بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه که همچنین با نام بازار درآمد ثابت نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تامین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است. اوراق قرضه، بیان‌گر مالکیت دارندگان آنها در طرح‌های تجاری یا صنعتی که اوراق برای آنها انتشار یافته، نیست؛ بلکه بیشتر، نشان‌گر وام است؛ که خریداران اوراق، به صاحبان طرح‌ها و در واقع طرف‌های صادرکننده اوراق، داده‌اند. در این اوراق، استرداد اصل سرمایه در پایان مدت آنها (اعم از اینکه طرح سود کند یا زیان)، تضمین شده و صادرکننده اوراق، فقط به بازگرداندن سرمایه همراه با سود مورد توافق متعهد شده است

 

ایجاد نام های تجاری (برند) بانک : چگونه رفتار رهبری بر تعهد کارکنان تاثیر می گذارد ؟

 

کد مقاله : 2046

فرمت PDF + WORD

  7 صفحه

سال 2013

Building bank brands: How leadership behavior influences employee commitment

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

تاثیر عدم قطعیت در بازار مالی و اقتصاد کلان در ارتباط عوامل سهام اوراق قرضه در بازارهای نوظهور

 

کد مقاله : 41872

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2016

Impact of financial market uncertainty and macroeconomic factors on stock–bond correlation in emerging markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بودجه های متقابل طبقاتی چند دارایی : آیا آنها میتوانند بازار را زمان بندی کنند؟ شواهد از ایالات متحده، انگلستان و کانادا

 

کد مقاله : 41885

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2016

Multi-asset class mutual funds: Can they time the market? Evidence from the US, UK and Canada

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیوندهای کلان اقتصادی بین سیاست های پولی و ساختار مدت نرخ بهره

 

کد مقاله : 41835

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2015

Macroeconomic linkages between monetary policy and the term structure of interest rates

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

دخالت دولت و سیاست شرکت های بزرگ: شواهدی از چین

 

کد مقاله : 41845

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Government intervention and corporate policies: Evidence from China☆☆☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر تجارت CDS بر بازار اوراق قرضه: شواهدی از آسیا

 

کد مقاله : 15064

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2014

The impact of CDS trading on the bond market: Evidence from Asia

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اجرت های ریسک دولتی و حاکمیتی: ارتباط بین قوانین مالی و فرهنگ ثبات قوانین

 

کد مقاله : 15065

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2014

Sovereign risk premia: The link between fiscal rules and stability culture

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا تجارت CDS بهبود بازار اوراق قرضه شرکت ها شده است؟

 

کد مقاله : 15066

فرمت PDF

  31 صفحه

سال 2014

Did CDS trading improve the market for corporate bonds?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام بازارهای اوراق قرضه اروپا

 

کد مقاله : 15067

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2014

Integration of European Bond Markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزش اتحاد استراتژیک: شواهدی از بازار اوراق قرضه

 

کد مقاله : 15068

فرمت PDF

  52 صفحه

سال 2014

Value of Strategic Alliances: Evidence from the Bond Market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

دسترسی به بازار اوراق قرضه و سرمایه گذاری

 

کد مقاله : 15070

فرمت PDF

  55 صفحه

سال 2014

Bond Market Access and Investment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چالش پیروی از قوانین شریعت در بازار اوراق قرضه اسلامی

 

کد مقاله : 15069

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

The Shariah compliance challenge in Islamic bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پویایی های بازار اوراق قرضه و عوامل اقتصاد کلان: شواهدی از بازارهای نوظهور و مرزی

 

کد مقاله : 15071

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2013

Bond markets co-movement dynamics and macroeconomic factors: Evidence from emerging and frontier markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعامل پویا میان بازارهای سهام، اوراق قرضه و بیمه

 

کد مقاله : 15087

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2013

The dynamic interactions among the stock, bond and insurance markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

دلار چه زمانی بر استرلینگ به عنوان ارز بین المللی فائق آمد؟ شواهدی از بازار اوراق قرضه

 

کد مقاله : 15089

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2013

When did the dollar overtake sterling as the leading international currency? Evidence from the bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا ریسک حاکمیت مهم است؟ شواهد تازه از رتبه بندی اوراق قرضه شرکتی منطقه یورو و گسترش صفر ـ نوسانات

 

کد مقاله : 15090

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Does sovereign risk matter? New evidence from eurozone corporate bond ratings and zero-volatility spreads

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بازار اوراق قرضه مشترک، نرخ تورم مورد انتظار و تعادل نرخ واقعی ارز GBP-USD

 

کد مقاله : 15091

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2013

Bond market co-movements, expected inflation and the GBP-USD equilibrium real exchange rate

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شبکه های مالی و معاملات در بازار اوراق قرضه

 

کد مقاله : 15095

فرمت PDF

  32 صفحه

سال 2013

Financial networks and trading in bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

وابستگی های بانکی و محدودیت های مالی در سرمایه گذاری: شواهدی از فلج شدن بازار اوراق قرضه شرکتی در ژاپن

 

کد مقاله : 15097

فرمت PDF

  24 صفحه

سال 2013

Bank dependence and financial constraints on investment: Evidence from the corporate bond market paralysis in Japan

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

فردریک چه دانش مهمی در مورد مهندسی مالی بوجود آورد؟ بررسی تحولات و پژوهش اخیر بازار اوراق قرضه تحت پوشش

 

کد مقاله : 15098

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2013

What did Frederick the great know about financial engineering? A survey of recent covered bond market developments and research

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ایجاد ارتباط با بازار از دست رفته: بررسی تأثیر بازار اوراق قرضه بر رشد اقتصادی

 

کد مقاله : 15102

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Linking the missing market: The effect of bond markets on economic growth

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تطبیق پذیره نویسی و شرکت های صادره در بازار اوراق قرضه شرکتی ژاپنی

 

کد مقاله : 15103

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

The matching of lead underwriters and issuing firms in the Japanese corporate bond market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی ریسک اعتباری در CDS حاکمیتی و بازارهای اوراق قرضه: شواهدی از بحران منطقه یورو

 

کد مقاله : 15104

فرمت PDF

  22 صفحه

سال 2013

Credit-risk valuation in the sovereign CDS and bonds markets: Evidence from the euro area crisis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا بازار اوراق قرضه دولتی EMU یک زمین بازی طراحی شده برای ناقرینگی است؟

 

کد مقاله : 15105

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Is the EMU government bond market a playground for asymmetries?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

انتشار اخبار: تاثیر اخبار بر بازارهای اوراق قرضه اروپا در طول بحران

 

کد مقاله : 15107

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2013

Spread the news: The impact of newson the European sovereign bond markets during the crisis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اوراق قرضه در مقابل Q بازار سهام: آزمونی برای پایداری در سرتاسر فرکانس ها و طول زمان

 

کد مقاله : 15081

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Bond vs stock market's Q: Testing for stability across frequencies and over time

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بازده اوراق قرضه در اقتصادهای نوظهور: رویکرد دولت متبوع شما در این زمینه حائز اهمیت است

 

کد مقاله : 15082

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2013

Bond yields in emerging economies: It matters what state you are in

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قرار دادن "C" در داخل بحران ها: سرایت مشکلات، همبستگی و عضو رابط در بازار اوراق قرضه EMU

 

کد مقاله : 15084

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2013

Putting the “C” into crisis: Contagion, correlations and copulas on EMU bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

BRIC و بحران مالی آمریکا: تحقیقات تجربی از بازارهای سهام و اوراق قرضه

 

کد مقاله : 15108

فرمت PDF

  34 صفحه

سال 2013

BRIC and the U.S. financial crisis: An empirical investigation of stock and bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عوامل مؤثر بر توسعه بازار اوراق قرضه در آسیا

 

کد مقاله : 15109

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

Determinants of bond market development in Asia

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کشف قیمت در بازارهای اوراق قرضه دولتی

 

کد مقاله : 15111

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2013

Price discovery in government bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه عامل و تنوع در بازار اوراق قرضه شرکت های بزرگ اروپا

 

کد مقاله : 15112

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2013

Factor decomposition and diversification in European corporate bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شرایط بازار اعتباری و تاثیر دسترسی به بازار بدهی های عمومی در اهرم فشار شرکت ها

 

کد مقاله : 15113

فرمت PDF

  36 صفحه

سال 2012

Credit market conditions and the impact of access to the public debt market on corporate leverage

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

واکنش حق بیمه مالی خارجی در بازار اوراق قرضه شرکتی در آسیا به بازگشت سرمایه، محدودیت های مالی و دو بحران مالی

 

کد مقاله : 15114

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2012

The response of the external finance premium in Asian corporate bond markets to financial characteristics, financial constraints and two financial crises

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا رتبه بندی اعتباری اوراق قرضه دولتی، سهام منطقه ای و وابستگی های بازار اوراق قرضه در کشورهای نوظهور را تحت تأثیر قرار می دهد؟

 

کد مقاله : 15116

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2012

Do sovereign credit ratings influence regional stock and bond market interdependencies in emerging countries?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آسیب اعتباری کاهش عملیات بر روی بازار اوراق قرضه: شواهدی از صنعت مالی

 

کد مقاله : 15137

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2012

Reputational damage of operational loss on the bond market: Evidence from the financial industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ترکیب ارز اوراق قرضه بین المللی: اثر EMU

 

کد مقاله : 15138

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2012

Currency composition of international bondsThe EMU effect

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

حق بیمه اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق قرضه دولتی اروپا

 

کد مقاله : 15139

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2012

Sovereign risk premiums in the European government bond market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عدم نقدینگی و وخامت اعتباری: مطالعه نقدینگی در بازار اوراق قرضه شرکتی ایالات متحده در طول بحران های مالی

 

کد مقاله : 15140

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2012

Illiquidity or credit deterioration: A study of liquidity in the US corporate bond market during financial crises

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات جایگزینی و یا مکمل بین بانکداری و بازار سهام: شواهدی از انبساط مالی در تایوان

 

کد مقاله : 15142

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2012

Substitution or complementary effects between banking and stock markets: Evidence from financial openness in Taiwan

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

گسترش نقل قولها و پویایی عدم توازن تجاری در بازار اوراق قرضه خزانه داری اروپا

 

کد مقاله : 15144

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

Quoted spreads and trade imbalance dynamics in the European Treasury bond market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نوسانات غیر متعارف در برابر نقدینگی؟ شواهدی از بازار اوراق قرضه شرکتی ایالات متحده

 

کد مقاله : 15145

فرمت PDF

  26 صفحه

سال 2012

Idiosyncratic volatility vs. liquidity? Evidence from the US corporate bond market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام متغیر با زمان بازارهای اوراق قرضه دولتی منطقه یورو

 

کد مقاله : 15148

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2012

The time-varying integration of euro area government bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر سیاست پولی غیر متعارف بر بازار برای وثیقه: مورد بازار اوراق قرضه فرانسه

 

کد مقاله : 15151

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

The impact of unconventional monetary policy on the market for collateral: The case of the French bond market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، کشف قیمت و پویایی نوسانات در بازار اوراق قرضه نوظهور

 

کد مقاله : 15161

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

Macroeconomic fundamentals, price discovery, and volatility dynamics in emerging bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل های ساختاری نلسون-سیگل بدون آربیتراژ تکراری

 

کد مقاله : 15163

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2012

The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک روش تحلیل عاملی برای سنجش ادغام صندوق وام اروپا و بازار اوراق قرضه

 

کد مقاله : 15173

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2011

A factor analysis approach to measuring European loan and bond market integration

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر ریسک حاکمیتی بر طول دوره اوراق قرضه: شواهدی از بازار اوراق قرضه آسیایی

 

کد مقاله : 15174

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2011

The impact of sovereign risk on bond duration: Evidence from Asian sovereign bond markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

حق بیمه بازبینی شده ریسک اوراق قرضه دولتی در اتحادیه اروپا : تاثیر بحران مالی

 

کد مقاله : 15177

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

Government

/ 0 نظر / 75 بازدید