برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (به اختصار ERP)، شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی است که به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی می‌شود و تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان را در یک سیستم واحد جمع می‌کنند. ERP یک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که به منظور ارتقای مدیریت فرایند و عملیات سازمانی منابع سازمان را به وسیله یک سیستم به هم پیوسته، به سرعت و با دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد. ERP توسط برنامه‌های کاربردی که شامل چندین زیربرنامه کاربردی دیگر است پشتیبانی می‌شود بطوریکه فعالیت‌ها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می‌سازد. این فعالیت‌ها می‌تواند بازهٔ وسیعی از مدیریت تولید، خرید قطعات، کنترل موجودی انبار، ارسال مواد به واحدهای تولیدی تا ردگیری سفارشات را شامل شود. ERP همچنین می‌تواند زیر برنامه‌های کاربردی در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی سازمان را هم در بر داشته باشد. در واقع ERP، سامانه‌ای است که دارای اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معینی است. سیستم های ERP سیستم های مبتنی بر کامپیوتر هستند که برای فرایندهای یک سازمان طراحی شده و برنامه ریزی، تولید و پاسخگویی به مشتریان را یکپارچه می کند.

 

تحلیل سلسله مراتبی فازی درجه بندی شده برای انتخاب معاملات حساب جاری بانکی

 

کد مقاله : 6320

فرمت PDF + WORD

  9 صفحه

سال 2013

Calibrated fuzzy AHP for current bank account selection

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برای توسعه پایدار : بررسی یک دهه از تحقیقات دانشگاهی

 

کد مقاله : 5719

فرمت PDF + WORD

  7 صفحه

سال 2012

Strategic environmental assessment for sustainability: A review of a decade of academic research

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

چالش‌های اجرای برنامه‌ ریزی منابع سازمانی در سازمان‌های بزرگ ایران

 

کد مقاله : 46431

فرمت PDF + WORD

  13 صفحه

سال 2015

Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

ادغام هوش تجاری و برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها

 

کد مقاله : 43771

فرمت PDF + WORD

  8 صفحه

سال 2013

Integration of Business Intelligence and Enterprise Resource Planning within Organizations ☆

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

مطالعه اندازه گیری عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

 

کد مقاله : 52299

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2016

A study of enterprise resource planning (ERP) system performance measurement using the quantitative balanced scorecard approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

هم افزایی کسب و کار فرایند مهندسی مجدد با سیستم برنامه ریزی منابع شرکت در صنعت محصولات سرمایه ای

 

کد مقاله : 40675

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

Synergizing Business Process Reengineering with Enterprise Resource Planning System in Capital Goods Industry ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای ارزیابی خطرات در اجرای سیستم برنامه ریزی منابع شرکت

 

کد مقاله : 46750

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2015

Using Fuzzy Analytic Network Process to assess the risks in enterprise resource planning system implementation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

کاربرد و تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی : نتایج حاصل از روش تحقیق ترکیبی در شرکت های ساخت بر اساس سفارش

 

کد مقاله : 52287

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

The applicability and impact of Enterprise Resource Planning (ERP) systems: Results from a mixed method study on Make-To-Order (MTO) companies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

معیارهای کلیدی و محرک های اصلی در ارزیابی شرکت های عمومی برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52318

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

Key Metrics and Key Drivers in the Valuation of Public Enterprise Resource Planning Companies ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پشتیبانی مدیریت دانش برای اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52327

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2015

Knowledge Management Support for Enterprise Resource Planning Implementation ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک نقشه راه برای سیستم های زنجیره تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

 

کد مقاله : 41215

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2014

A Roadmap to Green Supply Chain System through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از یادگیری الکترونیکی در برنامه ریزی منابع سازمانی: مطالعه موردی برای کمک به طراحی برنامه تحصیلی در ترکیه

 

کد مقاله : 52282

فرمت PDF

  5 صفحه

سال 2014

Using E-learning in Enterprise Resource Planning (ERP) Training: A Case Study to Assist Curriculum Designers in Turkey ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجربه کاربر و نوآوری شخصی : یک مطالعه تجربی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52286

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2014

User experience and personal innovativeness: An empirical study on the Enterprise Resource Planning systems

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نرم افزار یکپارچه سازی: سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت گردشگری، مطالعه موردی پرتقال

 

کد مقاله : 52293

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

Application Integration: Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in the Hospitality Industry. A case study in Portugal ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار: ضرورت و راهنمایی برای تحقیق

 

کد مقاله : 52301

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2014

Sustainable enterprise resource planning: imperatives and research directions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شیوه های برنامه ریزی پروژه بر اساس سیستم های برنامه ریزی منابع در شرکت های کوچک و متوسط ​​- مورد مطالعه از جمهوری مقدونیه

 

کد مقاله : 13381

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Project planning practices based on enterprise resource planning systems in small and medium enterprises — A case study from the Republic of Macedonia

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی تاثیر عوامل کیفیت و ویژگی های کاربر بر اجرای موفق برنامه ریزی پروژه منابع سازمانی

 

کد مقاله : 43952

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2013

Assessing the impact of quality determinants and user characteristics on successful enterprise resource planning project implementation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رهبری مشترک در برنامه ریزی منابع سازمانی و پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی

 

کد مقاله : 52283

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت استراتژی های موفقیت حیاتی برای پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52284

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

Managing critical success strategies for an enterprise resource planning project

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی : مورد برای مشارکت کاربران

 

کد مقاله : 52291

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2013

Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation: A Case for User Participation ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل شکاف و بهینه سازی فرآیند در طراحی محصول و توسعه توسط برنامه ریزی منابع سازمانی ادغامی و مدیریت چرخه عمر محصول

 

کد مقاله : 52298

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Gap Analysis and Optimization of Process Involved in Product Design and Development by Integrating Enterprise Resource Planning & Product Lifecycle Management ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

خطای برنامه نویسی مبتنی بر نقص در نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی: پیشگیری، کشف، حذف و کاهش

 

کد مقاله : 52289

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2012

Coding-error based defects in enterprise resource planning software: Prevention, discovery, elimination and mitigation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک مطالعه جامع از رابطه بین انتخاب بحرانی برنامه ریزی منابع سازمانی و موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52292

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

A comprehensive study of the relationship between enterprise resource planning selection criteria and enterprise resource planning system success

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اولویت بندی معیار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی: تمرکز بر صنعت ساخت و ساز

 

کد مقاله : 52310

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Prioritization of enterprise resource planning systems criteria: Focusing on construction industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل ارزیابی فازی نظریه گزینه واقعی برای سرمایه گذاری برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52329

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2012

A real option theoretic fuzzy evaluation model for enterprise resource planning investment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از روش ذلفی ترکیب شده و رویکرد انتروپی شانون

 

کد مقاله : 52280

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2012

Identifying and ranking the effective factors on selecting Enterprise Resource Planning (ERP) system using the combined Delphi and Shannon Entropy approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر واسطه فرهنگ سازمانی و به اشتراک گذاری دانش در رهبری تحول گرا و موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی: مطالعه تجربی در چین

 

کد مقاله : 52285

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning systems success: An empirical study in China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی: یک ارزیابی از کاربرد شرکت های ساخت بر اساس سفارش

 

کد مقاله : 52296

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

Enterprise Resource Planning systems: An assessment of applicability to Make-To-Order companies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مزایا، محدودیت ها و راه حل ها در استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی - مطالعه موردی صنعت گردشگری

 

کد مقاله : 52303

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2012

Advantages, Limitations and Solutions in the Use of ERP Systems (Enterprise Resource Planning) – A Case Study in the Hospitality Industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در سیستم های کنترل و عملکرد شرکت

 

کد مقاله : 49493

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2011

Impact of enterprise resource planning systems on management control systems and firm performance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بالا بردن درک کاربران برنامه ریزی منابع سازمانی از طریق هستی شناسی بر پایه آموزش

 

کد مقاله : 52300

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2011

Enhancing Enterprise Resource Planning users’ understanding through ontology-based training

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مزیت رقابتی فروشندگان برنامه ریزی منابع سازمانی در ایران

 

کد مقاله : 52294

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2010

Competitive advantage of enterprise resource planning vendors in Iran

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چرا سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در مدیریت زنجیره تامین ضروری است؟

 

کد مقاله : 52313

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2010

Why are enterprise resource planning systems indispensable to supply chain management?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک توضیح چند سطحی از رضایت محاسبات کاربر نهایی با برنامه ریزی منابع سازمانی در یک سازمان تولید بین المللی

 

کد مقاله : 52308

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2009

A multilevel explanation of end-user computing satisfaction with an enterprise resource planning system within an international manufacturing organization

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر تفاوت های فردی بر قصد ادامه اهداف برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52314

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2009

The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP)

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک مدل فازی برای ارزیابی تناسب نصب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52315

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2009

A fuzzy model to evaluate the suitability of installing an enterprise resource planning system

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعیین کننده پذیرش کاربر نهایی حرفه ای مستقل در محیط سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52319

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2009

Determinants of professionally autonomous end user acceptance in an enterprise resource planning system environment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عوامل اجرایی موثر بر مزایای برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52279

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2008

The implementation factors that influence the ERP (enterprise resource planning) benefits

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برنامه ریزی منابع سازمانی و مسابقه برای محدود کردن نقش حسابداران مدیریت: یک تجسم ساختاری قوی

 

کد مقاله : 52281

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2008

Enterprise Resource Planning and a contest to limit the role of management accountants: A strong structuration perspective

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تصویب سازمانی فن آوری اطلاعات: مورد ، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52288

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2008

Organizational adoption of information technologies: Case of enterprise resource planning systems

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت بر اساس عوامل حیاتی موفقیت اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52304

فرمت PDF

  26 صفحه

سال 2008

Management based critical success factors in the implementation of Enterprise Resource Planning systems

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل سازی فازی انتخاب ابزار برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52307

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2008

Fuzzy modeling Enterprise Resource Planning tool selection

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی عوامل بحرانی موفقیت در تصویب برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52317

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2008

Examining the critical success factors in the adoption of enterprise resource planning

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک نگاه خیره کلی: تجزیه و تحلیل تعامل بین فناوری برنامه ریزی منابع سازمانی و فرهنگ سازمانی

 

کد مقاله : 52325

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2008

The panoptic gaze: Analysing the interaction between enterprise resource planning technology and organisational culture

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اداره امور IT برای برنامه ریزی منابع سازمانی با مدل دلون-مکلین موفقیت سیستم های اطلاعات

 

کد مقاله : 52328

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2008

IT governance for enterprise resource planning supported by the DeLone–McLean model of information systems success

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ظرفیت جذب ادراک شده کاربران شخصی در عملکرد برنامه ریزی منابع سازمانی

 

کد مقاله : 52309

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2007

Perceived absorptive capacity of individual users in performance of Enterprise Resource Planning (ERP) usage: The case for Korean firms ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برنامه ریزی منابع سازمانی ، یک تاریخچه مختصر

 

کد مقاله : 52321

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2007

Enterprise resource planning (ERP)&mdash

/ 0 نظر / 66 بازدید