واژگان تجارت7

مزدهای موجود؛ مزدهای مورد قبول؛ دستمزدهای دایر؛ دستمزدهای رایج؛ مزدهای جاری؛ دستمزدهای جاری Going Wages اقدامات؛ مذاکرات؛ هزینه‌ها؛ برآمدها Goings-on حساب طلا Gold Account طلا و اندوختهٔ پول قابل تبدیل Gold and Convertible Currency Reserve اندوختهٔ طلا و دلار Gold and Dollar Reserve سوداگری طلا؛ سفته بازی طلا Gold Arbitrage عمل خودکار طلا؛ واکنش طلا Gold Automation پشتوانهٔ طلا Gold Backing شمش طلا Gold Bar سند قرضهٔ قابل پرداخت به طلا Gold Bond فریبکاری؛ تقلب Gold Bricking پایهٔ شمش طلا؛ پایهٔ طلای غیرمسکوک Gold Bullion Standard گواهینامهٔ طلا Gold Certiffcate شرط طلا Gold Clause مسکوک طلا Gold Coin پایهٔ سکهٔ طلا Goldcoin Standard پشتوانهٔ طلا Gold Cover بحران طلا Gold Crisis پایهٔ پولی طلا Gold Currency Standard نظام پول طلا Gold Currency System پایهٔ ارز طلا Gold Exchange Standard نقطهٔ خروج طلا Gold Export Point نقطهٔ صدور طلا Gold Exporting Point تثبیت طلا؛ تعیین طلا Gold Fixing جریان طلا؛ انتقال طلا Gold Flow اندوختن راکد طلا؛ خوابانیدن طلا؛ احتکار طلا Gold Hording نقطهٔ ورود طلا Gold Import Point نقطهٔ ورود طلا Gold Importing Point وام طلا؛ استقراض طلا Gold Loan بازار طلا Gold Market استخراج طلا Gold Mining پول طلا Gold Money نقل و انتقال طلا؛ حرکت طلا؛ تحرک طلا Gold Movement برابری طلا Gold Parity نقطهٔ مبادلهٔ طلا Gold Point of Exchange حدود نرخ طلا؛ نقطهٔ خروج طلا؛ منطقه‌های ورود و خروج طلا؛ منطقه‌های طلا Gold Points منبع مشترک طلا؛ خزانهٔ مشترک طلا؛ ذخیرهٔ مشترک طلا Gold Pool اندوختهٔ طلا Gold Reserve گولدسل، واحد پول کشور پرو در امریکای جنوبی معادل یکصد سنتاو (Centavos) Gold Sol نقاط مسکوک طلا Gold Specie Points پایهٔ مسکوک طلا Gold-specie Standard وجوه تهاتری طلا؛ وجوه ذخیرهٔ واریز طلا Gold Settlement Fund پایهٔ طلا؛ نظام واحد پولی طلا Gold Standard طلای تحویلی Gold Subscription حصهٔ طلا؛ برش طلا Gold Tranche حق استفاده از حصهٔ طلا Gold-tranche Position کشور دارای پایهٔ طلا Gold-using Country رشد ؛عصر طلایی؛ "Golden Age" Growth دستبندهای طلایی Golden Handcuffs غرامت خاتمهٔ خدمت؛ تاوان اخراج Golden Handshake برچسب درجه بندی Golden Labeling قاعدهٔ طلایی Golden Rule قاعدهٔ طلایی انباشت Golden Rule of Accumulation مثلث طلایی "Golden Triangle", The زرگرها و بانکداری اندوختهٔ جزئی Goldsmiths and Fractional Reserve Banking کمپانی گلداسمیت Goldsmiths' Company منحنی گمپرتز Gompertz Curve شرکت ورشکسته Gone Concern کالای گیفن Good, Giffen وثیقهٔ خوب و بازاردار؛ وثیقهٔ معتبر و قابل معامله Good and Marketable Title ضامن معتبر؛ ضمانت مناسب Good and Sufficient Bail طلب وصول شدنی؛ بدهی که پرداخت آن حتمی است؛ بدهی مطمئن Good Debt تحویل به موقع؛ تحویل سروقت؛ تحویل به هنگام Good Delivery حسن نیت Good Faith قادر به پرداخت Good for قانون گودهارت Goodhart's Law پول خوب Good Money سفارش معتبر جز در صورت لغو Good Till Cancelled Order خوبی برازش Goodness of Fit کالا؛ کالاها؛ امتعه Goods انواع کالاها Goods, Types of مایملک منقول Goods and Chattels کالاها و خدمات Goods and Services قرارداد پایاپای کالایی؛ موافقتنامهٔ تصفیه کالایی Goods Clearing Agreement اظهارنامهٔ کالاهای Goods Declaration (inwards) کالاهای در جریان ساخت؛ کالاهای نیم ساخته؛ کالاهای ناتمام Goods in Process کالاهای عبوری Goods in Transit تحویل کالا به شرط قبول Goods on Approval کالاهای امانی؛ امانت فروشی؛ کالاهای محمول؛ امانت گذاری کالا؛ امانت سپاری کالا Goods on Consignment انبار کالاهای بازرگانی؛ انبار کالاهای تجاری Goods Shed حسن شهرت؛ سرقفلی؛ ارزش شهرت تجاری؛ حسن نیت Goodwill گورد Goorde گوسبانک Goshank گسپلان؛ سازمان برنامه‌ریزی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) Gosplan اقتصاد فرمان‌بر Governed Economy دولت Government کمکهای دولت؛ اقدام کمک دولت Government Aid Items بارنامه دولتی Government Bill of Lading اوراق قرضهٔ دولتی Government Bonds دلال دولت در بورس؛ کارگزار دولت در بورس Government Broker بودجهٔ دولت Government Budget مصرف دولت Government Consumption مقررات عمومی و نظارت دولت Government Control and Regulation بازرس دولت؛ ناظر حساب Government Controller بدهی دولت؛ دین دولت Government Debt کسریهای دولت Government Deficits کسر بودجهٔ دولت Government Deficit Spending کسر بودجه Government Deficit Surplus سپرده نگهدار دولت Government Depositary مؤسسهٔ تولیدی دولتی Government Enterprise هزینه‌های دولت؛ مخارج دولت Government Expenditures پول دولت Government Money انحصار دولت Government Monopoly مخارج و درآمد عادی دولت Government Ordinary Expenditure and Revenue بخش دولتی Government Sector اوراق بهادار دولتی Government Securities ضریب فزایندهٔ مخارج دولتی Government Spending Multiplier سهام دولتی؛ اوراق بهادار دولتی Government Stock (s) انتقالات دولتی Government Transfers حسابهای دولت Government's Account محاسبات دولتی؛ حسابداری دولتی Governmental Accounting رئیس کل Governor گورد، واحد پول هائیتی، برابر ۱۰۰ سانتیم است Gourde, G, Gde روزهای تعطیل کار Grace Days مهلت؛ ضرب الاجل؛ مهلت آغاز بازپرداخت وام Grace Period علامت درجه گذاشتن؛ درجه گذاشتن یک علامت Grace Labilling مالیات اصطلاح ارضی Graded Tax شیب Gradient درجه‌بندی؛ رتبه گذاری Grading رعایت اصل تدریج Gradualism مالیات تدریجی Graduate Tax کمک تدریجی بیمهٔ اجتماعی Graduated Social Insurance Contribution مالیات تدریجی؛ مالیات تصاعدی Graduated Tax مالیات بندی تدریجی Graduated Taxation درجه‌بندی؛ تغییر تدریجی Graduation ثروت از سخت کوشی؛ ثروت از ساخت و پاخت Graft a Fortune یک اونس برابر ۳۱/۱۰۳۵ گرم Grain دلال حبوبات؛ دلال دانه‌های کشاورزی Grain Broker بازار حبوبات؛ بازار دانه‌های کشاورزی GrainMarket or Grain Exchange مرز قیمت عامل مهم GrainFactor Price Fromtier مادهٔ حقوق مکتسبه Grandfather Clause جمع کل Grand Total بخشیدن؛ واگذاری با امتیاز؛ تعهد کردن؛ تصدیق کردن Grant بخشش؛ هدیه Grant کمک بلاعوض مشروط؛ کمک بلاعوض دولتی Grant-in-aid صاحب امتیاز؛ کمک گیرنده Grantee واهب؛ بخشنده؛ واگذار کننده؛ کمک کننده Grantor نمودار Graph ترسیمی؛ نموداری Graphic رایگان؛ بی‌عوض؛ مجانی Gratia, Ex رایگان؛ مفت؛ مجانی Gratuitous ضرب رایگان سکه؛ ضرب مجانی و مجاز سکه طلا Gratuitous Coinage پاداش Gratuity نوبت کار شاق؛ نوبت کار دیرگاه؛ نوبت کاری نیمه شب Graveyard Shift الگوی کشش به سوی مرکز Gravity Model مشاغل پول ساز از راه نادرست؛ مشاغل سودآور از راه نادرست Gravy Jobs بازار غیرقانونی Gray Market بحران بزرگ Great Depression «جهش بزرگ به پیش» "Great Leap Forward" اسکناسهای پشت سبز Greenbacks کمربندهای سبز Green Belts سبزی فروش؛ میوه فروش Greengrocer پوند سبز؛ لیرهٔ سبز Green Poind انقلاب سبز Green Reovlution اتحادیهٔ اصناف یا کارگران؛ اتحادیهٔ صنفی Gremio قانون گرشام Gresham's Law شکایت Grievance هیئت مرجع شکایت Grievance Committee رویهٔ رسیدگی به شکایت Grievance Procedure قراص (۱۴۴ عدد)؛ ناخالص؛ ناویژه؛ با ظرف Gross بازدادهٔ ناخالص و خالص؛ مقدار تولید ناخالص و خالص Gross and Net Output رابطهٔ مبادلهٔ ناویژه؛ ناخالص مبادلهٔ تهاتری تجاری Gross Barter of Trade ارزش ناویژهٔ دفتری؛ ارزش ناخالص دفتری Gross Book Value پس‌انداز ناخالص بازرگانان و مؤسسات بازرگانی Gross Business Saving جریان ناخالص پول نقد Gross Cash Flow ارزش ناویژهٔ کالای فروخته شده Gross Cost of Merchandise Sold دین ناخالص Gross Debt سود سهامی ناخالص Gross Dividend تشکیل ناخالص سرمایهٔ ثابت داخلی Gross Domestic Fixed Capital Formation محصول ناخالص داخلی Gross Domestic product اجرت ناویژه؛ عایدی ناخالص Gross Earning هزینهٔ ناویژه Gross Expenditure درآمد ناخالص؛ درآمد ناویژه Gross Income تفاوت احتیاطی درآمد ناخالص Gross Income Margin مالیات بر درآمد ناخالص Gross Income Tax بهرهٔ ناخالص؛ بهرهٔ ناویژه ربح ناخالص Gross Interest سرمایه‌گذاری ناخالص Gross Investment اجارهٔ ناخالص Gross Lease زیان ناویژه؛ نسبت افزایش قیمت تمام شده به قیمت فروش آن Gross Loss سود ناویژه Gross Margin درآمد پولی ناخالص Gross Money Income قرض ناخالص ملی Gross National Debt مخارج ناخالص ملی Gross National Expenditure درآمد ملی ناخالص Gross National Income محصول ناخالص ملی؛ فرآوردهٔ ناخالص ملی Gross Nation Product محصول ناخالص ملی به قیمت عوامل Gross Nation Product at Factor Cost ضریب تعدیل محصول ناخالص ملی؛ ضریب تعدیل کنندهٔ محصول ناخالص ملی Gross Nation Product Deflator تفاوت تولید ناخالص ملی؛ شکاف تولید ناخالص ملی Gross Nation Product Gap هزینهٔ ناخالص ملی؛ مخارج ناخالص ملی Gross Nation Outlay حق بیمه‌های ویژه ناخالص Gross Net Premiums بازدادهٔ ناخالص؛ ستدهٔ ناخالص؛ محصول ناخالص Gross Output برگشت ناخالص سرمایهٔ کارخانه Gross Plant Turnover سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی خصوصی Gross Private Domestic Investument محصول ناخالص Gross Product سودناخالص؛ سود ناویژه Gross Profit تحلیل سودناخالص؛ تحلیل سود ناویژه Gross Profit Analysus تفاوت سود ناخالص Gross Profit Margin روش سود ناویژه Gross Profit Method سود ناخالص فروش‌ها Gross Profit on Sales نسبت سود ناویژه؛ ضریب سود ناخالص Gross Profit Ratio مالیات از مجموع دریافت‌ها Gross Receipts Tax ضریب وایازی ناخالص Gross Regression Coefficient بازدهٔ ناخالص از داراییهای خالص Gross Return on Net Assets فروش ناخالص؛ دخل ناخالص؛ دریافتی ناخالص Gross Reven فروش ناویژه؛ فروش ناخالص Gross Sele انتشار ناخالص Gross Spread سودهای ناخالص معامله Gross Trading Profits زراعت بسیط و وسیع Gross Vegetation سرمایهٔ ناخالص در گردش؛ سرمایهٔ ناخالص جاری Gross Working Capital محصول ناخالص؛ بازدهٔ ناویژه Gross Yield «بانک عظیم سه گانه» Grossenbanken مقرری سالانهٔ گروهی؛ مستمری سالانهٔ گروهی Ground Annuity اجارهٔ عرصه؛ حق الارض Ground Rent حق لنگراندازی Groundage بانکداری گروهی؛ نظام بانکداری متمرکز؛ بانکداری دسته جمعی Group Banking رفتار گروهی Group Behaviour جایزهٔ گروهی Group Bonus بیمهٔ گروه طلبکار Group Creditor Insurance استهلاک گروهی Group Deprecation پویایی گروهی؛ پویایی شناسی گروهی؛ تحرک گروهی Group Dynamics صورتهای مالی گروهی Group Financial Statements بیمهٔ جمعی؛ بیمهٔ گروهی Group Insurance رهبری دستجمعی؛ رهبری گروهی؛ رهبری جمعی Group Leadership بیمهٔ زندگی گروهی Group Life Insurance بیمهٔ بهداشتی گروهی Group Medicine Insurance گروه هفت Group of Seven گروه هفتاد و هفت Group of Seventy Seven گروه دهگانه Group of Ten گروه بیست و چهار Group of Twenty Four بیشینه سازی سود گروهی Group Profit Maximization نرخ گروهی Group Rate گروه بندی Groupage بارنامهٔ گروهی Groupage Bill of Lading اسناد گروه بندی محموله‌ها Groupage Documents گروه بندی محموله Groupage Shipment خطای طبقه بندی Groupage Error صورتهای تلفیق حساب Groupage Sheets رشد Growth رشد اقتصادی Growth, Economic نواحی رشد Growth Areas منحنی رشد Growth Curve بیکاری شکاف رشد Growth-gap Unemployment مسیر رشد Growth Path قطب رشد Growth Pole تابع سودآوری رشد Growth-profitability Function اندازهٔ رشد؛ میزان رشد Growth Rate کساد رشد Growth Recession سهم رو به رشد؛ سهم روبه ترقی Growth Share سهام روبه رشد؛ سهام رو به ترقی Growth Stock تناقض رشد - سهام؛ نقیض رشد - سهام؛ معمای سهام رشد Growth-stock Parakox نظریهٔ رشد Growth Theory نظریه‌های رشد بنگاه Growth Theories of the Firm تابع ارزش گذاری رشد؛ تابع ارزیابی رشد Growth Valuation Function طرفداری از رشد Growthmanship دالر، واحد پول گویان، نشانهٔ G. Dollar است G$ سیلی، واحد پول گینه، نشانهٔ G. Syli است GS سفارش معتبر تا لغو G.T.C. Order گوآرانی، واحد پول پاراگوئه که به صد سانتیم تقسیم شده است Guarani, G ضمانت؛ تعهد؛ ضامن؛ متعهد؛ تضمین؛ مضمون له Guarantee صندوق صمانت Guarantee Accociation سپردهٔ تضمینی Guarantee Fund بیمهٔ سپرده؛ بیمهٔ وثیقه Guarantee Insurance شرکت تضامنی Guarantee Society درآمد سالانهٔ تضمینی Guaranteed Annual Income مزد سالانهٔ تضمین شده Guaranteed Annual Wage بروات تضمینی Guaranteed Bills سند قرضهٔ ضمانت شده Guaranteed Bond بدهی تضمینی Guaranteed Debenture سود سهام تضمین شده Guaranteed Dividend گروی تضمین شده Guaranteed Mortgage گواهی گروی تضمین شده Guaranteed Mortgage Certificate قیمتهای تضمین شده Guaranteed Prices سهم ضمانت شده Guaranteed Stock برنامه مزد تضمین شده Guaranteed-wage Plan هفتهٔ تضمینی Guaranteed Week شرکت ضامن Guaranteeing Association ضامن؛ کفیل؛ متعهد؛ تعهدکننده Guarantor ضمانت Guaranty قرارداد ضمانت Guaranty Bond بیمهٔ درستی و صحت عمل؛ بیمهٔ درستکاری Guaranty Insurance تضمین عنوان؛ تضمین شهرت Guaranty of Title بانک پس‌انداز تضمینی Guaranty Saving Bank سهام ضمانت Guaranty Stock معتبر تا اطلاع ثانوی G.U.C. میانگین فرضی Guessed Mean نمره‌های فرضی Guessed Soores پول ارشادی؛ پول تحت هدایت Guided Money راهنماها Guidelines خطوط راهنما برای اضافات مزد در غیروضع تورمی Guidelines for Non-inflationary Wage Increases نشانهٔ راهنما Guidepost رفتار دنباله‌روی نشانهٔ راهنما Guidepost Following Behaviour راهنماها؛ علایم Guides رسته؛ صنف؛ اتحادیهٔ صنفی Guild اقتصاد صنفی Guild Economy سوسیالیسم صنفی Guild Socialism گیلدر، واحد پولی هلند که نام دیگر آن فلورن Florin و به صد سنت تقسیم شده است Guilder, G گی نی، واحد پول در انگلستان برابر با ۲۱ شیلینگ است Guinea گالف ریال، واحد پول شیخ نشین دوبی برابر با ۱۰۰ درهم است Gulf Riyal (Dubai) اصل هاولمو Haavelmo Primciple قضیهٔ هاولمو Haavelmo Theoram هاولمو، تریگوی Haavelmo, Trygve خراز؛ خرازی فروش Haberdasher خرازی فروشی Haberdashery هابرلر، گاتفرید Haberler, Gottfried عادت Habit تابع تقاضا ناشی از ایجاد عادت Habit-creation Demand Fuction کارمزدی؛ کار مزدور Hackney job چانه زدن Haggle چانه‌زنی Haggling معاملهٔ نیم میلیون لیره‌ای Half a Bar سهم پنجاه دلاری Half Stock نیم دوجین؛ شش عدد Half a Dozen نیمه دلالی Half Brokerage سکهٔ دو شیلینگ و شش پنی در انگلیس Half Crown سکهٔ طلای پنج دلاری ایالات متحد Half Eagle نصفه جا؛ نیمه قیمت؛ نیم بها Half Fare سکهٔ پنج سنتی در ایالات متحد که آن را بیشتر نیکل (Nickel) گویند Half-dime کارگر نصف روزه Half-timer انگگ نشانهٔ عیار Halfmark نشان رسمی زدن؛ انگ دولتی زدن؛ عیار گذاشتن Hallmark اعلام ناتوانی در ایفای تعهد است Hammer اعلام ورشکستگی Hammer قیمتها را پایین آوردن Hammer Prices حراج کردن؛ فروش بدون تضمین Hammer the Market ورشکستهٔ بورس Hammered اعلام ورشکستگی عضو بورس Hammering کاردستی Hand Labour مصنوع دست؛ دستی؛ کاردستی Hand-made بیعانه؛ پیش پرداخت؛ پیش قسط Hand Money متوالی؛ پی‌درپی؛ بلاانقطاع Hand Running بیع یدی؛ فروش دستی Hand Sale اولین فروش مغازه؛ دشت اول صبح؛ پیش قسطگ پیش پرداخت؛ بیعانه Hand Sel (hansel) بزاز؛ فروشندهٔ دوره گرد؛ دستفروش Hand Seller توافق کننده با معامله Hand-shaker خرید ضروری کمینه Hand-to-mouth Buying مانع؛ تأخیر؛ بازداشت؛ اشکال؛ علت تأخیر Handicap صنعت دستی؛ هنر دستی؛ پیشهٔ دستی؛ کار دستی Handicraft اقتصاد صنایع دستی؛ اقتصاد مبتنی بر صنایع دستی؛ نظام اقتصادی صنایع کوچک Handicraft Economy صنایع یدی؛ صنایع دستی Handicraft pursuits دستکاری کردن؛ سر و کار داشتن؛ معامله و دادوستد کردن؛ تصدی کردن؛ مطالعه کردن؛ رسیدگی کردن Handle 

 

احتیاط!؛ بااحتیاط حمل کنید Handle With Care اداره (کردن)؛ بررسی؛ رسیدگی؛ نظارت؛ دستکاری؛ طرز عمل؛ طرز؛ سبک؛ روش؛ طرز استعمال Handling هزنیه‌های جابه‌جایی؛ هزینه‌های گذاشت و برداشت؛ هزینه‌های نقل و انتقال؛ کارمزد Handling Charges اقتصاد «دستها دور»؛ اقتصاد آزاد Hands-off Economics اعتبارنامهٔ دست به دست؛ اعتبارنامهٔ دستی Hands-on Letter of Credit کارگر مورد تقاضاست Hands Wanted کلافگ حلقه؛ کلاف نخ ۸۴۰ یاردی؛ کلاف پشم ۶۵۰ یاردی Hank اتحادیهٔ بازرگانان؛ ورودیهٔ صنعتی اتحادیهٔ تجار Hanse حق لنگراندازی Harbour Due سکهٔ نقد؛ جرنگی؛ نقد فی المجلس؛ سکهٔ صدادار؛ پول سکه؛ پول قوی؛ پول نقد؛ مسکوک؛ پول صدادار Hard Cash همیشه بیکار؛ بیکار مزمن Hard-core unemployed پول قوی Hard Currency کالاهای مصرفی بادوام Hard Goods وام محکم؛ وام مطمئن Hard Loan پول محکم؛ پول قوی Hard Money فروش زورکی: تکرار کار فروش فوق العاده؛ فروش با تلاش Hard Sell تقویت شدن Harden سخت افزار Hardware آسیب؛ صدمه؛ زیان؛ ضرر؛ خسارت Harm زیان‌آور؛ آسیب رسان؛ مضر؛ صدمه زننده Harmful بی‌آسیب؛ مجاز؛ بی‌ضرر؛ مصون Harmless هماهنگ؛ موزون Harmonic میانگین موزون؛ میانگین هماهنگ Harmonic Average میانگین همساز؛ میانگین هماهنگ Harmonic Mean مجموعه‌های همساز؛ سلسله‌های هماهنگ؛ رشتهٔ توافقی Harmonic Series هماهنگی‌های اقتصاد Harmonies of Economies هماهنگی؛ تطبیق؛ توازن؛ تقارن؛ توافق؛ مطابقت Harmony توافق منافع؛ هماهنگی منافع Harmony of Interests هارود، عالی‌جناب روی فوربز Harrod, Sir Roy Forbes الگوی هارود - دومار Harrod-Domar Growth Model ترقی فنی خنثی از دید هارود Harrod Nentral Technical Progress هارسانیی (هارشانیی)، جان سی. Harsanyi, John C. نظریهٔ دور تجاری براساس برداشت محصول کشاورزی Harvest Theory of the Trade Cycle پول یا مفت؛ همت عالی Hat Money راه؛ خط سیر؛ مسافت Haul یدک کشیدن؛ کشیدن Haul (To Draw) حمل و نقل کالا از جاده؛ هزینهٔ حمل و نقل کالا از جاده؛ یدک کشیدن قایق Haulage متصدی حمل و نقل Haulage Contractor منشور هاوانا Havana Charter ملل محروم؛ ملت‌های ندار Have-not Nations اموال؛ ثروت؛ دارایی Havings دستفروش؛ دوره‌گرد؛ خرده فروش Hawker شرایط هاکینسون - سیمون Hawkinson-Simon Conditions هاتری، سر رالف جورج Hawtery, Sir Ralph George هایک، فریدریش اگوست. فن Hayek, Friedric August Von خطر؛ مخاطره؛ تصادف؛ ریسک Hazard تفاوت میان ارتفاع آب در پشت و در پایین سد Head حمل و نقل کالا به وسیلهٔ پست و وسیلهٔ سریع همراه مسافر Head and Business عنوان قرارداد اجاری Head Lease مالیات سرانه؛ جایزهٔ سرانه Head Money ادارهٔ مرکزی؛ک مرکز اصلی شرکت Head-office مالیات مهاجر Head Tax سرتحویلدار Head Teller کاغذ مارکدار؛ سرنامه؛ عنوان؛ سرکاغذ Headings حق مهاجرت Headright ترقی Headway بیمهٔ تندرستی؛ بیمهٔ سلامتی Health Insurance سازمان حفظ بهداشت Health Maintenance Organization صنایع سنگین Heavy Industries محمولات سنگین Heavy Lift صنایع سنگین Heavy Manufacturing بازار کساد؛ بازار ساکت Heavy Market فروش کثیر؛ فروش انبوه Heavy Sales موجودی زیاد؛ موجودی بیش از اندازه Heavy Stock نگرش هکشر - اهلین به تجارت بین‌المللی Hechscher Ohlin Approach to International Trade هکشر، الی اف. Heckscher, Eli F. هکتار؛ برابر با ده هزار مترمربع و ۲/۴۷۱۱ اکر (Acre) Hectare (ha) بازار ناآرام Hectic Market هکتولیتر؛ صد لیتر Hectoliter (hl) داد و ستد تأمینی؛ خرید و فروش تأمینی؛ معاملات تأمینی Hedge مقابلهٔ تأمینی با تورم؛ مصونیت در برابر تورم Hedge Against inflation شرط تأمین؛شرط صحت بدون ضمانت Hedge Clause صندوق تأمین سرمایه‌گذاری Hedge Fund داد و ستد تأمینی؛ خرید و فروش تأمینی Hedging قمیت لذت‌گرا؛ بهای خوشباشی Hedonic Price مکتب رفاه طلبی؛ لذت‌گرایی؛ لذت جویی؛ خوشباشی Hedonism ااصل رفاه طلبی؛ اصل لذت‌گرایی؛ اصل خوشباشی Hedonistic Principle هگل، جورج ویلیام فریدریش Hegel, George William Friedrich وارث؛ میراث بر Heir ترکه؛ دارایی؛ ماترک Heirloom شاخص هرفیندال Herfindahl Index بدین‌وسیله؛ به موجب این حکم Hereby میراث؛ ملک؛ دارایی غیرمنقول Hereditament پس از این؛ در سطور بعد Hereinafter پیش از این؛ در بالا؛ پیش‌تر؛ قبلاâ€Hereinbefore به ضمیمه؛ جوف Hereto ذیلاâ€؛ در ذیل؛ در زیر؛ افراد نامبرده Hereunder همراه؛ در جوف؛ تلواâ€Herewith میراث؛ ماترک؛ سهم موروثی Heritage هر ماجستیز استشنری افیس Her Majesty's Stationery Office ماتریس هر متیک؛ ماتریس هرمیتی Hermitian Matrix ناجوری؛ عدم تجانس؛ ناهمسانی Heterogeneity سرمایهٔ نامتجانس Heterogeneous Capital عدم تجانس؛ ناهمسانی Heteroscedasticity لکتشافی؛ ابتکاری؛ بحث اکتشافی؛ پی‌برنده؛ کشف کننده Hevristic نمودار هیکس - هنسن Hicks-Hansen Diagram ترقی فنی خنثی از دید هیکس Hicks Neutral Technical Progress هیکس، عالی جناب جان ریچارد Hicks, Sir John Richard دارایی نهانی؛ دارایی پنهان Hidden Asset اقتصاد پنهانی؛ اقتصاد بازار سیاه Hidden Economy دست نامرئی؛ دست پنهان Hidden Hand تورم نهانی؛ تورم پنهان؛ تورم خزنده Hidden inflation متقاعد سازندهٔ نهانی Hidden Persuader افزایش پنهانی قیمت Hidden Price Increase اندوختهٔ پنهانی؛ اندوختهٔ نامرئی Hidden Reserve مالیات نهانی؛ مالیات پنهانی Hidden Tax بیکاری پنهان Hidden Unemployment سلسله مراتب Hierarchy سلسله مراتب در کار و کسب Hierarchy in Business اعلام تصفیهٔ ورشکستگی Hierarchy of Claims چانه‌زنی؛ چانه‌زنی در بازار Higgling چانه‌زنی در بازار Higgling in the Market بنگاه با قیمت تمام شدهٔ زیاد High-cost Firm کوپن ممتاز؛ کوپن پرسود؛ برش (برگه بهادار) پرسود؛ برش (برگهٔ بهادار) سودآور High Coupon کالاهای مشمول مالیات سنگین High-duty goods کسری (مازاد) اشتغال بالا High Employment Deficit (Surplus) کارهای بزرگ مالی High Finance شدیداâ€متکی به وام High Geared سند قرضهٔ ممتاز؛ سند قرضهٔ بسیار عالی High Graded Bond بهرهٔ سنگین High Interest پول گران High Money پول بسیار قوی؛ پول پرقدرت High-powered Money فروش با فشار زیاد High-pressure Selling قیمت بالا؛ قیمت گران High Price گرانی پول High Price of Money کالاهای تجاری گران‌قیمت High-priced Goods اندازهٔ سنگین بهره؛ میزان بالای بهره High Rate of Interest اقتصاد مزدهای بالا High Wages, Economy of بزرگراه؛ شاهراه؛ گذرگاه؛ شارع عام High-way مالیاتهای راه High-way-user Taxes پربازده High Yield حد بالایی Higher Limit کالاهای واسطه‌ای Higher Order Goods قیمت بیشینه؛ بیشترین قیمت؛ بالاترین قیمت Higheest Price باالترین مزد سه ماهه Higheest Quartarly Wage بالا و پایین؛ اعلی و ادنی Highs and Loss زمین پشت ساحل؛ پشتکرانه Hinterland کرایه؛ اجاره؛ مزد Hire خرید اجاره؛ فروش به اقساط؛ خرید اقساطی؛ اجاره - خرید؛ اجاره به شرط تملیک Hire Purchase تأمین مالی خرید اجاره Hire Purchase Finance مؤسسات تأمین مالی خرید اجاره Hire Purchase Finance Houses مزدور؛ اجیار Hireling نرخ کرایه Hiring Rate معیارهای استخدام Hiring Standards نمودار ستونی Histogram هزینهٔ تاریخی Historic Cost مرحلهٔ تاریخ Historic Stage افزایش ارزش دارایی Holding Gain تأخیر پرداخت Holding Over مزد ایام مرخصی Holding Pay حفظ سطح قیمت؛ حفظ وضع موجود Holding the Line تغییر تعطیل Holiday Variation فلسفهٔ کلیت Holism سندی که متن آن به خط امضاء کننده است Holograph بانکداری خانگی Home Banking مصرف داخلی Home Consumption پول ملی Home Currency صرفه‌جوییهای خانگی Home Economics صنعت داخلی Home industry سرمایه‌گذاری داخلی Home Investment ساخت بومی؛ ساخت داخلی Home-made بازار داخلی Home market بندر خودی؛ بندر سرزمین اصلی Home Port تولیدکشور؛ تولید بومی؛ محصولات بومی Home Produce محصولات ملی Home Product گاو صندوق؛ قلک Home Safe فروش داخلی Home Sale خانه با متعلقات؛ خانهٔ رعیتی Home Stend تجارت داخلی Home Trade برات عهدهٔ داخلی Homeptrade Bill اعلامیهٔ مصرف؛ اعلامیهٔ مصرف خودی Home Use Entry (customs) کار خانگی Home Work بارنامهٔ ورودی Homeward Bill of ladings بازار کرایه‌های کشتی در بازگشت Homeward Charter Market کرایهٔ مراجعت؛ کرایهٔ بازگشت Homeward Freight انسان ابزارساز Homo Faber انسان سخنگو؛ بشر ناطق Homo Loquax انسان اقتصادی؛ بشر اقتصادی Homo Oeconomicus انسان اجتماعی Homo Politicus انسان اندیشه‌ورز؛ انسان دانا؛ انسان خردمند Homo Sapiens تجانس Homogeneity متجانس Homogeneous کالای متجانس Homogeneous Commodity توابع متجانس Homogeneous Function محصول متجانس Homogeneous Product تابع تولید متجانس Homogeneous production Function یکسانی؛ همسانی Homoscedasticity دلال شرافتمند؛ دلال درستکار Honest Broder وسایل شرافتمندانه Honest Means پول بی‌غل و غش Honest Money بنگاهگ تجارتخانه Hong پایمزد؛ حق‌الوکاله؛ حق القدم پزشک؛ حق یا مزد آموزگار Honorarium مؤسسه تأدیه کننده؛ مؤسسهٔ خوش‌حساب Honoring Institution ایفاء تعهد به هنگام سررسید موعد Honour قبول کردن برات؛ قبولی نوشتن برات؛ پذیرش برات؛ عدم نکول برات Honour a Draft بیمه نامهٔ افتخاری Honour Policy اختلاط افقی Horizontal Amalgamation حسابرس سراسری Horizontal Audit ترکیب افقی Horizontal Combination تساوی افقی؛ عدالت افقی Horizontal Equi

/ 0 نظر / 20 بازدید