مقالات بررسی 620

. بررسی و مقایسه استاندارد های مدیریت پروژه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: ایمان قاسمی دلارستاقی - محمدباقر غلامی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۲. بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویهای بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره مالیاتهای غرب تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: طاهره زنگانه - حسین کاظمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۳. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسنده: سیداحمد حسینی زاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۴. تاثیر شاخص های چرخه عمر شرکت ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: مجید تکاپو - اشرف شاه منصوری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۵. روش شاخص های کلیدی در رتبه بندی بانک های تجاری فعال در بورس اوراق بهادار بااستفاده فنون تحلیلی AHP-TOPSIS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: رضا پیرایش - ساسان لایقتر
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۶. بررسی تأثیر عدالت ادراک شده و عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره مالیاتهای غرب تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: طاهره زنگانه - حسین کاظمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۷. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش و حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: محسن کاویانی - سیداکبر نیلی پورطباطبایی - هادی شایسته
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۸. بررسی ارزیابی عملکرد خدمات بانکی و رابطه آن با چابکی سازمانی در بانک پارسیان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: اختر عسکری رابری - احسان مهدی پوررابری - هما خوشرو
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۰۹. بررسی تاثیر بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم در قطعی شدن پرونده های مالیاتی و کاهش فرایند وصول مالیات در اداره کل امورمالیاتی استان زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: رضا پیرایش - سهیلا بازرگان
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۰. بررسی رابطه بین نسبتهای فعالیت با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: اله کرم صالحی - ایمان فروزانفر - هادی شایسته
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۱. بررسی تأثیر مؤلفههای خرید آنلاین بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان مطالعه موردی وبگاه دی جی کالا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: رضا پیرایش - سیدمحمدجواد خلیلی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۲. بررسی تاثیر روابط میان فردی و جهت گیری اخلاقی بر روی استدلال اخلاقی حسابرسان در سازمان حسابرسی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: محمد شیخی قلعه سردی - هادی شایسته - علی خردمند
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۳. تاثیر هوش هیجانی بر نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: رضا پیرایش - شهناز یگانه
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۴. زیرساخت های مورد نیاز برای رشد و توسعه نوآوری در سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: ناصر شاهنازیان - کاظم صلاحی راد - محمدرضا بذلی - سیما راه نو
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۵. بررسی رابطه ی بین تکنیک های حسابداری مدیریت وبهبودتصمیم گیری مدیران در بین بانک های خصوصی شهرستان زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: رضا پیرایش - فاطمه صیدی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۶. بررسی میزان تاثیر بازاریابی مبتنی بر وب( EM ) برافزایش تعداد مشتریان در بین نمایندگی های شرکت ایرانسل در شهر زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
نویسندگان: رضا پیرایش - مایده قربانیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۷. بررسی جلوه های دنیا در شاهنامه فردوسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: صغری رضی نژاد - محمد رضی نژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۸. بررسی سطح فکری 220 غزل امیرحسن دهلوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: عسگر صلاحی - صغری رضی نژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۱۹. بررسی اثر غلظت کلراید بر روی رفتار خوردگی الکتروشیمیایی Cu-30Zn با ریز ساختارهای مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: مریم مقدم زاده - شهریار شرفی - مصطفی علیزاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۰. بررسی وزن عروضی در شعر نو و سپید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: محمدرضا بختیاری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۱. نقش نماد در واژه های شعری سهراب سپهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محمدرضا بختیاری - ناهیده ندایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۲. ضرب المثل در اشعار صائب ، ناصر خسرو و شهریار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: محمدرضا بختیاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۳. شعر کودک در ادبیات فارسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: محمدرضا بختیاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۴. تهیه و خصوصیات نانوکپسول های PLGA حاوی دارو قابل حل در آب به روش الکترواسپری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: مهسا موسائی - جواد مختاری - مهدی نوری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۵. سیاست ورزی میان چند تن از شاعران مشروطیت (عارف ایرج میرزا - بهار)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: محمدرضا بختیاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۶. نقش طنز در اشعار عبید زاکانی و ایرج میرزا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: محمدرضا بختیاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۷. مروری بر تولید متیل استر (بیودیزل) از منابع روغنی حیوانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: میلاد رزم آرا - روح اله قانعی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۸. مروری بر تولید متیل استر (بیودیزل) از منابع روغنی گیاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: میلاد رزم آرا - روح اله قانعی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۲۹. بررسی تاثیر قیمت بارهای پاسخگو در مدیریت تراکم خطوط انتقال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: معین منعمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۰. نگاهی به فضاهای متریک مخروط به عنوان توسیعی طبیعی از فضاهای متریک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: ولی حسینی - طوبی میرانپور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۱. عنوان بررسی نقش فرد در مکتب هستی گرایی و دلالت های تربیتی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: برهان رازیانی - علی حسینی مهر
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۲. شبیهسازی عددی اثرات ناشی از ایجاد حفره بر دماغه مخروطی سرپخ با جت چندگانه مخالف در جریان ماوراءصوت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: منصور معظمی مقدم - محمد حججی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۳. بررسی استفاده همزمان از پمپ های حرارتی منبع زمین وسیستم فتوولتائیک - حرارتیPVT
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: امیر قاسم خانی - علی کمال الدینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۴. ارزیابی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک شرکتهای کوچک و متوسط
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: امین یوسف بنی یعقوب - علی اکبر عیسی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۵. مطالعه و بررسی روشها و کاربردهای تبلیغات به وسیله موبایل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: امین یوسف بنی یعقوب - علی اکبر عیسی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۶. تاثیر روش های خوراک دهی بر روی اندازه و توزیع اندازه نانو ذرات پلی(بوتیل آکریلات)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: علی مرادی - سجاد سامان پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۷. اهمیت تیکنرهای خمیری در بازیابی آب مصرفی کارخانههای فرآوری مواد معدنی و مقایسه آنها با سایر تیکنرها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: امین ممیپور - حسن مامقادری - محمد مقیسه - مهدی قراباغی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۸. مطالعه و بررسی روشهای انحلال کانیهای عناصر نادر خاکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محمد مقیسه - امین ممیپور - حسن مامقادری - مهدی قراباغی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۳۹. بررسی اقتصادی تولید محصولات کشاورزی براساس الگوی کشت مناسب ملی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: صدیقه نصیری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۰. تحلیل تأثیر پارامترهای هندسی در بهینه سازی عملکرد نازل سوخت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: مهدی قمرپور - مجید مافی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۱. رفتار سری های فوریه ی موجکی در نقاط لبگ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: ابراهیم تمیمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۲. سیستم های کنترل الکتریکی ژنراتورهای توربین های بادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: احسان فلاح دوست - حبیب اله اعلمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۳. ارائه روشی برای حذف نویز از تصویر مبتنی بر آموزش با دیکشنری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محمدرضا کریمی پور - وحید ابوالقاسمی - سعیده فردوسی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۴. ساخت نانو ساختار نیترید مس – نقره به روش لایه نشانی مغناطیسی DC و بررسی خواص مورفولوژی سطح
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: مژگان کاکایی - سحر رضایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۵. مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در فضای تجدید ساختار با مدلUPFC
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: عباس ضیایی فرد - جواد نیکوکار - محمد حسن توصیفیان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۶. مروری بر کاربرد فناوری اطلاعات ( IT ) در کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: شایان قلی پور شیراز
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۷. شناخت و کاربرد تجارت الکترونیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: شایان قلی پور شیراز - حامد برنگی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۸. بررسی عملکرد باربری شمع ها با مقطع واگرا دارای چندین پداستال در خاکهای لایه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محمدرضا ذوالفقاری - محمدحسین باقری پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۴۹. بررسی سیستم توربین بادی دو سو تغذیه در شرایط خطا با حضور crowbar
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: سید محمد صادق حسینی مقدم - علی اکبر محمدی - علی عباسی
تعداد صفحات: ۳۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۰. بررسی چند روش تشخیص خواب آلودگی راننده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محمد حسن چمن سرا - علیرضا ملاح زاده - جلیل عظیم پور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۱. بررسی اثر پارامترهای فیزیکی بر رفتار استاتیک و دینامیک وکسل چاه کوانتومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: بهجت خادمی - محمد رضا شایسته
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۲. فرمول ماتریس برای چولگی برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسنده: مریم معماری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۳. کاهش تصادم و بهبود انرژی مصرفی در شبکه های RFID
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: فهیمه افخم نیا - محمدرضا سلطان آقایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۴. بررسی اجرای سیستم اطلاعات مدیریتMIS در بندر نوشهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: احمد سرداری - طالب اقبالی برمچی - مجید میرزا محمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۵. اثرتوربین های بادی بر پایداری سیستم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محمدکاظم بیاتی - حبیب اله اعلمی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۶. بررسی رابطه بین نمرات ارزش یابی آغازین و تکوینی با پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس ریاضی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: محسن زینلی - مهدیه شیبانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۷. رابطه مدت دوره بارداری با رشد مهارتهای حرکتی ظریف ودرشت در کودکان پیش دبستانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: مهدیه روحبخش - محمد مهدی امینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۸. زیرگروه های تعمیم یافته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: شریفه نیک نژاد - نجمه نیک نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۵۹. بررسی الگوریتم های داده کاوی در زمینه تشخیص سرطان سینه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
نویسندگان: سمیه عسکرپور - سید حمید غفوری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۰. عوامل افت و پیشرفت تحصیلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: دکتر مادح دست مرد - حامد آریامنش
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۱. رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: دکتر مادح دست مرد - حامد آریامنش
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۲. مطالعه و تبیین کارکرد گرایی در جامع شناسی دینی جامع ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: انسیه ابوبصیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۳. دیدگاه تحلیلی زبان عربی و معارف پژوهی قرآن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: الهام قربانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۴. بررسی تاثیرمتقابل دو فرهنگ و ادب فارسی وعربی در زمان ظهور اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: الهام قربانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۵. اعجاز علمی قرآن کریم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: سیدمحمدرضا احمدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۶. جایگاه دعا در اسلام وشیوه اجابت آن:
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: سیدمحمدرضا احمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۷. فلسفه مجازات در حقوق اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: مرضیه هوشمند
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۸. حقوق زن در اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: مرضیه هوشمند
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۶۹. بررسی اثرات اقدامات مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کیفیت خدمات، وفاداری مشتری وعملکرد سازمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: نسیم فتحی - محمد رضا دلوی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۰. پژوهشی در تشریح استخوان و اعصاب جمجمه طب سنّتی ایران اسلامی(از قرن سوم تا دوازدهم هجری)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: الهام آرین - سید ماهیار شریعت پناهی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۱. بررسی روش های تربیت اسلامی (با تاکید بر مرحله ی اعتدال)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: مهدی اسلامی نخلی - مرضیه شیخ عباسی - راضیه فدوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۲. بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمات کارکنان در ادارات دولتی استان آذربایجان شرقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: اصغر اصغرزاده - فرهاد نژاد ایرانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۳. مطالعه ی بررسی تاثیرات شرایط اقلیمی بر جایگاه ی وقش دیهدر وظام قشر بىدی ایران باستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: بهروز آقازاده - غلامحسن مهدوی - مریم مزینانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۴. بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (مطالعهموردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: ایرج اکبری فر - کریم حمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۵. بررسی تلمیحات دیوان قصاب کاشانی با تاکید بر تلمیحات قرآنی و اساطیری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: زینب باغبان زاده آرانی - رحمت الله عبدالله زاده آرانی - کامران کسایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۶. هوش فزهنگی :بررسی تأثیز تعاملی مدیریت استعداد و رهبری اصیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: عطیه بحرانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۷. ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک پورتال دانشگاه آزاد اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: معصومه بختیاری - فرشید نمامیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۸. ارزیابی کیفیت خدمات الکتزونیک پورتال دانشگاه رازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: معصومه بختیاری - فرشید نمامیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۷۹. مقایسه پرخاشگری، اضطراب اجتماعی و بحران هویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزانموفق و ناموفق سال دوم دبیرستان شهر اهواز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: مرضیه بهرامی - غلامحسین مکتبی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۰. جامعه شناسی ادبیات در منطق الطیر عطار نیشابوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: حسین بیرانوند - انوشیروان ملک زاده - نسرین بیرانوند
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۱. دیدگاه سعدی نسبت به ساختار اجتماعی خانواده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: حسین بیرانوند - سعیده اختیاری - فاطمه شاکرمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۲. مقایسه ی تطبیقی جهان بینی حافظ و ابوسعید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: نسرین بیرانوند - غلامرضا دانش پژوه - دکتر ناصر کاظم خانلو
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۳. بررسی انواع نقذ با نگاهی به اشعار قیصر امین پور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: غلامرضا آریان فر - نسرین بیرانوند
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۴. بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 89-90
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: امیر سهرابی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۵. بررسی مضامین مشترک دو شاعر زن در ادب مقاومت ایران و فلسطین(سپیده کاشانی و فدوی طوقان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: دکترکاظم عظیمی - شکوفه امیری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۶. بررسی انواع نقد ادبی با نگاهی به اشعار سید حسن حسنی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: سودابه علی توکلی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۷. نکاح موقت پذیرش یا عدم پذیرش آن در جامعه اسلامی با تاکید بر منابع فقهی و حقوقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: حمیدرضا پرهام مهر
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۸. بررسی الزامات و و رویکرد های استراتژی توسعه صنعتی در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسنده: افشین تقوی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۸۹. بزرسی تاثیز مثبت و منفی اینتزنت بز دانش آموزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: اکبر جلیلی - غلامحسین انتصار فومنی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۹۰. بزرسی ارتباط درجه باس بودن تجارت بز فشار باسار ارس با تأکیذ بز ایزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: حمیده جنتی فیروزآبادی - زهره طباطبایی نسب - سید علیرضا علوی با جگانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۹۱. اثز درجه باس بودن تجارت بز فشار بازار ارز در کشورهای جنوب شرق آسیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: حمیده جنتی فیروزآبادی - زهره طباطبایی نسب - سید علیرضا علوی با جگانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۹۲. ارائه الگوی مفهومی از همکاری های بین سازمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: سیمین جهانشاد - جاوید رخشانی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۹۳. بررسی اپیدمیولوژی نقش خانواده در اعتیاد دانشجویان به اینترنت در سطح شهر تبریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: پریسا جوانعلی آذر - فاطمه جعفری - لیلا عبدلی کمالی - سپیده عباس نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۵۹۰۹۴. بررسی راهکارهای افسایص توانمندسازی کارکنان مرکسآموزضی و درمانی بیمارستان گلستان اهواز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده

/ 0 نظر / 16 بازدید