مقالات بررسی(137)

. الگوریتم محاسبه فضای کاری ربات هگزاگلاید 6-CRS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
نویسندگان: مهدی رستار - حمید رضا محمدی دانیالی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۲. ارائه روش جدید در محاسبه سفتی ربات هگزاگلاید 6-CRS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
نویسندگان: مهدی رستار - حمید رضا محمدی دانیالی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۳. رایانش ابری سیار، مزایا و تهدیدات امنیتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: کبری خادمی - راحیل برومندی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۴. تشخیص هویت افراد براساس تصاویر گوش با استفاده از روش الگوی مشتق به هم پیوسته و گشتاور شبه زرنیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: فرهاد مرتضی پورشیری - هدیه ساجدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۵. ارائه راهکارهایی برای افزایش امنیت VOIP در شبکه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: ریحانه روجایی - مرتضی الیاسی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۶. رتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا براساس پروژه های نرم افزاری مبتنی بر عامل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: عرفان قندهاری - فاطمه سعادتجو - محمدعلی زارع چاهوکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۷. تحلیل و آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پر کاربرد عامل گرایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: عرفان قندهاری - فاطمه سعادت جو - محمدعلی زارع چاهوکی - سیدمحمد صالح معافی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۸. بررسی و مقایسه روش های انتشار اطلاعات spin و پخش مستقیم در شبکه های حسگر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سیدامین جزایری - لقمان ویسی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۰۹. ارزیابی الگوریتم های رمزنگاری متقارن و نامتقارن در محاسبات ابری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سحر همتیان بجنوردی - سهیلا امیریان - اسماعیل کفاشی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۰. بهبود کارایی سیستم های پردازشی ترکیبی: مورد مطالعه الگوریتم های جبر خطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: فاطمه ناظمی جنابی - حمیدرضا حمیدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۱. استفاده از روش فراکاوشی برنامه ریزی ژنتیک در تخمین سایش در سطح براده ابزار در فرآیند ماشینکاری بوسیله شعاع براده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمد هادی زادشکویان - وحید پورمستقیمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۲. همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا مبتنی بر دو رویکرد ترکیبی Rough-GAPSO و Relief-GAPSO
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: زهرا پاریزی نژاد - وحید ستاری نائینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۳. ویژگی مشترک روش های شناسایی مخرب ها با استفاده از تکنیک های یادگیری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سارا نجاری - الهه تریک
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۴. مرکز عملیات امنیت و ضرورت ایجاد آن در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمد صادق مقدس - دکتر مرتضی الیاسی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۵. مروری بر بررسی همگام سازی سیستم های آشوبناک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: نیلوفر حقانی ذبیحی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۶. بهینه سازی طرح مدار تمام جمع کننده باینری تک بیتی در منطق Static CMOS از نظر توان متوسط مصرفی و سرعت با IPO, Fuzzy-IPO, PSO, Fuzzy-PSO
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: فرشید کیوانیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۷. ارائه خلاصه ساز ترکیبی با هدف افزایش کیفیت و بهبود زمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سجاد جهانگیری زرکانی - دکتر مهدی جوانمرد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۸. پیش بینی و تخمین صحیح زاویه مفصل بازو براساس ترکیب سیستم های هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مصطفی لنگری زاده - نوید مشتاقی یزدانی - آرزو یزدانی سقرلو
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۱۹. الگوریتم مسیریابی کاملاً انطباقی بدون بن بست و سردرگمی برای شبکه های بر روی تراشه سه بعدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمدرضا میرزائی - اسمائیل زینالی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۰. بررسی پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی در شبکه های حسگر بیسیم و ارائه پروتکلی جدید با ساختار خوشه بندی شده سلسله مراتبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: علی اکبر پویان - غزاله سرایی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۱. بررسی راه کارهای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: بهزاد لطفی - عاطفه رضایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۲. پخش بار اقتصادی در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ممتیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: رضا صمدی - جواد حمیدزاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۳. بهبود آموزش شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح یافته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مهرداد صادقی حریری - پیمان معلم - سیدمهدی هاشمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۴. مفهوم جنگ سایبری و بررسی ابعاد مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: ذبیح اله جیستان - حسین جیستان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۵. ترمیم شکاف دیجیتالی با استفاده از شبکه رادیو شناختی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سیدحسین شاهرخی - ندا کریمی رزوه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۶. به کارگیری کارگزار به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های ابری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: احمدرضا کرم اللهی - دکتر عبدالله چاله چاله - دکتر محمود احمدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۷. بررسی حملات سایبری انکار سرویس توزیع شده و راهکارهای دفاعی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمدرضا موحدی راد - ناصر مدیری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۸. ارائه ی ساختار سیستم پشتیبان تصمیم بر مبنای مجموعه های فازی مردد تعمیم یافته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: جواد حمید زاده - حامد منصورپور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۲۹. استفاده از رمزنگاری مبتنی بر هویت (IBE) در گوشی های هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: علی زاغیان - سیدمحمد جعفر هاشمی گرم دره - فرشید بلدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۰. بررسی تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت و پیشنهاد کدینگ مناسب جهت بهینه سازی پهنای باند IPTV با درنظر گرفتن شاخص امنیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: محمدرضا خلیلی زیدانلو
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۱. بررسی تکنیک های کاوش استفاده از وب در پیش بینی صفحات درخواستی آینده ی کاربر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مکیه امیر منش - علی هارون آبادی - امین گلاب پور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۲. کاربردهای فناوری نانو در علوم و مهندسی کامپیوتر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: الهام مهدی پور - محمد طاهری - فاطمه رحیمی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۳. بررسی مکانیزم های کنترل ازدحام جهت انتقال داده های چند رسانه ای در سیستم های نظارتی بی سیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: نگار برزویی - محمد قاسم زاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۴. روش های جدید در کنترل محاسبات ابر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: رضا نورمندی پور - حسین ترحمی اردکانی - عاطفه ملکشاهی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۵. پروتکل مسیریابی شبکه عصبی خودسازمانده برای شبکه های حسگر بی سیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: حکیمه علیزاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۶. بهترین روش های حل مسئله زمان بندی دروس دانشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سحر یزدان پناه - فرشید کی نیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۷. یادگیری مشارکتی در سیستم های چندعاملی بر مبنای خبرگی مرکب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: فرناز مبینی - محمدباقر منهاج
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۸. اشتراک اطلاعات در گروه های همکاری پویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: علی زاغیان - سیدمحمد جعفر هاشمی گرم دره - فرشید بلدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۳۹. بررسی الگوریتم MapReduce در سیستم های توزیع شده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: زهره چهانی - سمیه عیال واری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۰. زمانبندی دو هدفه بر روی ماشین های موازی در محیط فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: افسانه غلامی - علی اکبر تجری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۱. بررسی اهمیت امضاء دیجیتال در سیستم های رای گیری الکترونیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محسن پورشیخی - سیدعبدالمجید موسوی - حسام فولادوند
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۲. بررسی امنیت و تست نفوذ در پروتکل WEP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: احمدشهاب ارکان - مهدی آقا صرام - علی محمدلطیف
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۳. بررسی روش های حذف نویز ضربه ای تصاویر سطح خاکستری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمد رضا اسداللهی دهکردی - علیمحمد لطیف
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۴. استفاده از الگوریتم Q-learning و کنترل فازی در هدایت ربات خودمختار مین یاب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمد نادری پور - افشین قنبرزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۵. پیاده سازی نرم افزار هوشمند تصمیم گیر چند معیاره در مدیریت ایمنی غذایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: علی ریسمان تاب - مرتضی زاهدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۶. بررسی شبکه های حسگر بیسیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: رضا نورمندی پور - حسین ترحمی اردکانی - بهنام اله دادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۷. بررسی الگوریتم های زمانبندی در وایمکس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: بهنام حاجیان - دکتر مرتضی الیاسی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۸. مروری بر داده کاوی آموزشی با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: صدیقه فضیلتی - محمدحسین ندیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۴۹. بررسی امنیت در استاندارد IEEE 802.16e
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: طاهره علی زاده - احسان مومنی بشیوسقه - اعظم السادات نوربخش
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۰. محاسبه سرعت انتشار ولگشت های کوانتومی یک بعدی در حضور تونل زنی نامحدود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: زینب مرادی - مصطفی عنابستانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۱. بررسی و مقایسه پارامترهای کشف ازدحام در ارتباط با مکانیزم های کنترل ازدحام، جهت ارسال داده های چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: ندا برزویی - نگار برزویی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۲. بررسی روش های تشخیص تراکنش های مخرب در پایگاه داده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: احسان پیروزی - مهدی فاضلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۳. مطالعه ای بر محاسبات ابری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: امید رضایی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۴. بهبود دقت مکان یابی بدون محدوده DV- Hop با استفاده از روش هایپربولیک دو بعدی در شبکه های حسگر بی سیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: الهام بارانی هروان - علی برومندنیا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۵. الگوریتم های زمانبندی کار در پردازش ابری: بررسی و مقایسه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سمیه طاهریان دهکردی - وحید خطیبی بردسیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۶. به کارگیری جبر خطی برای تشخیص اجتماع در متون فارسی مندرج در شبکه های اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: حسین حاجی بابایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۷. الگوریتم های پردازش تصوری در تشخیص سرطان سینه با ماموگرافی یا ترموگرافی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مهناز اسحاق نژاد - محسن فیروزبخت
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۸. معرفی انواع مدل های الگوریتمی در تخمین تلاش پروژه های نرم افزاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سحر رضایی - وحید خطیبی بردسیری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۵۹. کاربرد برنامه نویسی در موسیقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: نوید ابیضی - خانم مهندس مباشری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۰. افزایش تحمل پذیری خطای گره ها در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر خوشه بندی با استفاده از روش فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: علیرضا قربانعلی - علی برومندنیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۱. بررسی معماری و مدل های مطرح شده در شبکه ی مبتنی بر نرم افزار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مینا نامدار - اسماعیل زینالی خسرقی - بابک دارابی نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۲. بررسی شبکه ی مبتنی بر نرم افزار در شبکه های ناهمگن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مینا نامدار - اسماعیل زینالی خسرقی - بابک دارابی نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۳. بهبود طول عمر شبکه با مدیریت حرکت ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم بهره گیرنده از الگوریتم های سلسله مراتبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: بهمنیار اسفندیاری فر - شاهپور علیرضایی - سیدوهاب الدین مکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۴. مدل سازی و تحلیل فرآیند کسب و کار با استفاده از شبکه های پتری رنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سمانه قاسمی - همایون موتمنی - بهنام برزگر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۵. ارائه یک روش جدید مسیریابی چندگانه با استفاده از الگوریتم AODV بر اساس معیار کمترین زمان تاخیر در شبکه های رادیو شناختی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: خلیل صالحی پور - محمد شیری - رامین صیادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۶. حمله ی حفره ی خاکستری (Gray hole) و راههای تشخیص و حذف آن در شبکه های تک کاره ی متحرک (MANET)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: مهدی ذوالفقاری - محمد صادق زاده - رضا فروزنده - احمد امامی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۷. ارائه سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی (SIEM) برای مقابله با تهدیدات پیشرفته و مستمر (APT)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: ندا علی نژاد - مرتضی الیاسی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۸. بررسی روش ها و تکنیک های مختلف در تصویر کاوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: محمدهادی یوسفی - مجیده سادات شریفیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۶۹. رایانش ابری سیار، مزایا و تهدیدات امنیتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: کبری خادمی - راحیل برومندی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۰. توصیف معماری نرم افزار پویا و مقایسه رویکردهای توصیف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: نجیمه معتمدی - دکتر سید مهران شرفی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۱. راهکاری نوین در امن ساختن محاسبات ابری با تکیه بر امنیت مجازی سازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سمیه فتاحی - دکتر همایون موتمنی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۲. شبکه های اجتماعی بستری برای بهبود چابک سازی سازمان ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسندگان: سیدعلی مرتضوی - محمد نوری مطلق - سینا شکری - محسن شکری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۳. مروری بر شبکه های نسل جدید مخابراتی و بررسی لزوم بکارگیری آنها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده: مسعود آل سیدان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۴. مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسنده: بهنام رزاق منشی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۵. بررسی نقش میراث فرهنگی در توسعه گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسنده: حمید حسین زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۶. بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لب به لب نانو کامپوزیت های پایه پروپیلن- خاک رس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: کامل عزیزپور - فرهاد عیسی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۷. ارائه ی روش اندازه کیری فعالیت عناصر رادیو اکتیو با روش همزمانی تابشهای بتا وگاما
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: علیرضا مهدوی پور - طاهره اسکندری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۸. ارائه راهکاری برای مکان یابی در جی پی اس کور با استفاده از روش محاسباتی نوع طرح :ایده خام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: فرهاد کریم خانی - فرشید نعمت زاده - مهدی نامی دمیرچی - بهزاد نجف نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۷۹. بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در شعب بانک های مناطق آزاد تجاری -صنعتی (مورد مطالعه: بانک های منطقه آزاد تجاری ماکو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: فرهاد کریم خانی - بهزاد نجف نژاد - محمود رضایی بنجار
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۰. بهبود کیفیت ولتاژ و جریان و کاهش ضریب اعوجاج هارمونیکی کل (THD) در شبکه های توزیع جریان الکتریکی دارای توربین بادی از دو سو تغذیه با UPQC کنترل شده توسط کنترلر هوشمند FUZZY-PI و مقایسه آن با کنترلر PI
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: محمدصالح قانع عزآبادی - عبدالرضا دهقانی تفتی - رضا عفت نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۱. کاهش تلفات اکتیو شبکه های دارای توربین بادی DFIG با استفاده از UPQC کنترل شده توسط کنترلر ترکیبی FUZZY-PI و مقایسه آن با کنترلر کلاسیک PI
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: محمدصالح قانع عزآبادی - عبدالرضا دهقانی تفتی - رضا عفت نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۲. بهبود کیفیت توان شبکه های دارای توربین بادی DFIG با UPQC کنترل شده توسط کنترل کننده FUZZY-PI
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: محمدصالح قانع عزآبادی - عبدالرضا دهقانی تفتی - رضا عفت نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۳. بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی دارای دیوار برشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی و هچنین تحلیل بار افزون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: سجاد کاویانی - ایمان خیرخواه
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۴. بررسی اثرات سطح بر روی ارتعاشات آزاد نانولوله ها با شرایط مرزی مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: فرزاد ابراهیمی - غلامرضا شقاقی - عرفان سالاری - محیا بریری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۵. رتبه بندی راهبردهای رقابتی درکارخانجات تولیدی با روش AHP مطالعه موردی : شرکت نفت بهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسنده: ساناز علیزاده
تعداد صفحات: ۳۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۶. بررسی چالش ها و پیامدهای امنیتی در رایانش ابری با تاکید بیشتر بر اعتماد و حریم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: زهرا طیبی - اسما حسین آبادی زاده - حامد نادی - متین زمانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۷. بررسی و بکارگیری تکنیک مطالعه و خطر جهت مدیریت ریسک در صنعت نفت کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسنده: آرش تقوی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۸. عملکرد سازه های چوبی در مقابل عوامل طبیعی و محیطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: سمیرا کریمی دستجردی - محمدعلی دشتی رحمت آبادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۸۹. رابطه سبک تفکر و تغییر سازمانی کارمندان شعب بانک ملی شهرستان ایذه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: مهران حبیبی - توران حبیبی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۹۰. بررسی سیستم های صف در واحد تدارکات پتروشیمی آبادان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: فرنوش گلستان پور - سیدمحمد حسین حجتی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۹۱. شناسایی عوامل موثر بر شکوفایی بازارهای کیش از دیدگاه فعالان اقتصادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسندگان: رویا یوسفی - معصومه السادات حسینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۹۲. بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های فراورده نفتی پذیرفته شده در بورس بر اساس مدل طرح های عاملی تو در تو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
نویسنده: وحیده حاجی حسنی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۳۴۰۹۳

/ 0 نظر / 75 بازدید