واژگان تجارت9

شرط مسلم؛ شرط بحث ناپذیر؛ شرط بی‌چون و چرا؛ شرط غیرقابل تردید؛ شرط ناگزیر؛ شرط غیرقابل ایراد و اعتراض Incontestable Clause غیرقابلیت تبدیل؛ غیرقابلیت تسعیر؛ تبدیل ناپذیری اسکناس؛ تبدیل ناپذیری ارز Inconvertibility Note Issue اسکناس‌های غیرقابل تبدیل بانک Inconvertible Bank Notes پول غیرقابل تبدیل؛ پول غیرقابل تسعیر؛ ارز غیرقابل تبدیل Inconvertible Currency پول غیرقابل تسعیر؛ پول کاغذی غیرقابل بازخرید Inconvertible Money اسکناس غیرقابل تبدیل Inconvertible Note Issue پول کاغذی غیرقابل تبدیل؛ اسکناس غیرقابل تبدیل Inconvertible Paper Currency پول کاغذی غیرقابل تبدیل؛ پول کاغذی غیرقابل تسعیر Inconvertible Paper Money اوراق بهادار غیرقابل تبدیل Inconvertible Securities سهیم کردن؛ شرکت تشکیل دادن Incorporate شرکت به ثبت رسیده؛ شرکت ثبت شده Incorporated Company شراکت؛ تشکیل شرکت؛ تأسیس شرکت Incorporation رویهٔ تشکیل شرکت Incorporation Procedure اصطلاحات بین المللی بازرگانی Incoterms افزایش؛ فزونی Increase افزایش مزد Increase, Wage افزایش تقاضا Increase in Demand (Supply)  افزایش مقدار مورد تقاضا Increase in Quantity Demanded (Supplied) افزایش سرمایه Increase of Capital ترقی هزینهٔ زندگی؛ گرانی هزینهٔ زندگی Increased Cost of Living هزینه‌های صعودی Increasing Costs صنعت با هزینه‌های صعودی Increasing Costs Industry تابع صعودی Increasing Function نظریهٔ بدبختی متزاید؛ نظریهٔ شوربختی فزاینده Increasing Misery, Theory of بازده‌های صعودی Increasing Returns نظریهٔ بازده‌های صعودی Increasing Returns (Economies of Scale), Theory of بازدهٔ فزایندهٔ ناشی از مقیاس؛ بازدهٔ صعودی مقیاسی Increasing Returns to Seale دنباله‌های صعودی Increasing Sequences نمو؛ افزایش؛ منفعت؛ یک چیز اضافه شده Increment نمو درآمد Increment of Revenue نسبت بالاسری سرمایه - بازداده؛ ضریب افزایش سرمایه - بازداده Incremental Capital-output Ratio هزینه‌های بالاسری Incremental Costs نسبت نمو؛ ضریب نمو Incrementary Ratio حق رهن یا حبس نسبت به مال غیرمنقول Incumbrance متحمل شدن؛ ایجاد کردن؛ موجب شدن Incur عرضهٔ کار حین کار ماشین In-cycle Work بدهکار کردن؛ مدیون ساختن؛ متعهد ساختن؛ ملزم ساختن Indebt بدهکار؛ مدیون؛ مقروض Indebted بدهی؛ بدهکاری Indebtedness جامعهٔ نامعین؛ انتگرال نامعین Indefinite Integral سهام بدون تاریخ Indefinitely Dated Stock ضامن Indemnifieجبران خسارت کردن؛ پرداختن تاوان؛ غرامت دادن Indemnify تاوان دادن؛ بیمه کردن؛ تضمین کردن؛ جریمه دادن؛ هزینه (کسی) را پرداختن تاوان؛ غرامت؛ جبران خسارت؛ بخشودگی؛ معافیت؛ رهایی از مسئولیت؛ بیمهٔ زیان Indemmity سند خسارت؛ ضمانت نامه Indemmity Bond سفارش وارداتی؛ سفارش مستقیم؛ درخواست مستقیم؛ درخواست رسمی Indent مؤسسهٔ کارگزار واردات Indent House قرار و مدار؛ قرارداد کتبی؛ قرارداد کارآموزی؛ قرارداد تحریری؛ قرارداد شاگردی Indenture (Trust Indenture; Deed of Trust) قرارداد دو طرفه Indenture Deed قرارداد فرعی Indentured کارگر تحت قرارداد درازمدت؛ کارگر قراردادی درازمدت Indentured Labour خدمتگزار قراردادی Indentured Servant قرارداد کارآموزی Indentures استقلال Independence حسابدار رسمی؛ حسابدار مجاز؛ حسابدار مستقل Independence Accountant مستقل Independent حسابدار مستقل Independent Accountant ممیز مستقل؛ حسابرس مستقل Independent Audit ممیز مستقل Independent Auditor مقاطعه کار مستقل Independent Contractor معادلات مستقل Independent Equations ثروت شخصی؛ دارایی شخصی Independent Income نظام مستقل خزانه‌داری Independent Treasury System اتحادیهٔ آزاد؛ اتحادیهٔ مستقل Independent Union بانک تک شعبه‌ای مستقل Independent Unit Bank متغیر مستقل Independent Variable سرمایهٔ مصرف نشدنی Indestructible Capitalنماینده؛ شاخص؛ فهرست راهنما؛ فهرست Index انواع شاخص Index, Types of نشان دادن؛ دارای فهرست کردن؛ فهرست دار کردن؛ به فهرست درآوردن Index اسناد قرضهٔ متغیر؛ اسناد قرضهٔ شاخص Index Bonds شرط فهرستی Index Clause تابع شاخص مطلوبیت Index Function of Utility شاخص هم بسته؛ شاخص زنجیری؛ شاخص به هم بسته Index-linked همبسته شاخص Index Linking عدد شاخص Index Number مسئلهٔ عدد شاخص Index Number Problem اعداد شاخص تولید صنعتی Index Numbers of Industrial Production شاخص همبستگی Index of Correlaton شاخص تعیین Index of Determination شاخص ناجوری؛ شاخص تفاوت؛ شاخص بی‌شباهتی Index of Disparity شاخص داو - جونز Index of Dow-jones شاخص همبستگی چندگانه Index of Multiple Correlation شاخص تعیین متعدد؛ شاخص تعیین چندگانه Index of Multiple Determination شاخص تشکیل خالص واحد اقتصادی؛ شاخص تشکیل خالص واحد کار و کسب Index of Net Business Formaton شاخص قیمتهای خرده فروشی؛ شاخص قیمتهای جزئی فروشی Index of Retail Prices شاخص قیمتهای عمده فروشی Index of Wholesale Prices مقید به شاخص Index Tied شاخص بندی؛ شاخص گذاری Indexation شاخص بندی تخفیفهای مالیاتی و مالیات‌بندی؛ شاخص بندی معافیت مالیاتی و مالیات بندی Indexation of Tax Allowance and Taxation شاخص گذاری Indexing طبقه‌بندی اسناد Indexing Records برنامه‌ریزی اخباری؛ برنامه‌ریزی ارشادی Indicative Planning نماگر Indicator شاخصهای قیمتهای عمده فروشی Indices of Wholesale Prices تحلیل بی‌تفاوتی؛ تحلیل علی السویه Indifference Analysis منحنی بی‌تفاوتی؛ منحنی علی السویه Indifference Curve نقشهٔ بی‌تفاوتی Indifference Map برنامهٔ بی‌تفاوتی Indifference Plan جدول بی‌تفاوتی Indifference Schedule تهیدست؛ نیازمند؛ فقیر Indigent سوداگری ارزی غیرمستقیم؛ سفته‌بازی ارزی غیرمستقیم؛ معاملهٔ بورس میان دو مرکز Indirect Arbitrage مالیات‌های غیرمستقیم مؤسسات بازرگانی Indirect Business Taxes هزینه‌های غیرمستقیم Indirect Charges مصرف غیرمستقیم Indirect Consumption نظارت غیرمستقیم Indirect Control هزینهٔ غیرمستقیم Indirect Cost تقاضای غیرمستقیم Indirect Demand مبادلهٔ غیرمستقیم؛ داد و ستد باواسطه Indirect Exchange هزینه‌های غیرمستقیم؛ هزینه‌های عمومی؛ هزینه‌های ثابت Indirect Expenses صادرات غیرمستقیم؛ صادرات باواسطه Indirect Exporting پایهٔ ارز غیرمستقیم Indirect Foreign-exchange Standard کار غیرمستقیم؛ هزینهٔ کار غیرمستقیم Indirect Labour حداقل مربعات غیرمستقیم Indirect Least Squares بدهی غیرمستقیم Indirect Liability مواد غیرمستقیمگ هزینهٔ غیرمستقیم Indirect Material برابری غیرمستقیم Indirect Parityتولید غیرمستقیم Indirect Production معیار غیرمستقیم؛ پایهٔ غیرمستقیم Indirect Standard مالیات غیرمستقیم Indirect Tax مالیات بندی غیرمستقیم Indirect Taxation تابع غیرمستقیم فایده؛ تابع غیرمستقیم مطلوبیت Indirect Utility Function حسابهای انفرادی؛ یکایک حسابها Individual Account چانه‌زنی انفرادی Individual Bargaining سرمایهٔ فردی Individual Capital جدول تقاضای انفرادی Individual Demand Schedule مالیات بر درآمد فردی Individual Income Tax مالکیت فرد؛ تصدی انفرادی Individual Proprietorship نظریهٔ اصالت فرد؛ فردگرایی Individualism مکتب فردگرایی؛ مکتب اصالت فرد Individualist School تقسیم ناپذیریها Indivisibilities عدم قابلیت تقسیم؛ تقسیم ناپذیری Indivisibility کارخانهٔ تقسیم ناپذیر Indivisible Plant پشت نویسی کردن؛ ظهرنویسی کردن Indorse سند قرضهٔ پشت نویسی شده؛ سند قرضهٔ ظهرنویسی شده Indorsed Bond ذینفع Indorsee ظهرنویسی؛ پشت نویسی Indorsement انواع ظهرنویسی Indorsement, Types of پشت نویسی بی‌نام؛ ظهرنویسی بدون نام حامل Indorsement in Blank ظهرنویسی ویژه Indorsement in Full ظهرنویس؛ پشت نویس Indorser خروج انگیختهٔ پول نقد؛ خروج القایی پول نقد Induced Cash Drain تغییرات القایی؛ تغییرات انگیخته Induced Changes مصرف القایی Induced Consumption جریان القایی پول؛ جریان انگیختهٔ پول Induced Currency Flow تقاضای القایی Induced Demand انبساط القایی؛ بسط القایی؛ انبساط انگیخته؛ بسط انگیزشی Induced Expansion احتکار القایی؛ احتکار انگیخته Induced Hoarding سرمایه‌گذاری القایی Induced Investment افزایش اندوختهٔ القایی؛ افزایش اندوختهٔ انگیخته؛ بسط انگیزشی Induced Reserve Gains کاهش اندوختهٔ القایی؛ کاهش اندوختهٔ انگیخته Induced Reserve Losses متغیر القایی Induced Variable استقراء Induction کارآموزی؛ آموزش مقدماتی Induction Training طریقهٔ استقراءگ روش استقراء Inductive Method احتمال استقرایی؛ احتمال تجربی Inductive Probability اندوختهٔ سوانح صنعتی؛ اندوختهٔ حوادث صنعتی Industrial Accident Reserve اقدام کارگری؛ عمل کارگری Industrial Action بانک توسعهٔ صنعتی و معدنی ایران Industrial and Mining Development Bank of Iran بانک صنعتی Industrial Bank شرکت بانکداران صنعتی Industrial Banker Association سند قرضهٔ صنعتی Industrial Bond تحلیل مجتمع صنعتی Industrial Complex Analysis بنگاه صنعتی Industrial Concern صاحب سهم کارگر؛ اشتراک مالکیت صنعتی Industrial Copartnership دموکراسی کارگری؛ کارگر مداری صنعتی Industrial Democracy اختلاف کارگری Industrial Dispute

/ 0 نظر / 11 بازدید