مقالات بررسی(101)

. تربیت فرهنگی با رویکرد اسلامی و علوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: جواد محمودی - یدالله خرم آبادی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۲. جایگاه و اهمیت داستان های قرآن کریم در تربیت دینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: رقیه ساجدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۳. جلوه های تربیتی قیام عاشورای حسینی (ع)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سید محمد امیری - محمدرضا محمدشفیعی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۴. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در متون ادبی و عرفان اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمود عباسی - احمد ملایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۵. حجاب و عفاف، گوهر نایاب بشری (با نگاهی به ایران باستان و ادیان یهود، مسیحیت و اسلام)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمدرضا عزیزی پور - مسعود باوان پوری - حدیث باقری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۶. خانواده و مسئله فرزندسالاری در مجلات خانوادگی ایران بین سال های 91 و 92
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: شهرام اسفندیارزاده ملکی - عبدالله علایی - مریم هوشیار
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۷. زندگانی دنیا از منظر قرآن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمدعلی طاهری نژاد - محمدمهدی خواجه پور - محمدعلی حیدری مزرعه آخوند
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۸. سبک زندگی اسلامی با نگاهی بر رسانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: ابراهیم عبداللهی - نجمه لندی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۰۹. سبک زندگی اسلامی و زمینه های فلسفی و فکری سبک زندگی غربی با تاثیر از مدیریت اسلامی پارادایم قرن تکنولوژی و اطلاعات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مریم حافظیان - بتول کاظمی کانی - مهرانه کاظمیان - قادر وظیفه دمیرچی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۰. سبک زندگی اسلامی و مدرنیته نگاهی مقایسه ای با تاکید بر خانواده و صله رحم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: محمد لعل علیزاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۱. شناخت و بررسی عوامل موثر در تربیت و باورپذیری دینی نوجوانان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: خدیجه آبادی وایقان - معصومه مذنب خدایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۲. طراحی مدل تعلیم و تربیت اسلامی از نگاه امام خمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: فائزه خلج
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۳. فرآیند تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مجتبی محمدی مزرعه شاهی - سید سعید موسوی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۴. لایه های محرمیت در خانه های سنتی ایران، نماد الگوی دینی در زندگی خانواده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سیامک نیری فلاح - اکرم خلیلی - محمد تاج الدین بن محمد رسدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۵. مطالعه و بررسی اهمیت عشق و محبت در تربیت فرزند از دیدگاه اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: صدیقه عباسعلی نژاد
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۶. مطالعه و بررسی اهمیت عقل در تعلیم و تربیت اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: صدیقه عباسعلی نژاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۷. مفهوم عزت نفس در صحیفه سجادیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سمانه محمدی شمیرانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۸. مفهوم گناه و اقسام آن در قرآن و روایات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمود حوصله پو - سید محمود میرخلیلی - علی محمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۱۹. نقد و بررسی مفاهیم اخلاقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: اصغر زاهدی تیر
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۰. نقش زن و خانواده در جامعه و شکل گیری سبک زندگی ایرانی اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مجتبی محمدی مزرعه شاهی - احسان جعفری نیسیانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۱. نقش محبت در تعلیم و تربیت از نظر اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: ژیلا مرادی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۲. نگاهی به نظام تربیت اسلامی شیخ الرئیس ابن سینا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: حمید جعفریان یسار
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۳. نماز سرچشمه فضیلت ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مریم سادات کیافر - فرح هاشمیان - ابوالفضل غفاری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۴. اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان در آستانه ازدواج دانشگاه پیام نور شهرستان سمیرم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: رضیه پیرمرادیان - مریم رضایی - حجت پیرمرادیان - معصومه پیرمرادیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۵. ارتباط بین جهت گیری مذهبی (عقاید ـ مناسک و اخلاق اسلامی) با سلامت عمومی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: شهرام دارابپور - محمدحسین محبی نورالدین وند
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۶. بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و رضایت شغلی آموزگاران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: کوروش گودرزی - ناصر جواهری زاده - معبود امیدی - حمیدرضا عمرانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۷. بررسی اندیشه های سیاسی روزبهان خنجی و علامه مجلسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سمیه بیاتی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۸. بررسی اثر بخشی آموزش بخشایش بر خشم و مولفه های آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: معصومه نعمتی - شهناز جمیلی - ناهید محمدی درویش بقال
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۲۹. بررسی افسردگی هوش معنوی و کیفیت زندگی در زنان زندانی شهرستان زاهدان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: زهرا عسگرپور کریمی - مهرداد مظاهری دشت ارژندری
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۰. بررسی اهمیت شادی از دیدگاه قرآن و روایات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سحر محسنی - مهدیه محسنی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۱. بررسی باورهای دینی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ملاک جنسیت و سبک تربیتی آنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سرور یکتاخواه - زری آرمان نیا - مریم دولتشاهی - فاطمه کردی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۲. بررسی جایگاه شخصیت و اندیشه های بشر حافی در تحکیم نظام آموزش صوفیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مریم شعبانزاده - رمضان مجوزی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۳. بررسی رابطه کمرویی و اضطراب وجدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور منوجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: فاطمه سالاری مقدم - ندا سعیدی گراغانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۴. بررسی رابطه ابعاد هوش معنوی با خودگردنی مذهبی در طلاب حوزه علمیه الزهرا جیرفت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: فاطمه سالاری مقدم - ابوالقاسم خوش کنش - مصیب حسین زاده گرمی - مرتضی عبدالله پورچناری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۵. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: طیبه جمالی - رضوان عباسی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۶. بررسی رابطه معنویت، سرسختی و کیفیت زندگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: یوسف دهقانی - مصطفی دهقانی - مسعود بحرینی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۷. بررسی رابطه هوش معنوی و اضطراب مرگ در دانشجویان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: فهیمه محمدپور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۸. بررسی شیوه گذراندن اوقات فراغت در بین نوجوانان و جوانان 29-14 ساله استان ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: علی فدائیان - فریدون یزدانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۳۹. بررسی مبانی فمینیسم از منظر قرآن و روایات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمدامین احمدیانی - حسین افسردیر
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۰. بررسی معیارهای ازدواج در اسلام از دیدگاه قرآن و روایات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: راضیه جلیلی - جواد÷ جهان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۱. بررسی میزان باورهای دینی دانش آموزان دوره متوسط نظری استان بوشهر و شناسایی عوامل مرتبط با آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمد شیخیانی - زهرا فکوری
تعداد صفحات: ۲۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۲. بررسی نگرش ها و باورهای مذهبی دانشجویان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: منیژه کرمی - مینا کرمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۳. بررسی هویت دینی دختران نوجوان بر اساس سنخ شناسی مادران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: انسیه ساداتی - سهیلا صادقی فسایی - عزت السادات میرخانی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۴. بررسی و شناخت روانشناسی شخصیت ااز منظر اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: راضیه ناظمی - هانیه حیدرنیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۵. پیش بینی سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه بر اساس روزه داری در ماه مبارک رمضان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سوران رجبی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۶. تاثیر تفکر مثبت مذهب محور بر تعارضات زناشویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سید مرتضی احمدی تبار - نجمه حمید - رضا پاشا
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۷. علل کم توجهی به باورهای دینی در بین دامش آموزان دبیرستانی کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: گلمراد مرادی - زینب عزیزی - صدیقه حسین پور دلاور
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۸. کارکردهای قوه واهمه از دیدگاه ملاصدرا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمد حیدری فرد - نگین فهیمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۴۹. مسئولیت پذیری اجتماعی در نهج البلاغه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: آمنه عباسی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۰. مطالعه رابطه دین داری با تمایل به افکار خودکشی در شهرستان ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: علی فدائیان - یدالله خرم آبادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۱. مقایسه ایمان و رفتار مذهبی در افراد با و بدون رضایتمندی زناشویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سورا رجبی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۲. نقش تعلیم تربیت اسلامی در ایجاد آرامش روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال تحصیلی 93-92
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مرضیه مهدی پور - نادر فروزن مهر - حبیب مقصد قره باغ
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۳. نقش روانشناختی باورهای دینی در بهبود عملکرد ورزشکاران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سیف الله فضل الهی - منصوره ملکی توانا
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۴. نقش سخت رویی روان شناختی و بخشش در پیش بینی سازگاری زناشویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: جاسم بهرامیان - سمانه بهرامیان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۵. نماز روشی برای مقابله با مشکلات روان شناختی و مصرف سیگار در دانشجویان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سوران رجبی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۶. اهمیت والای نماز در ارتقا اخلاق حرفه ای کارکنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: بتول کاظمی کانی - مریم حافظیان - مهرانه کاظمیان - قادر وظیفه دمیرچی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۷. بررسی عوامل داخلی سازمان جهت تدوین استراتژی (حل کاهش عدم اطمینان محیطی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: حمید تابلی - معصومه روحی میرحسینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۸. بررسی نحوه انتخاب پورتفولیوی بهینه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: معصومه روحی میرحسینی - فرزانه بیک زاده عباسی - مژگان پورنامداری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۵۹. تاثیر مدیریت اسلامی بر روی رضایت مندی آموزش و پرورش شهر بوشهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: طهمورث آقاجانی - کوثر سیمیاریان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۰. رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های دولتی شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: زهرا نجفی ابیانه - مصطفی عسکریان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۱. ساختار فضایی بازارهای اسلامی ایران، تبلور محرمیت در تعاملات اجتماعی زنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: اکرم خلیلی - سیامک نیری فلاح - آلیس صابرنیا اسماعیل
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۲. طراحی مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در نظام مدیریت آموزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محدثه خلج - سوسن کشاورز
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۳. مردم سالاری دینی مولفه های ارزیابی وجود دموکراسی بنیادین در نظام اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: محمدزمان علاء الدینی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۴. نقش فناوری های نوین دعر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان و مدیران فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: محمدمهدی ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۵. نقش مشاوره در مدیریت سازمانی کارآمد از دیدگاه امام علی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: احمدرضا قنبری نصرآبادی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۶. ابعاد اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: عزیز بلوچزهی - حسین خاکپور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۷. ابلیس؛ عاشق یا فاسق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: رمضان مجوزی - علی عابد کهخا ژاله
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۸. ادله تحریف ناپذیری قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: محسن نادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۶۹. ارزش سیره نبوی از منظر قرآن و مستشرقان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: فاطمه رضایی - مهرناز گلی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۰. اسباب اجمال در قرآن مبین از منظر جلال الدین سیوطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سعید فخاری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۱. اسباب و موجبات لعن از منظر قرآن کریم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: امیر فتاحی - توران مهمدی - حسین زارعی کردشولی - ضرغام فرامرزی نیا
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۲. اندیشه های دینی ـ تربیتی در آثار فارسی ملامحمد فضولی بغدادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سمیه مهدوی - فاطمه مهدوی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۳. انسان و سیر تفکر اسلامی از دیدگاه شهید مطهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: نوید ورقائی - ندا ورقائی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۴. اهل بیت علیهم السلام و مباحث تاریخ قرآن در تفسیر شهرستانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: اسما ایرانمنش - حسین خاکپور
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۵. اهمیت خواب و رویا در متون منشور تصوف و عرفان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: محمد چهارمحالی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۶. اهمیت فلسفه ورزی و اندیشیدن در نهج البلاغه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: حیدرعلی عباس پور - خیرالله بدرلو - محسن فرمهینی فراهانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۷. آرا مستشرقان در مباحث قرآنی و نقد آن توسط علامه طباطبایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: جعفر سنجری
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۸. آزمون گذر از اسطوره دریا در شاهنامه و برخی از متون پهلوی و مقایسه آن با قرآن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: مجتبی گل آیسک - رضا اشرف زاده - محمد فاضلی - سید نعمت الله تقوی بهبهانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۷۹. بازخوانی از امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن کریم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمدرضا عزیزی پور - مسعود باوان پوری - حدیث باقری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۰. بازشناسی اصالت عقل ابن رشد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: سجاد یوسفی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۱. بازشناسی شاخص های بارز تغذیه سالم در پرتو آموزه های نبوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سهراب مروتی - توران مهمدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۲. براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: زینب فروزفر - قربان علمی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۳. بررسی اغراض ثانویه جملات انشایی در سه جز آخر قرآن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمد شیخ - زری شعبانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۴. بررسی اغراض ثانویه جملات انشایی طلبی در خطبه های نهج البلاغه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمد شیخ - مهوش صفرنژاد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۵. بررسی اندیشه احترام به طبیعت در قرآن و شعر هایکو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: امیر حسنوندی - سمیر حسنوندی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۶. بررسی آثار عدم پرداخت زکات و تاثیر آن بر جامعه از دیدگاه قرآن و سنت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: سید سخاوت حسینی - جواد÷ جهان - فروزان حسینی - پروین شاه محمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۷. بررسی باورهای مربوط به ماه و مهر در قصاید خاقانی شروانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: حمید پولادی - حسین علیقلی زاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۸. بررسی تطبیقی کتاب دانبال عهد عتیق با آیات قرآنی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: فاطمه مرضیه حسینی کاشانی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۸۹. بررسی تطبیقی مشترکات در اسلام و مسیحیت از منظر عدالت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: زینب محمدی بوستانی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۰. بررسی تطبیقی مشترکات در اسلام و یهود از منظر عدالت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: زینب محمدی بوستانی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۱. بررسی تفاوت های منطق صوری و جدید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: حسینعلی صمدیار
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۲. بررسی جامعیت قرآن از دیدگاه فرقین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمدعلی طاهری نژاد - حمید حاجی اسمعیلی اردکانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۳. بررسی حجاب و کیفیت پوشش در ادیان الهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: محمدرضا سرمدی - سوسن آقاجان بگلو
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۴. بررسی دیدگاه سید احمد خان هندی در مورد ملائکه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: فاطمه اثنی عشری - مهرناز گلی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۵. بررسی روش قصه گویی در پاسخ گویی به سوالات مذهبی کودکان از نگاه قرآن و حدیث
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: ریحانه ریحانی - محسن زارعی جلیانی - علیرضا مختاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۶. بررسی رویکردهای مختلف نسبت به نجات از دیدگاه اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: کمال خواجه پور بنادکی - محمد مهدی خواجه پور بنادکی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۷. بررسی صور بلاغی سوره رعد با تکیه بر نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: رقیه خرمی - عزت الله پودینه
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۸. بررسی عالم مثال منفصل در اندیشه شیخ اشراق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسنده: وجیهه عادلی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۰۹۹. بررسی عوامل دین گریزی در جوامع اسلامی و خلا معنویت در جوامع غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: میلاد باغبان - محمد دربازی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۹۸۱۰۰. بررسی کیفیت تکامل در برزخ از دیدگاه عقل و نقل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نویسندگان: الهام حیدرزاده - محمدرضا گرجی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی. بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسرا

/ 0 نظر / 78 بازدید