فرم استخدام مترجم

فرم استخدام مترجم:

 

در صورتی که تسلط بالایی به زبان انگلیسی دارید و تمایل دارید، با ما همکاری کنید. از شما دعوت می نماییم، فرم زیر را تکمیل کنید. پس از ارسال مشخصات، تیم مدیریت ترجمه کده اطلاعات شما را مورد بررسی قرار داده و جهت آغاز همکاری با شما تماس می گیریم.

لطفاً در تکمیل فرم نکات زیر را مورد توجه قرار دهید: نام و نام خانوادگی خود را کامل وارد نمایید. مدارک تحصیلی خود را حتما ذکر نمایید. در زمینه‌های مورد ترجمه ، زمینه‌هایی را که واقعاً در آن توانایی ترجمه دارید، ذکر نمایید. درج اینکه در تمامی زمینه‌ها توانایی ترجمه دارید قابل قبول نیست. پس از دانلود فرم آن را تکمیل نموده و به ایمیل زیر ارسال نمایید. tarjomekade93@gmail.com

دانلود فرم استخدام مترجم

/ 0 نظر / 11 بازدید