پایان نامه های شبکه عصبی(8)

 

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از سامانهی PID نوسانات شکل گرفته در سطح آینه کناری خودرو کاهش یابد. پس از این مرحله سعی میگردد تا نوسانات باقیمانده با بهره گیری از الگوریتم‌های هوشمند کنترل فعال نیرو که توسط روش یادگیری تدریجی و شبکه عصبی مصنوعی صورت پذیرفته، کاهش یابد. بر پایه آن میزان پایداری سیستم بررسی شده میگردد که سامانه کنترل فعال نیروی تقویت شده با شبکه عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به کنترل کلاسیک PIDو سامانه‌ی تقویت شده با روش یادگیری تدریجی داشته است. در ...
موضوع: فنی و مهندسی >
استاد راهنما: یوسف صیفی کاویان | استاد مشاور: غلامرضا اکبری‌زاده | دانشجو: مجتبی جلودار
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
الگوریتم کلونی زنبورعسل (ABC) نوعی الگوریتم بهینه‌ساز است که از رفتار هوشمندانه و جستجوگرایانه زنبورعسل شبیه‌سازی‌شده است. این الگوریتم در حل مسائل بهینه‌سازی پیوسته از قبیل آموزش شبکه‌های عصبی، طراحی بهینه اجزای مکانیکی و الکترونیکی و نیز حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبی ازجمله سرورهای اینترنت و مسئله فروشنده دوره‌گرد استفاده می‌شود. به دلیل جستجوی همزمان زنبورهای عسل برای به دست آوردن منابع غذایی (جواب بهینه)، الگوریتم کلونی زنبورعسل دارای ماهیت و عملکرد موازی است؛ بنابراین تراشه ...
موضوع: کشاورزی >
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
ظرفیت تبادل کاتیونی و آلودگی به فلزات سنگین جزء پارامترهای شیمیایی مهم خاک به‌حساب می‌آیند که اندازه‌گیری مستقیم آن‌ها دشوار است و نیاز به وقت و هزینه‌ی زیادی دارد. با توجه به مشکلات اندازه‌گیری مستقیم این پارامترها در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های غیرمستقیم مانند شبکه‌ی عصبی مصنوعی و شبکه‌ی عصبی فازی و مدل‌هایی مشابه دیگر برای برآورد این خصوصیات موردتوجه قرارگرفته است. امروزه مدل‌های شبکه‌ی عصبی مصنوعی و شبکه‌ی عصبی فازی با کارایی بالا در مدل‌سازی مسائل غیرخطی کاربرد روزاف ...
/ 0 نظر / 38 بازدید