در آینده؛ نسیه؛ ستون بستانکار؛ مهلت نسیه Credit برگهٔ اعتبار؛ اعتبارنامه Credit, Letter of به بستانکار حساب... Credit, To The انواع اعتبار: Credit, Types of حساب بستانکار Credit Account اعلامیهٔ بستانکار Credit Advice مؤسسهٔ اطالعات اعتباری؛ نمایندگی اعتباری Credit Agency تجزیه و تحلیل اعتبار Credit Analysis اعتبار و تجارت بین‌المللی Credit and International Trade ماندهٔ بستانکار Credit Balance مبانیاعتبار Credit-bases برات اعتباری Credit Bill کارت اعتبار Credit Card حد بالای اعتبار Credit Ceiling نظارت بر اعتبار Credit Control نظارت اعتباری و خانه سازی Credit Control andHousing ایجاد اعتبار؛ خلق اعتبار Credit Creation تنگی اعتبار؛ مضیقهٔ اعتباری؛ فشار اعتبار Credit Crunch اقتصاد اعتبار و بدهی Credit-debt Economy ادارهٔ اعتبارات Credit Department اقتصاد اعتباری Credit Economy بسط اعتبار؛ گسترش اعتبار Credit Expansion تسهیلات اعتباری Credit Facilities عمل اعتبار Credit Function تضمین اعتبار Credit Guarantee نهاد اعتباری Credit Institution اسناد اعتباری Credit Instruments بیمهٔ اعتبار Credit Insurance دفتربزرگ خریدها Credit Ledger حد اعتبار Credit Limit تسهیلات اعتباری؛ حد اعتبار؛ اندازهٔ مجاز خرید نسیه Credit Line کردی لیونه "Credit Lyonnais" ادارهٔ وام یا اعتبار؛ مدیریت اعتبار Credit Management بازار اعتبار Credit Market یادداشت اعتبار Credit Memo یادداشت اعتبار Credit MemoMemorandum پول اعتباری Credit Money ضریب فزایندهٔ اعتبار Credit Multiplier اعلامیهٔ بستانکاری؛ ورقهٔ داین؛ برگ بستانکار Credit Note اعتبار به تضمین اموال شخصی Credit on Personal Property اعتبار بر پایهٔ دارایی واقعی؛ اعتبار به تضمین مال غیرمنقول Credit on Real Property سیاست اعتباری Credit Policy ارزیابی اعتبار؛ درجه‌بندی اعتبار Credit Rating جیره بندی اعتبار Credit Rati Rationing محدودیتهای اعتباری Credit Restrictions خطر احتمالی اعتبار؛ خطر سوخت اعتبار اعطایی Credit Risk فروش نسیه؛ نسیه Credit Sale توان‌سنجی اعتبار Credit Scoring طرف بستانکار؛ ستون بستانکار Credit Side برگهٔ بستانکار Credit Slip فشار اعتباری Credit Squeeze اعتبار کمکی؛ اعتبار احتیاطی Credit Stand-by موقعیت اعتباری؛ وضع اعتباری Credit Standing وضع و موقع اعتبار Credit Status عرضهٔ اعتبار Credit Supply روش اعتباری؛ نظام اعتباری

/ 0 نظر / 21 بازدید