پایان نامه های شبکه عصبی(12)

مدل‌سازی فازی، فازی- عصبی هندسه سازه هواده و هیدرولیک شوت در میزان جریان هوای مورد نیاز
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: جواد احدیان | استاد مشاور: مهدی قمشی | دانشجو: امین مهدوی میمند
دریافت فایلPdf
سرریزها از سازه های مهم حفاظتی یک سد محسوب می شوند. هنگام بروز سیلاب، جریان اضافی از روی این سازه عبور داده می شود تا به سد و تاسیسات وابسته ی آن خسارت وارد نشود. کاویتاسیون یک پدیده ی مخرب است که باعث آسیب رساندن به این سازه می شود. یکی از روش های کاهش خسارت ناشی از کاویتاسیون، هوادهی به جریان می باشد. نکته اصلی در طراحی هواده ها، تعیین میزان جریان هوای مورد نیاز آن ها می باشد. در این پژوهش جهت برآورد جریان هوای مورد نیاز هواده سرریز از روش های تجربی، رگرسیون خطی چند متغیره، ...
نمایه ها: 
کاویتاسیون Rss |
دسته بندی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت سی با استفاده از شبکه عصبی
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده فنی . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: منصور ابراهیمی | دانشجو: نجمه تقی زاده
دریافت فایلPdf
ویروس هپاتیت سی یکی از شایع ترین علل نارسایی مزمن کبد و پیوند کبد در جهان محسوب می شود. تقریباٌ 3 درصد جمعیت جهان یعنی بیش از 170 میلیون نفر آلوده به این ویروس هستند. ویروس هپاتیت سی دارای 6 ژنوتیپ است که احتمال پاسخ به درمان در بیماران بسته به ژنوتیپ ابتلایی متفاوت است. در روش های درمانی حال حاضر تنها برای 40% از افرادی که به ژنوتیپ 1 مبتلا شده اند پاسخ مثبت می دهد. همچنین 80% از افرادی که به ژنوتیپ 2 مبتلا هستند به این درمان پاسخ مثبت می دهند و علاوه بر هزینه های گزاف درمان ...
نمایه ها: 
هپاتیت سی Rss |
ژنوتیپ Rss |
داده کاوی Rss |
شبکه عصبی Rss |
استفاده از روش‌های داده‌کاوی در داده‌های اپیدمیولوژیک ایدز جهت پیشگیری این بیماری
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: حمیدرضا ناجی . اشکان سامی | دانشجو: حمیده حق پرست
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
اخیراً اپیدمی جهانی ایدز ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. گسترش این بیماری در میان گروه‌های پرخطر از جمله معتادان تزریقی، تن‌فروشان، مردان هم‌جنس‌باز و زندانیان شیوع بیشتری دارد. اپیدمی ایدز در کشور ما تاکنون سه موج داشته که موج اول در سال 1366 استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده، موج دوم در سال 1374 گروه معتادان تزریقی و اخیراً موج سوم شیوع بیشتر از طریق انتقال جنسی می‌باشد. داده کاوی برگرفته از علومی چون ریاضی، آمار و هوش مصنوعی است. یکی از کاربردهای اصل ...
نمایه ها: 
اپیدمی ایدز Rss |
معتادان تزریقی Rss |
تن‌فروشان Rss |
زندانیان Rss |
داده‌کاوی Rss |
الگوریتم Rss |
یک الگوریتم کارآ برای همجوشی داده ها در شرایط عدم قطعیت
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: علی‌اکبر پویان | استاد مشاور: وحید ابولقاسمی | دانشجو: محمدمهدی علیان نژادی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
در این پایان نامه همجوشی داده ها در شرایط عدم قطعیت به صورت "ترکیب چند منبع غیر قطعی با توانایی شناسایی و برخورد با عدم قطعیت و تناقضات که بتواند منجر به ارائه یک بازنمایی موثر برای انسان یا ماشین شود" تعریف شده است. مهمترین جنبه این پایان نامه شناسایی و رسیدگی به عدم قطعیت و تناقضات داده ها در همجوشی برای سیستم‌های ناشناس می باشد. غالبا روش های پیشین همجوشی داده ها مانند فیلتر کالمن و تئوری بیزین با مدل رفتاری سیستم کار می کنند؛ این بدین معنا است که برای همجوشی داده ها از یک ...
نمایه ها: 
همجوشی داده ها Rss |
خوشه بندی Rss |
یپیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های هوش مصنوعی
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علم و هنر - دانشکده علوم انسانی . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم انسانی >
استاد راهنما: حبیب زارع | استاد مشاور: علیرضا ناصرصدرآبادی | دانشجو: علی غلامی
/ 0 نظر / 80 بازدید