پایان نامه های شبکه عصبی(13)

اویرایش شده آموزش و بازشناخت الگوهای مختلف به وسیله شبکه ای متشکل از نورون های زیستی IF
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده فنی و مهندسی . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی برق و الکترونیک
استاد راهنما: محمود امیری . غلامرضا کریمی | پدیدآور: مرتضی غلامی انجیرکی
دریافت فایلPdf
شبکه‌های عصبی اسپایکی که به عنوان نسل سوم شبکه‌های عصبی شناخته شده‌اند بسیار قوی‌تر ازشبکه‌های غیر اسپایکی می‌باشند. به طوری که این شبکه‌ها می‌توانند اطلاعات زمانی را در سیگنال‌هایشان کدگذاری کنند. اما با این وجود به قواعدی برای پلاستیسیته‌ی سیناپسی نیاز دارند که به واقعیت بیولوژیکی نزدیک‌تر باشد. این نسل جدید از مدل‌های محاسباتی توانایی پردازش اطلاعات پیچیده را دارد. یکی از کلاس‌های این نسل از شبکه‌ها شبکه‌های عصبی اسپاکی تکاملی (eSNN) می‌باشد که از مکانیزم یادگیری مرتبه- ا ...
نمایه ها: 
شبکه عصبی Rss |
شکل‌پذیری سیناپسی Rss |
الگوشناسی Rss |
مدل نورونی جمع و آتش Rss |
سیستم اتصالی تکاملی Rss |
شبکه عصبی اسپایکی تکاملی Rss |
مدل نورونی جمع و آتش نشتی Rss |
کدگذاری Rss |
اویرایش شده برآورد تبخیر استان سیستان و بلوچستان به روش رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
استاد راهنما: پرویز حقیقت جو | استاد مشاور: جمشید پیری . ابوالفضل بامری | پدیدآور: محمود بامری
دریافت فایلPdf
امروزه در دنیا، آب و منابع آب، یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار به‌شمار می‌رود. تغییر و تحول کمی و کیفی منابع آب تحت تأثیر فعالیت‌های مختلف در هر حوضه هیدرولوژیکی رخ می‌دهد که با توجه به محدودیت منابع آب، جلوگیری از آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در زمینه تبخیر از تشتک مدل‌های زیادی ارائه شده است که بیشتر این مدل‌ها نیازمند پارامترهای ورودی هستند که ‌یا دسترسی به آنها مشکل است و ‌یا اندازه‌گیری آنها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد. در این تحقیق از دو مدل، شبکه عصبی مصنوع ...
نمایه ها: 
منابع آب Rss |
فن هیدرولوژیکی Rss |
شبکه عصبی Rss |
سیستان و بلوچستان (استان) Rss |
رگرسیون خطی Rss |
دشت سیستان Rss |
تبخیر Rss |
بررسی خواص آنتی‌اکسیدان جلبک‌های دریایی Sargassum glaucescens و Nizimuddinia zanardini خلیج چابهار
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: علی طاهری | استاد مشاور: چکاوک خواجه امیری | دانشجو: افره نصرتی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
جلبک‌‌های دریاییSargassum glaucescens و zanardiniNizimuddinia سواحل چابهار جهت بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره استخراجی مورد بررسی قرار گرفت. استخراج عصاره جلبک‌ها با حلال‌های مختلف ( متانول، اتانول، ان‌هگزان) و آب (گرم در دمای بخار آب و سرد در تاریکی) انجام شد که در این میان حلال متانول بیش‌ترین اثر آنتی‌اکسیدانی را در جلبک سارگاسوم نشان داد. نتایج مربوط به گونه Nizimuddinia zanardini نشان داد خواص آنتی‌اکسیدان از روند مشخصی پیروی نمی‌کند. عصاره جلبک‌ سارگاسوم توسط متانول د ...
نمایه ها: 
آنتی‌اکسیدان Rss |
پلی فنل Rss |
شبکه عصبی مصنوعی Rss |
خلیج چابهار Rss |
روش سطح پاسخ Rss |
سارگاسوم Rss |
اویرایش شده تشخیص محل و اندازه ترک محور دوار تحت اثر خمش خالص به کمک سنسور غیر تماسی با استفاده از تحلیل موجک گسسته و شبکه عصبی
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی مکانیک
استاد راهنما: غلامحسن پایگانه . مهرداد نوری خواجوی | پدیدآور: احسان کشن رنجبر
دریافت فایلPdf
محورهای دوار کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارند. ترک عرضی از متداول ترین عیوب محور می باشد. ترک عرضی در اثر ممان خمشی ایجاد شده و رشد می کند. تشخیص ترک در محورهای دوار، به منظور برنامه ریزی و کم کردن هزینه تعمیرات، اهمیت زیادی دارد. در صورتی که ترک عرضی به موقع تشخیص داده نشود، می تواند منجر به شکست های فاجعه باری شود. تحقیق حاضر به صورت تجربی به ارائه ی روشی برای تشخیص ترک، با استفاده از تحلیل موجک گسسته و شبکه عصبی مصنوعی می پردازد. سیگنال های ارتعاشی جابه جایی با سنسور مج ...
نمایه ها: 
آشکارسازی ترک 
/ 0 نظر / 87 بازدید