مقالات بررسی(255)

۲۵۲۰۰۱. بررسی خصوصیات جمعیت باکتریایی در کمپوست زباله های جامد شهری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: جواد عابدینی طرقبه - سعیده ظهور فاضلی - محمدرضا آرین نژاد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۲. ارزیابی کیفیت خاک برای محیط زیست
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: مجتبی یحیی آبادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۳. معرفی و بررسی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تولید کمپوست
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: امیرحسین محمدی - سامان آرمال
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۴. ارزیابی طرح تفکیک از مبداء زباله در شهر تبریز(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 5 تبریز)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: محمود رادفر - رسول موسایی - حبیبه هراتی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۵. ابداع روش جدید در کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از دفن زباله با استفاده از بنتونیت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: رضوان جوارانی - نغمه افتادگان - هاله عرب بازمانده - فهیمه زارع
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۶. ارزشیابی بهداشتی کارخانه کمپوست بندرانزلی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: زهرا شعبانی - قاسمعلی عمرانی - سیدعلی جوزی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۷. بررسی ارزش اقتصادی مدیریت پسماندصنعتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: وفا محمودی نژاد - سمیه ترنج
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۸. بررسی تاثیر بسته بندی های زیست تجزیه پذیر بر پایه مواد خام زراعی بر مدیریت پسماند و توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: میلاد ابراهیمی - سیدامید هاشمی پرست
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۰۹. شیوه مدیریت زباله ها و مواد زائد بیمارستانی در کشور ترکیه (استانبول)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: میلاد جانقربان - محسن سبزی نژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۰. بررسی کارایی روش های بیولوژیکی و فیزیکی شیمیایی در تصفیه شیرابه محل های دفن مواد زائد شهری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: حسین وحیدی - سیدمحمدامین بنایی - احسان سیدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۱. مقایسه‌ی اقتصادی روش‌های مختلف بازیافت آسفالت و روکش به منظور بهسازی راه‌های (مطالعه موردی استان خوزستان)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سیدعباس طباطبایی - مهرداد عیسی زاده - سینا خالدی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۲. کاهش تولید و حجم کمتر پسماند و نقش آن در کاهش هزینه ها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: زهره کسمایی - زهرا اسمایی - فرشته السادات میرطاهری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۳. بررسی امکان تولید رنگ از ضایعات و پسماندهای محصولات کشاورزی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سیدمحمد مهدوی شهری - حسن صدرنیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۴. بررسی روشهای پردازش و تفکیک پسماند خیابانى در ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: محمدعلی عبدلی - ملیحه فلاح نژاد - مریم عباسی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۵. بررسی وضعیت جمع آوری وحمل ونقل زباله های عفونی شهر زابل 1386
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سیدمصطفی خضری - الهه دادور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۶. بررسی معیارهای مختلف در انتخاب محل دفن مهندسی- بهداشتی پسماند شهری و انتخاب بهترین معیار دفن در کشور
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: افشین تکدستان - علی اکبر بابایی - سوده طهماسبی ثوری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۷. چشم انداز تولید و انبارش گوگرد در راستای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: احمد روزبهانی دهنوئی - ابراهیم علائی - فروزان وکیلی - حمید بنیاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۸. آلودگی کود کمپوست مخلوط حاصل از زباله های شهری و آثار نامطلوب آن بر انسان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: هادی تره باری - فرهاد اخوان لیمودهی - امین جعفرقلی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۱۹. بررسی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در کاهش آلودگی شیرابه پسماند در روش دفن فوکوئوکا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: حامد حسن دوست - امیرهمایون صفارزاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۰. اهمیت مدیریت پسماندهای شبه خانگی شهرک های صنعتی در مدیریت پسماندها(مطالعه موردی: شهرک صنعتی جی اصفهان)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: هیام آل کثیری - نوراله میرغفاری - حمید قدوسی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۱. بررسی توصیفی اثرات شیرابه دفنگاه سراوان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: آزاده محمدی گلرنگ - سجاد حسینی - سیامک دوستدارفشتکه
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۲. بررسی فرآیند مدیریت جمع آوری پسماندهای شهر زاهدان و ارائه راه حل برای مدیریت آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: کمال الدین اونق - حامد بیگلری - حامد فریدی - خدیجه صفری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۳. بررسی موقعیت استراتژیک طرح تفکیک از مبدأ پسماند های خشک شهر زاهدان در سال 1389-1388
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: حامد بیگلری - کمال الدین اونق - حامد فریدی - خدیجه صفری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۴. استفاده از لاستیک‌های فرسوده در بتن به عنوان روشی موثر برای دفع این آلاینده‌های با دوام محیط زیست
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: یوسف رحمانی - محمدرضا سهرابی - احمد عسکری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۵. بررسی الگوی مدیریتی و اجرایی جمع آوری پسماند خشک در شهر زاهدان در سال 1389-1388
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: حامد فریدی - حامد بیگلری - کمال الدین اونق - خدیجه صفری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۶. اهمیت بازیافت و نقش آن در مدیریت پسماندها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: ساره رحیمی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۷. بررسی روش های مختلف مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: محمدعلی عبدلی - محمود دلبری
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۸. مشارکت شهروندی تنها راه حل معضل پسماند ( با رویکردآموزش محیط زیست )
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سیدمحمد شبیری - مژده صابری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۲۹. بررسی اثرات زیست محیطی بستن محل دفن، مراقبتهای پس از دفن و بازسازی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: محمدعلی عبدلی - محمود دلبری - سعید مرغوب
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۰. لزوم توجه به آلاینده گی زیست محیطی محصولات آرایشی و بهداشتی در مدیریت پسماند
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سحر رشیدی - عالیه چنگیزی - کامران رضایی - مرتضی مفاخر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۱. بررسی و مدلسازی آلودگی ناشی از زباله های محل دفن بر آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان امان آباد)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: لیلا مشهدی میقانی - اکبر باغوند
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۲. کاربرد فرایند تثبیت و جامدسازی در تصفیه پسماندهای خطرناک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: محمدجواد ذوقی - آریامن قویدل
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۳. ارزیابی و مدیریت پسماندهای روستایی حاشیه تالاب انزلی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: بابک رازدار - آریامن قویدل
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۴. بررسی نقش آموزش در افزایش مشارکت شهروندان زاهدانی در تفکیک از مبداء پسماندها و بهبود آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: خدیجه صفری - داریوش کریمی - محمدعمر حسین زهی زمانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۵. بررسی مدیریت طبقه بندی ، جمع آوری و دفع اصولی پسماندهای خطرناک رادیواکتیو
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: مرتضی زارعی - سیدعلی جوزی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۶. بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در زمینه مدیریت مواد زائد جامد
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سیما سبزعلیپور - نفیسه صالحی - پریسا عباسی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۷. بررسی مدیریت تفکیک ، جمع آوری ، انتقال و دفع اصولی پسماندهای بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: مرتضی زارعی - سیدعلی جوزی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۸. بررسی روش های مختلف مدیریت پسماندهای تولیدی در صنایع آلومینیوم سازی و انتخاب گزینه برتر (مطالعه موردی: کارخانه آلومینیوم المهدی)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پسماند
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: ادوین صفری - مهدی جلیلی قاضی زاده - مسعود فرحناک
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۳۹. بررسی کیفیت خاک کف مخزن سد کمال صالح و تأثیر آن بر کیفیت آب مخزن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: رضا عظیمی - هادی عباسی - محمود عظیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۰. بررسی نقش اندام های زیرزمینی گیاهان در کاهش میزان عناصر سنگین خاک و اثرآن بر پاکسازی محیط
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: لیلا طایفه سیدعلیخانی - رضا تمرتاش - محمدرضا طاطیان - سیده محدثه احسانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۱. بررسی غلظت مس، منگنز، مولیبدن و نیکل در اراضی اطراف کارخانه قند شیروان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سمیرا محمدی سعدآباد - هادی قربانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۲. بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: محمدجواد عسگری - پیام نجفی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۳. بررسی قابلیت جذب سرب توسط گیاهان ذرت، یونجه و آفتابگردان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: عبدالحمید محبی - سامسون هاروتونیان - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۴. گیاه پالائی عنصر کا دمیم توسط آفتابگردان، یونجه و ذرت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: عبدالحمید محبی - سامسون هاروتونیان - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۵. بررسی قابلیت جذب عناصر سنگین توسط گیاهان زراعی به صورت کشت مخلوط با خرما
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: عبدالحمید محبی - سامسون هاروتونیان - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۶. بررسی اثرات گیاه پالایی چند گونه گیاهی همراه با خرما بر کاهش مقادیر آلاینده‌های خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: عبدالحمید محبی - حجت دیالمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۷. بررسی توان حل کردن فسفاتهای معدنی نامحلول توسط باکتریهای سیلیکاتی (SDB) جداشده از مزارع پنبه استان گلستان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: نرجس علیدوست - محسن علمایی - علیرضا فلاح
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۸. مطالعه و بررسی کاربرد پرده های عایق GCL در کف و جداره محلهای دفن علمی پسماندها به هدف کاهش الودگی خاک و سفره های اب زیر زمینی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: فضل الله سلطانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۴۹. مطالعه امکان تجمع سرب، روی و آرسنیک در برخی گیاهان زراعی اطراف کارخانه قند شیروان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سمیرا محمدی سعدآباد - هادی قربانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۰. بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در مزارع گندم دراطراف کارخانه قند شیروان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سمیرا محمدی سعدآباد - هادی قربانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۱. بررسی پتانسیل استخراج فلزات سنگین در pHهای مختلف به وسیله گیاه Medicago sativa L
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: علیرضا هوشمندفر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۲. بررسی پتانسیل استخراج فلزات سنگین در مراحل مختلف رشد گیاه Medicago sativa L
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: علیرضا هوشمندفر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۳. بررسی خصوصیات توده سنگ در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: فرنوش حاجی زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۴. بررسی نفوذ پذیری و تزریق پذیری در پی سنگهای یک لندفیل (مثال موردی)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: فرنوش حاجی زاده
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۵. مدیریت خاک های جنگلی در ارتباط با ترسیب کربن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: طوبی روستا - سیدمحمد حجتی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۶. بررسی عملکرد کرم های خاکی در فرآیند پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت و امکان استفاده از آن در مناطق آلوده ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: صبا قزوینی - محمدرضا عندلیبی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۷. بهبود پاکسازی همزمان کروم و فنل از خاک رس به روش الکتروکینتیک با استفاده از محلول کمپلکس ساز EDTA
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: بهنوش خطایی - محسن سعیدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۸. مطالعه عملکرد علف وتیور درپالایش خا ک های آلوده به شیرابه پسماندهای شهری دشت شیراز
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: هانیه جلالی پور - علی اصغر قائمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۵۹. بررسی اثر چوبکشی توسط اسکیدر بر فشردگی خاک عرصه های جنگل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: مریم اسدیان - سیدعطااله حسینی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۰. بررسی ژئوشیمیایی عناصر سمی در رسوبات مجتمع معدنی گل گهر سیرجان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: مرضیه بلوردی - علیجان آفتابی - فرشید زمانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۱. بررسی استانداردهای آلودگی خاک در دنیا و ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: امیررضا بدری - زهرا حیدرنیا فتح آباد - حمیدرضا کریمی نیا
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۲. بررسی اثرات کروم در فیزیولوژی گیاه و محیط زیست
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: فرزاد جلیلی - ناصر حسینی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۳. بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های میکروبی خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: علی بهشتی آل آقا - فایز رئیسی - احمد گلچین
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۴. بررسی وجود فلزات سنگین کادمیم و سرب در نمونه‌های بادام زمینی ایرانی و چینی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: روح اله رجبی - سیدعلی نورحسینی نیاکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۵. بررسی میزان آرسنیک، وانادیوم و جیوه در خاکهای اطراف کارخانه لوله گستر اسفراین
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: زهرا محمدی دوغابی - علی عباسپور - شاهین شاهسونی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۶. انتخاب روش بهینه پاکسازی خاک های آلوده به آلاینده های آلی پایدار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سائنا نژادی - محمدرضا صبور - بردیا طبیعت نژاد - افشین خشند
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۷. بررسی روش های حذف آلاینده های خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: طاهره خزایی - علیرضا پورخباز - سمیرا بهروش - آزاده صالحی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۸. بررسی اثرات گردشگری بر روی خاک در پارک ساحلی خارستان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: رضا شاکری - سمیه منصوربهمنی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۶۹. بررسی کاربرد کودهای شیمیایی بر غلظت فلزات سنگین خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: زهرا عطافر - امیرحسین محوی - علیرضا مصداقی نیا - جعفر نوری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۰. بررسی خطر سرطان زایی ناشی از بلع تصادفی ترکیبات پلی آروماتیک حلقوی در خاکهای آلوده جنوب پالایشگاه تهران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سعید گیتی پور - مینا محبی - احسان طاهری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۱. پایش آلودگی خاک به کروم در اراضی کشاورزی استان همدان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: سهیلا براتی - نوراله میرغفاری - علیرضا سفیانیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۲. بررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس محرک رشد گیاه بر پالایش سرب از خاک توسط گیاهان کلزا و جو
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: ژیلا بهارلویی - کاظم خاوازی - ابراهیم پذیرا - محمود صلحی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۳. بررسی روش استخراج بخار مواد آلاینده از خاک و تاثیرات آن بر کاهش آلودگی های نفتی و صنعتی موجود در خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده: احمد نعمتی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۴. تجمع زیستی کادمیوم و نیکل در محلول رقابتی بوسیله باکتری های ایزوله شده از خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: علی چمن نژادیان - رحیم محمدزاده گرگرق - مصطفی چرم - حسین معتمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۵. پالایش زیستی کادمیوم و نیکل در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله باکتری های مقاوم خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: رحیم محمدزاده گرگرق - مصطفی چرم - حسین معتمدی - شاهین اوستان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۶. کاربرد گیاه داروئی Achillea wilhelmii در مبارزه بیولوژیک با آفات و اثر آن در کاهش آلاینده های خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: ایوب فرج اله چعب - نسیم کرمی - روح اله رجبی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۷. بررسی اثر کادمیوم کلرید و سولفات مس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در گونه Agropyron elongatum
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: مرتضی صابری - علیرضا شهریاری - علی طویلی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۸. اصلاح برخی شاخص های بیولوژیکی یک خاک نیمه خشک با استفاده از لجن صنعتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: شکراله اصغری - فریبا عبدالهی قراولی - ناصر علی اصغرزاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۵۲۰۷۹. نقش فناوری نانو در جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از خورندگی خاک بر لوله های نفت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: خاک
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسندگان: رضا جلیلوند - لیلا نوری هندی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

/ 0 نظر / 19 بازدید