مقالات بررسی(316)

. طراحی مقدماتی استخراج کانسنگ اکسیده کانسار طلای چشم هزرد ارغش
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: طراحی
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: مهدی یاوری - مریم صادق بیگی - محمدمهدی سالاری راد - احمدرضا صیادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۲. مطالعه شیوه های کمی و تحلیلی انتخاب روش استخراج در ذخیره شماره سه گ لگهر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: طراحی
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: فرهاد صمیمی نمین - کورش شهریار - سعید کریمی نسب
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۳. برنامه ریزی تولید معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: برنامه ریزی تولید
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: حسین میرزائی نصیرآباد - رضا خالوکاکائی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۴. کاربرد روش تحلیل پایداری بلوک به بلوک در سازههای فروشویی تودهای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پایداری شیب
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: عباس مجدی - مهدی امینی چرمهینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۵. تاثیر دگرسانی و هوازدگی بر مقاومت سنگهای معدن مس سرچشمه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: پایداری شیب
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: محمد اسلامی - مرتضی اسدی پور میبدی - علی طاهری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۶. تعیین دانه بندی انواع سنگ معدن مس سرچشمه پس از انفجار به روش آنالیز تصویری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چالزنی و آتشباری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: زهرا پورمحمد حسینی - سیدحسن خوشرو - سیدضیاءالدین شفایی - سعید کاشی تراش
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۷. بررسی فنی - اقتصادی استفاده از سیستم های مختلف انتقال خط آتش در یک معدن روباز
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چالزنی و آتشباری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسنده: رضا غفارزاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۸. اعتبار سنجی نتایج حاصل از روش آنالیز تصویری در دانه بندی سنگ معدن مس سرچشمه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چالزنی و آتشباری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: حمید ابراهیمی امیری - حمید منصوری - محسن امیررحمت
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۰۹. پیشنهاد روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن سطحی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چالزنی و آتشباری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسنده: حسن مومیوند
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۰. بررسی توزیع خرد شدگی سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن سنگان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چالزنی و آتشباری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: محمد عطائی - نادر زیاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۱. طراحی و محاسبه سنگ شکن درون معدن مس سرچشمه در طرح توسعه معدن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: ترابری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: رضا کفایی - بهرام رضایی - مرتضی اصانلو
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۲. محاسبه کامیونهای مورد نیاز جهت اجرای طرح توسعه گل گهر و توجیه پذیری اقتصادی آنها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: ترابری
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: رضا ابراهیمی پور - جمشید افشار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۳. بررسی اولیه مهار و کنترل آب در معدن سنگ آهن سه چاهون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: زهکشی
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: محمد محمدخانی - علیرضا شیوائی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۴. روش تعیین محل چاه های جدید عمیق زهکشی در مجتمع سنگ آهن گل گهر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: زهکشی
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: سعید مکنونی گیلانی - اردشیر عسگری - سعید کریمی نسب
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۵. تعیین منحنی مشخصه رطوبتی زون غیراشباع سازه فروشویی مس سرچشمه با استفاده از آنالیز دانه بندی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بازسازی و محیط زیست
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: عاطفه همتی - غلامرضا کمالی - هرمزد نقوی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۶. بررسی آلودگی زیست محیطی ناشی از باطله های معادن طلا – آنتیموان منطقه هیل گرو در شمال ایالت نیو ساوث ولز استرالیا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بازسازی و محیط زیست
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسنده: ابوالقاسم کامکار روحانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۷. مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت و اقتصاد
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: سیدکاظم اورعی میرزمانی - علی چمن آرا
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۸. بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری مس ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC )
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: مدیریت و اقتصاد
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: فاطمه سادات نبی یان جوردی - سیدکاظم اورعی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۱۹. ARENA شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: کاربرد کامپیوتر
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: علیرضا علیرضا - مجید عطایی پور - عبدا... صدری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۰. بررسی شاخصهای ایمنی در مجتمع سنگ آهن گل گهر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: ایمنی و بهداشت
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران
نویسندگان: امیرپرویز مهرانی - عباس سام - مسعود فرحناک
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۱. حل عددی معادلات آب کم عمق در صفحه f با استفاده از روش فشرده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
نویسندگان: سرمد قادر - وحید اصفهانیان - علیرضا محب الحجه
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۲. محاسبه موردی انرژی در یک سامانه فعال در غرب ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
نویسندگان: الهام مبارک حسن - امیرحسین مشکواتی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۳. بررسی دینامیکی ساختار و تحول جبهه زایی از دیدگاه تاوایی پتانسیلی در چند سامانه چرخندی بر روی ایران و خاورمیانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
نویسندگان: فرهنگ احمدی گیوی - محمد میرزایی - مجید آزادی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۴. تجمع نیترات (NO3) و روشهای کاهش غلظت آن در سبزیجات
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: سیدجلال طباطبائی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۵. مطالعه ویژگیهای جذب روی در خاک های تحت کشت نیشکر در شمال خوزستان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: فرشید عبداللهی - مصطفی چرم
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۶. بررسی تاثیر سطوح و روش های مختلف مصرف سولفات روی و اسید بوریک بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر غذایی در دو رقم ذرت دانه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: سیدحسین محسنی - احمد قنبری - محمودرضا رمضان پور - غلامرضا علی زاده
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۷. تاثیر منابع و مقادیر ماده آلی بر خواص خاک و عملکرد ذرت دانه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: علیداد کرمی - جانب اله نیازی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۸. بررسی تاثیر منابع مختلف کود آلی بر کمیت و کیفیت پیاز
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: احمد بای بوردی - محمدجعفر ملکوتی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۲۹. اثر تنش شوری بر میزان جذب عناصر غذایی خاک توسط ذرت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: امید بهمنی - شهلا بهمنی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۰. اثر گوگرد و کمپوست بر افزایش جذب عناصر توسط گندم در یک خاکی آهکی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: کرم اله گودرزی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۱. بررسی اثرات سطوح مختلف بر و روی بر برخی صفات کمی و کیفی کلزا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: جعفر شهابی فر - رضا خوش نظر
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۲. بررسی اثر تلفیقی روش های کاربرد خاک و کود - آبیاری مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (رقم 704)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: حمیدرضا بهره ور - حمیدرضا مسلمی کبریا - محمدعلی بهمنیار
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۳. بررسی اثرات محلولپاشی عناصر روی، بر و آهن بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: غلامعلی کیخا - حمیدرضا فنایی - محمدرضا پل شکن پهلوان - علیرضا اکبری مقدم
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۴. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد 20 رقم و لاین گندم در شرایط شور و غیر شور استان قم
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: محمدرضا نائینی - حمید سیادت - عباس پورمیدانی - امیرحسین کوچه باغی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۵. بررسی اثر مواد آلی از منابع مختلف بر خواص شیمیایی خاک و عملکرد محصول
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: فرهاد دهقانی - محمد گلشن اردکانی - فاطمه علایی یزدی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۶. تلفات پتاسیم در اراضی جنگلی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: امیر سررشته داری - علی جعفری اردکانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۷. بررسی تاثیر کاربرد ماده آلی و گوگرد بر قابلیت جذب فسفر و عناصر کم مصرف در خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: زیبا نجف زاده نوبر - محمود شعبانپورشهرستانی - آرمین کریمی نیا
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۸. بررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قم
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: حمیدرضا مرادی - محمد جعفری - بهروز رسولی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۳۹. بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود ازته و تقسیط آن بر کمیت و کیفیت چغندرقند
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: کامران آذری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۰. عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس به محلول پاشی اوره
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: علی تدین - فایز رئیسی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۱. بررسی تاثیر سطوح مختلف و تقسیط پتاس بر کمیت و کیفیت توتونهای گرمخانه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: محمدعلی ثابتی - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۲. بررسی اثرات سطوح مختلف گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: جعفر شهابی فر
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۳. بررسی تاثیر کودهای ارگانیک، شیمیایی و تلفیقی بر رشد نهالهای بلند مازو، افراپلت و توسکا در نهالستان کلوده آمل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: احمد رحمانی - مصطفی خوشنویس
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۴. تاثیر منابع و مقادیر ماده آلی بر خواص خاک و عملکرد ذرت دانه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: علیداد کرمی - جانب اله نیازی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۵. تعیین مناسبترین منبع و مقدار مصرف کود آلی در زراعت گندم در شاهرود
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: احمد اخیانی - سعید سعادت
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۶. بررسی اثرات ازت و فسفر بر عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم نیمه گرمسیری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: محمدرضا چاکرالحسینی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۷. تاثیر مدیریت مصرف پتاسیم بر شاخص های کمی و کیفی عملکرد یونجه همدانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: رامین ایرانی پور
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۸. بررسی محلول پاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم علف کش روی محصول گندم آبی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: جلال قادری - مژگان ویسی - محمود شریعتمداری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۴۹. اثرات کاربرد گوگرد و روی بر تولید و پارامترهای رشد ذرت دانه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: عبدالحسین ضیائیان - جلال قادری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۰. بررسی چرخه کربن در انواع مواد آلی و اثرات آن بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: سارا پورکیهان - مصطفی چرم - احمد لندی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۱. مطالعه ویژگی های جذب روی در خاک های تحت کشت نیشکر در شمال خوزستان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: فرشید عبداللهی - مصطفی چرم
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۲. توزیع نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی محلول و معدنی شدن خالص نیتروژن در پروفیل یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای گاوی و شیمیایی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: بنفشه خلیلی - فرشید نوربخش - محمود کلباسی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۳. بررسی تاثیر پالاینده های آلی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: احسان رنجبر - غلامحسین حق نیا - امیر لکزیان - امیر فتوت
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۴. بررسی گیاه پالایی برخی از خاک های آلوده به کریزین در تالاب شادگان، خوزستان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: محسن سلیمانی - محمدعلی حاج عباسی - امیرحسین چرخابی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۵. اثر کوددهی آلی بر شاخص اندازه گیری نیترات پای بوته توسط گیاه ذرت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: سروش سالک گیلانی - فرشید نوربخش
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۶. روند تغییر قابلیت استفاده فسفر در یک خاک آهکی و تاثیر کود دامی بر آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: مختار زلفی باوریانی - مرتضی پوزش شیرازی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۷. بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک های شور
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: مرجان شفیع زاده - محمدعلی زارع - محمد جعفری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۸. تاثیر آبیاری با پساب شهری و صنعتی استان مازندران بر تجمع برخی از عناصر سنگین در گیاهان برنج و اسفناج
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: محمدعلی بهمنیار - مینا شهابی - محمدجواد بحرالعلومی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۵۹. بررسی ویژگی های جذب سطحی فسفر در برخی خاک های تحت کشت نیشکر در منطقه شعیبیه خوزستان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: مصطفی چرم - عبدالغفور احمدپور داشلی برون
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۰. بررسی عوامل مهم و موثر بر شور شدن خاکهای دشت انار کرمان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: هادی عبدالعظیمی - شهلا محمودی - علی زین الدینی میمند
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۱. تغییرات مکانی غلظت سرب در خاکهای مجاور بزرگراه تهران - کرج
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: خیرقدم عنایت ضمیر - غلامرضا ثواقبی - جهانگرد محمدی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۲. بررسی تاثیر متقابل کیفیت و مقدار ماده آلی و سطوح نیتروژن مصرفی بر عملکرد سیب زمینی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: مریم آجودان زاده - احمد گلچین - جواد لامعی هروانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۳. بررسی نقش تالاب و نوسانات سطح سفره آب زیر زمینی بر پتانسیل احیاء و فرمهای مختلف آهن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: فرشاد کیانی - احمد جلالیان
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۴. بررسی اثرات باقیمانده خاک فسفات با کرت های دائم در الگوی کشت کلزا - گندم
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: سعید سلیم پور - کاظم خاوازی - علیرضا پاک نژاد
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۵. بررسی چگونگی افزایش و تخلیه فسفر در خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: زهرا خوگر - عزیز شاهرخ نیا
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۶. بررسی آلودگی برخی خاکهای کشاورزی ایران به کادمیوم و سرب
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: علی عباسپور - محمود کلباسی - شاپور حاج رسولیها - احمد گلچین
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۷. استفاده از سدیم بیکربنات و DTPA به عنوان عصاره گیر همزمان عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاکهای استان اصفهان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: مسعود تدین نژاد - عاکفه امامی - مهناز فیض اله زاده اردبیلی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۸. بررسی میزان جذب عناصر سمی موجود درپساب صنایع مس کرمان بوسیله چند گیاه دارویی و زراعی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: شیمی و آلودگی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: آذر مرشدی - حسین نقیبی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۶۹. تجزیه زیستی بعضی از هیدروکربن های آروماتیک نفتی خطرناک در محیط زیست جنوب غرب ایران به وسیله مخلوطی از گونه های باکتری استخراج شده از خاک های آلوده در تالاب شادگان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: امیرحسین چرخابی - سیدعباس شجاع الساداتی - پرویز شفیعی - نرگس نادیان
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۰. مطالعه تاثیر میکوریزا (AM) روی مورفولوژی ریشه و pH ریزوسفر در گیاه برنج با استفاده از سیستم ریزوبوکس
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: رقیه حاجی بلند - ربابه برزگر - ناصر علی اصغر زاده
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۱. بررسی توان تولید آنزیم - ACC دآمیناز در سویه های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: عاطفه رمضانیان - حسینعلی علیخانی - ناهید صالح راستین - امیر لکزیان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۲. اثر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر جذب پتاسیم و عملکرد دو رقم سیب زمینی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: محمدرضا ساریخانی - ناصر علی اصغرزاده - فرح رحیمزاده خویی - سیدابوالقاسم محمدی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۳. جداسازی و خالص سازی باکتریهای بومی جنس آزوسپیریلوم و بررسی کیفی توان تولید HCN آنها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: حسینعلی علیخانی - سیدمهدی عرب - غلامعباس اکبری - محمدحسین ارزانش
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۴. اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم روی فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک اطراف ریشه گیاه گندم در سطوح مختلف ازت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: داود فرج زاده - ناصر علی اصغرزاده - رقیه حاجی بلند - هادی اسدی رحمانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۵. بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و شوری خاک بر همزیستی قارچ میکوریز وزیکولار - آربوسکولار در گیاه شبدر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: محمود قول لرعطا - فایز رئیسی - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۶. بررسی بر هم کنش باکتری Rhizobium trifolii و قارچ آربسکولار میکوریزای Glomus intraradices بر رشد و جذب فسفر و ازت توسط شبدر برسیم
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسنده: حبیب ا... نادیان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۷. بررسی توان انحلال فسفاتهای نامحلول آلی توسط باکتریهای جنس آزوسپیریلوم بومی خاکهای ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: غلامعباس اکبری - سیدمهدی عرب - حسینعلی علیخانی - محمدحسین ارزانش
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۸. بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران
نویسندگان: پوریا امینی حاجی باشی - محمدرضا اردکانی - هادی اسدی رحمانی - علی اکبر قنبری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۳۰۷۹. نقش قارچ های میکوریزی خاک در تغذیه نهال گردو
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیولوژی خاک
سال انتشار ۱۳۸۴

/ 0 نظر / 14 بازدید