مقالات بررسی(113)

. مطالعه فنولوژی چند گونه زعفران ایرانی (Crocus) در باغ گیاهشناسی ملی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: افسون رحمانپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۲. مطالعه انواع تنشها در گیاهان و بررسی برخی مکانیسم های مقاومت به تنش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فاطمه مصری - مطهره کیقبادی - مهسا سرگلزایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۳. بررسی اثرات سطوح مختلف پودردارچین بر برخی پارامترهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۴. بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر برخی پارامترهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۵. بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۶. بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۷. تأثیر 10 هفته تمرین هوازی موزون و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی، BMI فشار خون و آمادگی قلبی تنفسی زنان چاق دیابتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مریم ایزدی قهفرخی - مهدی مقرنسی - محمد فرامرزی - پروانه نوروزیان قهفرخی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۸. اثر 10 هفته تمرین هوازی موزون (ایروبیک) و مصرف مکمل چای سبز بر پروتئین واکنشگر (C(CPR و وزن زنان چاق دیابتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مریم ایزدی قهفرخی - مهدی مقرنسی - محمد فرامرزی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۰۹. شناسایی م هم ترین بالپولک داران آفت گیاه دارویی کور .Capparis spinosa L در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: عباس محمدی خرم آبادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۰. تعیین بهترین محیط کشت و سطح هورمونی به منظور ریشه دار کردن نو ساقه های سه ژنوتیپ گل محمدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد امیدی قلعه محمدی - عباس یداللهی - نورالله احمدی - نرگس انگیزه
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۱. بررسی سیره طبی معصومین (ع) و مقایسه آن با دستاوردهای جدید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: مهدی کرمانی
تعداد صفحات: ۸۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۲. بررسی روابط بین اسلام، محیط زیست و کشاورزی ارگانیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: باقر کریمی لاسکی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۳. بررسی اثر اسید هیومیک بر روی برخی صفات مورفولوژیک، کاروتنوئید و عملکرد غده در بوته ارقام مختلف ریز غده سیب زمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مهدی عفت نژاد - سعید صفری دولت آباد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۴. بررسی اثر اسید هیومیک بر روی کلروفیل و برخی صفات عملکردی ارقام مختلف ریز غده سیب زمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مهدی عفت نژاد - سعید صفری دولت آباد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۵. اثر پیش تیمار اتفن بر شاخص های جوانه زنی بذور و فعالیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدها در دانه رست های یونجه در شرایط تنش شوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مهری پورهمتی - فاطمه سعید نعمت پور - اکبر صفی پورافشار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۶. بررسی عصار ه هیدروالکلی ریزوم زنجبیل بر روی فراسنجه های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مهرنوش نایب یزدی - اکبر سلیمانی - امید غلامی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۷. مروری بر فرایندهای ا ستخراج و فرمولاسیون کورکومین برای افزایش جذب خوراکی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فوزیه صحنه - مائده السادات محمدی - قاسم نجف پور درزی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۸. بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در رویشگاه طبیعی آن در استان اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: اسفندیار جهانتاب - مهنا دیلم صالحی - نظام آرمند - زینب صالح پور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۱۹. بررسی نحوه ی اثرگذاری آنتی باکتریال عصاره ی استحصالی از گیاه دارویی گوش بره سفید (.Phlomis cancellata Bunge)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد مهدوی - علیرضا متولی زاده کاخکی - زینب صالح پور - مهنا دیلم صالحی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۰. ارزیابی تأثیر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: اکرم زکایی - سعید سیف زاده - استاد مشاور
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۱. محیط زیستی پایدار با استفاده از گیاه دارویی زیره سبز به عنوان یک ماده بیولوژیک در مبارزه با موریانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: نیره صالح نیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۲. بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد و ا جزای عملکرد زیره سبز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: آمنه صدیق - خسرو عزیزی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۳. اثر آللوپاتی Thymus kotschyanus در دو محیط صحرایی و آزمایشگاهی بر روی ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه Achillea millefolium
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: بهرام قلی نژاد - اصغر فرج الهی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۴. عوامل موثر بر جوانه زنی بذر پیاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: اعظم برایی نژاد - یدالله میرزایی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۵. بررسی اثر تاریخ انتقال نشاء بر عملکرد بذر دو رقم پیاز روز کوتاه در منطقه جیرفت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: اعظم برایی نژاد - یدالله میرزایی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۶. اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز اسکنه، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد عیدی - حسن خوش قلب - حجت الله بداقی - مهدی رضایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۷. اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد عیدی - حسن خوش قلب - حجت الله بداقی - مهدی رضایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۸. اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند رومیزی، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد عیدی - حسن خوش قلب - حجت الله بداقی - مهدی رضایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۲۹. بررسی حساسیت سفید بالک گلخانه به عصاره های سیر و فلفل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: عبدالصمد زاهدی - اروج ولیزادگان - فریبا مهرخو
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۰. بررسی اثر عصاره زردچوبه بر قارچهای درماتوفیت در شرایط آزمایشگاهی در مقایسه با کلوتریمازول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سمیه فرهمند - میترا صالحی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۱. مطالعه تنوع ژنتیکی القائی با اشعه گاما در صفات بذری گیاه بادرنجبویه .Study of induced genetic variation by gamma rays in seed traits of Mellissa officinali L
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: آرمین بهنام - جعفر احمدی فر - راحله خادمیان - محمدحسین فتوکیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۲. بازاریابی و جلب رضایت مشتری در ثروت فارموش شده گیاهان د ارویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: الهه ساجدی - شهره ساجدی - حمید صادقی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۳. بررسی آزمایشگاهی اثر ضدباکتریایی عصاره آبی سه گیاه دارویی از تیره نعناع روی Xanthomonas vesicatoria عامل لکه برگی گوجه فرنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: الهه صادقی - عبدالرحمان معتمدی - علی ا کبر فدایی تهرانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۴. اثر سالیسیلیک اسید بر شاخص های رشدی و تولید گرهک در دانه رست های یونجه در شرایط تنش شوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مهسا مهدی زاده شاندیز - فاطمه سعید نعمت پور - اکبر صفی پورافشار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۵. اهداف ا ستفاده سنجش از دور در کشاورزی دقیق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد عبدی ژورمهربان - نرگس مختاری یوسف آباد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۶. بررسی کاربردهای فناوری نانو در مهندسی کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد عبدی ژورمهربان - نرگس مختاری یوسف آباد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۷. مقایس تاثیر عصار آبی کىدر ی داروی ریواستیگمین بر میزان ا ضطراب رتهای تیمار شده با (AlCl(3
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سمیرا امیری - محمد خلج کندری - فرزام شیخ زاده حصاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۸. تأثیر کودهای آلی (اسید هیومیک و عصاره ورمی کمپوست) بر خصوصیات عملکردی و محتوای ا سانس در مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanic (Jamzad
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ابوذر علیزاده - فرزاد نجفی - پیمان صالحی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۳۹. اثرات م هاری عصاره های اتانولی و آبی برگ Pistacia atlantica بر آلفا میلاز در زیوه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سمیه محمدپور - سیاوش حسینی سرقین - رشید جامعی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۰. اثر نانوذرات اکسید آهن بر برخی مواد معدنی زرده تخم در بلدرچین ژاپنی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: هاوژین محمدی - امجد فرزین پور - اسعد وزیری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۱. بررسی صفات زراعی ارقام سیب زمینی در کشت گلخانه ای تحت اعمال تنش کم آبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: امیرحسین شجری - داود حسن پناه
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۲. معرفی گل درخت زیتون تلخ Melia azedarach به عنوان یک شته کش و تأثیر غلظت های مختلف عصاره اتانولی آن روی مرگ و میر شته سیاه باقلا در شرایط آزمایشگاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مهسا خبیر - کمال احمدی - فاطمه شفیعی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۳. ارزیابی تأثیر اسانس ریحان بر تولید بیوفیلم در باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مریم رحیم پور - محمدحسین صادقی زالی - جلال شایق
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۴. هطالعه فیتوشیویایی گونه های جنس .Ephedra L در شمال شرق ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: جمیل واعظی - دریه امیری مقدم - پروانه ابریشم چی - آیدا انصاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۵. بررسی ریز ریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (.Alcea L.) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: جمیل واعظی - دریه امیری مقدم - حمید اجتهادی - نازنین ناظم
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۶. بررسی امکان القاء کالوس گیاه پنیرباد در شرایط درون شیشه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سمانه ثنائی فر - متین جامی معینی - محمد آرمین
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۷. اثر اسید هیومیک و کود دامی بر ع ملکرد و اجراء ع ملکرد ا سفرزه (Plantagoovata) تحت رژیم های مختلف آبیاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: زهرا صیادی - محمد گلوی - مهدی دهمرده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۸. ارزیابی و شناسائی ارقام امید بخش پنبه تحت شرایط کشاورزی ارگانیک در استان اردبیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۴۹. گزینش و معرفی لاین های جدید پنبه در زراعت ارگانیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۰. بررسی تأثیر و برتری سرزنی (TOPPING)، دستی نسبت به استفاده از هورمون پیکس (PLX) در ژنوتیپ های مختلف پنبه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسنده: سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۱. بررسی بقایای سم فسفره فوزالون در سیب قرمز لبنانی شهرستان اهر در سال 1392
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: امید حقیقت شعار - فاطمه ناصحی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۲. بررسی اثر عصاره متانولی میوه گیاه قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L) بر میزان گلوکز در رت های دیابتی نر نژاد Wistar
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: مینا فیروزه - کهین شاهانی پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۳. بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سیده زینب اسماعیل پور - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۴. بررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سیده زینب اسماعیل پور - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۵. بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سیده زینب اسماعیل پور - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۶. تأثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم پاییزه تحت شرایط آب و هوایی شهرستان اشترینان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: وحید روزبهانی - امین فرنیا - شهرام نخجوان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۷. تأثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات مورفولوژیک و کیفی گندم تحت شرایط آب و هوایی شهرستان اشترینان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: وحید روزبهانی - امین فرنیا - شهرام نخجوان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۸. مطالعه ی اثر مویان (سورفکتنت) و نظام های کم آبیاری بر ویژگی های کمی سورگوم در کشت مخلوط با شنبلیه (علوفه دارو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: الناز کوشکی - محمدرضا چائی چی - مجتبی میراب زاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۵۹. تأثیر تیمارهای مختلف ه یومیک اسید بر صفات مرفولوژیکی و فیتوشیمیائی زعفران (.Crocus sativus L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمود شعبانی - نفیسه محسنی ثانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۰. تأثیر عصاره مایع جلبکی Ulva fasciata روی شاخص های رشد و بیوشیمیایی دانه رست های گندم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فاطمه شهبازی - اعظم سلیمی - سیدمنصور سیدنژاد - عبدالعلی گیلانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۱. اثر نفتالین استیک اسید (NAA) و پاکوبوترازول (PBZ) بر خصوصیات کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی در شرایط کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فریبا حسینی - محمد گردکانه - نسرین افتخاری نسب
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۲. اثر نفتالین استیک اسید (NAA) و پاکوبوترازول (PBZ) بر روغن و پروتئین کدوی تخمه کاغذی در شرایط کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فریبا حسینی - محمد گردکانه - نسرین افتخاری نسب
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۳. بررسی نتایج نظرسنجی استفاده از ماسک صورت و کرم مرطوب کننده عسل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمدرضا بصیری - مسعود برومند جزی - محسن دادار - زهره طاهری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۴. زیست سنجی آزمایشگاهی و تعیین (LC(50 و (LC(90 حشره کش های دیازینون و کلرپایریفوس روی حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سلیمه ساعدی - محمدرضا دماوندیان - همت دادپورمغانلو
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۵. بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان ایذه (استان خوزستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: حامد خدایاری - شهریار امانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۶. درمان های خانگی و گیاهان دارویی پرمصرف مردم ترکمن استان خراسان شمالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سیمین جان نثار - ندا اسمعیلی نژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۷. بررسی سطوح مختلف گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر متابولیت ها ی خونی بره های نژاد لری - بختیاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فاطمه رضائی - طاهره محمدآبادی - مرتضی چاجی - محمدرضا مشایخی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۸. یون نیترات، آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی و نانو ذرات آهن صفر روشی نوین در حذف آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: نسیبه شاکری - هادی قربانی - ممدهادی غفاریان مقرب
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۶۹. بررسی اثرات بهبود بخش نیتریک اکساید در کاهش صدمات تنش خشکی ناشی از پلی ا تیلن گلیکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زنیان (.Trachyspermumammi L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: آرزو صحت مند - سمیه آبسیه - بهمن خلدبرین
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۰. بررسی اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و شاخص های آن در گیاه دارویی آنیسون (.Pimpinellaanisume L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: سمیه آب سیه - آرزو صحت مند - بهمن خلدبرین
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۱. شناسایی و اندازه گیری ترکیبات مؤثره موجود در شاه بلوط هندی توسط ک وپل اولتراسونیک و ک روماتوگرافی گا زی- طیف سنجی جرمی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: شادان امیری - انسیه قاسمی - سپیده خلج زاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۲. مطالعه تنوع ژنتیکی توده های وحشی گیاه بالنگو (Lallemantia royleana) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ن کردونی - ا ناجی - ا کامرانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۳. بررسی تأثیر کلرید کبالت و عصاره برخی گیاهان دارویی بر برخی صفات مورفولوژیکی بر روی ماندگاری پس از برداشت گل بریده داوودی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: ایوب تاج بخت - فتانه صلاحی - سعید جوکاری - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۴. بررسی اثر عصاره سداب، تیوسولفات نقره بر کنترل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فتانه صلاحی - ایوب تاج بخت - سعید جوکاری - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۵. ارزیابی دمای بهینه رشد عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی و تأثیر پارامترهای مختلف بر اثر قارچ کشی روغن فرار اکالیپتوس گونه سیتریودورا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فاطمه اکبری - غلامرضا بخشی خانیکی - حسام الدین رمضانی - سیده مریم مساوات
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۶. تأثیر عصاره های الکلی مرزه خوزستانی و آویشن شیرازی بر پارامترهای خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت استرس حمل و نقل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: حلیمه سوری - علی خطیب جو - کامران طاهرپور - احمد حسن آبادی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۷. بررسی تأثیر تلفه های کارتی زرد چسبانک در کنترل جمعیت سفید بالک مزرعه خیار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد شعبانی - سیدحیدر موسوی انزابی - ژینوس رستگار
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۸. بررسی و راهکاری مبارزه با آفت سفید بالک در مزارع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد شعبانی - سیدحیدر موسوی انزابی - ژینوس رستگار
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۷۹. بررسی تأثیر شکل، اندازه، ارتفاع و حالت های مختلف نصب (عمودی و افقی) تله های کارتی زرد چسبناک در کنترل جمعیت سفید بالک مزرعه خیار (Bemisia tabaci)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمد شعبانی - سیدحیدر موسوی انزابی - ژینوس رستگار
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۸۰. مروری بر اثرات Sophora بر پیشگیری ی درمان سرطان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: پروین محمدی - راضیه پوراحمدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۸۱. بررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی گیاه Prosopis farcta از دو منطقه زابل و کاشان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: محمدرضا عنایت - عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی - حسین بتولی - زهرا قنبری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۸۲. مقایسه اثر حشره کش پریمیکارب به صورت تزریق به خاک و محلول پاشی برگ بر رشد جمعیت شته مومی کلم .Brevicoryne brassicae L
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
نویسندگان: فاطمه شفیعی - کمال احمدی - مهسا خبیر
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۰۰۸۳. بررسی نقش سیستم مدیریت تلفیقی آفات در کنترل جمعیت پشه های جنس Culex (Diptera: Culicidae) در شرکت خودروسازی سایپا و توابع آن در استان تهران
(مقاله کامل

/ 0 نظر / 95 بازدید