بهره وری

 ارزیابی زیست محیطی استراتژیک 

مواجهه با واقعیت در ارزیابی محیطی راهبردی در اسلوونی

 

کد مقاله : 44658

فرمت PDF + WORD

  11 صفحه

سال 2015

Confronting reality in strategic environmental assessment in Slovenia — Costs and benefits

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

هدف استراتژیک در مدیریت محیط زیست سبز در بنگاه های کوچک و متوسط : تجزیه و تحلیلی از صنعت چاپ سیلک‌اسکرین انگلستان

 

کد مقاله : 10472

فرمت PDF + WORD

  16 صفحه

سال 2005

Strategic intent in the management of the green environment within SMEs: An analysis of the UK screen-printing sector

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل تطبیقی SWOT از سیستم های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در خاور میانه و شمال آفریقا

 

کد مقاله : 5465

فرمت PDF + WORD

  9 صفحه

سال 2013

Comparative SWOT analysis of strategic environmental assessment systems in the Middle East and North Africa region

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برای توسعه پایدار : بررسی یک دهه از تحقیقات دانشگاهی

 

کد مقاله : 5719

فرمت PDF + WORD

  7 صفحه

سال 2012

Strategic environmental assessment for sustainability: A review of a decade of academic research

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

مبادله دانش در مدل سازی تولید گازهای گلخانه ای در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک سیاست انرژی استونیایی با توجه ویژه به مدل LEAP

 

کد مقاله : 44654

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2015

Knowledge brokering on emissions modelling in Strategic Environmental Assessment of Estonian energy policy with special reference to the LEAP model

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی چند معیاره در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برای طرح مدیریت مواد زائد، یک مطالعه موردی: شهری از بلگراد

 

کد مقاله : 44664

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Multi-criteria evaluation in strategic environmental assessment for waste management plan, a case study: The city of Belgrade

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مشارکت عمومی در ارزیابی استراتژیک محیط زیست: دیدگاه پزشکان

 

کد مقاله : 44671

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Public participation in Strategic Environmental Assessment: A practitioners' perspective ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یکپارچه سازی ارزیابی استراتژیک زیست محیطی با برنامه ریزی فضایی در مصر

 

کد مقاله : 44672

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2015

Integrating strategic environmental assessment into spatial planning in Egypt

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA) برای برنامه ریزی انرژی باد: درس هایی از بریتانیا و آلمان

 

کد مقاله : 44683

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

Strategic environmental assessment (SEA) for wind energy planning: Lessons from the United Kingdom and Germany

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در آموزش عالی: مورد پرتغال و برزیل

 

کد مقاله : 44688

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

Strategic Environmental Assessment in higher education: Portuguese and Brazilian cases

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

Using social data in strategic environmental assessment to conserve biodiversity

 

کد مقاله : 44691

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

Using social data in strategic environmental assessment to conserve biodiversity

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اولویت بندی جایگزین ها در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA) با استفاده از روش VIKOR با روش نمونه گیری تصادفی برای شکاف داده ها

 

کد مقاله : 44692

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

Prioritizing alternatives in strategic environmental assessment (SEA) using VIKOR method with random sampling for data gaps

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی فضایی و ارزیابی استراتژیک زیست محیطی - مشخصات اروپا و پرتغال

 

کد مقاله : 44693

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Ecosystem services in spatial planning and strategic environmental assessment—A European and Portuguese profile

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پارادوکس ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

 

کد مقاله : 44651

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

The paradox of strategic environmental assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

حوزه های گفتگوی عمومی: تجارب در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

 

کد مقاله : 44656

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Spheres of public conversation: Experiences in strategic environmental assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تئوری در مقابل عمل در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA)

 

کد مقاله : 44661

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

Theory versus practice in Strategic Environmental Assessment (SEA)

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چالش برای نهادینه سازی ارزیابی استراتژیک زیست محیطی: مورد ویتنام

 

کد مقاله : 44665

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Challenges to institutionalizing strategic environmental assessment: The case of Vietnam

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پتانسیل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی برای مقابله با چالش های تغییرات آب و هوا برای کاهش خطرات بلایا : مطالعه موردی از اندونزی

 

کد مقاله : 44666

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

The Potential of Strategic Environmental Assessment to Address the Challenges of Climate Change to Reduce the Risks of Disasters: A Case Study from Semarang, Indonesia ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک از ابزارهای برنامه ریزی انرژی : مطالعه مناطق و استان های ایتالیایی

 

کد مقاله : 44668

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Strategic environmental assessment of energy planning tools. A study of Italian regions and provinces

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از یک روش بهبود یافته ماتریس ارزیابی اثرات سریع برای ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برنامه ریزی شهری در چین

 

کد مقاله : 44677

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

Applying an improved rapid impact assessment matrix method to strategic environmental assessment of urban planning in China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در آمریکای لاتین : پیشنهاد روش شناختی برای برنامه ریزی شهری در منطقه شهری کونسپ سیون (شیلی)

 

کد مقاله : 5721

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2013

Strategic Environmental Assessment in Latin America: A methodological proposal for urban planning in the Metropolitan Area of Concepción (Chile)

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اصول توسعه پایدار در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک : چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و نمونه هایی از برنامه ریزی شهری ایتالیایی

 

کد مقاله : 5722

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Sustainability principles in strategic environmental assessment: A framework for analysis and examples from Italian urban planning

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اهمیت قدرت ساختاری در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5723

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2013

The significance of structural power in Strategic Environmental Assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل ادغام سیاست ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برای مدیریت مواد زائد جامد در مالزی

 

کد مقاله : 44662

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Strategic environmental assessment policy integration model for solid waste management in Malaysia

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از ارزیابی استراتژیک زیست محیطی در یک زمینه اجباری: برنامه ریزی حمل و نقل منطقه در نیوزیلند

 

کد مقاله : 44663

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2013

The application of strategic environmental assessment in a non-mandatory context: Regional transport planning in New Zealand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش ارزیابی پویا و تعبیه شده برای ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5724

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2013

Dynamic and embedded evaluation procedure for strategic environmental assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ایجاد ارتباط بین خدمات اکوسیستم و ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در سیاست های توسعه

 

کد مقاله : 5725

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2013

Linking ecosystem services to strategic environmental assessment in development policies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک شامل خدمات اکوسیستم

 

کد مقاله : 5726

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Ecosystem services inclusive strategic environmental assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

فرصت ها و ریسک های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برای برنامه ریزی و توسعه انرژی دریایی قطب شمال

 

کد مقاله : 5727

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2013

Strategic environmental assessment opportunities and risks for Arctic offshore energy planning and development

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیاده سازی ارزیابی زیست محیطی استراتژیک از ابزارهای برنامه ریزی فضایی : مطالعه در استان های ایتالیایی

 

کد مقاله : 5728

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Implementing Strategic Environmental Assessment of spatial planning tools: A study on the Italian provinces

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از ارزیابی استراتژیک زیست محیطی در یک زمینه اجباری: برنامه ریزی حمل و نقل منطقه در نیوزیلند

 

کد مقاله : 44663

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2013

The application of strategic environmental assessment in a non-mandatory context: Regional transport planning in New Zealand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک دیدگاه در زمینه تصویب ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5713

فرمت PDF

  5 صفحه

سال 2012

A viewpoint on the approval context of strategic environmental assessments

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5714

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2012

Climate change mitigation and adaptation in strategic environmental assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی چرخه عمر به عنوان یک ابزار تحلیلی در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک. درسهایی از یک مطالعه موردی در برنامه ریزی انرژی شهری در سوئد

 

کد مقاله : 5715

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2012

Life cycle assessment as an analytical tool in strategic environmental assessment. Lessons learned from a case study on municipal energy planning in Sweden

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیشبرد ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در بخش نفت و گاز : تجارب حاصل از نروژ، کانادا، و انگلستان

 

کد مقاله : 5716

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Advancing strategic environmental assessment in the offshore oil and gas sector: Lessons from Norway, Canada, and the United Kingdom

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در برنامه ریزی گردشگری - گسترش کاربرد و کیفیت مستندات

 

کد مقاله : 5717

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Strategic environmental assessment in tourism planning — Extent of application and quality of documentation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تنش های ذاتی ناشی از تلاش برای انجام ارزیابی های زیست محیطی استراتژیک بر روی همه سیاست ها، طرح ها و برنامه ها

 

کد مقاله : 5718

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

The inherent tensions arising from attempting to carry out strategic environmental assessments on all policies, plans and programmes

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی برای سنجش اثربخشی ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5720

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2012

Measurement indicators and an evaluation approach for assessing Strategic Environmental Assessment effectiveness

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در فرآیند انتخاب سایت برای تسهیلات دفع ضایعات رادیو اکتیو در اسلوونی

 

کد مقاله : 5696

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2011

Use of strategic environmental assessment in the site selection process for a radioactive waste disposal facility in Slovenia

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیاده سازی ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در چین - بررسی پنج ساله و چشم انداز

 

کد مقاله : 5697

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

Strategic environmental assessment implementation in China — Five-year review and prospects

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

روش مدیریت سیاست یکپارچه پویا و سیستمی برای ارزیابی زیست محیطی استراتژیک خط مشی راه اندازی دوره های گلف در تایوان

 

کد مقاله : 5698

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2011

Integrated dynamic policy management methodology and system for strategic environmental assessment of golf course installation policy in Taiwan

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل چند معیاره برای بهبود ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برنامه های آب. یک مطالعه موردی در منطقه نیمه خشک برزیل

 

کد مقاله : 5699

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2011

Multi-criteria analysis for improving strategic environmental assessment of water programmes. A case study in semi-arid region of Brazil

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی معیارهای تغییرات جوی برای ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5700

فرمت PDF

  46 صفحه

سال 2011

Exploring climate change criteria for strategic environmental assessments

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای حمایت از ارزیابی زیست محیطی استراتژیک : فرصت ها و محدودیت ها در زمینه برنامه های ایرلندی استفاده از زمین

 

کد مقاله : 5701

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2011

Applying geographic information systems to support strategic environmental assessment: Opportunities and limitations in the context of Irish land-use plans

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

فرودگاه بین المللی جدید لیسبون : داستان یک فرایند تصمیم گیری و نقش ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5702

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

The Lisbon new international airport: The story of a decision-making process and the role of Strategic Environmental Assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اهمیت بستر در پذیرش و پیشرفت در به کارگیری ارزیابی زیست محیطی استراتژیک : تجربه تایلند

 

کد مقاله : 5703

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

Importance of context in adoption and progress in application of strategic environmental assessment: Experience of Thailand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارتقای بهبود زیست محیطی در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

 

کد مقاله : 5705

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

The promotion of environmental enhancement in Strategic Environmental Assessment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چگونه ارزیابی های زیست محیطی استراتژیک در اسکاتلند با مد نظر قرار دادن سلامت انسان ، به خوبی انجام می شود ؟

 

کد مقاله : 5706

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2011

How well do strategic environmental assessments in Scotland consider human health?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در منطقه دلتای رودخانه پرل : آیا نقشی بر

/ 0 نظر / 90 بازدید