واژه نامه الف (1)

شاخه‌ای از آئرودینامیک که در آن شارش ابرصوتی بررسی میشود
دیدگاه
aeroelasticity, aeroelastics
مبحث مطالعۀ برهم‌کنش نیروهای آئرودینامیکی و سازه‌های کشسان
دیدگاه
aerogramme, aérogramme (fr.)
نوعی پاکت ـ نامۀ فوری با عنوان چاپی Aerogramme ، به شکل ورقۀ کاغذی که لبه‌های چسب‌دار آن را تا می‌زنند و ابعاد آن در احکام اتحادیۀ جهانی پست تعریف شده است متـ . پاکت ـ نامۀ هوایی
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: بزرگ‌سرخرگ
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: بزرگ‌سرخرگی
دیدگاه
آب درون ماگما در سطح یا نزدیک به سطح زمین
دیدگاه
آبی که برای نوشیدن دارای کیفیت مناسب است
دیدگاه
supercooled water
آب مایع در دمای کمتر از نقطۀ انجماد
دیدگاه
آب اسیدی به‌وجودآمده در داخل معدن براثر فعالیت باکتری‌های اکسیدکنندۀ هوازی گوگرد
دیدگاه
آبی که به‌صورت باران از ابرها فرو می‌بارد و صرف‌نظر از گازهایی که ممکن است در آن محلول باشد، از خالص‌ترین آب‌هاست
دیدگاه
precipitable water
کل بخار آب موجود در ستونی قائم از جوّ، با سطح مقطع واحد در بین دو تراز مشخص، که معمولاً بر مبنای ارتفاع مقدار آبی است که در صورت تبدیل تمام بخار به مایع در ظرفی با همان سطح مقطع قابل جمع‌آوری است متـ . بخار آب بارش‌شو precipitable water vapour
دیدگاه
bottled water
آب آشامیدنی عرضه‌‌شده در ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای
دیدگاه
تفاوت بین آب تولیدی سالانه و آب مصرفی اندازه‌گیری‌شده که ناشی از نشت از شبکه و خطای شمارگر و دزدی آب است
دیدگاه
clean water
1. آبی که برای منظور خاصی مانند آشپزی یا شنا یا آشامیدن به اندازۀ کافی پاک باشد 2. آبی که کیفیت آن با مقررات خاصی مطابقت داشته باشد
دیدگاه
receiving water
رودخانه یا دریاچه یا اقیانوس یا هرگونه آبراهه که فاضلاب یا پساب تصفیه‌شده در آن تخلیه می‌شود
دیدگاه
supply water
آب غالباً تصفیه‌شده‌ای که وارد شبکۀ توزیع یا مخزن ذخیره می‌شود
دیدگاه
ballast water

آبی که در مخازن کشتی‌ها پس از تخلیۀ بار آنها برای حفظ تعادل بارگیری می‌شود.

دیدگاه
makeup water
آبی که برای جبران کردن اتلاف آب ناشی از تبخیر و نشت و غیره اضافه می‌شود
دیدگاه
← در آب جوش زدن
دیدگاه
pure water
1. در معنای فنی، آبی که هیچ ماده‌ای در آن حل نشده نباشد 2. در معنای کاربردی، آبی که عاری از آلودگی باشد
دیدگاه
آب برداشتی از منابع قبل از هرگونه تصفیه یا مصرف
دیدگاه
cooling water
آبی که در فرایندهای صنعتی معمولاً برای خنک کردن چگالنده‌ها به کار میرود
دیدگاه
once-through cooling water
آب خنککنی که تنها یک یا دو بار در سامانه گردش می‌کند
دیدگاه
مایع درون‌ حفرۀ درون‌شامه‌ای
دیدگاه
← روش آب‌ دونشان
دیدگاه
مایع آبگون جمع‌شده در زهدان‌راه متـ . آب زهراه
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آب زهدان‌راهی
دیدگاه
ground water, underground water
آب موجود در مواد سست زیر سطح سفرۀ آب
دیدگاه
safe water
آب عاری از مواد سمی و باکتری‌ها و مواد شیمیایی که آشامیدن آن برای سلامتی مضر نباشد، هرچند دارای طعم و بو و رنگ و برخی مواد معدنی باشد
دیدگاه
light water
آبی که هیدروژن‌های موجود در مولکول آن تک‌پروتونی هستند
 
soft water
آبی که غلظت نمک‌های محلول فلزات دو یا چندظرفیتی آن از حد معینی کمتر باشد
دیدگاه
hard water
آبی که غلظت املاح محلول فلزات دو یا چند ظرفیتی آن، به‌ویژه کلسیم و منیزیم، از حد معینی بیشتر باشد
دیدگاه
surface water 1
[زمین‌شناسی] همۀ آب‌های روی سطح زمین ازجمله آب‌های شیرین و شور، یخ و برف [محیط‌زیست] آبی که به‌طور طبیعی با هوای آزاد در تماس است
دیدگاه
surface water 2, surface layer, mixed layer 1
لایۀ تقریباً همگن روی اقیانوس که دما و شوری در آن، تحت تأثیر اختلاط ناشی از وزش باد، ثابت است
دیدگاه
heavy water
آبی که هیدروژن‌های موجود در مولکول آن از نوع هیدروژن سنگین یعنی اتمی با هستۀ متشکل از یک پروتون و یک نوترون هستند
دیدگاه
metabolic water, water of combustion
آب حاصل از سوخت‌وساز کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها و چربی‌ها
دیدگاه
saline water
آبی که حاوی مقدار قابل‌توجهی مواد جامد حلشده است
دیدگاه
fresh water
آبی که کمتر از 1000 میلی‌گرم در لیتر، جامدات حل‌شده داشته باشد
دیدگاه
demineralized water
آبی که بخش عمدۀ کاتیون‌ها و آنیون‌های آن زدوده شده است
دیدگاه
brackish water
آبی که کل مواد جامد آن بین 1500 تا 5000 میلی‌گرم در لیتر باشد
دیدگاه
magmatic water, giuvenile water, plutonic water
آب جداشده از سنگ‌های مذاب ماگمایی
دیدگاه
distilled water
آب عاری از نمک‌های محلول و ذرات کلوئیدی و سایر ناخالصی‌ها که از چگالش بخار آب تولید شده باشد
دیدگاه
bound water
آبی که بخشی از یک سامانه مانند بافت یا خاک است و تا دمای حدود 20- درجۀ سلسیوس بلور یخ در آن تشکیل نمی‌شو‌د
دیدگاه
source water
آب خام تصفیه‌نشده‌ای که از آب‌های زیرزمینی باکیفیت یا دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها به ‌دست می‌آید و بعد از تصفیه به مصرف آب شرب شهری یا صنعتی یا خصوصی می‌رسد
دیدگاه
aggressive water
آبی که شاخص لانژلیۀ آن منفی است
دیدگاه
connate water
آب به‌دام‌افتاده در منافذ سنگ رسوبی در زمان نهشته شدن رسوب
دیدگاه
ذرات آتشفشان‌آواری ناشی از فوران آتشفشان در زیر آب
دیدگاه
hydroclastic
مربوط به آب‌آوار؛ ویژگی ذرات و مواد آب‌آوار
دیدگاه
پیایندی که در رویشگاه آبی به‌ وجود می‌آید
دیدگاه
water cloud
ابری که به‌طور کامل از قطره‌های آب مایع تشکیل شده باشد
دیدگاه
aqueduct
مجرایی انسان‌ساخت و معمولاً مرتفع برای انتقال آب، عموماً در مسیرهای طولانی
دیدگاه
/ 0 نظر / 22 بازدید