پایان نامه های شبکه عصبی(4)

مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی شبکه عصبی کارایی سیستم ذخیره سازی انرژی حاوی مواد تغییر فاز چند لایه ای برای کاهش مصرف انرژی در مناطق مسکونی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: محمد محمدیون | استاد مشاور: قباد شفیعی ثابت | دانشجو: عباس سعیدیان
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
در این مطالعه ما سعی خواهیم نمود تا با استفاده از ساخت سامانه ذخیره سازی انرژی به بررسی کاهش مصرف انرژی در مناطق کویری بپردازیم. سیستم ساخته شده حاوی مواد تغییر فاز RT25 و KF.4H2O می باشد. پس از ساخت ماده تغییر فاز و سیستم ذخیره سازی آزمایشات جذب/دفع انرژی در شرایط مختلف دمای هوای ورودی، سرعت هوای ورودی و تعداد صفحات حاوی مواد تغییر فاز در سیستم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش دمای هوای ورودی به همره افزایش سرعت هوای ورودی سبب کاهش مدت زمان دفع انرژی می گردد. هم چنین نت ...
نمایه ها: 
pcm Rss |
ذخیره سازی Rss |
انرژی Rss |
شبکه عصبی Rss |
ارزیابی مصرف انرژی تولید محصولات آفتابگردان و گندم در شهرستان خوی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم کشاورزی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: کشاورزی >
استاد راهنما: اصغر محمودی | دانشجو: رامین خوش اندام
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
آفتابگردان و گندم از محصولات مهم زراعی در شهرستان خوی می‌باشند. در مطالعه‌ حاضر از شبکه‌های عصبی مصنوعی، ANFIS و روش‌های آماری برای پیش‌بینی مصرف انرژی برای محصولات آفتابگردان و گندم آبی در شهرستان خوی استفاده شده است. نهاده‌های مصرفی در این پژوهش بذر، سم، سوخت، تراکتور، ماشین‌آلات و کود می‌باشند و عملکرد محصولات به‌عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. میانگین عملکرد محصول برای آفتابگردان و گندم به ترتیب 15/1324 و 31/4574 کیلو‌گرم بر هکتار حاصل شد. میانگین مصرف انرژی برای هر کدا ...
نمایه ها: 
انرژی Rss |
هوش مصنوعی Rss |
روش های آماری Rss |
آفتابگردان و گندم Rss |
سنتز، توصیف و کاربردهای نانوفیبرهای پلیمری زیست تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان/پلی‌وینیل الکل و عصاره آویشن شیرازی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم . 1395 . پایان نامه دکتری
موضوع: علوم پایه >
استاد راهنما: محمدعلی کریمی | استاد مشاور: سیدمهدی کلانتر | دانشجو: پوران پورحکاک
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
در این کار تحقیقی ابتدا از مخلوط کیتوسان/پلی‌وینیل الکل به منظور تهیه نانو الیاف پلیمری به روش الکتروریسی استفاده نموده و سپس تأثیر ویژگی‌های محلول پلیمری بر تشکیل، مورفولوژی و قطر الیاف تهیه شده و امکان استفاده از عصاره آویشن برای تهیه نانو الیاف حاوی عصاره و افزایش راندمان و بهبود کیفی بررسی شد. تداخلات فیزیکوشیمیایی احتمالی بین پلیمر و عصاره، و مورفولوژی نانوالیاف نیز به کمک مطالعات طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، گرماسنجی رویشی تفاضلی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررس ...
نمایه ها: 
کیتوسان Rss |
شبکه عصبی Rss |
پلیونیل الکل Rss |
مولتی فلورااکستراکت Rss |
پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: جواد سرور | استاد مشاور: سیدمصطفی خرمی‌زاده | دانشجو: حسین علی اکبری لداری
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
مهم‌ترین هدف هر سرمایه‌گذار افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. بنابراین جهت پیش‌بینی این بازار، نیاز به تکنیکی دقیق و قابل اعتماد می‌باشد. به‌دلیل اهمیت بالای این موضوع، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده است اما همواره تلاش برای یافتن روشی دقیق‌تر و با خطای کمتر احساس می‌شود. در این پژوهش از رویه شبکه عصبی-ژنتیک با ورودی‌های مختلف و همچنین نوآوری این پژوهش استفاده از روش ترکیبی شبکه‌عصبی-ژنتیک-گرگ خاکستری است که در نرم‌افزار متلب کدنویسی گردید....
نمایه ها: 
الگوریتم گرگ خاکستری Rss |
بورس اوراق بهادار Rss |
پیش‌بینی بازده Rss |
شبکه‌عصبی Rss |
پیش بینی وقوع پدیده فوران (Burn-Through) در جوشکاری حین کار اتصال T شکل لوله های فولادی با استفاده از شبکه عصبی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک و هوافضا . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: 
/ 0 نظر / 59 بازدید