واژگان مدیریت2

ترازنامه Balance sheet - position ststement نسبتهای مالی Balance sheet ratios معافیت مالی Balancing allowance متعادل‌سازی زمانی Balancing time بارسبک و حجیم Balloon freight تغییر و افزایش قیمتها بیشتر از حد واقعی Ballooning نوعی وام رهنی Balloon mortgage نوعی برگهٔ بدهی Balloon note رأی کتبی Ballot نمودار نواری Band chart فروش بسته‌ای ، بستهٔ حاوی چند کالا برای فروش Banded pack گروه‌بندی نرخهای مختلف پرداخت Banding پردازش برنامه‌های کم‌اهمیّت ، پردازش برنامه‌های زمینه‌ای Background processing برنامهٔ کم اهمیّت(در کامپیوتر) ، برنامهٔ زمینه‌ای Background program حمایت ، پشتوانه ، پشتوانهٔ پول یک کشور Backing تراکم ، تراکم سفارشات Backlog سفارش انجام نشده Back order تبلیغ وابسته Back selling نوبت کار بعدار‌ظهر Back shift تفاوت غیرعادی قیمت یک کالا در دو بازار Back spresd مهر پست ، مهر پشت پاکت Backstamp پیاپی - پشت سرهم Back - to - back بدهی غیرقابل وصول Bad debt حذف حساب بدهی غیر قابل وصول Bad debt write off تحویل و انتقال نادرست Bad delivery سوءنیت Bad faith اخراجی Bagged ضامن ، ضمانت کردن Bail ضمانت‌نامه Bail bond تحویل گیرندۀ امانت Bailer ناظر ضابط ، مأمور ابلاغ Bailiff ضمانت ، وجه‌الضمان ، گرویی Bailment امانت‌گذار Bailor ضمانت خلاف قاعده ، پرداخت غیرقانونی به سهامداران Bailout تبلیغ فریبنده ، تبلیغ شکاری Bait advertising تبلیغ واهی ، طعمه و تغییر Bait and swich مانده ، موازنه ، تراز Balance وجه لازم برای تراز ، میزان بدهی Balance due بودجهٔ متعادل Balanced budget اقتصاد متعادل Balanced economy رشد متوازن Balanced growth تراز پرداختها Balanced of payment تراز بازرگانی ، تراز تجاری Balance of trade موجودی متوازن Balance quantity ترازنامه Balance sheet - position statement نسبتهای مالی financial ratios< Balance sheet ratio معافیّت مالیاتی Balancing allowance متعادل‌سازی زمانی Balancing time بار سبک و حجیم Balloon freight تغییر و افزایش قیمتها بیشتر از حد واقعی Ballooning نوعی وام رهنی Balloon motgage نوعی برگهٔ بدهی Balloon note رأی کتبی Ballot نمودار نواری Band chart فروش بسته‌ای ، بستهٔ حاوی چند کالا برای فروش Banded pack گروه‌بندی نرخهای مختلف پرداخت Banding انگیزه گروهی کار Bandwagon زمان کلّ کار روزانه Bandwidth حساب بانکی Band account مساعدۀبانکی Bank advande حوالهٔ بانکی ، برات بانکی Bank draft بانک تصفیهٔ حسابهای بین‌المللی Bank for international Settlement (BIS) اسکناس بانکی Bank note بانک ناشر اسکناس Bank of issue رفع مغایرت بانک با مؤسسه‌ها Bank reconciliation سراسیمگی بانکی bank run< Bank panic سراسیمگی بانکی Bank run ورشکسته ، ورشکسته‌شدن Bankrupt ورشکستگی Bankruptcy اخطار ورشکستگی Bankruptcy notice فروشگاه محلّی Bantam store یک میلیون پوند استرلینگ Bar نمودار ستونی Bar chart =bar diagram رمز ستونی Bar code معامله ، چانه‌زدن ، مذاکره جمعی Bargain طبقهٔ جنسهای ارزان Bargain basement میز حراج ، پیشخوان حراج و اجناس ارزان Bargain counter مشتری ارزان‌طلب Bargain hunter تئوری مذاکره جمعی در پرداخت Bargain theory نظریهٔ واحدهای تشکیل دهندهٔ سازمان Barnard's unit concept فروشندگان جادویی ، فروشندگان فوت و فنّ‌شناس Barn - burner wizards شاخصهای سنجش وضعّیت بازار یا اقتصاد Barometers بارل ، بشکه Barrel پول بی‌ثمر Barren money موانع تغییر Barriers to change موانع ورود به بازار Barriers to entry مبادلهٔ پایاپای یا تهاتر Barter سیستم پرداخت بارث ، سیستم پرداخت بر مبنای بازده Barth system حقوق و دستمزد پایه Base pay دورۀ اولیهٔ استخدام Base period نزخ پایهٔ بهره ، نرخ پایه دستمزد Base rate روش حداقل موجودی پایه Base stock method >basic time Base time بیسیک BASIC (Biginners' All purpose Symbolic Intruction Code محصولات اساسی تحت حمایت دولت Basic crops تصمیمهای اساسی Basic decisions سیستم اندازه‌گیری حرکتها Basic motion time (BMT) طرح قطعه‌کاری Basic piece rate قیمت مبنا ، قیمت پایه Basic price نزخ پایه دستمزد Basic rate پژوهش بنیادی Basic research کالای اساسی Basic stock زمان مبنا Basic time حقوق پایه Basic wage نوعی سیستم اندازه‌گیری کار Basic work data (BWD) سیستم مبدأ ثابت Basing point system نقطهٔ مبدأ برای قیمت Basics point شاخص مجموعهٔ ارزها Basket of currencies خرید کلّی Basket purchase مجموعه ، دسته ، یک پارتی کالا Batch (lot) هزینه یا بی‌دسته‌ای Batch casting وضعّیت تولید و پردازش دسته‌ای Batch mode پردازش دسته‌ای ، تولید دسته‌ای Batch processing تولید دسته‌ای Batch proudction مجموعهٔ تست ، مجموعهٔ‌آزمون Battery = battery of tests مقیاس و معیار سرعت انتقال اطلاّعات Aud = baud rate ضابطهٔ B ، ضابطهٔ بیز Bayes criterion (Laplace criterion) روش تجزیه و تحلیل بیز Bayesian analysis روش تجزیه و تحلیل بیز Bayesian analysis قضیهٔ بیز Bayes theorem بازار Bazaar برات ، سفته ، برات ارزی B/E: bill of exchange تقاضاهای مقدماتی Beacheead semands پیش فروش ، پیش‌فروش‌کننده Bear حامل ، آورنده Bearer سندقرضهٔ بدون نام Bearer bond سهم بی‌نام Bearrer security بازار کاهنده ، بازار رکودی Bear market وضعّیت فروشنده در مقابل تنزل قیمت Bear position چانه زدن Beat down سیستم بدو ، پرداخت تشویقی Bedaux system > grievance Beef سیاست فقیر کردن کشور همسایه (begger - my - neighbour) policy رفتار Behavior مقیاس ارزیابی بر اساس رفتارهای خاصّ Behaviorally anchored rating scaled (BARS) مکتب رفتاری Behavioral school علوم رفتاری Behavioral sciences تئوری رفتاری سازمان Behavioral thory of the firm مدل‌سازی رفتار ، الگوسازی رفتار Behavior moldeling تعدیل رفتار ، تغییر رفتار Behavior modification فروشند دوره‌گرد Bell - ringger محلّ بار هواپیما Belly با تخفیف ، زیر قیمت رسمی Below par کمتر از مقدار متعارف above the line < Below the line محلّ کار کارگر ، دادگاه Bench نشان ، علامت ، معیار و پایه Benchmark شغل پایه Benchmark job تولید درمقیاس کم Bench scale production وظیفه‌بگیر ، مستمری بگیر ، گیرندۀ وجه Beneficiary تئوری تناسب مالیات با خدمات ارائه شده Benefit tax theory دورۀ خدمت ضروری برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری Benefit year سبک رهبری استبداد خیرخواهانه Benevolent - authoritative leadership style واگذاری اموال شخصی در وصیتّنامه ، امتقال اموال به صورت ارثیه Bequeath میراث ، هدیه ، هبه ، ترکه Bequest حقوق پرداختی به فرد داغدیده Bereavement pay شورای کارگری Betriebsrat اداره بهبود تجارت Better business bureau بهبودی ، ترقی ملک Betterment حمایت خاصّ از یک عضو شاغل bona fide occupational Qualification < BFOQ جهت‌گیری ، سوگیری ، خطا ، جانبداری غرض‌آمیز ، اریب Bias نمونه‌گیری غیرتصادفی و جهت‌دار Biased sampling پیشنهاد مناقصه ، پیشنهاد مزایده Bid قیمت پیشنهاد خرید ، قیمت خرید سهام Bid price روز بزرگ بورس لندن Big bang بازار بورس سهام نیویورک Big board طرح تشویقی بیگلو Bigelow plan سیاست اعمال قدرت Big stake policy اقلام گرانبها و برگ Big ticket items موافقتنامهٔ دو جانبه Bilateral agreement همکاری دوجانبه ، کمکهای دوجانبه Bilateral assistance انحصار دوجانبه ، انحصار مضاعف Bilateral monopoly برات ، سند ، اسکناس ، صورتحساب ، لایحهٔ قانونی Bill تابلوی تبلیغاتی در فضای باز Billboard دلال برات Bill broker برات عندالمطالبه ، برات دیداری Bill demand برات ، برات مبادله‌ای Bill of exchange بارنامهٔ حمل کالا ، اسناد حمل کالا Bill of material صورت موادّ Bill of material سند فروش Bill of sale اجازهٔ ورود موقت ، اظهارنامه موقّت Bill of sight برات غیردیداری ، برات میعادی (برات وعده‌دار). Bill time انستیتوی مدیریت انگلستان BIM (British Institute of Management) سیستم ضرب سکه بر پایه دو فلز Bimetallism سیستم مبنای دو ، سیستم دودوئی ، سیستم دوتایی Binary system کارت کنترل موجودی Bin card سند موقّت بیمه ، قرارداد موقّت Binder کارگر کشاورز مهاجر Bindlestiff توزیع دو جمله‌ای Binominal distribution تکنولوژی زیستی ، تکنولوژی حیاتی Biotechnology (ergonomics) بیت ، یک واحد اطّلاعات Bit پردازش داده‌ها Bit grinding متصدّی کامپیوتر Bit twiddler تجزیه و تحلیل دو متغیره Bivariate analysis > bill of lading B / L امتناع از معامله Black بورس سیاه Black hourse جعبهٔ سیاه Black box پنهانکاری در اقتصاد Black economy طراحی بخشی Black - hole engineering امتناع از کار Blacking کارگر تک‌رو ، اعتصاب‌شکن Blackleg لیست سیاه ، فهرست سیاه Blacklist بازار سیاه Black market درآمد غیرقانونی Black money رابرت بلیک Black, Robert چک سفید Blank check سفارش باز Blank - check buying پشت‌نویسی بدون قید و شرط ، پشت‌نویسی بدون ذکر نام Blank endorsement=indorsement موافقت کلّی Blanket agreement > bond، blanket Blanket bond حکم توقفّ اعتصاب Blanket injunction بیمهٔ کلی Blanket nsurance رهن کلّی Blanket mortgage سفارش کلّی Blanket order بیمه‌نامهٔ کلّی Blanket policy نرخ گروهی ، نرخ کلّی Blanket rate محلّهٔ پست و فقیر‌نشین Bighted area تبلیغ بدون نام Blind advertisement (blind ad.) مشاغل بن‌بست ، مشاغل راکد Blind alley=blind alley jobs ثبت بدون توضیح Blind entry فروش کور ، فروش ندید ، فروش بدون حق امتحان Blind selling آزمون چشم‌بسته ، آزمون کالا بدون آگاهی از نوع مارک آن Blind test بسته‌بندی شفاف Blister packaging مجموعه ، دسته ، بلوک Block حصر اقتصادی Blockade تنزل دادن ارزش یک عمل Blockbucsting نمودار کلّی روابط اجزاء یک سیستم Block diagram حسابهای مسدود ، حسابهای بلوکه شده Blocked accounts ایجاد اختلال در کار Blocking عرضهٔ یکجا ، عرضه عمده Block offer قرارداد کلّی بیمه Block policy مرخصّی آموزشی با استفاده از حقوق Block arelease=day release رأی یکجا Block vote ضرر هنگفت Blood bath دفتر ثبت مقدماتی Blotter شرکت معتبر و سود‌آور Bluechip کامپیوتر داخل کارخانه ، کامپیوتر کارگاهی Blue-collar computer کارگران ، کارکنان یقه‌آبی Blue-collar workers انگشت طلایی ، گروه کارگران موفقّ Bluefinger (jebble) برچسب آبی Blue labe قانون محدودیت کار در روزهای تعطیل آخر هفته Blue law طرح تفصیلی Blue print قوانی آسمانی آبی ، قوانین جلوگیری کننده از سوءاستفاده در بورس Blue sky laws پژوهشهای مخاطره‌آمیز با نتیجه‌های مثبت Blue sky research تکنولوژی بدون دود Blue sky technology عبارت ستایش‌آمیز Blurb تعدیل رفتار B.mod. هیئت عالی‌رتبه سازمان Board واحد معامله در بازار بورس Board lot هیئت مدیره Board of directors اعضای اطاق تجارت Board of trade هیئت امناء Board of trustees ساختار هیئت مدیره ، تشکیلات هیئت مدیره Board structure کامیون کوچک Bobtail ارتباط ار طریق حرکات بدن ، زبان اشاره Body language استاندارد غیررسمی ، استاندارد عملکرد فروش Bogey تقلّبی ، واهی ، جعلی ، بی‌محلّ Bogus بازار گرمی Boiler room tactic کارگر منفرد Boll weevil=scab اول ماه B.O.M.(Beginning of month) حسن نیّت Bona fide (Latin) حمایت خاصّ از یک عضو شامل Bona fide occupational qualification مال بی‌صاحب ، مال مدعّی Bona vacentia تعهد قانونی ، اوراق قرضه ، سند قرارداد بیمه ، قرارداد Bond تعهد قانونی ، اوراق قرضه ، سند قرارداد بیمه ، قرارداد Bond سند قرضه درآمدی ، سند قرضه برای سازماندهی مجددّ Bond, adjustment =bond, reorganization اوراق قرضه تضمین شده Bond, assumed اوراق قرضه ارازن Bond, baby سند ضمانت حضور Bond, bail اوراق قرضه حامل Bond, bearer اوراق قرضه با تضمین چندگانه Bond, blanket اوراق قرضه عندالمطالبه Bond, callable اوراق قرضه طبقه‌بندی شده Bond, classified اوراق قرضهٔ غیرمشروط ، سند قرضه بدون شرط Bond, clean اوراق قرضهٔ دائم Bond, continued تنزل برگه قرضه Bond discount کالاهای رهن گمرک ، کالاهای خاصّ Bonded goods انبار گمرک ، انبار کالاهای رهنی Bonded store=Bonded warehouse بیمه در مقابل اعمال خلاف کارکنان Bond, fidelity سند تعیین متولّی یا امین Bond, fiduciary بیمه در مقابل جعل اسناد Bond, forgery صاحب اوراق قرضه Bondholder سند قرضه درآمدی Bond, income سند تضمینی ، سند پرداخت خسارت Bond, indemnity قرارداد برای نشر قرضه Bond, indenture سازمان کارگزاری اوراق قرضه Bondig company اوراق قرضه موقّت Bond, instalment اوراق قرضه رهنی Bond, interim اوراق قرضه رهنی Bond, mortgage تعیین ارزش اوراق قرضه ، ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond, rating اوراق قرضه مقدّم Bond, underlying بازده اوراق قرضه Bond, yield سهم تخفیف‌دار Bond, zero-coupon معافیّت مالیاتی ، بازپرداخت بخشی از مالیات یا عوارض گمرکی Bonification پاداش ، پرداخت اضافی ، جایزه ، حقّ امتیاز ، سود سهام ، عیدی Bonus پاداش حاصل از افزایش زمان کار Bonus increment صدور سهام اضافی Bonus issue قرارداد پاداش - جریمه Bonus-penalty contract طرحهای پاداش Bonus plans=bonus xdhemes=incentive honus schemes سهام پاداشی ، سهام جایزه ، سهام رایگان Bonus shares=capitalization issue=scrip رشوه Boodle >cabinet crowd Booke crowd تهاتر کردن حسابها در دفتر Book=delets استهلاک دفتری Book dereciation دفاتر حسابداری یک مؤسسه ، صورتحسابهای مالی یک مؤسسه Books ثبت معامله ، به دفتر وارد کردن Book, to نسبت سفارشات قبول شده به انجام شده Book-to-bill ratio ارزش دفتری ، ارزش مطابق دفتر Book value جبر پول Boolean algebra رونق ، اوج کسب و کار Boom عمل ضد دمپینگ ، پد رقابت مکارانه Boomerang چرخهٔ رونق و کسادی شدید Boom or bust sycle کارگر خطوط در راه‌آهن ، مأمور طول خط Boom stick کارافزایی ، برنامه‌های غیرمولد به منظور ایجاد کار Boondoggling جابه‌جایی غیرقانونی کالا Bootlegging پرداخت اضافی Boot money راه‌اندازی ، برنامه راه‌اندازی کامپیوتر Bootstrap >balance of payment B.O.P. وسیله‌های بدساخت و ارزان Borax فرم اطلاعات بیمهٔ اتکایی Borsereau سطح اخذ وام ، سقف وام Borrowing allocation میزان نیاز به وام Borrowing requirement زمان قرضی Borrowing time زئیس ، کارفرما ، مدیر Boss (bosshead) جدول بوستون ، آرایه گمب (گروه مشاوران بوستون) Boston box خرید شده Bot = bought غرامت ، تاوان ، جبران Bote تنگنا Bottleneck تورم ناشی از تنگناهای عوامل تولید Bottleneck inflation حالت تنزل شدید قیمتها Bottom dropped out حدّ سودآوری ، خط سود Bottom line وام رهنی Bottomry تصمیمیگیری از پائین به بالا Bottom - up approach خزید و تأمین قطعات مورد نیاز از داخل مؤسسه Bought in دفتر خرید Bought ledger (bought book) تأمین و خرید قطعات از خارج مؤسسه Bought out سرسختی و پایداری در بهترین پیشنهاد Boulwarism نقش حاشیه‌ای Boundary - spanner role محدودیت انتخاب Bounded discretion تعقّل محدود Bounded rationality جایزه ، کمک هزینه دولت Bounty طبقهٔ متوسط ، بورژوا ، سرمایه‌دار Bourgeois بورس Bourse روش باکس-جنکینز B.O.Y. (beginning of year) تحرم بایکوت Boycott تغییر محدوده مالیاتی Bracket creep تحرّک مغزی ، ذهن‌انگیزی ، سیال‌سازی ذهن Brainstorming شستشوی مغزی Ï»¿"Brainwashing" شبکهٔ انشعابی Branching network نشان ، علامت ، مارک Brand آگاهی و سناخت مارک Brand awareness مارک پیشاهنگ ، مارک پیشرو Brand leader وفاداری نسبت به یک مارک یا نشان تجاری Brand loyalty مدت بازاریابی یک مارک خاصّ Brand manager نشانهٔ مارک Brand mark گرایش به یک مارک خاصّ Brand-name bias گرایش به یک مارک خاصّ Brand - name bias الگوی تغییر مارک مورد نظر مصرف کننده Brand - swithching model مدیران اجرایی اصلی ، مدیران توانمند Brass حق‌الضرب ، حق امتیاز سکه زدن Brassage قانون آهنین مزدها Brazen law of wages=iron law of wages ترک خدمت یا ترک وظیفه Breach of duty پول ، نان Bread=money خفیف ناشی از صدمه دیدن کالا ، گرد کردن Breakage تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر Break - even analysis تجزیه پارتیهای بزرگ کالا Breaking bulk نمودار نقطه سربه‌سر Break-even chart قیمت‌گذاری در نقطه سربه‌سر Breaking-even pricing نقطهٔ افت قیمت حمل Breaking point نقطهٔ توقفّ ، نقطهٔ قطع برنامه ، نقطه ایست Break point

بسته بندی با بادخور Breathing package قرارداد برتن‌وودز Bretton woods Agreement رشوه Bribe طبقه بندی بریش Brisch classification کانال فراگیر ارتباطی ، باند پهن Broad-band قرارداد کامل بیمه تصادف Broadened collision coverage استراتژی تنوع محصول ، راهبرد فرآورده‌های متنوع Broad-line strategy=full-line strategy کار نوبتی منقطع ، کار نوبتی Broken time= split shift دلالّ ، کارگزار ، کارگزار اوراق بهادار ، کارگزار بیمه Broker دلالّی ، حقّ دلالْی ، کارگزاری Brokerage کارت معاملات کارگزاران Broker's ticket اخوت و برادری ، اتحادیّه ، فدراسیون ، انجمن Brotherhood منقول از صفحهٔ قبل Brought forward=B/F رادیو تلویزیون Brown goods شرکت کاذب ، شرکت دغل‌کار ، شرکت قلابی Bubble company محلّ شرط‌بندی ، دفتر واسطه‌گری Bucket shop فرار از مسئولیت در تصمیمگیری Buxk passing شیوهٔ آموزش از طریق همکاران Buddy system بودجه Budget حساب بودجه‌ای Budget account تخصیص بودجه Budget allocation کنترل بودجه‌ای Budgetary control بخشنامه بودجه Budget call گردش بودجه ، مراحل بودجه ، چرخهٔ بودجه Budget cycle کسر بودجه Budget deficit جلسه بودجه Budget hearing بودجه‌بندی ، بودجه‌ریزی ، تنظیم بودجه Budgeting مازاد بودجه Budget surplus اختلاف بودجه‌ای Budget variance ذخیره Buffer ذخیره ایمنی ، ذخیرۀ اتکایی Buffer stock=Safety stock خطا در کامپیوتر ، گیر ، عیب Bug سیاستهای مالی تثبیت کننده خودکار یا درونی Built-in stabilizers بسته‌بندی مواد ترد و شکننده Bulge packaging محموله عمده Bulk cargo پست عادی Bulk mail منطقه‌بندی Bulk zoning پیش‌خرید کننده سهام ، پیش خریدار سهام Bull تابلوی اعلانات ، تخته آگهی Bulletin board شمش طلا یا نقره Bullion بازار سهام پررونق Bull market گزارش بولاک Bullock Report مدیریت دیوانسالارانه Bull position management بیمه سرقت Burglary and theft insurance "تام برنر" و "جورج استاکر" Burn's Tom & Stalker, George تجارت ، بازرگانی ، کسب و کار ، شغل ، تجارتخانه ، مؤسسه بازرگانی Business نمایندۀ اتحادیه Business agent=walking delegate شاخص میزان فعالیتهای اقتصادی Business barometer اعتبار خرید Business credit دور یا چرخه تجاری Business cycle مؤسسه بازرگانی ، مؤسسه اقتصادی Business enterprise=business corporation کارآفرینان اقتصادی Business entrepreneurs اخلاقیّات بازرگانی Business ethics مؤسسه‌های انتفاعی Business firms بازیهای آموزشی شغلی ، حرفه‌ای Business games ساعات کار Business hours شاخصهای عملکرد بازرگانی Business indicators بیمه توقفّ عملیّات به علت حادثه مورد بیمه Business interruption insurance تدارکات ، تدارکات بازرگانی Business logistics نشریه بیزینس مانیتور Business Monitor پارک کار ، پارک بازرگانی science park Business park طرحریزی کسب و کار Business planning بیزینس ویک Business week تنزل بازار Bust درآمد خالص ، در آمد اختصاصی But-for income بات ، مقیاسی برای سنجش حجم مایعات Butt معاملات سه گانه همزمان Butterfly spread واسطه‌گری Buy and sell on commission قرارداد بازخرید Buy-back agreement تزغیب به بازگشت به کار Buy-backs خریدار ، مدیر خرید Buyer رفتار خریدار ، رفتار مصرف‌کننده Buyer behavior=consumer behavior بازار خریداران Buyer's market تورم خریدار ، زیاد بود خرید Buyers over حقّ تعیین مسیر Buyer's right to route مازاد خریدار Buyer's surplus خرید با ذکر مشخصّات Buying by specifications لباس آماده خریدن ، خرید لباس دوخته شده Buying off the peg خرید افزون بر فروش Buying on balance خرید اوراق قرضه بدون پرداخت کلّ بها Buying on margin خرید کل مایملک Buy out=Buying out گروه کوچک Buzz group زبان محاوره‌ای مدیران Buzzwords نوعی سیستم اندازه‌گیری کار basic work data < B.W.D. پیشنهاددهندهٔ حاشیه‌ای By bidder آیینامه‌ها ، مقررّات By-laws محصول جنبی By-product بایت Byte کار فرعی ، کار غیرمقرّر By work حسابدار خبره ، حسابدار قسم‌خورده C.A سفارش تلگرافی Cable order حواله تلگرافی ، انتقال تلگرافی Cable transfer کابوتاژ Cabotage طراحیّ کامپیوتری ، طراحی با کمک کامپیوتر C.A.D مدیریت سزارگونه Caesar mnagement پرداخت هزینه حمل و نقل توسط فروشنده C & F اوراق قرضه عندالمطالبه ، اوراق قرضه دیداری Callable bond وام عندالمطالبه ، وام دیداری Callable loan (call loan) تحلیل عملکرد فروشنده Call analysis مزد بازگشت به کار Call-back pay (call in pay) سرمایه تعهد شده Called-up capital دور تماس ، میانگین فاصله‌های تماس با مشتری Calling cycle حساب سپرده دیداری Call deposit account دعوت به کار Call-in pay (reporting pay) حذف سفارش Call-off اختایر خرید Call option اضافه ارزش اوراق قرضه Call premuim دعوت به خرید Call purchase میران تماس Call rate احضار ، درخواست Call-up تولید با کمک کامپیوتر C.a.m دلالی ارز Cambism=cambistry کامرالیسم Cameralism محاسبه ، بررسی ، جستجوی مشتری Canvass هزینهٔ تولید در ظرفیت کامل Capacity cost برنامه‌ریزی ظرفیّت Capacity planning سرمایه ، یکی از عنصرهای مهّم تولید در اقتصاد Capital حساب سرمایه Capital account معافیّت تجهیزات سرمایه‌ای Capital allowance تخصیص سرمایه Capital appropriation دارایی سرمایه‌ای Capital asset الگوی قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای Capital asset pricing model (CAPM) سود سهام ، به صورت سهم Capital bonus (stock dividend) بودجهٔسرمایه‌ای Capital budget تعهدهای سرمایه‌ای Capital commitment افزایش سرمایه Capital deepenning سرمایه به کار گرفته شده Capital employed تجهیزات سرمایه‌ای ، ماشین‌آلات ، تجهیزات اداری و مانند آن Capital equipment هزینه‌های سرمایه‌ای Capital expenditure فرار سرمایه Capital flight تشکیل سرمایه Capital formationکالاهای سرمایه‌ای Capital goods سرمایه‌بری Capital intensity سرمایه‌طلب ، سرمایه‌بر Capital intensive سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت Capital investment ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری Capital investment appraisal سرمایه‌داری کاپیتالیسم Capitalism سرمایه‌سازی ، مایه دست کردن ، تبدیل به سرمایه کردن Capitalization (capital structure) صدور سهم Capitalization issue بازار سرمایه ، بازار بورس Capital market بهره‌وری سرمایه Capital productivity جیره‌بندی سرمایه Capital rationing سرمایه مورد نیاز Capital requirement سهم سرمایه Capital stock ساخت سرمایه ، سرمایه‌سازی Capital structure مازاد سرمایه Capital structure بازگشت سرمایه Capital turn گردش سرمایه Capital turnover سرشماری مالیاتی ، مالیات بر هر فرد Capitation بازار محدود Captive market مأمور جمع‌آوری حقّ عضویت Card stewad کارت رأی ، رأی یکجا Card vote دوره خدمت ، شغل دائمی ، شغل تمام وقت Career مسیر شغلی ، کار راهه Career path برنامه‌ریزی خدمتی Career planning سقف خدمت Career plateau بار ، محموله Cargo جامعه کشورهای حوزهٔ کارائیب Caribbean Community (CARICOM) منطقه آزاد تجارت حوزه کارائیب Caribbean Free Trade Ara (CARIFTA) جامعه کشورهای حوزۀ کارائیب CARICOM تجارت آزاد بین کشورهای حوزۀ کارائیب CARIFTA سندمعافیّت موقّت از عوراض گمرکی Carnet انتقال به پیش ، بازگرداندن Carry-back جابه‌جا کردن ارقام Carry forward (carry over) هزینه تملک یا نگهداری اموال Carrying charge هزینه‌های حمل Carrying costs ارزش دفتری بدون استهلاک Carrying value جابه‌جا کردن ارقام Carry over کارتل Cartel نقشه ، نمودار Cartogram شبکه انشعابی ، شبکه آبشاری Cascade network مورد پژوهی Case method تحقیق موردی ، بررسی مورد خاصّ Case study پول نقد ، اسکناس ، مانده حساب پس انداز Cash حیابداری نقدی Cash accounting داراییهای نقدی Ash assets روش نقدی Cash basis حسابداری بر مبنای نقدی Cash basis accounting پرداخت قبل از تحویل Cash before delivery = (CBD) حساب وجوه نقدی ، حساب صندوق Cash book بودجه نقدی Cash budget تخفیف نقدی Cash discount سود سهام نقدی ، سود قابل توزیع Cash dividend برداشتهای نقدی Cash drawings جریان نقدینگی Cash flow روش حسابداری نقدی Cash flow acounting=cash basis تولید پول نقد Cash generation چک بانکی Cashier's check (officer's check) جریان نقدی ورودی ، درآمد جاری ناشی از سرمایه‌گذاری Cash inflow پرداخت در زمان تحویل Cash on delivery (COD) پرداخت در زمان ارسال Cash on shipment (COS) نسبت پول نقد Cash ratio ارزش واگذاری نقدی Cash surrender value کارگر موقت Caual labour (casual worker) بیمهٔ حوادث Casualty insurance متعیرّهای تصادفی Casual variables کار موقّت ، کار غیردائمی Casual work

/ 0 نظر / 10 بازدید