واژگان تجارت3

مخارج تجاری؛ اضافهٔ سرمایهٔ تجاری Commercial Overhead اوراق تجاری؛ سند تجاری قابل معامله؛ اسناد بازرگانی؛ اوراق بهادار بازرگانی Commercial Paper تجارتخانهٔ اوراق تجاری Commercialppaper House برابری تجاری؛ برابری بازرگانی Commercial Par سیاست بازرگانی؛ سیاست تجاری Commercial Policy انقلاب بازرگانی Commercial Revolution اتاقهای فروش بازرگانی؛ جایگاههای فروش بازرگانی Commercial Sale Rooms نمونه‌های بازرگانی Commercial Samples مجموعهٔ بازرگانی Commercial Set اصطالحات بازرگانی Commercial Terms بازرگانی دوره‌گرد؛ بازرگانی سیار Commercial Traveler (or Traveller) معاهدهٔ بازرگانی؛ معاهدهٔ تجاری Commercial Treaty سوداگرای؛ روح بازرگانیگ بازارگرایی Commercialism صورت تجاری دادن؛ تجاری قلمداد کردن؛ به صور تجاری درآوردن؛ تابع مقررات بازرگانی کردن؛ جنبهٔ تجاری دادن Commercialize کومرز بانک؛ بانک تجارت Commerzbank مخفف Communists است که ضدکمونیستها بر کمونیستها اطلاق می‌کنند Commies حساب مختلط سرمایه‌گذاری Commingled Investment Account قیمت سهام جدیداâ€صادره Coming Out Price حق العمل؛ وجه دلالی؛ کارمزد Commission حق العمل کار؛ کارمزد بگیر Commission Agent کمیسیون پول و اعتبار Commission on Money and Credit حق العمل واسطهٔ معاملات بازرگانی؛ واسطهٔ عمل Commission Broker کارمزد دلالی؛ حق کارگزاری؛ کارمزد کارگزاری Commission Brokerage قرارداد دلالی Commission Contract مؤسسهٔ حق‌العمل کاری Commission House ضمانت‌نامهٔ حق‌العمل کاری Commission Note سفارش حق العمل کاری Commission Order کارمزد پرداختی Commission Paid تعرفهٔ دلالی Commission Rates مأمور؛ نمایندهٔ اداری؛ واسطه؛ حق العمل کار Commissioner رئیس گمرک Commissioner of Customs مأمور رسمی محلی (در ایالات متحد) Commissioner of Deeds در محل امنی سپردن؛ متعهد شدن؛ مأمور کردن؛ متصدی امری کردن؛ محول کردن؛ اعزام داشتن؛ انجام دادن. Commit تعهد؛ تأمین اعتبار؛ الزام Commitment هزینهٔ واگذاری تعهد Commitment Charge تعهد Commitment Obligation هیئت بیست‌گانه Committee of Twenty هیئت ناظر بر عملکرد نظام پولی Committee on the Working of the Monetary System هیئت تجارت و توسعه Committee on Trade and Development کالا؛ جنس؛ متاع؛ مقدار کالا؛ وسیلهٔ مناسب؛ سودمندی؛ مزیت؛ برتری؛ مناسبت؛ کالای اقتصادی؛ مال تجاری منقول؛ کالای خاص؛ کالای اساسی Commodity قرارداد کالا Commodity Agreement کمک کالایی؛ کمک جنسی Commodity Assistance پشتوانهٔ کالایی Commodity Backing پایهٔ کالایی Commodity Base تجارت کالا؛ کار و کسب کالا Commodity Business طرحهای نظارت بر کالا Commodity Control Schemes هزینهٔ کالای مصرفی Commodity Cost شرکت اعتبار کالایی Commodity Credit Corporation پول کالایی Commodity Currency دلار ثابت؛ دلار متعادل Commodity Dollar بورس کالای مصرفی Commodity Exchange صادرات کالا Commodity Exports وام کالای مصرفی Commodity Loan بازار کالای مصرفی Commodity Market پول کالا Commodity Money سند کالای مصرفی Commodity Paper شاخص قیمتهای عمده فروشی کالا Commodity Price Index نرخ کالا Commodity Rate نظریهٔ ذخیرهٔ کالا؛ نظریهٔ اندوختهٔ کالا Commodity Reserve Theory فضای کالا Commodity Space پیمان تثبیت کالا Commodity Stabilization Agreement معیار جنسی؛ پایهٔ کالا Commodity Standard رابطهٔ مبادلهٔ کالایی Commodity Terms of Trade نظریهٔ کالایی پول Commodity Theory of Money سیاست مشترک کشاورزی Common Agricultural Policy مبدل ساده؛ میانگین ساده Common Average پیمانکار حمل و نقل مسافر و بار؛ مؤسسهٔ حمل و نقل عمومی؛ عامل حمل و نقل؛ متصدی حمل و نقل Common Carrier هزینهٔ مشترک Common Cost تعرفهٔ گمرکی مشترک Common Customs Tariff اشتغال معمولی، عادی، متعارفی؛ اشتغال متداول Common Employment تعرفهٔ مشترک خارجی Common External Tariff حقوق عرف؛ قانون غیرمدون؛ حقوق عرفی (حقوق کشورهای انگلوساکسون)؛ قانون اساسی Common Law حقوق مؤلف در حقوق عرفی Common Law Copyright بازار مشترک؛ جامعهٔ اقتصادی اروپا Common Market مقیاس مشترک ارزش؛ اندازهٔ مشترک ارزش Common Measure of Value مالکیت عمومی Common Ownership مخزن مشترک Common Pool عرف؛ رویهٔ عرف Common Practice قیمت گذاری معمولی؛ قیمت گذاری متعارف Common Pricing سهم معمولی؛ سهم عادی؛ سهم عادی بازرگانی؛ سهم معمولی شرکت سهام عادی Common Stock دارندهٔ سهام عادی؛ صاحب سهام عادی Common Stock Holder نسبت سهم عادی Common Stock Ratio صندوق مشترک وجوه سپرده؛ صندوق مشترک وجوه امانی Common Trust جامعهٔ مشترک المنافع Common Wealth شرکت کشورهای مشترک المنافع Commonwealth Development Corporation شرکت مالی توسعهٔ کشورهای مشترک المنافع Commonwealth Development Finance Co. صندوق همکاری مشترک المنافع Commonwealth Fund for Cooperation مالکیت مشترک؛ مالکیت گروهی؛ مالکیت اشتراکی Communal Ownership میزان اشتراک؛ ضریب اشتراک Communality مکاتبه کردن؛ مراوده کردن؛ مشارکت کردن؛ شریک شدن؛ سهیم بودن؛ اعلام داشتن؛ ابلاغ کردن Communicate ارتباط؛ مکاتبه؛ مراوده؛ مشارکت ؛ نقل و انتقال؛ وسایل ارتباطی Communication وسایل ارتباطی؛ رسانه‌های ارتباطی Communication Media شبکهٔ ارتباطی Communication Network سازمان ارتباطی Communication Organization شرکت؛ اشتراک؛ یاری Communion کمونیسم؛ مسلک اشتراکی؛ مردم‌گرایی؛ مردم‌داری؛ نظام اشتراکی Communism جامعه اشتراکی Communistic Settlements شرکت توسعهٔ جامعه Community Development Corporation منحنیهای بی‌تفاوتی جامعه‌ای Community Indifference Curves جامعهٔ همسود Community of Interest اصل مالکیت مشترک Community Property Principle جابه‌جا کردن؛ جابه‌جا شدن؛ باهم عوض کردن؛ یک مرتبه پرداختن (به عوض اقساط)؛ پرداختن؛ مسافرت با بلیط تخفیف‌دار؛ تغییر دادن؛ تبدیل کردن؛ تخفیف دادن Commute شرکت Company شرکت به ثبت رسیده Company, Incorporated چانه‌زنی شرکتی Company Bargaining شرکت؛ شرکت محدود Company Corporation مدیر شرکت Company Director شرکت صاحب سهم؛ شرکت سهامدار Company Holding بنیادگذار؛ بنیانگذار، مؤسس، بانی شرکت Company Promoter اندوخته‌های شرکت Company Reserves پس‌اندازهای شرکت Company Savings مغازهٔ شرکت؛ فروشگاه شرکت Company Store مالیات بندی شرکتی Company Taxation شهر شرکت؛ شرکت شهر Company Town اتحادیهٔ کارگران منحصر به یک شرکت؛ اتحادیهٔ شرکت؛ اتحادیهٔ شرکتی Company Union شرکت نسبی Company with Proportionate Liability چانه زنی در سطح شرکت Companywide Bargaining قابلیت مقایسه؛ مقایسه پذیری؛ سنجیدنی Comparability برهان مقایسه پذیری؛ دلیل مقایسه پذیری Comparability Argument مقایسه‌ای Comparative برتری نسبی؛ مزیت نسبی؛ مزایای مقایسه‌ای Comparative Advantage تراز آزمایشی مقایسه‌ای Comparative Balance Sheet هزینهٔ نسبی؛ هزینه‌های مقایسه‌ای؛ هزینه‌های تطبیقی Comparative Cost اصل هزینهٔ نسبی؛ اصل ارزش نسبی و مقایسه‌ای؛ اصل مزیت نسبی Comparative Cost, Principle of پویایی مقایسه‌ای Comparative Dynamics روش تطبیقی Comparative Method صورت مقایسه‌ای Comparative Statement ایستایی مقایسه‌ای؛ ایتسایی تطبیقی Comparative Statics سنجش مقایسه؛ قیاس؛ تطبیق؛ برابری؛ تشبیه؛ همانند؛ وجه شبه؛ همسنجی Comparison تاوان دادن؛ جبران کردن Compensate منحنی تقاضای جبران شده Compensated Demand Curve دلار متوازن؛ دلار ثابت Compensated Dollar برنامه دلار متوازن Compensated Dollar Plan تغییر قیمت جبران شده؛ تغییر جبرانی قیمت Compensated Price Change موازنهٔ جبران کننده؛ ماندهٔ جبران کننده Compensating Balance موجودی متقابل در حساب سپرده؛ ماندهٔ سپردهٔ جبران کننده Compensating Deposit Balance کاهش بهای جبران کننده Compensating Depreciation خطای جبرانی Compensating Error مخارج جبران‌کننده؛ مخارج جبرانی Compensating Expenditures پرداخت جبران کننده؛ پرداخت جبرانی Compensating Payment تعرفهٔ جبران کننده؛ تعرفهٔ جبرانی Compensating Tariff تغییر جبران کننده؛ تغییر جبرانی Compensating Variation اجرت خدمت؛ جبران خسارت؛ غرامت؛ تاوان؛ جبران Compensation حساب تهاتری؛ حساب جبرانی Compensation Account موافقتهای پایاپا Compensation Agreements ماندهٔ جبرانی سپرده Compensation Deposit Balance جبران کارکنان Compensation of Employees اصل جبران Compensation Principle آرمونهای جبرانی؛ آزمونهای غرامت Compensation Tests موازنهٔ جبران کننده؛ ماندهٔ جبرانی Compensatory Balance عوارض گمرکی جبرانی؛ عوارض گمرکی تاوان؛ عوارض جبران کننده؛ عوارض جبرانی Compensatory Duty امور مالی جبرانی؛ مالیهٔ جبرانی Compensatory Finance تأمین مالی جبرانی Compensatory Financing سیاست مالی جبرانی Compensatory Fiscal Policy کالاهای جبرانیگ کالاهای مکمل Compensatory Goods مرخصی جبرانی Compensatory Leave اصل جبرانی نظام دوفلزی Compensatory Principle of Bimetalism اصل جبرانی پول Compensatory Principle ofMoney اصول مالیات‌بندی بر پایهٔ نفع حاصله؛ قاعدهٔ مالیات‌بندی براساس ارزش خدمت Compensatory Principle of Taxation مصارف جبرانی؛ تدارک مالی به وسیلهٔ کسر بودجه Compensatory Spending گرایشهای جبرانی Compensatory Tendencies زمان جبرانی Compensatory Time رقیب؛ باارزش؛ صالح؛ مجاز؛ مناسب؛ قابل؛ جور؛ ذیصلاحیت Competent کالاهای رقیب Competing Goods رقابت؛ سبقت جویی؛ همچشمی Competition رقابت بی‌رحمانه؛ رقابت سخت Competition, Cutthroat رقابت ناقص Competition, Imperfect رقابت کامل Competition, Perfect رقابت خالص؛ رقابت محض Competition, Pure رقابت انحاصرگرانه؛ انحصارگری رقابتی Competition, Monopolistic رقابت چند قطبی Competition, Olygopolistic رقابت مرحله‌ای Competition, Stage رقابت قابل عمل؛ رقابت عملی Competition, Workable رقابتی Competitive تبلیغ رقابت آمیز Competitive Advertising اعلام پیاپی و رقابت آمیز قیمتها Competitive Bidding هزینه‌های رقابتی؛ هزینه‌های رقابت آمیز Competitive Costs تقاضای رقابتی؛ تقاضای رقابت آمیز Competitive Demand کاهش رقابتی ارزش پول؛ کاهش رقابت آمیز ارزش پول Competitive Depreciation مزیت رقابتی؛ برتری رقابت آمیز Competitive Edge عوامل رقیب؛ عوامل محرک رقابت؛ عوامل رقابتی؛ عوامل رقابت آمیز؛ عوامل قابل رقابت Competitive Factors مؤسسهٔ رقابتی؛ بنگاه رقابتی Competitive Firn حاشیهٔ رقابتی؛ حاشیهٔ رقابت آمیز Competitive Fringe کالاهای رقابت پذیر؛ کالاهای قابل رقابت؛ کالاهای رقابتی؛ کالاهای رقابت آمیز Competitive Goods بازارهای رقابتی؛ بازارهای رقابت آمیز Competitive Markets قیمت قابل رقابت؛ قیمت رقابتی؛ قیمت رقابت آمیز؛ قیمت جاری Competitive Price سوسیالیسم رقابتی؛ سوسیالیسم رقابت آمیز Competitive Socialism عرضهٔ رقابت آمیز؛ عرضهٔ رقابتی؛ عرضهٔ قابل رقابت Competitive Supply نظام رقابتی Competitive System مزد رقابتی Competitive Wage رقابت پذیری Competitiveness رقیب Competitor همگردانی Compile همگردان Compiler مکمل Complementarity تقاضای مکمل Complementary Demand توزیع تکمیلی Complementary Distribution عوامل مکمل Complementary Factors کالاهای مکمل Complementary Goods مکمل‌ها Complements ترتیب کامل Complete Arrangement ممیزی کامل Complete Audit ترکیب کامل Complete Combination معیار مرکب کالا Complete Commodity Standard کشش کامل Complete Elasticity بی‌کششی کامل؛ کشش ناپذیری کامل Complete Inelasticity چند قطبی کامل؛ وضع انحصار چندگانهٔ کامل؛ وضع انحصار چند قطبی کامل Complete Oligopoly قطعات تشکیل دهنده Complete Parts جانشین کامل Complete Substitution معاملهٔ کامل Complete Transaction به صورت اوراق؛ به صورت سوار نشده Complete Knocked Down هزینهٔ قبولی؛ هزینهٔ اجابت Compliance Cost قضیهٔ کالای مرکب Composite Commodity Therem تقاضای مرکب Composite Demand استهلاک براساس گروه دارایی ثابت؛ طریقهٔ ترکیبی استهلاک؛ روش عمر مرکب استهلاک Composite-life Method of Depreciation خدمات ترکیبی؛ کار مرکب "Composite" Office نستب مرکب استهلاک؛ نسبت ترکیبی استهلاک Composite Rate of Deprection واحد مرکب اندوخته؛ واحد ترکیبی اندوخته Composite Reserve Unit (C.R.U.) عرضهٔ مرکب؛ عرضهٔ ترکیبی Composite Supply مصالحه؛ قرارداد اصلاح؛ پیمان؛ قرار و مدار؛ ترکیب؛ ساخت؛ تنظیم؛ تلفیق Composition توافق طلبکاران برای تصفیهٔ دیون Composition of Creditors ترکیب بازداده؛ ترکیب ستده؛ ترکیب تولید؛ ترکیب محصول Composition of Output سازش با طلبکاران Composition with Creditors ترکیب کردن؛ آمیختن؛ سازش کردن؛ بندوبست کردن؛ قرار و مدار گذاشتن Compound مرایحهٔ مرکب Compound Amount حکمیت مرکب؛ سوداگری ارزی مرکب Compound Arbitrage جدول مرکب هزینه‌های اتفاقی Compound Contingency Table عوارض مرکب Compound Duty تعرفهٔ مرکب؛ ثبت ترکیبی اقلام Compound Entry بهرهٔ مرکب؛ ربح مرکب؛ تنزیل بر تنزیل Compound Interest روش استهلاک ربح مرکب Compound-interest Method of Depreciation ثبت ترکیبی روزانه Compound Journal Eatry احتمال مرکب Compound Probability تعرفهٔ مرکب Compound Tariff اقدام ترکیبی Compounding سازش با طلبکاران Compounding with Creditors بیمهٔ جامع؛ بیمهٔ فراگیر Comprebensive Insurance کار جامع Comprebensive Job قولنامهگ قرارداد رسمی؛ تراضی؛ مصالحه؛ صلح؛ میانه‌گیر؛ تسویه؛ توافق و تسلیم؛ سازش؛ سازگاری Comprise مصالحه کردن؛ به مصالحه گذاشتن؛ تسویه کردن؛ به مخاطره انداختن Compromise شخصی است که بر اجرای هزینه‌ها در یک واحد اقتصادی یا ادراری نظارت دارد تامخارج معموله بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه انجام شود. م. Controller Comptroller khzv" bdpshf" pshfvs" lldc ناظر پول؛ ناظر اسکناس Comptroller of the Currency داوری اجباری؛ داوری الزامی؛ داوری قهری Compulsory Arbitration وضع و پرداخت اجباری؛ پرداخت اجباری؛ رسیدگی قهری Compulsory Check off مالیات اجباری؛ برداشت اجباری از دارایی Compulsory Levis وام اجباری Compulsory Loan خرید اجباری Compulsory Compulsory Purchase قواعد قهری؛ اصول اجباری Compulsory Rules قواعد قهری؛ اصول اجباری Compulsory Rules فروشهای اجباری Compulsory Sales پس‌انداز اجباری Compulsory Saving عضویت اجباری اتحادیه Compulsory Union Membership حساب؛ شمارش؛ شماره؛ تخمی؛ طرز و روش شمردن؛ نتیجهٔ شمارش؛ محاسبه Computation قیمت محاسبه‌ای؛ قیمت ساختگی؛ قیمت تخمینی Computed Price تابع مقعر Concave Function تخفیف پنهانی Concealed Discount تمرکز Concentration ضریب تمرکز Concentration, Coefficient of نسبت تمرکز Concentration Ratio فکر؛ عقیده؛ مفهوم؛ تصور کلی؛ مفهوم عینی؛ برداشت Concept احتمال نظری Conceptual Probability واحد اقتصادی؛ بنگاه؛ واحد؛ شرکت؛ کار؛ امر Concern اقدام هماهنگ Concerted Action روش کاهش هماهنگ تعرفه Concertina Method of Tariff Reduction واگذار کردنی Concessible امتیاز؛ واگذاری؛ اعطا Cncession صاحب امتیاز Concessionaire آشتی؛ مصالحه؛ استمالت؛ تصفیه؛ توافق Conciliation اطلاعات ملازم، پیوست Concomitant Information تراز اجمالی؛ تراز ملخص؛ تراز خلاصه؛ تراز فشرده Condensed Balance Sheet شرط؛ چگونگی؛ حالت؛ وضع؛ حال Condition پیش شرط؛ لازمه Condition Precedent پذیرش مشروط؛ قبولی مشروط؛ قبولی نویسی مشروط Conditional Acceptance کمک مشروط؛ کمک شرطی Conditional Aid برات مشروط Conditional Bill ظهرنویسی مشروط Conditional Indorsement

اندوخته‌های مشروط Conditional Reserves فروش مشروط؛ فروش شرطی Conditional Sale حق حکومت مشترک؛ حکومت مشترک؛ مالکیت مشترک؛ مالکیت مشاع Comdominium اداره؛ رهبری سلوک: طرز رفتار؛ تنظیم؛ هدایت Conduct کرایه‌ای؛ اجاره‌ای؛ مزدی؛ مزدوری Conductitious متصدی؛ ممیز؛ مدیر؛ کارفرما Conductor مدیریت؛ مباشرت Conductorship کنفدراسیون Confederation اتحادیهٔ کل کار "Confederation Generale du Trawail" کنفدراسیون صنعت انگلیس Confederation of Britiesh Industry خطوط کشتیرانی مؤتلف؛ خطوط کشتیرانی هم‌پمیان Conference Lines ضریب اعتماد؛ ضریب اطمینان Confidence Coefficient فاصله اعتماد؛ حدود اطمینان؛ اختلاف اطمینان؛ حوزهٔ اطمینان Confidence Interval حدود اعتماد Confidence Limits تحقیقات محرمانه Confidential Inquiries هیئت؛ شکل؛ ترتیب؛ قواره؛ پیکربندی Configuration تأیید؛ تصدیق؛ ابرام؛ تثبیت؛ استقرار؛ دلیل؛ تسجیل؛ قطعیت؛ استعلام تأییدیه؛درخواست تأییدیه Confirmation اعتبار تأییدی؛ اعتبار مورد تأیید Confirmed Credit اعتبارنامهٔ تأییده شده Confirmed Letter of Credit بانک تأیید کننده Confirming Bank مؤسسه‌های تذیید کننده Confirming Houses ضبط؛ مصادره Confiscation برخورد منافع؛ تضاد منافع Confict of Interests مبارزه؛ تعارض؛ برخورد؛ تضاد Confiction تحلیل متلاقی؛ تحلیل منتجه Confluence Analysis مطابقت با قوانین و مقررات؛ برابری؛ تطبیق؛ سازش؛ توافق Conformity آشفتگی، درهم برهمی، آمیختگی کالاها Confusion of Goods تراکم؛ ازدحام؛ تجمع؛ انبوهی Congestion هزینه‌های انبوهی؛ هزینه‌های ازدحام Cougestion Costs گروه تولیدی؛ مجتمع تولیدی؛ شرکت اختلاطی Conglonerate ادغام شرکت اختلاطی Conglonerate Marger رفتار حدسی؛رفتار گمانی؛ رفتار مبتنی بر حدس و گمان Conjectural Behaviour تغییرات حدسی Conjectural Variations قرارداد مرتبط Comnected Contract روابط کار و کسب؛ ارتباط؛ مشتری؛ پیوستگی؛ اتصال؛ وابستگی؛ پیوند Connection پرداخت وجدانی Conscience Money تشابه آگاهانه Conscious Parallelism شورای پرودن "Conseil de Prud' hommes" رضایت؛ موافقت Consent حکم تراضی Consent Decree زیان غیرمستقیم Consequent Loss خسارتهای غیرمستقیم Consequential Damages زیان تبعی Consequential Loss حفاظت منابع طبیعی؛ حفظ و مراقبت اقتصادی Conservation نگهداری منابع پایان پذیر؛ حفظ منابع تمام‌شدنی Conservation of Exhaustible Resources برنامه‌های حفاظت منابع Conservation Programs محافظه‌کاری؛ اصول محافظه کاری؛ سیاست محافظه کاری؛ مرام محافظه‌کاری Conservatism ارزیابی ملاحظه کارانه Conservative Estimate عوض؛ پاداش؛ پیش قسط Consideration (or Considering) امانت فرستی؛ واگذاری؛ تسلیم؛ سپردن؛ حمل؛ ودیعه‌گذاری؛ تودیع Consignation ارسال کردن؛ تحویل کالا به حمل کننده برای حمل Consign گیرندهٔ کالا Consignee امانت فروشی؛ حمل؛ ارسال؛ کالای فرستاده؛ کالای محمول؛ امانت واگذاری؛ تسلیم؛ سپارش؛ امانت سپاری کالا؛ محموله؛ مرسوله Consignment یادداشت حمل؛ دستور حمل؛ اعلامیهٔ حمل Consignment Note فرستندهٔ کالا؛ فرستندهٔ محموله Consignor ثبات؛ سازگاری؛ استقامت؛ دوام؛ استواری؛ استحکام؛ پایداری؛ توافق؛ درجهٔ استقامت؛ ثبت قدم؛ ثبات رویه؛ همسازی؛ هماهنگی؛ اصل ثبات Consistency سازگار؛ متوافق؛ مطابق؛ نامتناقض؛ استوار؛ پایدار؛ محکم؛ ثابت؛ قائم بالذات؛ ثابت قدم؛ پیوسته؛ مربوط؛ جور؛ همساز Consistent قرضه بدون تاریخ سررسید؛ برگهٔ بهادار بدون سررسید Consol قرضه تلفیقی Consol Bond یک رقم کردن؛ یکی کردن؛ تثبیت کردن؛ تثبیت شدن؛ یکجا کردن؛ ادغام کردن؛ تلفیق کردن Consolidate ترازنامهٔ مشترک؛ ترازنامهٔ تلفیقی؛ ترازنامهٔ گروهی Consolidated Balance Sheet اسناد قرضهٔ تثبیتی؛ قرضهٔ تلفیقی Consolidated Bond قرضهٔ تلفیقی؛ دین تثبیتی؛ دین تلفیقی Consolidated Debt گزارش مالی تلفیقی Consolidated Financial Statement صندوق تلفیقی؛ صندوق مشترک Consolidated Fund خدمات صندوق تلفیقی Consolidated Fund Services گزارش تلفیقی درآمد Consolidated Income Statement گروی تلفیقی؛ رهن تلفیقی Consolidated Mortgage اسناد قرضه دارای وثیقهٔ مشترک؛ اسناد قرضهٔ رهن تلفیقی Consolidated Mortgage Bonds سود خالص یک کاسه؛ سود خالص تلفیقی Consolidated Net Profit برامه‌ریزی تلفیقی Consolidated Planning گزارشهای مشترک؛ گزارشهای تلفیقی Consolidated Statements ادغام؛ صفاقی Consolidation قرضهٔ تثبیتی؛ اوراق قرضهٔ یک کاسه Consolidation Bond اوراق قرضهٔ دولتی (بدون سررسید)؛ قرضهٔ دولتی؛ دین دولتی Consols کنسرسیوم؛ ائتلاف تجاری Consortium (Syndicate) بانک کنسرسیوم Consortium Bank اعطای جمعی وام؛ وام دهی جمعی Consortium Lending مصرف افراطی؛ مصرف تجملی؛ مصرف کالا برای خودنمایی و نه به منظور رفع احتیاج؛ مصرف نمایشی؛ مصرف پرجاذبه Conspecuous Consumption دامنهٔ ثابت Constant Amplitude سرمایهٔ پایه؛ سرمایهٔ ثابت Constant Capital هزینهٔ ثابت؛ قیمت تمام شدهٔ ثابت؛ قیمت مایهٔ ثابت Constant Cost صنعت با هزینهٔ ثابت Constant Cost Industry دلار ثابت Constant Dollar برنامهٔ دلار ثابت Constant-dollar Plan ارزشهای مبتنی بر دلار ثابت Constant-dollar Values کشش جانشینی ثابت تابع تولید Constant Elasticity of Substitution Production Function هزینهٔ نهایی ثابت Constant Marginal Cost منحنی سهم ثابت تقاضای بازار Constant Market Share Demand Curve منحنی تولید ثابت؛ منحنی محصول ثابت؛ منحنی پرداخت ثابت Constant Ooutlay Curve درصد ثابت نزولی Constant per Cent of Decreasing قیمت پایا؛ قیمت ثابت Constant Price منحنی محصول ثابت Constant Product Curve برنامهٔ نصبت ثابت؛ برنامهٔ ضریب ثابت Constant-ratio Plan بازده‌های ثابت Constant Returns بازدهٔ ثابت نسبت به مقیاس تولید؛ بازدهٔ ثابت مقیاس Constant Return to Seale شرکت وابسته؛ شرکت تابعه؛ شرکت جزء اصلی Constituent Company بهینه سازی محدود Constrained Optimization محدودیت؛ قید Constraint شرایط لازم محدودیت Constraint Qualifications تأسیسات Constructions هزینهٔ ساختمانهای نیمه تمام Constructions Works in Progress تحویل صوری Constructive Delivery خسارت کلی اساسی؛ زیان کلی فرضی Constructive Total Loss هزینه‌های قنسولی Consular Feef سیاههٔ فروش قنسولی؛ صورت حساب با مهر قنسولگری کشور مقصد Consular Invoice مصرف کننده Consumer جهش بهای کالاها مصرفی Consumer Boon تعاونی مصرف‌کنندگان Consumer Co-operative اعتبار برای مصرف؛ اعتبار مصرفی؛ وام مصرفی Consumer Credit نظارت اعتبار مصرفی Consumer Credit Control تسهیلات اعتبار مصرفی Consumer Credit Facilities نظریهٔ تقاضای مصرف‌کننده Consumer Demand Theory سرنوشت‌گرایی مصرف‌کننده Consumer Determinism کالاهای بادوام مصرفی Consumer Durables کالای بادوام مصرفی Consumer Durable Goods اقتصاد مصرف؛ اقتصاد مصرف‌کننده Consumer Economics آموزش مصرف‌کننده؛ فرهنگ مصرف‌کننده Consumer Education تعادل مصرف‌کننده Consumer Equilibrium مسئولیت اضافی مصرف‌کننده Consumer Excess Burden خرج مصرف‌کننده؛ مخارج مصرف کننده Consumer Expenditure شرکت مالی مصرف کننده؛ شرکت تأمین مالی مصرف‌کننده Consumer Finance Company مال مصرفی: کالای مصرفی Consumer Goods کالاها و خدمات مصرف‌کننده Consumer Goods and Services شرکتهای وام مصرفی Consumer Loan Companies کالای بی‌دوام مصرفی Consumer-non Durable Goods شاخص قیمت مصرفی Consumer Price Index بخش مصرفی Consumer Sector کالاهای نیمه بادوام مصرفی Consumer Semi-durable Goods حاکمیت مصرف‌کننده؛ فرمانروایی مصرف‌کننده Consumer Soverignty مصرف‌گرایی Consumerism سرمایهٔ مصرفی Consumer's Capital انتخاب مصرف‌کننده Consumer's Choice تعاونی مصرف؛ تعاونی مصرف‌کننده Consumer's Cooperative جامعهٔ مصرف‌کننده Consumer Society رجحان مصرف‌کننده Consumer's Preference حاکمیت مصرف کننده Consumer's Sovereignty مازاد مصرف‌کننده Consumer's Surplus مصرف Consumption جدول‌های مصرف و پس‌انداز Consumption and Saving Schedules سرمایهٔ مصرفی Consumption Capital شرکت تعاونی مصرف Consumption Cooperative Company اعتبار مصرف Consumption Credit خرج مصرفی؛ مخارج مصرفی Consumption Expenditure تابع مصرف Consumption Function معمای تابع مصرف Consumption Function Puzzle کالاهای مصرفی Consumption Goods وام‌دهی مصرفی Consumption Lending خط مصرف؛ حد مصرف Consumption Line وام مصرف؛ وام مصرفی Consumption Loan خط امکانات مصرف؛ حد مصرف Consumption Possibility Line محصول مصرفی Consumption Product مالیات مصرف؛ مالیات بر مصرف Consumption Tax مصرف حقیقی؛ استفادهٔ مصرفی Consumptive Use محفظه؛ مخزن Container بارنامهٔ حمل با محفظه؛ بارنامهٔ حمل با مخزن Container Bill ofLading حمل کالا در مخزن Containerization بار داخل ظرف؛ بار محفظه‌ای؛ بار مخزنی Containerized Freight کشتی محفظه‌ای؛ کشتی مخزن‌دار Container Ship جریمهٔ دیرکرد؛ بهرهٔ دیرکرد تحویل قرضه و سهام؛ هزینه‌های دیرکرد خرید سهم Contango دلال انتقال معامله؛ واسطهٔ وام دهنده به دیگر دلالان Contango Broker روز انتقال معامله Contango Day روز اول تسویهٔ سه روزه برای معاملات بورس Contango on Making-up Day قابل انتقال Contangoable گنجایش؛ محتوی Content بازار همچشمی؛ بازار رقابتی Contestable Market برات قاره‌ای Continental Bill هزینه‌های اتفاقی Contingencies عوارض احتیاطی Contingency Duty صندوق احتیاطی Contingency Fund طرح احتیاطی؛ برنامهٔ احتیاطی Contingency Plan اندوختهٔ احتیاطی Contingency Reserve جدول احتیاطی Contingency Table اتفاقی؛ احتمالی؛ محتمل الوقوع؛ ممکن؛ مشروط Contingent حساب هزینهٔ اتفاقی؛ حساب هزینهٔ فوق‌العاده Contingent Account مستمری سالانهٔ حادثه؛ مستمری سالانهٔ تصادفی Contingent Annuity دارایی مشروط؛ دارایی و ارزش مشروط، به شرط Contingent Asset منتفع احتمالی؛ ذی‌نفع احتمالی Contingent Beneficiary حق گمرکی احتمالی؛ کمرک محتمل و اتفاقی؛ حقوق گمرکی احتیاطی Contingent Duty حق‌الزحمهٔ احتمالی؛ پاداش نامعلوم؛ پاداش محتمل؛ اجرت نامعلوم Contingent Fees اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده؛ وجه اضطراری؛ وجه احتیاطی؛ وجه احتمالی Contingent Fund دیون اتفاقی و پیش‌بینی نشده؛ بدهیهای احتمالی؛ بدهی اتفاقی؛ بدهی محتمل الوقوع؛ تعهد احتمالی؛ بدهیهای نامعین و احتمالی Contingent Liabilities تعهدات احتمالی؛ تعهد شرطی Contingent Obligation سود احتمالی؛ سود به شرط Contingent Profit اجاره ‌بهای مشروط؛ اجاره ‌بهای احتمالی Contingent Rent اندوخته‌های احتیاطی؛ اندوخته‌های احتمالی Contingent Reserves

تمدید Continuation نرخ تمدید معامله؛ نرخ انتقال معامله Continuation Rate سند قرضهٔ تمدیدی؛ سند قرضهٔ مداوم؛ سند قرضهٔ مستمر Continued Bond ادامهٔ حساب؛ دنبالهٔ حساب Continuing Account اعتبار مستمر Continuing Appropriation پیوستگی؛ استمرار؛ دوام؛ تداوم؛ مداوم Continuity اصل پیوستگی عملیات حسابداری؛ مفهوم تداوم Continuity Concept (to Accounting) پیوستگی تابع تقاضا؛ تداوم تابع تقاضا Continuity of Demand Function حسابرسی مستمر؛ حسابرسی استمراری؛ حسابرسی مداوم Continuous Audit بودجهٔ استمراری؛ بودجهٔ مستمر Continuous Budget نظارت مستمر بر موجودی Continuous Inventory بازار پیوسته؛ بازار یکسره، مداوم Continuous Market شمارش مداوم کالا؛ انبارگردانی مداوم Continuous Stock count متغیر پیوسته Continuous Variable سیر؛ دورهگ کرانه؛ مرز؛ خط محیط Contour منحنی تراز؛ خط تراز Contour Line مقابل؛ طرف د

/ 0 نظر / 58 بازدید