مجموعه مقالات دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

 

۱. آموزش فرهنگ ایمنی بر کارگران شهرداری شهرگناباد براساس مدل اعتقاد بهداشتی

دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه مرادی - زهرا مرادی - محمد مطلبی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. اپیدمیولوژی و تحلیل هزینه سوانح و حوادث ترافیکی در استان تهران دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی طهماسبی - محمد ویسی - رضا هاشم پور 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳. اثرات مضر نور LED بر سلامت انسان و محیط کار دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده حسینی - فاطمه حسینی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. ارایه کاربرگ مشخصه های محصولات ارگونومیک جهت بررسی صحت ادعای صاحبان صنایع دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: رامین رحیم زاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. ارایه مدل مفهومی ارزیابی ریسک تجهیزات بر پایه روش آنالیز شغلی JSA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده معصومه مرتضوی ملکسری - ساجده مومنی - طوبی عزت دوست سه ساری - مریم موسوی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. ارتباط هوش هیجانی و رضایت شغلی در ماماهای شاغل اتاق زایمان بیمارستان های شهر زنجان دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه شاکری نژاد - علی شهنواز 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. ارزیابی اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان اداری نیروگاه با روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه بلقن آبادی - محمدباقر دلخوش - فاطمه تازیکی - مهنوش ملکی نژاد 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی دریک شرکت خودروسازی با روش ارزیابی سریع تنش اداریROSA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهام حاجی قاسمی - سعید سیاوشی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. ارزیابی ارگونومی در شرکت شیشه به روش تحلیل وظایف تکراریART دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید معتمدزاده - سارا یعقوبیان - مریم فیض عارفی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۲. ارزیابی ارگونومی در صنعت ریسندگی و بافندگی و ارایه راهکارهای کنترلی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: منیژه افراشته فرد&nbs
/ 0 نظر / 44 بازدید