مقالات دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

۱. آموزش فرهنگ ایمنی بر کارگران شهرداری شهرگناباد براساس مدل اعتقاد بهداشتی

دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه مرادی - زهرا مرادی - محمد مطلبی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. اپیدمیولوژی و تحلیل هزینه سوانح و حوادث ترافیکی در استان تهران دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی طهماسبی - محمد ویسی - رضا هاشم پور 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳. اثرات مضر نور LED بر سلامت انسان و محیط کار دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده حسینی - فاطمه حسینی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. ارایه کاربرگ مشخصه های محصولات ارگونومیک جهت بررسی صحت ادعای صاحبان صنایع دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: رامین رحیم زاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۵. ارایه مدل ارزیابی ریسک کیفی محیطی در صنایع تولیدی _مطالعه موردی در صنعت تولید تجهیزات الکتریکی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طوبی عزت دوست سه ساری - مریم موسوی - ساجده مومنی - سیده معصومه مرتضوی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. ارایه مدل مفهومی ارزیابی ریسک تجهیزات بر پایه روش آنالیز شغلی JSA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده معصومه مرتضوی ملکسری - ساجده مومنی - طوبی عزت دوست سه ساری - مریم موسوی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. ارتباط هوش هیجانی و رضایت شغلی در ماماهای شاغل اتاق زایمان بیمارستان های شهر زنجان دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه شاکری نژاد - علی شهنواز 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۸. ارزیابی آلاینده های موجود و بررسی شاخص های اسپیرومتریک در طول شیفت کاری در کارگران صنعت دیرگداز گناباد دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالله غلامی - اسماعیل سعیدی - جلال الدین تمدن یلمه - ایمان قربانی مقدم 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. ارزیابی اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان اداری نیروگاه با روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه بلقن آبادی - محمدباقر دلخوش - فاطمه تازیکی - مهنوش ملکی نژاد 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی دریک شرکت خودروسازی با روش ارزیابی سریع تنش اداریROSA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهام حاجی قاسمی - سعید سیاوشی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. ارزیابی ارگونومی در شرکت شیشه به روش تحلیل وظایف تکراریART دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید معتمدزاده - سارا یعقوبیان - مریم فیض عارفی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۲. ارزیابی ارگونومی در صنعت ریسندگی و بافندگی و ارایه راهکارهای کنترلی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: منیژه افراشته فرد 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۳. ارزیابی ارگونومیک خطرات ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی به روش QEC در کارگران یک کارخانه لبنیات دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: دانیال محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۴. ارزیابی ارگونومیکی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی به روش شاخص کلیدی در کارگران ساختمانی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رجبعلی حکم آبادی - فاطمه کریمی - فاطمه روحانی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۵. ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر بر اختلالات اسکلتی-عضلانی پرستاران شهر یاسوج در سال1394 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدیقه کریمی زاده مونه - مریم کریمی زاده مونه - سعیده کریمی زاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۶. ارزیابی استرس شغلی در پرستاران بیمارستان 22 آبان شهر لاهیجان دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی کریم - شقایق عیدانی - تارا نوری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۷. ارزیابی استرس گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران نانوایی شهر بجنورد دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رجبعلی حکم آبادی - فاطمه کریمی - فاطمه روحانی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۸. ارزیابی بار ذهنی کارکنان یک پالایش نفت با استفاده از شاخص - NASA TLX در سال 1394 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح الله مرادی - پیام رشنودی - علویه زینب موسویان اصل - محسن منجزی علی صالحی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۹. ارزیابی پوسچر کارگران کارخانه گچ جنوب به روش QEC و انجام مداخلات ارگونومیکی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسن احمدی - عباس فروتن 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۰. ارزیابی پوسچر کاری و بررسی تاثیر مداخلات ارگونومی در گروه کارخانجات مقصود مشهد در سال1395 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروین سپهر - لاله محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۱. ارزیابی تراز فشار صوت در مرکز پاسخ گویی تلفنی و بی سیم اورژانس استان قزوین در سال1395 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی صفری واریانی - محدثه چوبدار - سمیرا انصاری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۲. ارزیابی خطای انسانی کارگران شرکت فذا با استفاده از تکنیک CREAM دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهربانو کوزه گرکالجی - جمشید علی زاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۳. ارزیابی خطرات ناشی از فعالیت های معدن روباز سیمان و خطرات بهداشتی آن با روش FMEA در معادن سیمان زابل قبل و بعد از مداخلات آموزشی در سال2015 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شباهنگ - محمدحسین چالاک - فریدون لعل 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۴. ارزیابی راحتی در انواع کفش های مورد استفاده پرسنل و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زمانیان - شیرین طاهری - زهرا یاری - زینب کریمی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۵. ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی _ عضلانی در کارگاه نورد 300 کارخانه ذوب آهن اصفهان درپا ییز و زمستان1395 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی علیمرادی - سمیه علوی - مریم قنبریان 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۶. ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی و انجام سزارین در زنان قالی باف شهرستان سربیشه دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا خزاعی نژاد - حسین انصاری - رمضان میرزایی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۷. ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتلاء به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش خستگی عضلانی MFA در بین مونتاژکاران صنعت تولید لوازم خانگی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سکینه ورمزیار - حدیث خوشنواز - سمیرا کاظمی - معصومه قربانی ده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۸. ارزیابی ریسک ایمنی فعالیت های عملیاتی اسکله پارس جنوبی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نوری - سیدباقر مرتضوی - حسین شجاعی فرح آبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲۹. ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغلی و آنالیز تغییر مطالعه موردی در یک کارخانه سیمان دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب السادات نظام الدینی - صدیقه احمدآبادی - علویه زینب موسویان اصل 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۰. ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی شرکت فارسیت اهواز دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامعباس شیرالی - فروغ حسین فیض الله - علویه زینب موسویان اصل 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۱. ارزیابی ریسک بیمارستانی در سبزوار به روش FMEA دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: دانیال محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۲. ارزیابی ریسک فرآیند های بالینی بخش اورژانس با روش تحلیل حالات واثرات خطا دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود حیدری - فاطمه خوش پسند 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۳. ارزیابی ساختار یافته تحلیل حوادث و ارایه راه های کنترل حادثه دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساجده مومنی - طوبی عزت دوست سه ساری - سیده معصومه مرتضوی ملکسری - مریم موسوی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۴. ارزیابی سطح استرس شغلی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی درلکومتیورانان دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهشید بهرامی - میثم کرمی - علیرضا دهدشتی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۵. ارزیابی شاخص ناتوانی ناشی از درد گردن و پایین کمر دندانپزشکان دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه فصیح رامندی - بیتا روحانی - فاطمه مهدلو - فرشاد ندری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۶. ارزیابی شدت روشنایی کتابخانه های عمومی شهرساری دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام جهانتیغ - احمد علیزاده لاریمی - جمشید یزدانی چراتی - شیرین سیدقریشی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۷. ارزیابی کاربردپذیری سیستم یک نرم افزار چندرسانه ای دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صغری مشتاقی - الهه عموزاده - سارا شاهدی علی آبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۸. ارزیابی میزان غلظت پارا فنیلن دی آمین محیط کار آرایشگران زنانه ساری دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدتقی میرمحمدی - نازنین دوغایی مقدم - سیاوش اعتمادی نژاد - یحیی اسفندیاری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳۹. ارزیابی وضعیت آسایی دمایی و مقایسه آن با استاندارد در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مقداد پیرصاحب - یونس سهرابی - حامد یارمحمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۰. استرس شغلی و فرسودگی شغلی : مهم ترین آسیب های اجتماعی- روانی سلامت پرستاران دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم بهشتی فر - صمد طلایی شکری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۱. اصول ایمنی و بهداشت کار با نانو مواد در مراکز تولیدی، تحقیقاتی وآزمایشگاه ها دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ملک پور - یوسف محمدیان 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۲. انتخاب بهترین سازمان از نظر رزیلینس در مواجهه با حوادث به روش AHP در تبریز دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داوود محمودی - سیدشمس الدین علیزاده - محمودرضا آذغانی - سعید نظری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۳. اهمیت ارگونومی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد پرستاران دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: مریم بهشتی فر 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۴. ایمنی مدارس، ارتباط آن با حوادث وآگاهی مراقبین بهداشت زاهدان سال1395 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا مومنی - رمضان میرزایی - مهناز نصرآبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۵. بررسی آگاهی و عملکرد شالیکاران شهرستان آمل در زمینه آسیب های شغلی1394 دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمد صابری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۶. بررسی آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابرشرایط اضطراری دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد تکلوبیغش - احمدرضا احمدی گهر - صفورا کریمی - امید کلات پور 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۷. بررسی اثر فاکتورهای دموگرافیک بر میزان درک علایم بیمارستانی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه روشن دل آرانی - روح اله کاظمی - امیرحسین داودیان طلب 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴۸. بررسی اثر مواجهه با صدا ی منتشره از دس
/ 0 نظر / 75 بازدید